•                  
شنبه , ۱۱ تیر , ۱۴۰۱
یکشنبه, جولای 3

محکومیت آرش گنجی به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری به اتهام ترجمه کتاب

0
898

حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۱۰ دی ماه ۱۳۹۹، شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدرضا عموزاد با صدور دادنامه ای آرش گنجی، مترجم و فعال ادبی را در مجموع به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کانون نویسندگان ایران، امروز چهارشنبه ۱۰ دی ماه ۱۳۹۹، آرش گنجی، فعال ادبی، مترجم و منشی هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدرضا عموزاد از بابت اتهامات «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی»، « فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «عضویت و همکاری با گروهک مخالف نظام» در مجموع به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد.  گنجی در اولین روز دی ماه سال گذشته توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از ۲۹ روز با تودیع وثیقه آزاد شد و در مراحل دادرسی اولیه در تاریخ ۲۵ خرداد ماه ۱۳۹۹، پس از حضور در اولین جلسه دادرسی به دستور محمد مقیسه، قاضی وقت پس از افزایش وثیقه بازداشت و به زندان اوین منتقل و ۶ روز بعد با تودیع وثیقه جدید آزاد شد و در دومین جلسه دادرسی در دی ماه سال جاری محاکمه شد. به فرض تائید این حکم در دادگاه تجدیدنظر و اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی تحمل ۵ سال از این مدت برای آرش گنجی اجباری خواهد شد. 

براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران که امروز به ناصر زرافشان، وکیل مدافع آرش گنجی ابلاغ شد، آرش گنجی از بابت اتهام « اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی » به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام « فعالیت تبلیغی علیه نظام » به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام « عضویت و همکاری با گروهک مخالف نظام » هم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و در مجموع به تحمل  ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد.

همچنین مصداق جملگی این اتهامات مرتبط با ترجمه کتابی درباره‌ی تحولات کردستان سوریه با نام « کلید کوچک دروازه‌ای بزرگ » بوده است. 

لازم به ذکر است، دومین و آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این فعال ادبی و مترجم در تاریخ ۸ دی ماه ۱۳۹۹، در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدرضا عموزاد برگزار شد و آرش گنجی به همراه ناصر زرافشان در این جلسه دادرسی حاضر شدند. 

آرش گنجی، پیش از این نیز قرار بود در تاریخ ۱۰ آذر ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه مذکور مورد محاکمه قرار بگیرید اما با توجه بیماری و غیبت وی در این جلسه دادرسی تاریخ رسیدگی جدیدی به این فعال ادبی ابلاغ شد.

پیش از این نیز کانون نویسندگان ایران اعلام کرده بود در تاریخ ۲۹ شهریور ماه ۱۳۹۹، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات آرش گنجی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه، قاضی وقت شعبه مذکور برگزار خواهد شد اما در این گزارش به آن جلسه دادرسی اشاره ای نشده است. 

این فعال ادبی، در تاریخ ۲۵ خرداد ماه ۱۳۹۹، پس از حضور در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران و تفهیم و آغاز مراحل دادرسی در انتهای جلسه با افزایش مبلغ وثیقه تودیع شده قبلی وی توسط محمد مقیسه از ۴۵۰ میلیون تومان ۳ میلیارد تومان و عدم توانائی تامین آن بازداشت و به زندان اوین منتقل شد و در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹, پس از تودیع وثیقه جدید بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

در تاریخ ۱ دی ماه ۱۳۹۸, آرش گنجی, در پی یورش ماموران امنیتی « پلیس امنیت » به منزل شخصی وی در تهران پس از تفتیش منزل و ضبط لوازم شخصی بازداشت و پس از ۵ روز طی تماسی با خانواده خود اعلام کرد که در بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین تحت بازجوئی است. 

آرش گنجی، در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۳۹۸, پس از اتمام دوران بازجوئی، تفهیم اتهام و تحمل ۲۹ روز سلول انفرادی با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۴۵۰ میلیون تومان بطور موقت تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

گنجی، مترجم کتابهایی همچون غروب خدایان برفراز نظم نوین جهانی, مبارزه بر سر شیوه تفکر در جنبش طبقه کارگر و کشتن موش در یکشمبه و چندین جلد کتاب دیگر می باشد. 

بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی بی اساس و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری به اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فرا قانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که حکومت جمهوری اسلامی خود تدوین گر آن هست و فقط ادعای عمل بر آن را دارند.

برچسب هافعال ادبی آرش گنجیقاضی محمدرضا عموزادقاضی محمدرضاعموزادقاضی شعبه ۲۸دادگاه انقلاب تهرانمترجممحمدرضا عموزادمحمدرضاعموزادمحاکمه آرش گنجینقض حق آزادی بیان در ایراننقض حقوق بشرنقض حقوق بشر در ایراننقض حقوق بشر در ایران 4نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامینقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی در ایراننقض حقوق بشرد ر ایراننقض حقوق شهروندینقض حقوق شهروندی در ایراننویسندگاننویسندگان ایراننویسندگان در ایرانناصر زرافشانناصرزرافشانهیأت دبیران کانون نویسندگان ایرانهیئت دبیران کانون نویسندگان ایرانکانون نویسندکانون نویسندگانکانون نویسندگان ایرانکانون نویسندگان در ایرانکتاب کلید کوچک دروازه ای بزرگگزارش نقض حقوق بشر در ایرانآرش گنجیآرش گنجی مترجمآرش گنجی مترجم و فعال ادبیآزادی آرش گنجی نویسندهاجرای حکم حبس اعضای کانون نویسندگاناخبار نقض حقوق بشراخبار نقض حقوق بشر در ایراناخبار نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامیاخبارهای نقض حقوق بشراعضای کانون نویسندگان ایرانبیانیه کانون نویسندگان ایرانبازداشت آرش گنجیترجمهحق آزادی بیان در ایرانحقوق نقض حقوق بشر در ایرانحقوق بشرحقوق بشر در ایرانحقوق بشر در جمهوری اسلامیحقوق بشر در جمهوری اسلامی ایرانحقوق بشر درایرانحقوق بشر زندانیان سیاسیسرکوب فعالان مدنی در ایرانسرکوب آزادی بیانسرکوب آزادی بیان در ایرانسرکوب شهروندان در ایرانشعبه ۲۸شعبه ۲۸ نقض حقوق شهروندی در ایرانشعبه ۲۸ دادگاه انقلابشعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهرانشعبه ۲۸ دادگاه انقلاب در تهرانشعبه ۲۸ دادگاه اتقلابشعبه ۲۸دادگاه انقلابشعبه بیست و هشتشعبه بیست و هشت دیوان عالی کشورشعبه بیست و هشت دادگاه انقلاب تهرانشعبه۲۸ دادگاه انقلابشعبه۲۸ دادگاه انقلاب تهرانشعبه۲۸ دادگاه انقلاب در تهرانشعبه۲۸دادگاه انقلاب تهرانصدور حکم حبسصدور حکم حبس تعزیرصدور حکم حبس تعزیر یصدور حکم حبس تعزیریصدور حکم حبس تعزیری آرش گنجی

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: