•                  
پنج شنبه , ۲۹ مهر , ۱۴۰۰
پنج‌شنبه, اکتبر 21

بازداشت ۳ شهروند در زاهدان توسط ماموران اداره اطلاعات

0
692

حقوق بشر در ایران امروز سه شنبه ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹، ماموران اداره اطلاعات زاهدان سه شهروند ساکن این شهرستان که ۲ تن از آنها شهروندان اهل سنت هستند را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین فعالین بلوچ، روز چهارشنبه ۲۴ دی ماه ۱۳۹۹، مولوی محسن کُرد روپس، حافظ عبدالستار شه بخش، دو شهروند اهل سنت و اسماعیل خارکوهی – فرزند: شریف، دیگر شهروند ساکن زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان توسط ماموران اداره اطلاعات این شهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. این شهروندان از لحظه بازداشت از حق تماس تلفنی و حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی یک متهم محروم هستند. 

لازم به ذکر است، ماموران اداره اطلاعات پس از بازداشت حافظ عبدالستار شه بخش، به منزل شخصی وی یورش برده و پس از تفتیش برخی اقلام شخصی وی را ضبط کرده و به خود بردند. 

همچنین در حالی که ماموران امنیتی منزل شخصی حافظ عبدالستار را مورد تفتیش قرار داده بودند مولوی محسن کُرد روپس و اسماعیل خارکوهی، پس از اطلاع از این موضوع جهت پیگیری و علت بازداشت حافظ عبدالستار به اداره اطلاعات زاهدان مراجعه کردند که ماموران آن ۲ نفر را هم بازداشت کردند. 

آنچه مسلم است محرومیت هر ۳ نفر این شهروندان از حق دسترسی به وکیل و مشاوره حقوقی و عدم اجازه بازجویان اداره اطلاعات زاهدان به آنها برای تماس تلفنی و محرومیت آنها از حق ملاقات با نزدیکانشان است. 

از دلایل بازداشت و اتهاماتی که منجر به بازداشت این شهروندان شده تا لحظه تنظیم این گزارش اطلاعی در دسترس نیست. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری که از جمله قوانین جاری در دادگاههای کیفری ایران است و متهمان سیاسی و امنیتی بر مبنای آن مجموعه قوانین مورد محاکمه قرار می‌گیرند به صراحت کلام بر اطلاع یافتن متهم از اتهامات منتسبه و همچنین ادله اتهام انتسابی و فراهم آوردن امکانات دفاعی برای متهم در دفاع از خود در زمان محاکمه مورد تاکید قرار گرفته است. 

عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

سرکوب شهروندان اهل سنت در ایران و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

اعمال محرومیت بر شهروندان اهل سنت در انجام و یا حضور در مناسک مذهبی از جمله مواردی است که در اسناد بین المللی و همچنین ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

همچنین برخورداری افراد از حق عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.

اعتراف گیری اجباری با ضرب و شتم و تهدید بر افراد از جمله مصادیق بارز شکنجه و ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است  که به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.

برچسب هاحقوق بشراقلیتهای مذهبیاهل تسنناهل سنتاهل سنت ایراناقلیتهای مذهبی در ایرانحقوق بشر در ایراناهل تسنن در ایرانسرکوب اقلیتهای مذهبی در ایراننقض حقوق پیروان ادیان در ایراننقض حقوق شهروندینقض حقوق بشر در ایراننقض حقوق بشرنقض حقوق پیروان سایر ادیان در ایرانپیروان اهل سنتحقوق اقلیتهای مذهبی در ایراننقض حقوق شهروندان در ایرانسرکوب شهروندان در ایراننقض حقوق شهروندی در ایرانبازداشت شهرونداننمایندگان اقلیتهای مذهبی در مجلساهل سنت سیستان و بلوچستاناهل سنت در ایراننمایندگان اقلیتهای مذهبی در ایرانتبعیض بر اقلیتهای مذهبیشهروندان بلوچنقض حقوق بشرد ر ایرانسرکوب اهل سنت در ایرانسرکوب اهل تسنن در ایراناقلیتهای قومی در ایراناخبار نقض حقوق بشر در ایرانشهروندان بلوچ در ایرانبازداشت شهروندان اهل سنتسرکوب شهروندان اهل سنتسرکوب اقلیتهای مذهبیتبعیض بر اقلیتهای مذهبی در ایرانبازداشت و بی خبریاهل سنت تهراننقض حقوق اقلیتهای مذهبی در ایراننقض حقوق شهروندان کورد در ایرانحقوق بشر در جمهوری اسلامیحقوق شهروندی اهل سنت در ایرانسرکوب شهروندان بلوچپیروان اهل تسنناهل تسنن ایرانمحرومیت از حقوق شهروندی اقلیتهای مذهبیپیروان اهل سنت در ایرانحقوق بشر درایرانسرکوب شهروندان بلوچ در ایرانسرکوب اهل تسنننقض حقوق بشر در ایران 4سرکوب شهروندان سنی مذهبحقوق اقلیتهای مذهبیحقوق بشر در جمهوری اسلامی ایرانسرکوب پیروان اهل سنت در ایرانحقوق بشر زندانیان سیاسیسرکوب شهروندان اهل تسنن در ایرانسرکوب شهروندان سنی مذهب در ایرانسرکوب شهروندان اهل تسننسرکوبشهروندان اهل تسنن زاهداناهل تسنن زاهداننقض حقوق شهروندی پیروان اهل سنت در ایرانپیروان اهل تسنن در ایرانحقوق شهروندی پیروان اهل تسنن در ایراناقلیتهای مذهبی در جمهوری اسلامینقض حقوق شهروندی اهل تسنن در ایرانشهروندان اهل تسننسرکوب اهل تسنن ایرانسرکوب پیروان اهل سنتسرکوب پیروان اهل تسننتحصیل اقلیتهای مذهبیشهروندان اهل سنت در ایرانسرکوب شهروندان اهل تسنن ایراناقلیتهای دینی در ایراننقض حقوق بشر در جمهوری اسلامیشهروندان اهل تسنن در ایرانسرکوب شهروندان اهل سنت در ایراناهل تسنن در زندانهای ایراننقض حقوق پیروان اهل سنت در ایرانپیروان اهل سنت ایرانسرکوب پیروان اهل تسنن در ایرانسرکوب پیروان اهل تسنن ایرانبازداشت و شهروندان اهل تسنناقلیت اهل تسننسرکوب پیروان اهل سنت ایرانبازداشت و بیخبری از شهروندانپیروان اهل سنت در جمهوری اسلامیاسناد بین المللی حقوق بشراسناد حقوق بشرسرکوب اقلیتهای مذهبی در جمهوری اسلامیسرکوب پیروان اهل سنت در جمهوری اسلامیحقوق شهروندی اقلیتهای مذهبی در ایرانبازداشت شهروندان اهل تسننبازداشت شهروندان اهل سنت در ایراناقلیت اهل تسنن در ایراننقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی در ایرانشهروندان بلوچ در جمهوری اسلامیشهروندان بلوچ اهل سنتبازداشت شهروندان اهل تسنن در ایراننقض حقوق شهروندان اهل تسننپیروان اهل تسنن در جمهوری اسلامیشهروندان بلوچ اهل تسنن در ایرانبازداشت و بی خبری از شهرونداننقض حقوق شهروندی اقلیتهای مذهبیبازداشت شهروندان بلوچسرکوب شهروندان بلوچ در جمهوری اسلامیپیروان اهل تسنن ایرانپیروان اهل سنت در زاهدانشهروندان بلوچ سنی مذهبشهروندان بلوچ اهل تسننشهروندان بلوچ اهل سنت در ایرانمولوی محس کرد رویسمحسن کرد رویسمحس کُرد رویسحافظ عبدالستار شه بخشعبدالستارشه بخشعبدالستار شه بخشاسماعیل خارکوهیاهل سنت زاهدانشهروندان اهل تسنن ایران

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: