•                  
شنبه , ۱۱ تیر , ۱۴۰۱
یکشنبه, جولای 3

بیانیه کانون نویسندگان ایران در واکنش به محکومیت آرش گنجی به تحمل حبس تعزیری

0
1074

حقوق بشر در ایران امروز دوشنبه ۱۵ دی ماه ۱۳۹۹، با توجه به محکومیت آرش گنجی، مترجم و نویسنده به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری فقط به اتهام ترجمه یک کتاب، کانون نویسندگان ایران با صدور بیانه ای ضمن محکوم کردن صدور این احکام خواستار تجدیدنظرخواهی در حکم صادره بر علیه این فعال ادبی شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۱۵ دی ماه ۱۳۹۹، کانون نویسندگان ایران، با انتشار بیانیه ای ضمن واکنش صریح به محکومیت آرش گنجی فعال ادبی، مترجم و منشی هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران، ضمن تاکید بر تداوم فعالیتهای ادبی و مرتبط این مجموع خواستار رفع سانسور و رفع محکومیت قضائی بر پرونده آرش گنجی و سایر اعضای این کانون شد. آرش گنجی، اخیراً توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدرضا عموزاد از بابت اتهامات «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی»، « فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «عضویت و همکاری با گروهک مخالف نظام» در مجموع به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

متن بیانیه کانون نویسندگان ایران در ادامه می آید: 

“در تاریخ ۱۰ دی‌ ماه، تنها ۲ روز پس از محاکمه‌ آرش گنجی، مترجم و منشی کانون نویسندگان ایران، رأی شعبه‌ ۲۸ دادگاه انقلاب به وکلای او، ناصر زرافشان و راضیه زیدی، ابلاغ شد. بر اساس این ابلاغیه آرش گنجی بابت «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» به ۵ سال، بابت «تبلیغ علیه نظام» به یک سال، بابت «عضویت در گروهک معاند» به ۵ سال و جمعا به ۱۱ سال زندان محکوم شده است. شگفت آنکه مصداق همه‌ این اتهام‌ها ترجمه‌ کتابی درباره‌ی تحولات کردستان سوریه است.
برای کانون نویسندگان ایران که هم‌اکنون ۴ تن از اعضایش، رضا خندان (مهابادی)، بکتاش آبتین، کیوان باژن و گیتی پورفاضل، به خاطر دفاع از آزادی بیان یا استفاده از حق آزادی بیان خود در زندان به سر می‌برند، پرونده‌سازی‌هایی از این دست داستانی تازه نیست. حکومت که سابقه‌ای طولانی در سرکوب آزادی بیان دارد، همچنان هر صدایی را که به اعتراض بلند می‌شود و هر اندیشه‌ای را که از چارچوب مطلوب‌اش فراتر می‌رود بی درنگ خفه می‌کند. ناگفته پیداست دستگاه قضایی که به بهانه‌ ترجمه‌ کتابی پیرامون تحولات کشوری دیگر، برای مترجم آن حکم ۱۱ سال حبس صادر می‌کند بویی از عدالت نبرده است. با این همه صدور چنین حکمی در ادامه‌ افزایش فشار بر نویسندگان مستقل، کانون را در پیگیری راه مبارزه با سانسور و دفاع از «آزادی اندیشه و بیان بی هیچ حصر و استثنا» استوارتر می‌کند.
کانون نویسندگان ایران پرونده سازی و صدور حکم ‎ ۱۱ سال زندان برای آرش گنجی را محکوم می‌کند و خواهان لغو بی‌قید و شرط حکم صادره و مختومه شدن پرونده است و از نویسندگان و مدافعان آزادی بیان می‌خواهد تا از هر راه ممکن به صدور این حکم اعتراض کنند.


کانون نویسندگان ایران/ ۱۵ دی ۱۳۹۹”

در توضیحاتی بیشتر لازم به ذکر است، در تاریخ ۱۰ دی ماه ۱۳۹۹، آرش گنجی، فعال ادبی، مترجم و منشی هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدرضا عموزاد از بابت اتهامات «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی»، « فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «عضویت و همکاری با گروهک مخالف نظام» در مجموع به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

همانطور که در بیانیه منتشره از سوی کانون نویسندگان ایران ذکر شد و حقوق بشر در ایران هم در متن گزارش مربوط به محکومیت آرش گنجی به ۱۱ سال حبس تعزیری اشاره کرده جملگی اتهامات و مصداقهای حقوقی به خاطر ترجمه کتابی درباره‌ی تحولات کردستان سوریه با نام « کلید کوچک دروازه‌ای بزرگ » بوده است.

گنجی، مترجم کتابهایی همچون غروب خدایان برفراز نظم نوین جهانی, مبارزه بر سر شیوه تفکر در جنبش طبقه کارگر و کشتن موش در یکشمبه و چندین جلد کتاب دیگر می باشد. 

بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی بی اساس و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری به اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فرا قانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که حکومت جمهوری اسلامی خود تدوین گر آن هست و فقط ادعای عمل بر آن را دارند.

برچسب هانقض حقوق بشرسرکوب آزادی قلم در ایرانسرکوب آزادی قلمهیئت دبیران کانون نویسندگاننقض حقوق بشر در ایران 4نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامیآزادی آرش گنجی نویسندهسرکوب فعالان ادبیسرکوب آزادی بیان و اندیشه در ایرانسرکوب فعالان حقوق بشر در ایرانمصادره اموال کانون نویسندگان ایرانسرکوب نویسندگان در ایرانحقوق بشر در جمهوری اسلامی ایرانبازداشت و سرکوب آزادی بیاناخبار نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامیمحاکمه آرش گنجیکانون مدافعین حقوق بشربیانیه کانون نویسندگان ایرانسرکوب آزادی عقیدهسرکوب آزادیآرش گنجینقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی در ایرانفعال ادبی آرش گنجیحقوق بشرنویسندگانسرکوب آزادی بیانکانون نویسندگانحقوق بشر درایرانسرکوب آزادی بیان و قلم در ایرانبازداشت آرش گنجیسرکوب آزادی بیان و اندیشهکانون نویسندگان در ایرانفعال حقوق بشرمترجمسرکوب آزادی بیان و قلمنویسندگان در ایرانحقوق بشر زندانیان سیاسیترجمهسرکوب آزادی مطبوعات در ایرانآرش گنجی مترجم و فعال ادبیاخبار نقض حقوق بشرکانون نویسندگان ایرانسرکوب آزادی بیان و عقیده در ایرانهیئت دبیران کانون نویسندگان ایرانسرکوب آزادی بیان و عقیدهسرکوب آزادی بیان در جمهوری اسلامینویسندگان ایراناجرای حکم حبس اعضای کانون نویسندگانصدور حکم حبس تعزیری آرش گنجیحقوق بشر در ایرانسرکوب آزادی بیان در ایراناخبار نقض حقوق بشر در ایرانهیأت دبیران کانون نویسندگان ایراناعضای کانون نویسندگان ایرانبیانیه کانون نویسندگانسرکوب نویسندگان ایرانحقوق نقض حقوق بشر در ایرانکتاب کلید کوچک دروازه ای بزرگنقض حقوق بشر در ایراننقض حقوق بشرد ر ایرانسرکوب آزادی عقیده در ایرانحقوق بشر در جمهوری اسلامیسرکوب آزادی بیان در ایارنسرکوب آزادی اندیشه در ایرانآرش گنجی مترجمسرکوب فعالان ادبی در ایرانترجمه کتاب کلید کوچک دروازه ای بزرگ

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: