•                  
جمعه , ۰۸ بهمن , ۱۴۰۰
جمعه, ژانویه 28

محرومیت از مرخصی مهرداد موسوی خولنجانی, شهروند بهائی محبوس در زندان اصفهان

0
504

حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۲۱ مرداد ماه ۱۳۹۹, مهرداد موسوی خولنجانی, شهروند بهائی محبوس در زندان مرکزی اصفهان از حق اعطای مرخصی محرم مانده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز دوشنبه ۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۹, با اعزام به مرخصی مهرداد موسوی خولنجانی, زندانی بهائی محبوس در زندان اصفهان مخالفت شد. محرومیت از اعطای مرخصی به این شهروند بهائی در حالی صورت گرفته که بر طبق بخشنامه اخیر قوه قضائیه این شهروند بهائی واجد شرایط مرخصی ۱ ماهه در دوران شیوع کرونا است. مهرداد موسوی, در حال تحمل حبس تعزیری ۶ ماهه خود است. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با حقوق بشر در ایران: “روز دوشنبه هفته جاری بعد از گذشت ۳۲ روز پیگیری نهایتاً قاضی دادگاه شاهین شهر اصفهان مخالفت خود را با اعزام مهرداد موسوی به مرخصی اعلام کرد. این در شرایطی است که با توجه به بخشنامه قوه قضاییه مهرداد موسوی واجد شرایط مرخصی ۱ ماهه است. مسئولان در حالی با اعزام این شهروند بهائی به مرخصی مخالفت می‌کنند که می‌دانند دختر جوان ۱۹ ساله ایشان سرپرستی به جز پدرش ندارد و در حال حاضر مجبور است به تنهایی زندگی کند”. 

این شهروند بهائی, در تاریخ ۱۹ تیر ماه ۱۳۹۹, پس از مراجعه به شعبه اجرای احکام برای تحمل حبس تعزیری ۶ ماهه خود بازداشت و به زندان مرکزی اصفهان « دستگرد » منتقل شد. 

این شهروند بهائی, در تاریخ ۲۱ خرداد ماه ۱۳۹۹,  توسط شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به مستشاری محمد محمدی کمال آبادی و ریاست قاضی جواد منصوری از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

مهرداد موسیو خولنجانی, در مرحله بدوی توسط شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ اصفهان به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام محاکمه و تبرئه شد اما در پی اعتراض ضابط پرونده که اداره اطلاعات اصفهان بوده و دادستان این شهرستان پرونده این شهروند بهائی مجدداً توسط شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شاهین شهر اصفهان از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام بررسی و مهرداد موسوی تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

همچنین در تاریخ ۶ آذر ماه ۱۳۹۷, مهرداد موسوی خولنجانی, پس از احضار به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شاهین شهر و اتمام جلسه بازپرسی همزمان با صدور قرار این شهروند بهائی بازداشت شد و پس از تامین قرار وثیقه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. این شهروند بهائی در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۷ در حالی برای پیگیری وضعیت پرونده اش به دادسرا مراجعه کرده بود مجدداً بازداشت شد.

در شهریور ماه ۱۳۹۷, منزل شخصی مهرداد موسوی خولنجانی, در پی یورش ماموران اداره اطلاعات تفتیش شد و وسائل شخصی این شهروند بهائی از قبیل گوشی تلفن همراه, دستنوشته, دفترچه تلفن, کتابهای مرتبط با دیانت بهائی لب تاپ و هارد دیسک کامپیوتر پی سی ضبط شد. 

این شهروند بهائی در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۷, در حالی برای بازپس گیری وسائل ضبط شده خود به دادسرا مراجعه کرده بود در پی حاشیه سازی از سوی یک از ماموران اداره اطلاعات اصفهان که با این شهروند بهائی با پرخاشگری صحبت کرد این شهروند بهائی به اتهام تبلیغ و دعوت از کارمند دادگستری برای قبول دیانت بهائی بازداشت شد. 

این منبع مطلع پیش از این و در تاریخ ۲۵ خرداد ماه ۱۳۹۹, در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران گفته بود: “در پرونده دوم که مهرداد موسوی خولنجانی با اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق تبلیغ بهائیت مورد تفهیم اتهام قرار گرفت ماموران روز پس از بازداشت وی به منزل شخصی وی در شاهین شهر مراجعه کردند و پس از تفتیش منزل و ضبط لوازم شخصی مدارک تحصیلی تک فرزند دختر این شهروند بهائی که با پدرش زندگی می کند را ضبط کرده و با خود بردند”. 

از تاریخ ۲۷ اسفند تا تاریخ ۵ فروردین ماه ۱۳۹۸, مهرداد موسی در سلول انفرادی زندان دستگرد اصفهان سپری کرد و پس از آن در تاریخ ۵ فروردین ماه به بند قرنطینه زندان مرکزی اصفهان منتقل و در تاریخ ۱۷ فروردین ماه ۱۳۹۸ پس از اتمام بازجوئی و تفهیم اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق تبلیغ بهائیت” قرار تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۰ میلیون تومان بطور موقت از بازداشت آزاد شده بود. 

با آغاز مراحل دادرسی و ارجاع پرونده به دادگاه این شهروند بهائی در تاریخ ۱۷ مهر ماه ۱۳۹۷,  توسط شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ اصفهان به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق تبلیغ بهائیت” محاکمه و به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. این پرونده پس از ارجاع به شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به مستشاری علیرضا اکبری و ریاست قاضی جواد منصوری با صدور دادنامه ای به تاریخ ۶ اسفند ماه ۱۳۹۸ از اتهام مذکور تبرئه و پرونده بسته شد. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

شهروندان بهائی با استناد به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی این دسته از شهروندان با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند. 

 سرکوب بهائیان ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ و ۱۹ این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز میباشد که در این دو ماده به صراحت بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و همچنین تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی برای افراد چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید شده است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

برچسب هابهائیان ایراناقلیتهای مذهبیبهائیاقلیتهای مذهبی در ایرانحق مرخصیسرکوب اقلیتهای مذهبی در ایرانجامعه بهائیانشهروندان بهائی در ایرانرهبران جامعه بهائیان ایرانحقوق بهائیانجامعه جهانی بهائیانحقوق اقلیتهای مذهبی در ایراننمایندگان اقلیتهای مذهبی در مجلسجامعه بهائی ایرانبهائیتشهروندان بهایی در ایراناقلیت بهائیبهاییان ایرانبهائیان در ایراننمایندگان اقلیتهای مذهبی در ایرانجامعه بهائیان ایرانجامعه بهائیان امریکاجامعه بهائیحقوق اولیه شهروندان در ایرانبهائیانتبعیض بر اقلیتهای مذهبیشهروندان بهائیبهائیان شیرازحقوق شهروندی بهائیان در ایرانحقوق شهروندایمدیران جامعه بهائیان ایرانجامعه بهاییان ایرانسرکوب بهائیان ایرانشهروندان بهاییحقوق شهروندانسرکوب اقلیتهای مذهبیمحرومیت از حق مرخصیتبعیض بر اقلیتهای مذهبی در ایرانسرکوب جامعه بهائیان ایرانحقوق شهروندی بهائیات در ایرانسرکوب جامعه بهائیان در ایرانجامعه بهائیان در ایراننقض حقوق اقلیتهای مذهبی در ایرانبهائیان اصفهانبهائیان کرجسرکوب شهروندان بهایی در ایرانحقوق شهروندان بهائی در ایرانمحرومیت از حقوق شهروندی اقلیتهای مذهبیجامعه بهایی ایرانحقوق بهاییان ایرانجامعه بهائی در ایرانحقوق شهروندی بهائیانبهاییانپیروان آئین بهائی در ایرانحقوق شهروندان بهائیحقوق بهائیان در ایرانحقوق شهروندی بهائیان ایرانحقوق شهروندی بهاییان در ایراننقض حقوق شهروندان بهایی در ایرانجامعه بهایی در ایرانسرکوب جامعه بهایی ایرانسرکوب شهروندان بهائی ایرانجامعه بهائی اسرانحقوق بشر بهائیان ایرانسرکوب شهروندان بهایی ایرانجامعه بهاییجامعه بهاییان در ایرانحقوق اقلیتهای مذهبیجامع بهاییحقوق بشر شهروندان بهائی در ایرانحقوق اقتصادی شهروندان در ایراناقلیت بهائی در ایرانسرکوب جامعه بهاییحقوق شهروندی بهاییان ایرانسرکوب جامعه بهاییان در ایرانحقوق بشر بهاییان در ایرانمحاکمه شهروندان بهایی در ایراناتهامان شهروندان بهایی در ایراناقلیت بهاییاقلیت بهایی در ایراناعدام اقلیتهای مذهبیضبط لوازم شهروندان بهایی در ایرانحقوق شهروندی جامعه بهائی در ایرانحقوق بهاییانحقوق بهائیان در جمهوری اسلامی ایرانحقوقشهروندی بهاییان ایرانسرکوب پیروان آیین بهاییحق تحصیل شهروندان بهایی در ایرانپیروان آیین بهایی در ایرانپیروان آیین بهائی در ایرانحقوق شهروندب بهاییان ایرانشهروندان بهائی ایرانشهروندان بهایی ایرانتحصیل شهروندان بهایی در ایرانحقوق زنان در جامعه ایراناقلیت بهایی ایراناقلیت بهائی ایراناقلیتهای مذهبی در جمهوری اسلامیجامعه بهاییانتفتیش منازل شهروندان بهایی در ایرانمحرومیت جامعه بهایی از حقوق شهروندیتحصیل اقلیتهای مذهبیحقوق شهروند بهاییان ایراناقلیتهای دینی در ایرانشهروندان بهائی در شیرازمحل کسب شهروندان بهائی ایرانحق مرخصی زندانیحقوق شهروندان در ایرانپیروان آئین بهاییمحرومیت از حقوق شهروندی جامعه بهاییپیروان آئین بهائیپیروان آیین بهائیحقوق شهروند بهائیشهروندان بهائی در کرجشهروندان بهائی در جمهوری اسلامیشهروندان بهایی در جمهوری اسلامیپیروان آیین بهاییسرکوب اقلیتهای مذهبی در جمهوری اسلامیحقوق شهروندی اقلیتهای مذهبی در ایرانحق مرخصی زندانیان سیاسیحقوق شهروندان ایرانحق مرخصی زندانیان سیاسی در ایرانپیروان آئین بهائی در جمهوری اسلامیحق مرخصی زندانی سیاسیسرکوب جامعه بهایی در ایرانحق مرخصی زندانیان در ایرانمهردادموسوی خولنجانیمهرداد موسوی خولنجانیمهرداد موسویمهردادموسویشهروندان بهائی اصفهان

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: