•                    
  •                  
چهارشنبه , ۱۶ آذر , ۱۴۰۱
چهارشنبه, دسامبر 7

برگزاری دستکم ۵ تجمع اعتراضی

0
782

حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۲۰ آذر ماه ۱۳۹۹، در ادامه تجمعات اعتراضی روزانه شهروندان در اقصی نقاط ایران که ناشی از سوء مدیریت مسئولان در بخش های مدیریتی و تصمیمات غیر کارشناسانه آنها است جمعی از کارگران شاغل در نیروگاه برق رامین واقع در اهواز، رانندگان تاکسی ساکن جزیره کیش، جمعی از شهروندان ساکن شهرستان انگوت از توابع استان اردبیل، فرهنگیان و سرایداران قرارداد کار معین آموزش و پرورش، جمعی از کارگران شاغل در پایانه خورموسی واقع در شهرستان سربندر، در اعتراض به موارد گسترده نقض حقوق شهروندیشان تجمعات اعتراضی را برگزار کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز پنجشنبه ۲۰ آذر ماه ۱۳۹۹، جمعی از کارگران شاغل در پایانه خورموسی واقع در شهرستان سربندر در جنوب کشور با هدف اعتراض به بی توجهی مسئولان به مطالبات صنفی آنها تجمع اعتراضی برگزار کردند.

این کارگران معترض در جریان برگزاری تجمع مذکور با سر دادن شعارهایی اعتراض خود را به تداوم خصوصی سازی در این واحد اقتصادی ابراز کردند.

براساس گفته این کارگران روند خصوصی سازی اجرا شده در پایانه خورموسی همانند شرکت نیشکر هفت تپه با اشتباهات فاحشی صورت گرفت و امروز این کارگران با مشکلاتی همچون عدم پرداخت حقوق ماهیانه و پرداخت نشدن حق بیمه و از همه مهمتر از حق امنیت شغلی محروم هستند.

کارگران پایانه خورموسی خواستار قطع روند خصوصی سازی در این واحد اقتصادی و بازگشت آن به بخش دولتی هستند.

تجمع اعتراضی سرایداران و معلمان قرارداد کارمعین

به گزارش حقوق بشر در ایران به کانون صنفی معلمان ایران، روز چهارشنبه ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۹، جمعی از فرهنگیان قرارداد کار معین در اعتراض به عدم اجرای مطالبات صنفی آنها از سوی اداره آموزش و پرورش و تعلیق اجرای تعهدات این وزارت خانه در مقابل ساختمان مجلس در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند.

 این فرهنگیان معترض که بصورت نیروهای قرارداد کار معین در آموزش و پرورش شاغل هستند در تشریح مطالبات خود خواستار: ” اجرای طرح رتبه‌بندی نیروهای خدماتی، برقراری حق سرایداری، اضافه‌کار، حق لباس و حق مسکن، جذب و استخدام نیروهای جدید خدماتی، افزایش حقوق نیروهای خدماتی، تبدیل وضعیت شغلی از خدماتی به اداری، قرار گرفتن در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور، بهبود حقوق دریافتی نیروهای خدماتی، همسان سازی حقوق نیروهای خدماتی با سایر پرسنل آموزش ‌و پرورش و کارکنان دیگر ارگان‌ها” شدند.

تجمع اعتراضی شهروندان انگوت 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۲۰ آذر ماه ۱۳۹۹، جمعی از شهروندان ساکن شهرستان انگوت از توابع استان اردبیل با برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل شهرداری این شهرستان نسبت به بی توجهی مسئولان شهرداری انگوت به مطالبات این شهروندان نارضایتی خود را اعلام کردند.

یکی از این شهروندان معترض می گوید: “آقای بخشدار آقای شهردار اگر قادر به مدیریت نیستید این شهرداری را تعطیل کنید و خودتان هم از سمت خود استعفا بدهید. ما تا به کی باید با این مشکلات دست و پنجه نرم کنیم یعنی از شما بعنوان شهرداری کاری بر نمیاد؟”

تجمع اعتراضی رانندگان تاکسی جزیره کیش 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۲۰ آذر ماه ۱۳۹۹، رانندگان تاکسی ساکن جزیره کیش در اعتراض به انعقاد قرارداد بین شرکت عمران جزیره کیش و شرکت تاکسی آنلاین اسنپ که باعث کسادی کسب و کار این رانندگان شده در مقابل ساختمان منطقه آزاد کیش در سومین روز از اعتراضات صنفی خود تجمع اعتراضی برگزار کردند.

این شهروندان فعال در زمینه حمل و نقل با برگزاری این تجمع اعتراضی به تبدیل وضعیت شغلی آنها بعنوان بخشی از زیر مجموعه تاکسی های اسنپ اعتراض کرده و در حرکتی اعتراضی با توقف کار و فعالیت در کل جزیره کیش و خاموش کردن خودروهای خود نارضایتی خود را از این طرح ابراز کردند.

این رانندگان در ادامه افزودند: “مديريت نالايق حمل و نقل عمومى كيش با شركت اسنپ دست بە يكى كردەاند براى رانندگان تاكسى كه زير مجموعە اسنپ شوند.”

تجمع اعتراضی کارگران نیروگاه برق رامین 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز پنجشنبه ۲۰ آذر ماه ۱۳۹۹، کارگران شاغل در نیروگاه برق رامین واقع در اهواز مرکز استان خوزستان در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق ماهیانه و سایر مطالبات مزدی و محرومیت از حق امنیت شغلی در محوطه این نیروگاه برق تجمع اعتراضی برگزار کردند.

این کارگران معترض در تشریح علت برگزاری این تجمع اعتراض به واریز نشدن کمک های رفاهی، پرداخت نشدن حقوق های معوقه مربوط به ماههای گذشته و همچنین عدم واریز حق بیمه آنها و از همه مهمتر محرومیت آنها از حق امنیت شغلی اشاره کردند.

کارگران معترض نیروگاه برق رامنی اهواز اعلام کردند: “وزارت نیرو به عنوان کارفرما به گونه‌ای ارتباط خود را با بخش تولید مدیریت می‌کند که کارگران از آن متضرر می‌شوند. برای نمونه سال ۱۳۹۷ شرکت‌های تولیدی به دلیل کاهش بودجه‌های خود، کارانه و حق مسکن کارگران را حذف کردند تا به جای آن حق بن را افزایش دهند.”

برچسب هاکارگرانحق تحصیلسرکوب تجمعات اعتراضیفرهنگیان در ایرانتحصن فرهنگیان ایرانفرهنگیانمعوقات مزدی کارگران در ایرانمعوقات مزدی شهروندان در ایرانحقوق نقض حقوق بشر در ایرانمعوقات مزدی شهروندانامنیت شغلی فرهنگیانسلی در شهرستان سربندرسرایدارانکارگرامنیت شغلی در ایرانسرکوب کارگرانسرکوب فرهنگیانتحصن اعتراضی فرهنگیانفعال صنفی فرهنگیان ایرانامنیت شغلیحقوق معوقهمعوقات مزدی کارگران ایرانمعوقات مزدی کارگرحق امنیت شغلیسربندر خوزستانسرایداریحقوق بشرحقوق شهروندیحقوق شهروندی در ایرانتجمعات اعتراضی کارگرانجزیره کیشتجمع اعتراضی فرهنگیان در ایرانسرکوب فعالان صنفی فرهنگیان ایرانحقوق و معوقات مزدیحقوق معوقه کارگران در ایراننیروگاه برقآموزش پرورش ایرانحق امنیت اجتماعیشهرداری سربندرمطالبات کارگریرانندگان تاکسی در ایرانسرکوب کارگران در ایرانسرکوب فرهنگیان ایرانفعال صنفی فرهنگیانفعالان صنفی فرهنگیان ایرانمعوقات مزدی فرهنگیان ایرانرانندگان تاکسی جزیره کیشمعوقات مزدی کارگران شهرداریامنیت شغلی معلمان ایرانامنیت شغلی برای کارگران در ایرانفرمانداری سربندرتجمعات اعتراضیمعوقات مزدیتجمعات کارگریسرکوب فرهنگیان در ایرانتجمع اعتراضی فرهنگیانتحصن فرهنگیانتجمعات اعتراضی فرهنگیان ایرانسرکوب کارگران ایرانسرکوب تجمعات اعتراضی در ایرانامنیت شغلی کارگرانراننده تاکسی در ایرانحق امنیت شغلی کارگرانجزیره کیش رانندگان تاکسیاهوازاستان اردبیلتجمعات اعتراضی در ایرانتجمعات اعتراضی کارگران در ایرانحقوق شهروندی درایرانراننده تاکسینقض حقوق بشر در ایران 4معوقات مزدی در ایرانمطالبات کارگران ایرانراننده تاکسی سواریتجمع اعتراضی رانندگان تاکسیامنیت شغلی کارگران ایرانشهرستان انگوتحقوق بشر در ایرانمطالبات مزدی کارگریشهرستان اردبیلرانندهحقوق بشر در جمهوری اسلامیکانون صنفی فرهنگیان ایرانحقوق بشر زندانیان سیاسیراننده بی آر تیمعوقات مزدی کارگرانامنیت شغلی کارگران در ایراننیروگاه رامین اهوازحق امنیت در کارانگوتکارگران در ایرانفعال کارگریکارگران ایرانفرهنگیان ایرانتحصن اعتراضی فرهنگیان ایرانمطالبات کارگران در ایرانمطالبات مزدی کارگران در ایرانشهرستان سربندرامنیت شغلی در ایران برای کارگرنیروگاه برق رامین اهوازامنیت شغلی کارگران شهرداری فردیسانگوت اردبیل

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.