•                  
چهارشنبه , ۳۰ مهر , ۱۳۹۹
چهارشنبه, اکتبر 21

مهرداد موسوی خولنجانی، شهروند بهائی بطور مشروط آزاد شد

0
100

حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۲۳ مهر ماه ۱۳۹۹، مهرداد موسوی خولنجانی، زندانی بهائی محبوس در زندان مرکزی اصفهان بطور مشروط آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۱ مهر ماه ۱۳۹۹، مهرداد موسوی خولنجانی، شهروند بهائی محبوس در زندان مرکزی « دستگرد » اصفهان، به طور مشروط از این زندان آزاد شد. این شهروند بهائی در مجموع به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. 

موسوی خولنجانی، در تاریخ ۱۹ شهریور ماه ۱۳۹۹، از زندان مرکزی « دستگرد » اصفهان، پس از تودیع قرار وثیقه به مرخصی ۱ ماهه اعزام و در تاریخ  ۱۹ مهر ماه ۱۳۹۹، پس از اتمام دوران مرخصی در حالی که از قبل به این شهروند بهائی اعلام شده بود برای تمدید مرخصی به زندان مراجعه کند پس از مراجعه وی به شعبه اجرای احکام با خشونت با وی رفتار کرده و علاوه بر مخالفت با تمدید دوران مرخصی وی را برای تحمل ادامه حبس بازداشت و به بند زندان منتقل کرده بودند.

حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۹, با انتشار گزارشی در مورد محرومیت از حق مرخصی مهرداد موسوی خولنجانی اطلاع رسانی کرده بود. 

این شهروند بهائی, در تاریخ ۱۹ تیر ماه ۱۳۹۹, پس از مراجعه به شعبه اجرای احکام برای تحمل حبس تعزیری ۶ ماهه خود بازداشت و به زندان مرکزی اصفهان « دستگرد » منتقل شد. 

این شهروند بهائی, در تاریخ ۲۱ خرداد ماه ۱۳۹۹,  توسط شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به مستشاری محمد محمدی کمال آبادی و ریاست قاضی جواد منصوری از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

مهرداد موسوی خولنجانی, در مرحله بدوی توسط شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ اصفهان به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام محاکمه و تبرئه شد اما در پی اعتراض ضابط پرونده که اداره اطلاعات اصفهان بوده و دادستان این شهرستان پرونده این شهروند بهائی مجدداً توسط شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شاهین شهر اصفهان از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام بررسی و مهرداد موسوی تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

همچنین در تاریخ ۶ آذر ماه ۱۳۹۷, مهرداد موسوی خولنجانی, پس از احضار به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شاهین شهر و اتمام جلسه بازپرسی همزمان با صدور قرار این شهروند بهائی بازداشت شد و پس از تامین قرار وثیقه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. این شهروند بهائی در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۷ در حالی برای پیگیری وضعیت پرونده اش به دادسرا مراجعه کرده بود مجدداً بازداشت شد.

در شهریور ماه ۱۳۹۷, منزل شخصی مهرداد موسوی خولنجانی, در پی یورش ماموران اداره اطلاعات تفتیش شد و وسائل شخصی این شهروند بهائی از قبیل گوشی تلفن همراه, دستنوشته, دفترچه تلفن, کتابهای مرتبط با دیانت بهائی لب تاپ و هارد دیسک کامپیوتر پی سی ضبط شد. 

این شهروند بهائی در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۷, در حالی برای بازپس گیری وسائل ضبط شده خود به دادسرا مراجعه کرده بود در پی حاشیه سازی از سوی یک از ماموران اداره اطلاعات اصفهان که با این شهروند بهائی با پرخاشگری صحبت کرد این شهروند بهائی به اتهام تبلیغ و دعوت از کارمند دادگستری برای قبول دیانت بهائی بازداشت شد. 

این منبع مطلع پیش از این و در تاریخ ۲۵ خرداد ماه ۱۳۹۹, در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران گفته بود: “در پرونده دوم که مهرداد موسوی خولنجانی با اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق تبلیغ بهائیت مورد تفهیم اتهام قرار گرفت ماموران روز پس از بازداشت وی به منزل شخصی وی در شاهین شهر مراجعه کردند و پس از تفتیش منزل و ضبط لوازم شخصی مدارک تحصیلی تک فرزند دختر این شهروند بهائی که با پدرش زندگی می کند را ضبط کرده و با خود بردند”. 

از تاریخ ۲۷ اسفند تا تاریخ ۵ فروردین ماه ۱۳۹۸, مهرداد موسی در سلول انفرادی زندان دستگرد اصفهان سپری کرد و پس از آن در تاریخ ۵ فروردین ماه به بند قرنطینه زندان مرکزی اصفهان منتقل و در تاریخ ۱۷ فروردین ماه ۱۳۹۸ پس از اتمام بازجوئی و تفهیم اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق تبلیغ بهائیت” قرار تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۰ میلیون تومان بطور موقت از بازداشت آزاد شده بود. 

با آغاز مراحل دادرسی و ارجاع پرونده به دادگاه این شهروند بهائی در تاریخ ۱۷ مهر ماه ۱۳۹۷,  توسط شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ اصفهان به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق تبلیغ بهائیت” محاکمه و به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. این پرونده پس از ارجاع به شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به مستشاری علیرضا اکبری و ریاست قاضی جواد منصوری با صدور دادنامه ای به تاریخ ۶ اسفند ماه ۱۳۹۸ از اتهام مذکور تبرئه و پرونده بسته شد. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

شهروندان بهائی با استناد به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی این دسته از شهروندان با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند. 

 سرکوب بهائیان ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ و ۱۹ این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز میباشد که در این دو ماده به صراحت بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و همچنین تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی برای افراد چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید شده است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

برچسب هابهائیان ایراناقلیتهای مذهبیبهائیفعالیت بهائیان در ایراناقلیتهای مذهبی در ایرانپیروان سایر ادیان در ایرانزندان مرکزی اصفهانپیروان سایر ادیانآزادی مشروطشهروند بهائیاصفهانسرکوب اقلیتهای مذهبی در ایراناستان اصفهانجامعه بهائیانشهروندان بهائی در ایرانرهبران جامعه بهائیان ایرانجامعه جهانی بهائیانحقوق اقلیتهای مذهبی در ایراننمایندگان اقلیتهای مذهبی در مجلسجامعه بهائی ایرانشهروندان بهایی در ایرانبهاییان ایرانبازداشت شهروندان بهائیمحرومیت از تحصیل بهائیان ایرانبازداشت شهروندان بهائی در ایرانبهائیان در ایراننمایندگان اقلیتهای مذهبی در ایرانجامعه بهائیان ایرانجامعه بهائیان امریکاجامعه بهائیسرکوب شهروندان بهائی در ایرانبهائیانتبعیض بر اقلیتهای مذهبیشهروندان بهائیسرکوب بهائیان در ایرانمدیران جامعه بهائی ایرانزندان دستگرد اصفهانتبعیض علیه بهائیان ایراننقض حقوق بهائیان در ایرانمدیران جامعه بهائیان ایراناقلیتهای قومی در ایرانسرکوب شهروندان بهائی دریرانسرکوب بهائیانسرکوب بهاییان در ایرانسرکوب بهاییان ایرانجامعه بهاییان ایرانسرکوب بهائیان ایرانشهروندان بهاییبهاییان در ایرانتهدید بهائیان ایرانسرکوب اقلیتهای مذهبیتبعیض بر اقلیتهای مذهبی در ایرانسرکوب جامعه بهائی ایرانسرکوب جامعه بهائیان ایرانسرکوب جامعه بهائی در ایرانسرکوب جامعه بهائیان در ایرانجامعه بهائیان در ایراننقض حقوق اقلیتهای مذهبی در ایراننقض حقوق شهروندی بهائیان در ایرانمحرومیت از تحصیل شهروندان بهائیبهائیان اصفهانگلستان جاوید بهائیان ایرانسرکوب شهروندان بهائی در ایارنسرکوب شهروندان بهایی در ایراننقض حقوق شهروندی بهاییان در ایرانحقوق شهروندان بهائی در ایرانحقوق شهروندان بهایی در ایرابهاییان اصفهانمحرومیت از حقوق شهروندی اقلیتهای مذهبینقض حقوق شهروندان بهائیجامعه بهایی ایرانمحرومیت شهروندان بهائی در ایرانحقوق بهاییان ایرانجامعه بهائی در ایرانبهاییان امیدیهسرکوب شهروندان بهائینقض حقوق شهروندان بهائی در ایراننقض حقوق شهروندی بهائیان ایرانبهاییانپیروان آئین بهائی در ایراننقض حقوق بهائیان ایراننقض حقوق شهروندی بهاییان ایراننقض حقوق بهاییان ایراننقض حقوق شهروندی بهاییانسرکوب شهروندان بهاییسرکوب گسترده شهروندان بهائیزندان دستجرد اصفهانحقوق شهروندی بهائیان ایرانمحرومیت از حقوق شهروندی بهائیان ایرانحقوق شهروندی بهاییان در ایرانپیروان سایر ادیان ایر انسرکوب جامعه بهائینقض حقوق شهروندان بهایی در ایرانپیروان اهل سنت در ایرانجامعه بهایی در ایرانسرکوب جامعه بهایی ایرانسرکوب شهروندان بهائی ایرانجامعه بهائی اسرانجامعه بهائی ایارنحقوق بشر بهائیان ایراندانشگاه مجازی بهائیان ایرانسرکوب شهروندان بهایی ایرانجامعه بهاییجامعه بهاییان در ایرانحقوق اقلیتهای مذهبیحقوق بشر شهروندان بهائی در ایرانسرکوب پیروان آئین بهائیفعالیت بهاییان ایرانمحرومیت جامعه بهائی از حقوق شهروندیسرکوب شهروندان بهایی در ایارندانشگاه بهاییان ایرانسرکوب جامعه بهاییحقوق شهروندی بهاییان ایرانسرکوب جامعه بهاییان در ایراننقض حقوق بشر بهاییان ایرانمحاکمه شهروندان بهایی در ایراناتهامان شهروندان بهایی در ایرانبازداشت شهروندان بهاییاعدام اقلیتهای مذهبیضبط لوازم شهروندان بهایی در ایرانمحرومیت شهروندان بهاییسرکوب شهروندان بهایی در جمهوری اسلامیسرکوب شهروندان بهائی در جمهوری اسلامیتفتیش منزل بهاییان ایرانحقوق شهروندی جامعه بهائی در ایرانحقوقشهروندی بهاییان ایرانحق تحصیل شهروندان بهایی در ایرانحقوق شهروندب بهاییان ایرانشهروندان بهائی ایرانشهروندان بهایی ایرانتحصیل شهروندان بهایی در ایرانمحرومیت از تحصیل بهاییان ایراناقلیتهای مذهبی در جمهوری اسلامیپیروان سایر ادیان در جمهوری اسلامیجامعه بهاییانتفتیش منازل شهروندان بهایی در ایرانمحرومیت جامعه بهایی از حقوق شهروندیتحصیل اقلیتهای مذهبیحقوق شهروند بهاییان ایراناقلیتهای دینی در ایرانتخریب قبرستان بهاییان ایرانبازداشت شهروندان بهایی در شیرازجامع بهائیان ایرانپلمپ محل کسب بهائیان ایرانشهروندان بهایی در شیرازسرکوب پیروان آئین بهائی در ایرانپیروان آئین بهاییوضعیت شهروندان بهائی در ایرانوضعیت شهروندان بهایی در ایرنمحرومیت از حقوق شهروندی بهاییان ایرانمحرومیت از حقوق شهروندی جامعه بهایینقض حقوق شهروندان بهاییانپیروان آئین بهائیفعالیت بهائیان ایرانشهروندان بهایی در کرجشهروندان بهائی در جمهوری اسلامیشهروندان بهایی در جمهوری اسلامیزندان دستگرد در اصفهانسرکوب اقلیتهای مذهبی در جمهوری اسلامیحقوق شهروندی اقلیتهای مذهبی در ایرانپیروان آئین دراویش گنابادی در ایرانپیروان آئین بهائی در جمهوری اسلامیشهروندان بهایی در بیرجندسرکوب بهائیان ایران .پلمپ محل کسب بهائیان اصفهانپلمپ محل کسب بهاییان اصفهانشهروندان بهایی در یزدسرکوب جامعه بهایی در ایرانمهردادموسوی خولنجانیمهرداد موسوی خولنجانیمهرداد موسویمهردادموسویزندان دستجرد در اصفهاننقض حقوق شهروندی اقلیتهای مذهبیشهروندان بهایی در سمنانزندانی بهائی مهرداد موسوی خولنجانیمهرداد موسوی خولنجانی شهروند بهایی

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: