•                  
یک شنبه , ۲۳ مرداد , ۱۴۰۱
یکشنبه, آگوست 14

گزارشی از وضعیت علی بی کس، زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ

0
448

حقوق بشر در ایران امروز شنبه ۱۳ دی ماه ۱۳۹۹، علی بی کس، زندانی سیاسی و از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ محبوس در تیپ ۲ زندان تهران بزرگ دوران حبس تعزیری خود را سپری می کند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۳ دی ماه ۱۳۹۹، علی بی کس، متولد ۱۳۶۷, ساکن کیانمهر کرج, از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸، محبوس در تیپ ۲ زندان تهران بزرگ در حالی سپری کردن دوران حبس تعزیری ۱۰ ساله خود از بابت اتهامات اجتماع و تبانی از طریق فعالیت در تجمعات اعتراضی غیرقانونی و اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد هیاهو و فریاد زدن است. این زندانی سیاسی از زمان بازداشت از حق دسترسی به وکیل و حق استفاده از مرخصی و سایر حقوق شهروندی یک متهم محروم مانده است.

این زندانی سیاسی، در تاریخ ۲۶ اسفند ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری از بابت اتهامات « اجتماع و تبانی از طریق فعالیت در تجمعات اعتراضی غیرقانونی » و « اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد هیاهو و فریاد زدن », به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد. همچنین گزارشی از نتیجه ابلاغ حکم قطعی این زندانی سیاسی در دادگاه تجدیدنظر در دسترس نیست. 

علی بی کس از جمله ۴۶ زندانی سیاسی محبوس بود که در تاریخ ۲۶ اسفند ماه ۱۳۹۸, در اعتراض به محرومیت از روند دادرسی عادلانه و محرومیت از حق مرخصی و عدم رعایت بهداشت با توجه به وسعت ویرس کرونا و محرومیت از حق ملاقات و سایر حقوق زندانیان دست به اعتصاب غذا زدند. این شهروندان در اعتراض به وضعیت نامناسب زندان و نبود امکانات کافی برای نگهداری آنها در این زندان معترض شدند. 

لازم به ذکر است, علی بی کس, در جریان تجمعات اعتراضی آبان ماه ۱۳۹۸, توسط نیروهای لباس شخصی اطلاعات سپاه پاسداران در حالی که از محل کار خود که به شغل راپل کاری « نظافت نمای ساختمان»  از تهران عازم کرج بود بازداشت شد و پس از انتقال به بند امنیتی ۲ الف سپاه واقع در زندان اوین تحت بازجوئی قرار گرفت و پس از تفهیم اتهام از سوی شعبه ۲ بازپرسی دادسرای امنیت تهران « دادسرای مقدس », و اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده و سپری کردن ۲۱ روز سلول انفرادی پس از انتقال به زندان تهران بزرگ به تیپ۵ سالن ۱۲ این زندان منتقل شد و طی ماه های گذشته هم به همراه جمعی از زندانیان سیاسی به تیپ ۲ این زندان منتقل شد. 

حقوق بشر در ایران, در تاریخهای  ۷ و ۱۱ بهمن ماه ۱۳۹۸, با انتشار ۲ گزارش نسبت به اعمال محرومیتهای گسترده بر بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی آبان ماه و دی ماه ۱۳۹۸, که از جمله آنها سیاست انکار و اعمال تهدید و اجبار بازجویان ارگانهای امنیتی بر بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه سالجاری که در جریان این تجمعات مورد اثابت گلوله قرار گرفته بودند بر بیان این نکته که زخمهای ناشی از اثابت گلوله توسط این افراد در دادگاه و در مراحل بازپرسی بعنوان زخم چاقو در اثر درگیری با افراد دیگر از سوی این افراد عنوان شود بوده است. 

سرکوب شهروندان و بیان اتهامات امنیتی بر علیه آنها بدون وجود مستندات قانع کننده ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است. 

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی, بازجو و بازپرسی بیطرف از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند. 

برچسب هامحاکمه علی بی کسنقض حقوق بشرنقض حقوق بشر در ایراننقض حقوق بشر در جمهوری اسلامینقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی در ایراننقض حقوق بشرد ر ایرانهویت کشته شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸کشته شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸آبان 1398آبان ماه 1398آبان ماه ۱۳۹۸آبان ماه سال ۱۳۹۸آبان ماه۱۳۹۸آبان ۱۳۹۸آبانماه ۱۳۹۸آبانماه۱۳۹۸آبان۱۳۹۸اجتماع و بتانیاجتماع و تبانیاجتماع و تبانی از طریق شرکت در تجمع غیرقانونیاجتماع و تبانی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونیاجتماع و تبانی به قد برهم زدن امنیت کشوراجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشوراجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرماجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت داخلی و خارجیاجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملیاجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی و خارجیاجتماع و تبانی برای ارتکاب جرماجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت داخلیاجتماع و تبانی علیه امنیت ملیاجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق همکاری با رسانه های معانداعتراضات آباناعتراضات آبان 1398اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸اعتراضات آبان ماه سال ۱۳۹۸اعتراضات آبان ۱۳۹۸اعتراضات آبان آبان ماه سال ۱۳۹۸اعتراضات آبان در سال ۱۳۹۸اعتراضات آبانماه سال ۱۳۹۸بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماهبازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸بازداشت شدگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸بازداشت شدگان اعتراضات آبان سال ۱۳۹۸بازداشت شدگان اعتراضات آبانماه سال ۱۳۹۸بازداشتشدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸تجمعات اعتراضات آبان۱۳۹۸تظاهرات آبان مان ۱۳۹۸تظاهرات آبان ماه ۱۳۹۸تظاهرات آبان ماه ۱۳۹۸ در ایرانتظاهرات اعتراضی آبان ماه ۱۳۹۸تظاهرات اعتراضی آبان ۱۳۹۸جان باختگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸جانباختگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸حقوق نقض حقوق بشر در ایرانحقوق بشرحقوق بشر در ایرانحقوق بشر در جمهوری اسلامیحقوق بشر در جمهوری اسلامی ایرانحقوق بشر درایرانحقوق بشر زندانیان سیاسیدادگاه انقلابدادگاه انقلاب تهراندادگاه انقلاب صدور حکم حبسدرخواست آزادی مشروط زندانی سیاسیزندانی سیاسیزندانی سیاسی در ایرانزندانی سیاسی زندانی عقیدتیزندانی سیاسی علی بی کسشعبه 26شعبه 26 دادگاه انقلابشعبه 26 دادگاه انقلاب تهرانشعبه 26دادگاه انقلاب تهرانشعبه ۱۵ دادگاه انقلابشعبه ۲۶ دادگاه انقلابشعبه بیست و شششعبه بیست و شش دادگاه انقلاب تهرانشعبه26 دادگاه انقلاب تهرانشعبه26دادگاه انقلاب تهرانشعبه۲۶ دادگاه انقلابشعبه۲۶ دادگاه انقلاب تهرانشعبه۲۶ دادگاه تهرانشعبه۲۶دادگاه انقلاب تهرانشعبه۲۶دادگاه انقلاب در تهرانعلی بی کسعلی بی کس زندانی سیاسی

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: