•                  
سه شنبه , ۲۹ مهر , ۱۳۹۹
چهارشنبه, اکتبر 21

شهناز ثابت، شهروند بهایی برای تحمل حبس بازداشت شد

0
70

حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۲۱ مهر ماه ۱۳۹۹، شهناز ثابت، شهروند بهائی ساکن شیراز برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود بازداشت و به زندان مرکزی « عادل آباد » شیراز منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۲۱ مهر ماه ۱۳۹۹، شهناز ثابت، شهروند بهائی ساکن شیراز جهت سپری کردن دوران حبس تعزیری ۲ ساله خود پس از مراجعه به واحد اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شیراز بازداشت و بند زنان در زندان مرکزی « عادل آباد » این شهر منتقل شد. 

 شهناز ثابت, در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب شیراز، به ریاست محمود ساداتی، با اتهام عضویت در گروههای معاند نظام به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و فعالیت تبلیغی علیه نظام هم  به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم با اعلام اعتراض شهناز ثابت و سایر هم پرونده ای های این شهروند بهائی به شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان فارس به ریاست قاضی جمشیدی کشکولی ارجاع شد و در تاریخ  ۳۰ تیر ماه ۱۳۹۹, این شهروند بهائی پس از کاهش محکومیت در مجموع به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

در تاریخ ۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۸, شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شیراز با صدور و ارسال احضاریه های جداگانه ای شهناز ثابت و ۲۴ شهروند بهائی هم پرونده با وی را جهت حضور در جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام فراخوانده بود. 

در تاریخ ۱۰ شهریور ماه ۱۳۹۸, شهناز ثابت, در پی یورش ماموران امنیتی به منزل شخصی وی پس از تفتیش منزل و ضبط اقلام شخصی اش بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز موسوم به پلاک ۱۰۰ و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت آزاد شد. 

شهروندان بهائی با استناد به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله پیروان ادیان بدون حقوق شهروندی در ایران محسوب می‌شوند. سرکوب این شهروندان در غالب: پلمپ محل کسب, محرومیت از حق تحصیل از مدرسه ابتدائی تا مدارج عالی, تخریب قبرستانها و همچنین دیگر مکانهای مقدس آنها و محرومیتهای گسترده دیگر که این شهروندان با آن دست و پنجه نرم میکند را در بر می‌گیرد.

سرکوب بهائیان ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ و ۱۹ این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز میباشد. همچنین سرکوب فعالان مدنی ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد که بر حق آزادی بیان برای فر فرد تاکید دارد. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

برچسب هابهائیان ایرانبهائیفعالیت بهائیان در ایرانزندان عادل آباد شیرازشهروند بهائیجامعه بهائیانشهروندان بهائی در ایرانرهبران جامعه بهائیان ایرانجامعه جهانی بهائیانبازداشت شهروندانجامعه بهائی ایرانبهاییشهروندان بهایی در ایراناقلیت بهائیبهاییان ایرانبازداشت شهروندان بهائیمحرومیت از تحصیل بهائیان ایرانبازداشت شهروندان بهائی در ایرانبهائیان در ایرانجامعه بهائیان ایرانجامعه بهائیسرکوب شهروندان بهائی در ایرانبهائیانمغازه شهروندان بهائی در ایرانشهروندان بهائیبهائیان شیرازسرکوب بهائیان در ایرانتبعیض علیه بهائیان ایراننقض حقوق بهائیان در ایرانمدیران جامعه بهائیان ایرانسرکوب شهروندان بهائی دریرانسرکوب بهائیانسرکوب بهاییان در ایرانسرکوب بهاییان ایرانجامعه بهاییان ایرانبازداشت شهروندان بهائی در آبادانسرکوب بهائیان ایرانبازداشت شهروندان بهائی در اهوازشهروندان بهاییبهاییان در ایرانتهدید بهائیان ایرانشهروند بهاییسرکوب جامعه بهائیان ایرانسرکوب جامعه بهائیان در ایرانجامعه بهائیان در ایراننقض حقوق شهروندی بهائیان در ایرانمحرومیت از تحصیل شهروندان بهائیگلستان جاوید بهائیان ایرانسرکوب شهروندان بهائی در ایارنسرکوب شهروندان بهایی در ایراننقض حقوق شهروندی بهاییان در ایرانحقوق شهروندان بهائی در ایرانحقوق شهروندان بهایی در ایرانقض حقوق شهروندان بهائیبهاییان شیرازجامعه بهایی ایرانمحرومیت شهروندان بهائی در ایرانحقوق بهاییان ایرانجامعه بهائی در ایرانسرکوب شهروندان بهائینقض حقوق شهروندان بهائی در ایراننقض حقوق شهروندی بهائیان ایرانبهاییانپیروان آئین بهائی در ایراننقض حقوق بهائیان ایراننقض حقوق شهروندی بهاییان ایراننقض حقوق بهاییان ایرانسرکوب شهروندان بهاییسرکوب گسترده شهروندان بهائیحقوق شهروندی بهائیان ایرانمحرومیت از حقوق شهروندی بهائیان ایرانزندان عادل آبادنقض حقوق شهروندان بهایی در ایرانسرکوب شهروندان بهائی ایرانحقوق بشر بهائیان ایراندانشگاه مجازی بهائیان ایرانسرکوب شهروندان بهایی ایرانتفتیش منازل شهروندان بهائی در ایرانحقوق بشر شهروندان بهائی در ایرانسرکوب شهروندان بهایی در ایارناقلیت بهائی در ایراننقض حقوق بشر بهاییان ایرانمحاکمه شهروندان بهائی در ایرانمحاکمه شهروندان بهایی در ایراناتهامات شهروندان بهائی در ایراناتهامان شهروندان بهایی در ایرانبازداشت شهروندان بهاییاقلیت بهاییاقلیت بهایی در ایرانشهناز ثابتضبط لوازم شهروندان بهایی در ایرانمحرومیت شهروندان بهاییسرکوب شهروندان بهایی در جمهوری اسلامیسرکوب شهروندان بهائی در جمهوری اسلامیبازداشت شهروندان بهائی در سمنانسرکوب پیروان آیین بهاییسرکوب پیروان آئین بهاییحق تحصیل شهروندان بهایی در ایرانپیروان آیین بهایی در ایرانشهروندان بهائی ایرانشهروندان بهایی ایرانتحصیل شهروندان بهایی در ایراناقلیت بهایی ایراناقلیت بهائی ایرانسرکوب اقلیت بهائی در ایرانتفتیش منازل شهروندان بهایی در ایرانمحرومیت از تحصیل شهروندان بهائی در ایرانبازداشت شهروندان بهائی در دماوندبازداشت شهروندان بهائی در تهرانسرکوب پیروان آئین بهایی در ایرانشهروندان بهائی در شیرازبازداشت شهروندان بهایی در شیرازبازداشت شهروندان بهائی در شیرازجامع بهائیان ایرانپلمپ محل کسب بهائیان ایرانعادل آباد شیرازپیروان آئین بهاییوضعیت شهروندان بهائی در ایرانوضعیت شهروندان بهایی در ایرننقض حقوق شهروندان بهاییانسرکوب اقلیت بهاییفعالیت بهائیان ایرانشهروندان بهائی در کرجشهروندان بهایی در کرجسرکوب اقلیت بهایی در ایرانشهروندان بهائی در جمهوری اسلامیشهروندان بهایی در جمهوری اسلامیبازداشت و بیخبری از شهرونداناجرای حکم اعدام در زندان عادل آبادپیروان آیین بهاییزندان عادل آباد در استان فارسسرکوب اقلیت بهائیزندان عادل آباد در شیراززندانیان زندان عادل آباد شیرازاعتراضات در زندان عادل آباد شیرازبند ۱۳ زندان عادل آباد شیرازبند ۱۴ زندان عادل آباد شیراززندانیان محبوس در زندان عادل آباد شیرازسرکوب بهائیان ایران .بازداشت شهروندان بهائی در اصفهانشهنازثابتشهناز ثابت شهروند بهائیشهناز ثابت شهروند بهاییاعدام در زندان عادل آباد شیرازشهناز ثابت بهائیشهناز ثابت بهایی

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: