•                  
یک شنبه , ۱۲ تیر , ۱۴۰۱
یکشنبه, جولای 3

بازداشت ۳ شهروند در زاهدان توسط ماموران اداره اطلاعات

0
1212

حقوق بشر در ایران امروز سه شنبه ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹، ماموران اداره اطلاعات زاهدان سه شهروند ساکن این شهرستان که ۲ تن از آنها شهروندان اهل سنت هستند را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین فعالین بلوچ، روز چهارشنبه ۲۴ دی ماه ۱۳۹۹، مولوی محسن کُرد روپس، حافظ عبدالستار شه بخش، دو شهروند اهل سنت و اسماعیل خارکوهی – فرزند: شریف، دیگر شهروند ساکن زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان توسط ماموران اداره اطلاعات این شهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. این شهروندان از لحظه بازداشت از حق تماس تلفنی و حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی یک متهم محروم هستند. 

لازم به ذکر است، ماموران اداره اطلاعات پس از بازداشت حافظ عبدالستار شه بخش، به منزل شخصی وی یورش برده و پس از تفتیش برخی اقلام شخصی وی را ضبط کرده و به خود بردند. 

همچنین در حالی که ماموران امنیتی منزل شخصی حافظ عبدالستار را مورد تفتیش قرار داده بودند مولوی محسن کُرد روپس و اسماعیل خارکوهی، پس از اطلاع از این موضوع جهت پیگیری و علت بازداشت حافظ عبدالستار به اداره اطلاعات زاهدان مراجعه کردند که ماموران آن ۲ نفر را هم بازداشت کردند. 

آنچه مسلم است محرومیت هر ۳ نفر این شهروندان از حق دسترسی به وکیل و مشاوره حقوقی و عدم اجازه بازجویان اداره اطلاعات زاهدان به آنها برای تماس تلفنی و محرومیت آنها از حق ملاقات با نزدیکانشان است. 

از دلایل بازداشت و اتهاماتی که منجر به بازداشت این شهروندان شده تا لحظه تنظیم این گزارش اطلاعی در دسترس نیست. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری که از جمله قوانین جاری در دادگاههای کیفری ایران است و متهمان سیاسی و امنیتی بر مبنای آن مجموعه قوانین مورد محاکمه قرار می‌گیرند به صراحت کلام بر اطلاع یافتن متهم از اتهامات منتسبه و همچنین ادله اتهام انتسابی و فراهم آوردن امکانات دفاعی برای متهم در دفاع از خود در زمان محاکمه مورد تاکید قرار گرفته است. 

عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

سرکوب شهروندان اهل سنت در ایران و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

اعمال محرومیت بر شهروندان اهل سنت در انجام و یا حضور در مناسک مذهبی از جمله مواردی است که در اسناد بین المللی و همچنین ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

همچنین برخورداری افراد از حق عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.

اعتراف گیری اجباری با ضرب و شتم و تهدید بر افراد از جمله مصادیق بارز شکنجه و ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است  که به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.

برچسب هاحقوق بشرسرکوب اقلیتهای مذهبی در ایراننقض حقوق شهروندان در ایرانتبعیض بر اقلیتهای مذهبیشهروندان بلوچ در ایراننقض حقوق شهروندان کورد در ایرانپیروان اهل سنت در ایرانحقوق بشر در جمهوری اسلامی ایراننقض حقوق شهروندی پیروان اهل سنت در ایرانسرکوب پیروان اهل تسنناهل تسنن در زندانهای ایرانبازداشت و بیخبری از شهروندانبازداشت شهروندان اهل سنت در ایرانشهروندان بلوچ اهل تسنن در ایرانشهروندان بلوچ اهل تسنناسماعیل خارکوهیاقلیتهای مذهبینقض حقوق پیروان ادیان در ایرانسرکوب شهروندان در ایرانشهروندان بلوچبازداشت شهروندان اهل سنتحقوق بشر در جمهوری اسلامیحقوق بشر درایرانسرکوب پیروان اهل سنت در ایرانپیروان اهل تسنن در ایرانتحصیل اقلیتهای مذهبینقض حقوق پیروان اهل سنت در ایرانپیروان اهل سنت در جمهوری اسلامیاقلیت اهل تسنن در ایرانبازداشت و بی خبری از شهروندانشهروندان بلوچ اهل سنت در ایراناهل سنت زاهداناهل تسنننقض حقوق شهروندینقض حقوق شهروندی در ایراننقض حقوق بشرد ر ایرانسرکوب شهروندان اهل سنتحقوق شهروندی اهل سنت در ایرانحقوق بشر زندانیان سیاسیحقوق شهروندی پیروان اهل تسنن در ایرانشهروندان اهل سنت در ایرانپیروان اهل سنت ایراناسناد بین المللی حقوق بشرنقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی در ایراننقض حقوق شهروندی اقلیتهای مذهبیمولوی محس کرد رویسشهروندان اهل تسنن ایراناهل سنتنقض حقوق بشر در ایرانبازداشت شهروندانسرکوب اهل سنت در ایرانسرکوب اقلیتهای مذهبیسرکوب شهروندان بلوچسرکوب شهروندان بلوچ در ایرانسرکوب شهروندان اهل تسنن در ایراناقلیتهای مذهبی در جمهوری اسلامیسرکوب شهروندان اهل تسنن ایرانسرکوب پیروان اهل تسنن در ایراناسناد حقوق بشرشهروندان بلوچ در جمهوری اسلامیبازداشت شهروندان بلوچمحسن کرد رویساهل سنت ایراننقض حقوق بشرنمایندگان اقلیتهای مذهبی در مجلستبعیض بر اقلیتهای مذهبی در ایرانپیروان اهل تسننسرکوب اهل تسننسرکوب شهروندان سنی مذهب در ایراننقض حقوق شهروندی اهل تسنن در ایراناقلیتهای دینی در ایرانسرکوب پیروان اهل تسنن ایرانسرکوب اقلیتهای مذهبی در جمهوری اسلامیشهروندان بلوچ اهل سنتسرکوب شهروندان بلوچ در جمهوری اسلامیمحس کُرد رویساقلیتهای مذهبی در ایراننقض حقوق پیروان سایر ادیان در ایراناهل سنت سیستان و بلوچستانسرکوب اهل تسنن در ایرانبازداشت و بی خبریاهل تسنن ایراننقض حقوق بشر در ایران 4سرکوب شهروندان اهل تسننشهروندان اهل تسنننقض حقوق بشر در جمهوری اسلامیبازداشت و شهروندان اهل تسننسرکوب پیروان اهل سنت در جمهوری اسلامیبازداشت شهروندان اهل تسنن در ایرانپیروان اهل تسنن ایرانحافظ عبدالستار شه بخشحقوق بشر در ایرانپیروان اهل سنتاهل سنت در ایراناقلیتهای قومی در ایراناهل سنت تهرانمحرومیت از حقوق شهروندی اقلیتهای مذهبیسرکوب شهروندان سنی مذهبسرکوبشهروندان اهل تسنن زاهدانسرکوب اهل تسنن ایرانشهروندان اهل تسنن در ایراناقلیت اهل تسننحقوق شهروندی اقلیتهای مذهبی در ایراننقض حقوق شهروندان اهل تسننپیروان اهل سنت در زاهدانعبدالستارشه بخشاهل تسنن در ایرانحقوق اقلیتهای مذهبی در ایراننمایندگان اقلیتهای مذهبی در ایراناخبار نقض حقوق بشر در ایراننقض حقوق اقلیتهای مذهبی در ایرانحقوق اقلیتهای مذهبیاهل تسنن زاهدانسرکوب پیروان اهل سنتسرکوب شهروندان اهل سنت در ایرانسرکوب پیروان اهل سنت ایرانبازداشت شهروندان اهل تسننپیروان اهل تسنن در جمهوری اسلامیشهروندان بلوچ سنی مذهبعبدالستار شه بخش

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: