•                  
یک شنبه , ۰۴ آبان , ۱۳۹۹
یکشنبه, اکتبر 25

بازداشت ۲ شهروند بهائی ساکن بیرجند برای تحمل حبس

0
95

حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۲۲ مهر ماه ۱۳۹۹، دو شهروند بهائی ساکن بیرجند پس از مراجعه به واحد اجرای احکام دادسرای این شهرستان برای اجرای احکام حبس تعزیری خود بازداشت شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۱ مهر ماه ۱۳۹۹، آرزو محمدی و بنفشه مختاری، دو شهروند بهائی ساکن بیرجند، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود بازداشت و به بند زنان زندان بیرجند منتقل شدند. این شهروندان در مرحله بدوی توسط دادگاه انقلاب بیرجند هر یک به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شدند. این احکام در دادگاه تجدیدنظر برای آرزو محمدی به ۱۸ ماه حبس تعزیری و برای بنفشه مختاری هم به ۱ سال و ۲ ماه حبس تعزیری تغییر کرد. 

این ۲ شهروند بهائی، در تاریخ ۷ مهر ماه ۱۳۹۹، با دریافت احضاریه های کتبی برای اجرای احکام حبس تعزیری خود به شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب بیرجند احضار شده بودند. 

آرزو محمدی و بنفشه مختاری، در تاریخ ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، به همراه چند تن دیگر از شهروندان بهائی بصورت غیابی توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب بیرجند به ریاست قاضی حجت نبوی , با اتهام عضویت در تشکیلات غیر قانونی و مخل امنیت فرقه بهائیت و تبلیغ به نفع تشکیلات بهائیت به عنوان گروه و سازمان مخالف نظام  جمهوری اسلامی, هر یک به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شدند. 

با اعلام اعتراض به حکم صادره و ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر در تاریخ ۳ شهریور ماه ۱۳۹۹, این شهروندان بهائی، با دریافت پیامک ارسالی از سوی شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان جنوبی برای تاریخ رسیدگی دوشنبه ۳ شهریور ماه ۱۳۹۹, به این جلسه دادرسی احضار شدند. 

آرزو محمدی و بنفشه مختاری به همراه سایر متهمان این پرونده، در تاریخ ۱۷ شهریور ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان جنوبی به ریاست ابراهیم رمضانی و مستشار دادگاه حمید عرب زاده، هشت متهم این پرونده،  با اتهام « عضویت در تشکیلات غیر قانونی و مخل امنیت فرقه بهائیت » در مجموع به تحمل ۱۱ سال و ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

بنفشه مختاری و آرزو محمدی به همراه ۷ شهروند بهائی دیگر، در تاریخ ۲۹ مهرماه ۱۳۹۶، در جریان مراسم دویستمین سالگرد تولد بهاءالله، پیامبر آئین بهایی، توسط ماموران اداره اطلاعات شهرستان بیرجند از توابع استان خراسان جنوبی پس از تفتیش منزل و ضبط اقلام شخصی بازداشت و به بازداشتگاه این ارگان امنیتی منتقل شدند. هر یک از این شهروندان بهائی پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرارهای وثیقه بطور جداگانه از بازداشت آزاد شدند. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوین گر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

شهروندان بهائی با استناد به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی این دسته از شهروندان با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهر آمیز روبرو هستند. 

 سرکوب بهائیان ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ و ۱۹ این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز میباشد که در این دو ماده به صراحت بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و همچنین تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی برای افراد چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید شده است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

برچسب هابهائیان ایراناقلیتهای مذهبیبهائیفعالیت بهائیان در ایراناقلیتهای مذهبی در ایرانپیروان سایر ادیان در ایرانحبس تعزیریپیروان سایر ادیانشهروند بهائیزندان بیرجندسرکوب اقلیتهای مذهبی در ایرانزندان مرکزی بیرجندجامعه بهائیانشهروندان بهائی در ایرانرهبران جامعه بهائیان ایراننقض حقوق پیروان سایر ادیان در ایرانحقوق پیروان سایر ادیان در ایرانجامعه جهانی بهائیانحقوق اقلیتهای مذهبی در ایرانجامعه بهائی ایرانبهاییشهروندان بهایی در ایراناقلیت بهائیبهاییان ایرانبازداشت شهروندان بهائیبازداشت شهروندان بهائی در ایرانبهائیان در ایرانجامعه بهائیان ایرانجامعه بهائیان امریکاجامعه بهائیسرکوب شهروندان بهائی در ایرانبهائیانسرکوب پیروان سایر ادیان در ایرانشهروندان بهائیسرکوب بهائیان در ایرانمدیران جامعه بهائی ایراننقض حقوق بهائیان در ایرانمدیران جامعه بهائیان ایرانسرکوب شهروندان بهائی دریرانسرکوب بهائیانسرکوب بهاییان در ایرانسرکوب بهاییان ایرانجامعه بهاییان ایرانسرکوب بهائیان ایرانشهروندان بهاییبهاییان در ایرانشهروند بهاییسرکوب اقلیتهای مذهبیسرکوب جامعه بهائی ایرانمحکومیت به حبس تعزیریسرکوب جامعه بهائیان ایرانسرکوب جامعه بهائی در ایرانسرکوب جامعه بهائیان در ایرانجامعه بهائیان در ایراننقض حقوق اقلیتهای مذهبی در ایراننقض حقوق شهروندی بهائیان در ایرانمحرومیت از تحصیل شهروندان بهائیسرکوب شهروندان بهائی در ایارنسرکوب شهروندان بهایی در ایراننقض حقوق شهروندی بهاییان در ایرانحقوق شهروندان بهائی در ایرانحقوق شهروندان بهایی در ایرانقض حقوق شهروندان بهائیجامعه بهایی ایرانمحرومیت شهروندان بهائی در ایرانحقوق بهاییان ایرانپیروان سایر در ایرانجامعه بهائی در ایرانسرکوب شهروندان بهائینقض حقوق شهروندان بهائی در ایراننقض حقوق شهروندی بهائیان ایرانبهاییانپیروان آئین بهائی در ایراننقض حقوق بهائیان ایراننقض حقوق شهروندی بهاییان ایراننقض حقوق بهاییان ایرانسرکوب شهروندان بهاییسرکوب گسترده شهروندان بهائیحقوق شهروندی بهائیان ایرانمحرومیت از حقوق شهروندی بهائیان ایرانپیروان سایر ادیان ایر انسرکوب جامعه بهائینقض حقوق شهروندان بهایی در ایرانسرکوب شهروندان بهائی ایرانجامعه بهائی اسرانجامعه بهائی ایارنصدور حکم حبس تعزیریحقوق بشر بهائیان ایرانسرکوب شهروندان بهایی ایرانبهائیان بیرجندحقوق بشر شهروندان بهائی در ایرانسرکوب پیروان آئین بهائیمحرومیت جامعه بهائی از حقوق شهروندیسرکوب شهروندان بهایی در ایارناقلیت بهائی در ایراننقض حقوق بشر بهاییان ایرانبهاییان بیرجندمحاکمه شهروندان بهایی در ایراناتهامان شهروندان بهایی در ایرانبازداشت شهروندان بهاییاقلیت بهاییاقلیت بهایی در ایرانضبط لوازم شهروندان بهایی در ایرانمحرومیت شهروندان بهاییسرکوب شهروندان بهایی در جمهوری اسلامیسرکوب شهروندان بهائی در جمهوری اسلامیحقوق شهروندی جامعه بهائی در ایرانحق تحصیل شهروندان بهایی در ایرانپیروان بهائیت در ایرانشهروندان بهائی ایرانشهروندان بهایی ایرانتحصیل شهروندان بهایی در ایراناقلیت بهایی ایراناقلیت بهائی ایراناقلیتهای مذهبی در جمهوری اسلامیپیروان سایر ادیان در جمهوری اسلامیجامعه بهاییانتفتیش منازل شهروندان بهایی در ایراناقلیتهای دینی در ایرانسرکوب پیروان آئین بهائی در ایرانوضعیت شهروندان بهائی در ایرانوضعیت شهروندان بهایی در ایرننقض حقوق شهروندان بهاییانپیروان آئین بهائیحبس تعزیری زندانیان سیاسیپیروان بهائیشهروندان بهایی در کرجسرکوب پیروان بهائیت در ایرانشهروندان بهائی در جمهوری اسلامیشهروندان بهایی در جمهوری اسلامیپیروان بهائیان در ایرانسرکوب اقلیتهای مذهبی در جمهوری اسلامیپیروان آئین بهائی در جمهوری اسلامیآرزو محمدیآرزومحمدیبنفشه مختارینقض حقوق پیروان آئین بهائیپیروان سایر دینها در ایرانآرزو محمدی شهروند بهائیآرزو محمدی شهروند بهاییبنفشه مختاری شهروند بهائیبنفشه مختاری شهروند بهایی

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: