•                  
چهارشنبه , ۱۲ آذر , ۱۳۹۹
چهارشنبه, دسامبر 2

برگزاری دستکم ۳ تجمع اعتراضی

0
73

حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۸ آبان ماه ۱۳۹۹، در ادامه تجمعات اعتراضی روزانه شهروندان در اقصی نقاط ایران که ناشی از سوء مدیریت مسئولان در بخش های مدیریتی و تصمیمات غیر کارشناسانه آنها است  جمعی از مرغداران و دامداران خراسان شمالی و در تجمعی دیگر هم کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه تجمعات اعتراضی را برگزار کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از تسنیم، روز چهارشنبه ۷آبان ماه ۱۳۹۹، جمعی از مرغداران استان خراسان شمالی در اعتراض عدم برخورداری از حمایتهای دولتی در صنف کاری شان در مقابل استانداری خراسان شمالی تجمع اعتراضی برگزار کردند.

 رضا، یکی از مرغداران استان خراسان شمالی در تشریح علت این تجمع اعتراضی گفت: “گرانی و کمبود نهاده های دامی، ناتوانی و مشکلات دامداران برای تامین نهاده‌ها از جمله موضوعاتی است که نه تنها در خراسان شمالی بلکه در تمام کشور امان مرغداران را بریده است.”

وی افزود: “با توجه به کمبود نهاده برای طیور، بسیاری از مرغداران استان مجبور شدند تغذیه مرغها را از جیره‌های کم ارزشی همچون کاه و نان خشک فراهم کنند. برخی از مرغداران برای سیر کردن طیور خود به سوی نان خشک پیش رفته‌اند!”

تجمع اعتراضی دامداران استان خراسان شمالی

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از تسنیم، روز چهارشنبه ۷آبان ماه ۱۳۹۹، جمعی از دامداران استان خراسان شمالی در اعتراض عدم برخورداری از حمایتهای دولتی در صنف کاری شان در مقابل استانداری خراسان شمالی تجمع اعتراضی برگزار کردند.

یکی از این دامداران معترض در تشریح علت این تجمع اعتراضی افزود: “کنستانتره در انبارها موجود است ولی ساعت ها از سپیده صبح در مقابل انبار در سرمای صبحگاهی منتظر بودیم و کسی به ما این کنستانتره را تحویل نداد.

این دامدار معترض گفت: “گندم و جو را کیلویی ۲۷۰۰ تومان فروختیم اما الان داریم همان گندم را به کیلویی ۵۰۰۰ تومان از بازار خرید می کنیم. این چه مدل برنامه ریزی است؟”

وی افزود: “مسئولان در قبال خواسته‌های ما بی توجه هستند و به ما می گویند بروید و با قیمت آزاد نهاده‌های دامی را تهیه کنید. سیلو هم می‌گوید باید گندم را در بازار به قیمت آزاد بخریم. این موضوع باعث شده نان را خوراک دام‌ها کنیم که ان هم مشکلات خاص خودش را دارد.”

تجمع اعتراضی کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، امروز پنجشنبه ۸ آبان ماه ۱۳۹۹، کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی و صنفی آنها تجمع اعتراضی برگزار کردند. 

براساس این گزارش، در تجمع اعتراضی مذکور کارگران از بخش‌های مختلف صنعتی در حمایت از همکارانشان  که اضافه کاری تیر و مرداد ماه آنان واریز نشد حاضر شدند. 

در ادامه این تجمع اعتراضی در حالی که کارگران معترض با مسئولان این کارخانه در حال گفتگو بودند در پی دخالت ماموران انتظامی و امنیتی این تجمع به خشونت کشیده شد. 

در ادامه چهار نفر از کارگران به نام های، حیوری، ابراهیم عباسی منجزی، یوسف بهمنی و حمید ممبینی ساعت ۳ و ۳۰ دقیقه عصر توسط پاسگاه هفت تپه بازداشت شدند.

شرکت کشت و صنعت هفت تپه، قدیمی‌ترین کارخانه تولید شکر از نیشکر در کشور است که نیم قرن از تاسیس آن می‌گذرد و طبق اصل ۴۴ قانون اساسی اواخر سال ۱۳۹۴ از سوی سازمان خصوصی ‌سازی از چرخه دولتی خارج و به بخش خصوصی واگذار شد و پس از آن با توجه به عدم تخصص لازم در مدیریت این مجتمع تولیدی صنعتی مشکلات صنفی و اقتصادی کارگران این مجتمع صنعتی روندی افزایشی به خود گرفت.

حدود ۴۰۰۰ کارگر، به صورت رسمی، پیمانی، قراردادی و پیمانکاری در بخش‌های مختلف این شرکت بزرگ تولید شکر مشغول کار هستند.

برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

برچسب هاحقوق بشرخراسان شمالیحقوق بشر در ایرانکارگران در ایرانکارگراننیشکر هفت تپهمعوقات مزدیشرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپهمعوقات کارگرینقض حقوق بشر در ایراننقض حقوق بشرسندیکای کارگری نیشکر هفت تپهمجتمع نیشکر هفت تپهمجتمع کشت و صنعت هفت تپهنقض حقوق بشرد ر ایرانکارگران ایرانکارگران پیمانکاری بخش کشاورزی مجتمع نیشکر هفت‌تپهبازداشت کارگرانسرکوب کارگرانتجمعات اعتراضی کارگرانسرکوب کارگران در ایرانتجمعات اعتراضی کارگران در ایرانسندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپهاتحادیه آزاد کارگران ایرانبازداشت کارگران در ایرانسندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپهمعوقات مالیکارگران نیشکرحقوق بشر در جمهوری اسلامیمتجمع نیشکر هفت تپهتجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپهکارگر نیشکر هفت تپهکارگران نیشکر هفت تپهخراسانسندیکای کارگران نیشکر هفت تپهشرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپهسندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپههفت تپهکشت و صنعت نیشکر هفت تپهرئیس سندیکای کارگران نیشکر هفت تپهاتحادیه کارگران ایراندامداریمجتمع نیشکرکارگران هفت تپههیئت مدیره سندیکای کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهنقض حقوق بشر در ایران 4حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایرانحقوق بشر زندانیان سیاسیمطالبات کارگران در ایرانمعوقات مزدی کارگران در ایرانسرکوب کارگران ایرانجامعه کارگران ایرانتجمعات اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپهتجمعات کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهنقض حقوق بشر بهاییان ایرانمعوقات مزدی در ایرانمطالبات مزدی کارگران در ایرانمعوقات مزدی شهروندان در ایرانمجتمع نیشکر هفت تپه در شوشتجمع اعتراضی کارگران در ایرانتجمع اعتراضی کارگران کنتورسازیتجمعات کارگران نیشکر هفت تپهکارگران ایرانیتجمع اعتراضی کارگران هفت تپهمجتمع نیشکر هفت تپه در خوزستانمجتمع نیشکر هفت تپه در شهرستان شوشکارگران مجتمع نیشکر هفت تپهاخراج کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهکارگران مجتمع نیشکر هفت تپه در ایرانمجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپهمجتمع کشتتجمع اعتراضی کارگران نیشکربازداشت کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهتجمعات اعتراضی کارگران هفت تپهتجمعات اعتراضی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهسندیکای کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهمجتمع کشاورزی صنعتی نیشکر هفت تپهسرکوب کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهبازداشت کارگران شهرداری کوت عبدالهبازداشت کارگران شهرداری کوت عبداللهبازداشت کارگران هفت تپهمجتمع کشاورزیسرکوب کارگران نیشکر هفت تپهکارگران مجتمع کشاورزی صنعتی نیشکر هفت تپهنقض حقوق بشر در جمهوری اسلامیکارگران نیشکر هفت تپه در ایرانکارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپهمجتمع کشت و صنعت نیشکرمطالبات کارگران ایرانمعوقات مزدی کارگراننقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی در ایرانمعوقات کارگرانکارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکرواحد نقلیه کشت و صنعت نیشکر هفت تپهکشت و صنعت نیشکراحضار و بازداشت کارگرانمعوقات مزدی کارگران ایراناخراج کارگران ایرانسرکوب کارگران ایرانیتجمعات کارگران ایرانتجمعات اعتراضی کارگران ایراننقض حقوق کارگران ایرانبازداشت کارگران ایرانمعوقات مزدی شهروندانمعوقات مزدی کارگرکارگران مجتمع نیشکر هفت تپه در شوشمجتمع کشت و صنعتکارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپهنهاده های طیورنهاده های دامیکشت و صنعت نیشکر در هفت تپهدامداری در ایراندامداری ایرانصنعت دامداری در ایراننهاده های دام در ایرانمزارع کشت و صنعت نیشکر هفت تپهقیمت نهاده های دامیمرغداران خراسان شمالیدامداران خراسان شمالیمطالبات دامداران ایرانمطالبات مرغداران ایراندام و طیور

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: