دوشنبه , ۱۳ آذر , ۱۴۰۲
دوشنبه, دسامبر 4

محکومیت یونس قلیزاده و ابراهیم آسمانی به جزای نقدی

0
297

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۱ مهر ماه ۱۴۰۲، قاضی شعبه ۱۰۸ دادگاه کیفری۲ تبریز، با صدور دادنامه ای، یونس قلیزاده و ابراهیم آسمانی را به جزای نقدی محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، یونس قلیزاده و ابراهیم آسمانی، فعالان مدنی، ساکن شهر تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی، توسط قاضی غلامرضا مختاری‌ سرای ـ رئیس شعبه ۱۰۸ دادگاه کیفری ۲ تبریز، به پرداخت ۲۲۰ میلیون ریال جزای نقدی بدل از تحمل حبس تعزیری و شلاق محکوم شدند. 

براساس حکم صادره؛ یونس قلی زاده و ابراهیم آسمانی، هر یک از بابت اتهام(اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق برگزاری تجمعات غیرقانونی) به پرداخت ۲۲۰میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت بدل از حبس و شلاق محکوم شدند و اجرای این حکم به مدت ۵ سال تعلیق شده است. 

لازم به اشاره است، یونس قلیزاده و ابراهیم آسمانی، در جریان تجمعی که در تاریخ ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۱ و در اعتراض به خشک شدن دریاچه ارومیه برگزار شده بود از سوی نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۱، با تودیع قرار وثیقه یا کفالت از زندان تبریز، آزاد شدند ولی درتاریخ ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، قرار جلب به دادرسی برای یونس قلیزاده و ابراهیم آسمانی، توسط سید علی موسوی اقدم، بازپرس شعبه ۱۵ دادسرای عمومی و انقلاب تبریز، صادر  و این ۲ فعال ملی مدنی، اواخر شهریور ماه ۱۴۰۲، به شعبه ۱۰۸ دادگاه کیفری۲ تبریز، برای تاریخ رسیدگی ۵ مهر ماه ۱۴۰۲، احضار شده بودند. 

یونس قلی زاده، پیشتر هم در تاریخ ۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، به دلیل فعالیت در فضای رسانه ای، توسط ماموران امنیتی در محل کار خود بازداشت شده بود و پس از طی مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه در تاریخ ۵ اردیبهشت ماه همان سال، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد و در تاریخ ۴ اسفند ماه ۱۳۹۸، توسط قاضی شعبه ۳ دادگاه انقلاب تبریز به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم کرد و در ادامه نیز این حکم در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، توسط قاضی شعبه دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی، عینا تائید شد. 

پس از ارجاع پروند یونس قلیزاده به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهر تبریز، در تاریخ ۱۲ خرداد ماه ۱۳۹۹، این فعال ملی مدنی، برای سپری کردن دوران حبس خود، بازداشت و به زندان مرکزی تبریز منتقل شد و در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ پس از اتمام دوران حبس آزاد شد. 

با توجه به وضعیت بحرانی دریاچه ارومیه و نابودی آن مکان تفریحی در استان آذربایجان غربی، اعتراضات گسترده ای از سوی فعالان مدنی و محیط زیست در استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و استان اردبیل به جریان افتاده و موج گسترده ای از احضار، بازداشت و تهدید بر علیه شهروندان از سوی نهادهای امنیتی شکل گرفته است. 

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

احضار تلفنی، ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

برچسب هانقض حقوق شهروندی در ایرانفعال ترک آذربایجانیصدور حکم جریمه نقدییونس قلی زادهسرکوب شهروندان ترک ایرانحقوق بشر ایراتصدورجریمه نقدیابراهیم آسمانیاحضاربازجویی از شهروندان ترکیونس قلیزاده فعال ترک آذربایجانیشعبه ۱۰۸ دادکاه کیفری ۲ تبریزقاضی غلامرضا مختاری‌سرایبازداشت شهروندانسرکوب شهروندان ترک زبانمحکئمیت به جریمه نقدییونس قلیزادهبازداشت شهروندان ترکتبریز آذربایجان شرقیشهر تبریز استان آذربایجان شرقیابراهیم آسمانی فعال ترکنقض حقوق شهروندان ترک در ایرانیونس قلیزاده فعال تورکشعبه ۱۰۸ دادکاه کیفری۲تبریزغلامرضا مختاری‌سرایفعال ترک آذریمحاکمه شهروندانفعالان ملی مدنیفعال ملی مدنی یونس قلی زادهشهروندان ترکجریمه نقدی بدل از حبس تعزیریدادگاه کیفری۲ تبریزابراهیم آسمانی فعال مدنیدستگیری شهروندان ترکیونس قلیزاده فعال تورک آذریشعبه ۱۰۸دادکاه کیفری۲ تبریزقاضی غلامرضا مختاریحقوق شهروندی در ایرانسرکوب شهروندان ترک در ایرانسرکوب شهروندان ترک زبان در ایرانفعال ملی مدنی یونس قلیزادهشهر تبریزدادگاه کیفری دو تبریزشهروندان ترک آذربایجانیابراهیم آسمانی فعال ترک آذریدستگیری شهروندان ترک آذرییونس قلیزاده فعال ترک آذری زبانشعبه۱۰۸ دادکاه کیفری۲ تبریزغلامرضا مختاریجریمه نقدیدستگیری شهروندانسرکوب شهروندان ترکفعالان ترک در ایرانپرداخت جریمه نقدیشهروندان ترک آذریحکم جریمه نقدیشهروندان تورک آذربایجانیاحضار و بازجویی از شهروندان ترکشهروندان ترک آذربایجانابراهیم آذراغلوشعبه۱۰۸دادکاه کیفری۲ تبریزصدور حکمجزای نقدیفعال ملی مدنیجریمه نقدی بدل از حبسشهروندان تورک در ایرانمحاکمه شهروندان ترک در دادگاهصدور جریمه نقدیشهروندان تورک دستگیریسرکوب شهروندان تورکیونس قلیزاده فعال ترکآذرغلوشعبه ۱۰۸ دادکاه کیفری ۲تبریزنقض حقوق بشر در ایرانمحکومیت به جریمه نقدیحقوق بشر ایراننقض حقوق شهروندان ترک زبان در ایرانیونس قلیزاده فعال ملی مدنیفعال تورکشهروندان تورکفعال تورک اذریپرداخت جریمه نقدی بدل از حبس تعزیرییونس قلیزاده فعال آذریاذراغلوشعبه ۱۰۸دادکاه کیفری۲تبریزفعال ترکسرکوب شهروندان ترک زبان ایرانمحاکمه شهروندان ترکدادگاه کیفری تبریزمحاکمه شدنصدورحکم جریمه نقدیاحضار بازجویی از شهروندان ترکیونس قلیزاده فعال ترک آذریشعبه ۱۰۸ دادکاه کیفری۲ تبریزدادگاه کیفری۲ شهر تبریز

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d