•                    
  •                  
شنبه , ۰۲ مهر , ۱۴۰۱
شنبه, سپتامبر 24

شهناز ثابت، شهروند بهایی برای تحمل حبس بازداشت شد

0
822

حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۲۱ مهر ماه ۱۳۹۹، شهناز ثابت، شهروند بهائی ساکن شیراز برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود بازداشت و به زندان مرکزی « عادل آباد » شیراز منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۲۱ مهر ماه ۱۳۹۹، شهناز ثابت، شهروند بهائی ساکن شیراز جهت سپری کردن دوران حبس تعزیری ۲ ساله خود پس از مراجعه به واحد اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شیراز بازداشت و بند زنان در زندان مرکزی « عادل آباد » این شهر منتقل شد. 

 شهناز ثابت, در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب شیراز، به ریاست محمود ساداتی، با اتهام عضویت در گروههای معاند نظام به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و فعالیت تبلیغی علیه نظام هم  به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم با اعلام اعتراض شهناز ثابت و سایر هم پرونده ای های این شهروند بهائی به شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان فارس به ریاست قاضی جمشیدی کشکولی ارجاع شد و در تاریخ  ۳۰ تیر ماه ۱۳۹۹, این شهروند بهائی پس از کاهش محکومیت در مجموع به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

در تاریخ ۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۸, شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شیراز با صدور و ارسال احضاریه های جداگانه ای شهناز ثابت و ۲۴ شهروند بهائی هم پرونده با وی را جهت حضور در جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام فراخوانده بود. 

در تاریخ ۱۰ شهریور ماه ۱۳۹۸, شهناز ثابت, در پی یورش ماموران امنیتی به منزل شخصی وی پس از تفتیش منزل و ضبط اقلام شخصی اش بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز موسوم به پلاک ۱۰۰ و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت آزاد شد. 

شهروندان بهائی با استناد به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله پیروان ادیان بدون حقوق شهروندی در ایران محسوب می‌شوند. سرکوب این شهروندان در غالب: پلمپ محل کسب, محرومیت از حق تحصیل از مدرسه ابتدائی تا مدارج عالی, تخریب قبرستانها و همچنین دیگر مکانهای مقدس آنها و محرومیتهای گسترده دیگر که این شهروندان با آن دست و پنجه نرم میکند را در بر می‌گیرد.

سرکوب بهائیان ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ و ۱۹ این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز میباشد. همچنین سرکوب فعالان مدنی ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد که بر حق آزادی بیان برای فر فرد تاکید دارد. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

برچسب هابهائیان ایرانجامعه جهانی بهائیانمحرومیت از تحصیل بهائیان ایرانشهروندان بهائیسرکوب بهائیانبهاییان در ایرانگلستان جاوید بهائیان ایرانجامعه بهایی ایرانپیروان آئین بهائی در ایرانزندان عادل آبادحقوق بشر شهروندان بهائی در ایرانبازداشت شهروندان بهاییبازداشت شهروندان بهائی در سمناناقلیت بهایی ایرانشهروندان بهائی در شیرازوضعیت شهروندان بهایی در ایرنشهروندان بهایی در جمهوری اسلامیاعتراضات در زندان عادل آباد شیرازشهناز ثابت شهروند بهاییبهائیبازداشت شهروندانبازداشت شهروندان بهائی در ایرانبهائیان شیرازسرکوب بهاییان در ایرانتهدید بهائیان ایرانسرکوب شهروندان بهائی در ایارنمحرومیت شهروندان بهائی در ایراننقض حقوق بهائیان ایراننقض حقوق شهروندان بهایی در ایرانسرکوب شهروندان بهایی در ایارناقلیت بهاییسرکوب پیروان آیین بهاییاقلیت بهائی ایرانبازداشت شهروندان بهایی در شیرازنقض حقوق شهروندان بهاییانبازداشت و بیخبری از شهروندانبند ۱۳ زندان عادل آباد شیرازاعدام در زندان عادل آباد شیرازفعالیت بهائیان در ایرانجامعه بهائی ایرانبهائیان در ایرانسرکوب بهائیان در ایرانسرکوب بهاییان ایرانشهروند بهاییسرکوب شهروندان بهایی در ایرانحقوق بهاییان ایراننقض حقوق شهروندی بهاییان ایراناقلیت بهائی در ایراناقلیت بهایی در ایرانسرکوب پیروان آئین بهاییسرکوب اقلیت بهائی در ایرانبازداشت شهروندان بهائی در شیرازسرکوب اقلیت بهاییاجرای حکم اعدام در زندان عادل آبادبند ۱۴ زندان عادل آباد شیرازشهناز ثابت بهائیزندان عادل آباد شیرازبهاییجامعه بهائیان ایرانجامعه بهاییان ایرانسرکوب جامعه بهائیان ایراننقض حقوق شهروندی بهاییان در ایرانجامعه بهائی در ایراننقض حقوق بهاییان ایرانسرکوب شهروندان بهائی ایراننقض حقوق بشر بهاییان ایرانشهناز ثابتحق تحصیل شهروندان بهایی در ایرانتفتیش منازل شهروندان بهایی در ایرانجامع بهائیان ایرانفعالیت بهائیان ایرانپیروان آیین بهاییزندانیان محبوس در زندان عادل آباد شیرازشهناز ثابت بهاییشهروند بهائیشهروندان بهایی در ایرانجامعه بهائیتبعیض علیه بهائیان ایرانبازداشت شهروندان بهائی در آبادانسرکوب جامعه بهائیان در ایرانحقوق شهروندان بهائی در ایرانسرکوب شهروندان بهائیسرکوب شهروندان بهاییحقوق بشر بهائیان ایرانمحاکمه شهروندان بهائی در ایرانضبط لوازم شهروندان بهایی در ایرانپیروان آیین بهایی در ایرانمحرومیت از تحصیل شهروندان بهائی در ایرانپلمپ محل کسب بهائیان ایرانشهروندان بهائی در کرجزندان عادل آباد در استان فارسسرکوب بهائیان ایران .جامعه بهائیاناقلیت بهائیسرکوب شهروندان بهائی در ایراننقض حقوق بهائیان در ایرانسرکوب بهائیان ایرانجامعه بهائیان در ایرانحقوق شهروندان بهایی در ایرانقض حقوق شهروندان بهائی در ایرانسرکوب گسترده شهروندان بهائیدانشگاه مجازی بهائیان ایرانمحاکمه شهروندان بهایی در ایرانمحرومیت شهروندان بهاییشهروندان بهائی ایرانبازداشت شهروندان بهائی در دماوندعادل آباد شیرازشهروندان بهایی در کرجسرکوب اقلیت بهائیبازداشت شهروندان بهائی در اصفهانشهروندان بهائی در ایرانبهاییان ایرانبهائیانمدیران جامعه بهائیان ایرانبازداشت شهروندان بهائی در اهوازنقض حقوق شهروندی بهائیان در ایراننقض حقوق شهروندان بهائینقض حقوق شهروندی بهائیان ایرانحقوق شهروندی بهائیان ایرانسرکوب شهروندان بهایی ایراناتهامات شهروندان بهائی در ایرانسرکوب شهروندان بهایی در جمهوری اسلامیشهروندان بهایی ایرانبازداشت شهروندان بهائی در تهرانپیروان آئین بهاییسرکوب اقلیت بهایی در ایرانزندان عادل آباد در شیرازشهنازثابترهبران جامعه بهائیان ایرانبازداشت شهروندان بهائیمغازه شهروندان بهائی در ایرانسرکوب شهروندان بهائی دریرانشهروندان بهاییمحرومیت از تحصیل شهروندان بهائیبهاییان شیرازبهاییانمحرومیت از حقوق شهروندی بهائیان ایرانتفتیش منازل شهروندان بهائی در ایراناتهامان شهروندان بهایی در ایرانسرکوب شهروندان بهائی در جمهوری اسلامیتحصیل شهروندان بهایی در ایرانسرکوب پیروان آئین بهایی در ایرانوضعیت شهروندان بهائی در ایرانشهروندان بهائی در جمهوری اسلامیزندانیان زندان عادل آباد شیرازشهناز ثابت شهروند بهائی

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.