•                  
پنج شنبه , ۲۹ مهر , ۱۴۰۰
پنج‌شنبه, اکتبر 21

احضار جوانمیر مرادی فعال کارگری به جلسه بازپرسی/ سند

0
379

حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۲۶ دی ماه۱۳۹۹، شعبه ۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه به ریاست بازپرس علی نظری، با ارسال ابلاغیه ای کتبی جوانمیر مرادی، فعال کارگری را برای حضور در جلسه تفهیم اتهام فراخواند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۲۵ دی ماه ۱۳۹۹، جوانمیر مرادی، فعال کارگری و دبیر کانون صنفی برق و فلز استان کرمانشاه، با دریافت ابلاغیه ای از سوی شعبه ۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه به ریاست بازپرس علی نظری، جهت حضور در جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام فراخوانده شد. این فعال کارگری در تاریخ ۱۴ دی ماه ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی در بازداشتگاه اطلاعات سپاه کرمانشاه پس از انتقال به زندان دیزل آباد این شهرستان در تاریخ ۲۳ دی ماه ۱۳۹۹، با تودیع وثیقه آزاد شد. 

یک منبع نزدیک به این فعال کارگری در تشریح این خبر به حقوق بشر در ایران گفت: “در برگه ای که بعنوان ابلاغیه از طریق سامانه ثنا برای جوانمیر مرادی ارسال شده به از تاریخ رویت به مدت ۵ روز کاری باید در شعبه ۴ بازپرسی دادسرای کرمانشاه حاضر و دفاعیات خود را از بابت اتهامات « عضویت در گروهک های معاند نظام » و « فعالیت تبلیغی علیه نظام » به بازپرسی علی نظری ارائه و سپس در انتظار تعیین تاریخ دادرسی در یکی از شعب دادگاه انقلاب کرمانشاه باشد.”

لازم به ذکر است، در تاریخ ۱۴ دی ماه ۱۳۹۹، جوانمیر مرادی، توسط ماموران اداره اطلاعات سپاه این شهرستان از بابت اتهامات « فعالیت تبلیغی علیه نظام » و « عضویت در گروههای معاند نظام » بازداشت و پس از تفتیش منزل و ضبط وسائل به بازداشتگاه این ارگان امنیتی منتقل و در تاریخ ۲۳ دی ماه ۱۳۹۹، پس از طی مراحل بازجوئی در بازداشتگاه اطلاعات سپاه کرمانشاه و اتمام مراحل تفهیم اتهام و تحمل بلاتکلیفی ۸ روزه پس از انتقال به بند قرنطینه زندان دیزل آباد کرمانشاه با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

این فعال کارگری در دوران بازجوئی و بازداشت از حق هرگونه تماس تلفنی و حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی یک متهم محروم بوده است. 

در حالی روند سرکوب فعالان مدنی و کارگری و سایر شهروندان ایران رو به افزایش است که علی خامنه ای به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد اما اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.

در طی بیش از ۴۰ سال که از عمر حکومت جمهوری اسلامی گذشته همواره کارگران ایران با محرومیتهای گسترده دست و پنجه نرم کردند. این قشر از جامعه ایران برای احقاق مطالبات صنفی خود تجمعات و فعالیتهای مسالمت آمیزی را منطبق با ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر برگزار می کنند اما با توجه به نگاه سرکوبگرانه از حاکمیت این افراد با اتهامات دروغ و بدور از واقعیت احضار، بازداشت، بازجوئی و محکوم می شوند. 

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مود تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. 

 بلاتکلیف نگه داشتن افراد و همچنین عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت، عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است. 

سرکوب شهروندان و بیان اتهامات امنیتی بر علیه آنها از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند. 

برچسب هافعال مدنیفعال کارگریفعال کارگری جوانمیر مرادیفعال کارگری جوانمیرمرادیفعال کارگری در ایرانفعال حقوق بشرمطالبات کارگران ایرانمعوقات مزدی کارگران ایرانمعاش کارگران ایراننقض حقوق کارگران ایرانوکلای دادگستری استان کرمانشاهکارگرکارگرانکارگران ایرانکارگران ایرانیکارگران در ایرانآزادی جوانمیر مرادیآزادی جوانمیرمرادیاتهاماتاتهامات جوانمیر مرادیاتهامات جوانمیرمرادیاتحادیه کارگران ایراناتحادیه آزاد کارگران ایراناتحادیه آزاد کارگران ایران جعفر عظیم زادهاتحادیه آزادکارگران ایراناحضار به اداره اطلاعاتاحضار به بازپرسیاحضار به جلسه بازپرسیاحضار به جلسه بازپرسی در دادسرااحضار به جلسه دادرسیاحضار به دادگاهاحضار به دادستانیاحضار به دادسرااحضار جوانمیر مرادیاحضار جوانمیرمرادی فعال کارگریاحضارجوانمیرمرادیاخراج کارگران ایراناستان کرمانشاهاطلاعات سپاه استان کرمانشاهاعتراضات کارگران ایرانبازداشت و بلاتکلیفی جوانمیر مرادیبازداشت و سرکوب آزادی بیانبازداشت جوانمیر مرادیبازداشت جوانمیرمرادیبازداشت شهروندان در استان کرمانشاهتفهیم اتهامتفهیم اتهام و بازجوئیتفهیم اتهام جوانمیر مرادیتفهیم اتهام در دادگاهتفهیم اتهام زندانیانتفهیم اتهام شهروندان در ایرانتجمعات کارگران ایرانتجمعات اعتراضی کارگران ایرانجوانمیر مرادیجوانمیر مرادی فعال کارگریجوانمیرمرادیجوانمیرمرادی فعال کارگریجوانمیرمرادی تفهیم اتهامجامعه کارگران ایرانحقوق شهروندی کارگران ایراندادگاه انقلاب استان کرمانشاهدادگاه انقلاب در استان کرمانشاهدادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاهدادسرای عمومی و انقلابدادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاهدبیر کانون صنفی برق و فلز کرمانشاهدستمزد کارگران ایرانسرکوب کارگرانسرکوب کارگران ایرانسرکوب کارگران ایرانیسرکوب کارگران در ایرانسرکوب کارگران در جمهوری اسلامیسرکوب آزادیسرکوب آزادی قلمسرکوب آزادی قلم در ایرانسرکوب آزادی مطبوعات در ایرانسرکوب آزادی اندیشه در ایرانسرکوب آزادی بیانسرکوب آزادی بیان و قلمسرکوب آزادی بیان و قلم در ایرانسرکوب آزادی بیان و اندیشهسرکوب آزادی بیان و اندیشه در ایرانسرکوب آزادی بیان و عقیدهسرکوب آزادی بیان و عقیده در ایرانسرکوب آزادی بیان در ایارنسرکوب آزادی بیان در ایرانسرکوب آزادی بیان در ایران 4سرکوب آزادی بیان در جمهوری اسلامیسرکوب آزادی عقیدهسرکوب آزادی عقیده در ایران

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: