•                    
  •                  
دوشنبه , ۱۴ آذر , ۱۴۰۱
دوشنبه, دسامبر 5

مهرداد موسوی خولنجانی، شهروند بهائی بطور مشروط آزاد شد

0
456

حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۲۳ مهر ماه ۱۳۹۹، مهرداد موسوی خولنجانی، زندانی بهائی محبوس در زندان مرکزی اصفهان بطور مشروط آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۱ مهر ماه ۱۳۹۹، مهرداد موسوی خولنجانی، شهروند بهائی محبوس در زندان مرکزی « دستگرد » اصفهان، به طور مشروط از این زندان آزاد شد. این شهروند بهائی در مجموع به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. 

موسوی خولنجانی، در تاریخ ۱۹ شهریور ماه ۱۳۹۹، از زندان مرکزی « دستگرد » اصفهان، پس از تودیع قرار وثیقه به مرخصی ۱ ماهه اعزام و در تاریخ  ۱۹ مهر ماه ۱۳۹۹، پس از اتمام دوران مرخصی در حالی که از قبل به این شهروند بهائی اعلام شده بود برای تمدید مرخصی به زندان مراجعه کند پس از مراجعه وی به شعبه اجرای احکام با خشونت با وی رفتار کرده و علاوه بر مخالفت با تمدید دوران مرخصی وی را برای تحمل ادامه حبس بازداشت و به بند زندان منتقل کرده بودند.

حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۹, با انتشار گزارشی در مورد محرومیت از حق مرخصی مهرداد موسوی خولنجانی اطلاع رسانی کرده بود. 

این شهروند بهائی, در تاریخ ۱۹ تیر ماه ۱۳۹۹, پس از مراجعه به شعبه اجرای احکام برای تحمل حبس تعزیری ۶ ماهه خود بازداشت و به زندان مرکزی اصفهان « دستگرد » منتقل شد. 

این شهروند بهائی, در تاریخ ۲۱ خرداد ماه ۱۳۹۹,  توسط شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به مستشاری محمد محمدی کمال آبادی و ریاست قاضی جواد منصوری از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

مهرداد موسوی خولنجانی, در مرحله بدوی توسط شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ اصفهان به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام محاکمه و تبرئه شد اما در پی اعتراض ضابط پرونده که اداره اطلاعات اصفهان بوده و دادستان این شهرستان پرونده این شهروند بهائی مجدداً توسط شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شاهین شهر اصفهان از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام بررسی و مهرداد موسوی تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

همچنین در تاریخ ۶ آذر ماه ۱۳۹۷, مهرداد موسوی خولنجانی, پس از احضار به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شاهین شهر و اتمام جلسه بازپرسی همزمان با صدور قرار این شهروند بهائی بازداشت شد و پس از تامین قرار وثیقه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. این شهروند بهائی در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۷ در حالی برای پیگیری وضعیت پرونده اش به دادسرا مراجعه کرده بود مجدداً بازداشت شد.

در شهریور ماه ۱۳۹۷, منزل شخصی مهرداد موسوی خولنجانی, در پی یورش ماموران اداره اطلاعات تفتیش شد و وسائل شخصی این شهروند بهائی از قبیل گوشی تلفن همراه, دستنوشته, دفترچه تلفن, کتابهای مرتبط با دیانت بهائی لب تاپ و هارد دیسک کامپیوتر پی سی ضبط شد. 

این شهروند بهائی در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۷, در حالی برای بازپس گیری وسائل ضبط شده خود به دادسرا مراجعه کرده بود در پی حاشیه سازی از سوی یک از ماموران اداره اطلاعات اصفهان که با این شهروند بهائی با پرخاشگری صحبت کرد این شهروند بهائی به اتهام تبلیغ و دعوت از کارمند دادگستری برای قبول دیانت بهائی بازداشت شد. 

این منبع مطلع پیش از این و در تاریخ ۲۵ خرداد ماه ۱۳۹۹, در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران گفته بود: “در پرونده دوم که مهرداد موسوی خولنجانی با اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق تبلیغ بهائیت مورد تفهیم اتهام قرار گرفت ماموران روز پس از بازداشت وی به منزل شخصی وی در شاهین شهر مراجعه کردند و پس از تفتیش منزل و ضبط لوازم شخصی مدارک تحصیلی تک فرزند دختر این شهروند بهائی که با پدرش زندگی می کند را ضبط کرده و با خود بردند”. 

از تاریخ ۲۷ اسفند تا تاریخ ۵ فروردین ماه ۱۳۹۸, مهرداد موسی در سلول انفرادی زندان دستگرد اصفهان سپری کرد و پس از آن در تاریخ ۵ فروردین ماه به بند قرنطینه زندان مرکزی اصفهان منتقل و در تاریخ ۱۷ فروردین ماه ۱۳۹۸ پس از اتمام بازجوئی و تفهیم اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق تبلیغ بهائیت” قرار تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۰ میلیون تومان بطور موقت از بازداشت آزاد شده بود. 

با آغاز مراحل دادرسی و ارجاع پرونده به دادگاه این شهروند بهائی در تاریخ ۱۷ مهر ماه ۱۳۹۷,  توسط شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ اصفهان به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق تبلیغ بهائیت” محاکمه و به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. این پرونده پس از ارجاع به شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به مستشاری علیرضا اکبری و ریاست قاضی جواد منصوری با صدور دادنامه ای به تاریخ ۶ اسفند ماه ۱۳۹۸ از اتهام مذکور تبرئه و پرونده بسته شد. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

شهروندان بهائی با استناد به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی این دسته از شهروندان با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند. 

 سرکوب بهائیان ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ و ۱۹ این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز میباشد که در این دو ماده به صراحت بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و همچنین تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی برای افراد چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید شده است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

برچسب هازندان مرکزی اصفهانشهروندان بهائی در ایرانبهاییان ایرانجامعه بهائیتبعیض علیه بهائیان ایرانجامعه بهاییان ایرانسرکوب جامعه بهائیان ایرانگلستان جاوید بهائیان ایراننقض حقوق شهروندان بهائینقض حقوق شهروندی بهائیان ایرانسرکوب گسترده شهروندان بهائیپیروان اهل سنت در ایراندانشگاه مجازی بهائیان ایرانمحرومیت جامعه بهائی از حقوق شهروندیاتهامان شهروندان بهایی در ایرانحقوق شهروندی جامعه بهائی در ایراناقلیتهای مذهبی در جمهوری اسلامیتخریب قبرستان بهاییان ایرانوضعیت شهروندان بهایی در ایرنشهروندان بهایی در جمهوری اسلامیپلمپ محل کسب بهائیان اصفهانزندان دستجرد در اصفهانپیروان سایر ادیانرهبران جامعه بهائیان ایرانبازداشت شهروندان بهائیسرکوب شهروندان بهائی در ایراننقض حقوق بهائیان در ایرانسرکوب بهائیان ایرانسرکوب جامعه بهائی در ایرانسرکوب شهروندان بهائی در ایارنجامعه بهایی ایرانبهاییانزندان دستجرد اصفهانسرکوب شهروندان بهایی ایرانسرکوب شهروندان بهایی در ایارنبازداشت شهروندان بهاییحقوقشهروندی بهاییان ایرانپیروان سایر ادیان در جمهوری اسلامیبازداشت شهروندان بهایی در شیرازمحرومیت از حقوق شهروندی بهاییان ایرانزندان دستگرد در اصفهانپلمپ محل کسب بهاییان اصفهاننقض حقوق شهروندی اقلیتهای مذهبیبهائیان ایرانآزادی مشروطجامعه جهانی بهائیانمحرومیت از تحصیل بهائیان ایرانبهائیانمدیران جامعه بهائیان ایرانشهروندان بهاییسرکوب جامعه بهائیان در ایرانسرکوب شهروندان بهایی در ایرانمحرومیت شهروندان بهائی در ایرانپیروان آئین بهائی در ایرانحقوق شهروندی بهائیان ایرانجامعه بهایی در ایرانجامعه بهاییدانشگاه بهاییان ایراناعدام اقلیتهای مذهبیحق تحصیل شهروندان بهایی در ایرانجامعه بهاییانجامع بهائیان ایرانمحرومیت از حقوق شهروندی جامعه بهاییسرکوب اقلیتهای مذهبی در جمهوری اسلامیشهروندان بهایی در یزدشهروندان بهایی در سمناناقلیتهای مذهبیشهروند بهائیحقوق اقلیتهای مذهبی در ایرانبازداشت شهروندان بهائی در ایرانتبعیض بر اقلیتهای مذهبیاقلیتهای قومی در ایرانبهاییان در ایرانجامعه بهائیان در ایراننقض حقوق شهروندی بهاییان در ایرانحقوق بهاییان ایراننقض حقوق بهائیان ایرانمحرومیت از حقوق شهروندی بهائیان ایرانسرکوب جامعه بهایی ایرانجامعه بهاییان در ایرانسرکوب جامعه بهاییضبط لوازم شهروندان بهایی در ایرانحقوق شهروندب بهاییان ایرانتفتیش منازل شهروندان بهایی در ایرانپلمپ محل کسب بهائیان ایراننقض حقوق شهروندان بهاییانحقوق شهروندی اقلیتهای مذهبی در ایرانسرکوب جامعه بهایی در ایرانزندانی بهائی مهرداد موسوی خولنجانیبهائیاصفهانبهائیان در ایرانشهروندان بهائیسرکوب شهروندان بهائی دریرانتهدید بهائیان ایراننقض حقوق اقلیتهای مذهبی در ایرانحقوق شهروندان بهائی در ایرانجامعه بهائی در ایراننقض حقوق شهروندی بهاییان ایرانحقوق شهروندی بهاییان در ایرانسرکوب شهروندان بهائی ایرانحقوق اقلیتهای مذهبیحقوق شهروندی بهاییان ایرانمحرومیت شهروندان بهاییشهروندان بهائی ایرانمحرومیت جامعه بهایی از حقوق شهروندیشهروندان بهایی در شیرازپیروان آئین بهائیپیروان آئین دراویش گنابادی در ایرانمهردادموسوی خولنجانیمهرداد موسوی خولنجانی شهروند بهاییفعالیت بهائیان در ایرانسرکوب اقلیتهای مذهبی در ایراننمایندگان اقلیتهای مذهبی در مجلسنمایندگان اقلیتهای مذهبی در ایرانسرکوب بهائیان در ایرانسرکوب بهائیانسرکوب اقلیتهای مذهبینقض حقوق شهروندی بهائیان در ایرانحقوق شهروندان بهایی در ایرابهاییان امیدیهنقض حقوق بهاییان ایرانپیروان سایر ادیان ایر انجامعه بهائی اسرانحقوق بشر شهروندان بهائی در ایرانسرکوب جامعه بهاییان در ایرانسرکوب شهروندان بهایی در جمهوری اسلامیشهروندان بهایی ایرانتحصیل اقلیتهای مذهبیسرکوب پیروان آئین بهائی در ایرانفعالیت بهائیان ایرانپیروان آئین بهائی در جمهوری اسلامیمهرداد موسوی خولنجانیاقلیتهای مذهبی در ایراناستان اصفهانجامعه بهائی ایرانجامعه بهائیان ایرانمدیران جامعه بهائی ایرانسرکوب بهاییان در ایرانتبعیض بر اقلیتهای مذهبی در ایرانمحرومیت از تحصیل شهروندان بهائیبهاییان اصفهانسرکوب شهروندان بهائینقض حقوق شهروندی بهاییانسرکوب جامعه بهائیجامعه بهائی ایارنسرکوب پیروان آئین بهائینقض حقوق بشر بهاییان ایرانسرکوب شهروندان بهائی در جمهوری اسلامیتحصیل شهروندان بهایی در ایرانحقوق شهروند بهاییان ایرانپیروان آئین بهاییشهروندان بهایی در کرجشهروندان بهایی در بیرجندمهرداد موسویپیروان سایر ادیان در ایرانجامعه بهائیانشهروندان بهایی در ایرانجامعه بهائیان امریکازندان دستگرد اصفهانسرکوب بهاییان ایرانسرکوب جامعه بهائی ایرانبهائیان اصفهانمحرومیت از حقوق شهروندی اقلیتهای مذهبینقض حقوق شهروندان بهائی در ایرانسرکوب شهروندان بهایینقض حقوق شهروندان بهایی در ایرانحقوق بشر بهائیان ایرانفعالیت بهاییان ایرانمحاکمه شهروندان بهایی در ایرانتفتیش منزل بهاییان ایرانمحرومیت از تحصیل بهاییان ایراناقلیتهای دینی در ایرانوضعیت شهروندان بهائی در ایرانشهروندان بهائی در جمهوری اسلامیسرکوب بهائیان ایران .مهردادموسوی

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.