•                  
شنبه , ۱۱ تیر , ۱۴۰۱
یکشنبه, جولای 3

احضار جوانمیر مرادی فعال کارگری به جلسه بازپرسی/ سند

0
718

حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۲۶ دی ماه۱۳۹۹، شعبه ۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه به ریاست بازپرس علی نظری، با ارسال ابلاغیه ای کتبی جوانمیر مرادی، فعال کارگری را برای حضور در جلسه تفهیم اتهام فراخواند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۲۵ دی ماه ۱۳۹۹، جوانمیر مرادی، فعال کارگری و دبیر کانون صنفی برق و فلز استان کرمانشاه، با دریافت ابلاغیه ای از سوی شعبه ۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه به ریاست بازپرس علی نظری، جهت حضور در جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام فراخوانده شد. این فعال کارگری در تاریخ ۱۴ دی ماه ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی در بازداشتگاه اطلاعات سپاه کرمانشاه پس از انتقال به زندان دیزل آباد این شهرستان در تاریخ ۲۳ دی ماه ۱۳۹۹، با تودیع وثیقه آزاد شد. 

یک منبع نزدیک به این فعال کارگری در تشریح این خبر به حقوق بشر در ایران گفت: “در برگه ای که بعنوان ابلاغیه از طریق سامانه ثنا برای جوانمیر مرادی ارسال شده به از تاریخ رویت به مدت ۵ روز کاری باید در شعبه ۴ بازپرسی دادسرای کرمانشاه حاضر و دفاعیات خود را از بابت اتهامات « عضویت در گروهک های معاند نظام » و « فعالیت تبلیغی علیه نظام » به بازپرسی علی نظری ارائه و سپس در انتظار تعیین تاریخ دادرسی در یکی از شعب دادگاه انقلاب کرمانشاه باشد.”

لازم به ذکر است، در تاریخ ۱۴ دی ماه ۱۳۹۹، جوانمیر مرادی، توسط ماموران اداره اطلاعات سپاه این شهرستان از بابت اتهامات « فعالیت تبلیغی علیه نظام » و « عضویت در گروههای معاند نظام » بازداشت و پس از تفتیش منزل و ضبط وسائل به بازداشتگاه این ارگان امنیتی منتقل و در تاریخ ۲۳ دی ماه ۱۳۹۹، پس از طی مراحل بازجوئی در بازداشتگاه اطلاعات سپاه کرمانشاه و اتمام مراحل تفهیم اتهام و تحمل بلاتکلیفی ۸ روزه پس از انتقال به بند قرنطینه زندان دیزل آباد کرمانشاه با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

این فعال کارگری در دوران بازجوئی و بازداشت از حق هرگونه تماس تلفنی و حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی یک متهم محروم بوده است. 

در حالی روند سرکوب فعالان مدنی و کارگری و سایر شهروندان ایران رو به افزایش است که علی خامنه ای به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد اما اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.

در طی بیش از ۴۰ سال که از عمر حکومت جمهوری اسلامی گذشته همواره کارگران ایران با محرومیتهای گسترده دست و پنجه نرم کردند. این قشر از جامعه ایران برای احقاق مطالبات صنفی خود تجمعات و فعالیتهای مسالمت آمیزی را منطبق با ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر برگزار می کنند اما با توجه به نگاه سرکوبگرانه از حاکمیت این افراد با اتهامات دروغ و بدور از واقعیت احضار، بازداشت، بازجوئی و محکوم می شوند. 

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مود تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. 

 بلاتکلیف نگه داشتن افراد و همچنین عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت، عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است. 

سرکوب شهروندان و بیان اتهامات امنیتی بر علیه آنها از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند. 

برچسب هافعال حقوق بشرتفهیم اتهامسرکوب کارگران در ایرانسرکوب آزادی قلمفعال کارگری در ایرانکارگران ایرانیتفهیم اتهام شهروندان در ایراناحضار به جلسه دادرسینقض حقوق کارگران ایرانوکلای دادگستری استان کرمانشاهآزادی جوانمیرمرادیتفهیم اتهام جوانمیر مرادیفعال مدنیدادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاهسرکوب آزادی بیانسرکوب آزادی بیان در ایران 4سرکوب آزادیسرکوب آزادی اندیشه در ایراناطلاعات سپاه استان کرمانشاهمعوقات مزدی کارگران ایرانمعاش کارگران ایرانجوانمیرمرادیاحضار جوانمیرمرادی فعال کارگریجوانمیرمرادی تفهیم اتهامکارگران در ایراناتهاماتسرکوب آزادی بیان و قلماتحادیه کارگران ایرانسرکوب آزادی بیان و قلم در ایرانتفهیم اتهام در دادگاهسرکوب آزادی بیان و اندیشهاخراج کارگران ایراندادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاهجوانمیر مرادیاحضارجوانمیرمرادیاتهامات جوانمیر مرادیکارگراندادسرای عمومی و انقلابسرکوب آزادی بیان و عقیده در ایرانسرکوب آزادی عقیدهاتحادیه آزادکارگران ایرانتفهیم اتهام زندانیانسرکوب آزادی مطبوعات در ایراناتحادیه آزاد کارگران ایران جعفر عظیم زادهاعتراضات کارگران ایرانفعال کارگری جوانمیرمرادیاحضار جوانمیر مرادیاتهامات جوانمیرمرادیکارگرسرکوب آزادی بیان در ایرانسرکوب کارگران ایرانبازداشت و سرکوب آزادی بیانسرکوب کارگران در جمهوری اسلامیسرکوب کارگران ایرانیتفهیم اتهام و بازجوئیبازداشت جوانمیرمرادیجوانمیرمرادی فعال کارگریاستان کرمانشاهکارگران ایراناحضار به دادگاهسرکوب آزادی بیان و عقیدهجامعه کارگران ایراندستمزد کارگران ایرانحقوق شهروندی کارگران ایرانتجمعات کارگران ایراناحضار به اداره اطلاعاتبازداشت جوانمیر مرادیفعال کارگری جوانمیر مرادیفعال کارگریسرکوب کارگراناتحادیه آزاد کارگران ایراناحضار به جلسه بازپرسیسرکوب آزادی بیان در جمهوری اسلامیمطالبات کارگران ایراندادگاه انقلاب در استان کرمانشاهاحضار به دادسرااحضار به دادستانیبازداشت و بلاتکلیفی جوانمیر مرادیدبیر کانون صنفی برق و فلز کرمانشاهسرکوب آزادی بیان و اندیشه در ایرانسرکوب آزادی قلم در ایرانسرکوب آزادی عقیده در ایرانسرکوب آزادی بیان در ایارندادگاه انقلاب استان کرمانشاهبازداشت شهروندان در استان کرمانشاهاحضار به بازپرسیتجمعات اعتراضی کارگران ایراناحضار به جلسه بازپرسی در دادسراآزادی جوانمیر مرادیجوانمیر مرادی فعال کارگری

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: