•                  
جمعه , ۰۸ بهمن , ۱۴۰۰
جمعه, ژانویه 28

برگزاری دستکم ۸ تجمع اعتراضی

0
866

حقوق بشر در ایران – طی روز جاری, در ادامه تجمعات اعتراضی شهروندان در اقصی نقاط ایران که ناشی از سوء مدیریت حکومت جمهوری اسلامی در بخشهای مختلف اقتصادی, اجتماعی, فرهنگی و محیط زیستی و مطالبات مالی و دیگر موارد مدیریتی کشور می باشد, جمعی از دانشجویان دانشگاه پلی تکنیک تهران, دانشجویان دانشگاه تهران, دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل, دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی تهران و جمعی از معلولان در اعتراض به پایین بودن بودجه اجرای قانون حمایت از افراد دارای معلولیت تجمعات اعتراضی را در اعتراض به محرومیت از حقوق شهروند یشان برگزار کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز شنبه ۱۶ آذر ماه ۱۳۹۸, جمعی از دانشجویان دانشگاه پلی تکنیک تهران به مناسبت روز ۱۶ آذر، مصادف با روز دانشجو در محوطه این دانشگاه تجمع اعتراضی را برگزار کردند و در جریان این تجمع اعتراضی دانشجویان با سر دادن شعارهایی نسبت به نقض حقوق شهروند یشان اعتراض کردند. 

از جمله مواردی که دانشجویان در جریان این تجمعات اعتراضی بر آن تاکید داشتند دور محیط دانشگاه از ارگانهای امنیتی و جلوگیری از بازداشت و سرکوب دانشجویان و فعالان صنفی دانشجویان از سوی ارگانهای امنیتی در کشور بوده است. 

هر ساله دانشجویان سراسر کشور به مناسبت روز دانشجو در تاریخ ۱۶ آذر ماه تجمعات اعتراضی را با طرح خواسته‌ای مدنی و شهروندیشان برگزار می کنند.

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه گلستان

امروز شنبه ۱۶ آذر ماه ۱۳۹۸, جمعی از دانشجویان دانشگاه گلستان به مناسبت روز ۱۶ آذر، مصادف با روز دانشجو در محوطه این دانشگاه تجمع اعتراضی همراه با تریبون آزاد را برگزار کردند و در جریان این تجمع اعتراضی دانشجویان با سر دادن شعارهایی نسبت به نقض حقوق شهروند یشان اعتراض کردند. 

از جمله مواردی که دانشجویان در جریان این تجمعات اعتراضی بر آن تاکید داشتند دور محیط دانشگاه از ارگانهای امنیتی و جلوگیری از بازداشت و سرکوب دانشجویان و فعالان صنفی دانشجویان از سوی ارگانهای امنیتی در کشور بوده است. 

هر ساله دانشجویان سراسر کشور به مناسبت روز دانشجو در تاریخ ۱۶ آذر ماه تجمعات اعتراضی را با طرح خواسته‌ای مدنی و شهروندیشان برگزار می کنند.

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه تهران

امروز شنبه ۱۶ آذر ماه ۱۳۹۸, جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران به مناسبت روز ۱۶ آذر، مصادف با روز دانشجو در محوطه این دانشگاه تجمع اعتراضی را برگزار کردند و در جریان این تجمع اعتراضی دانشجویان با سر دادن شعارهایی نسبت به نقض حقوق شهروند یشان اعتراض کردند. 

از جمله مواردی که دانشجویان در جریان این تجمعات اعتراضی بر آن تاکید داشتند دور محیط دانشگاه از ارگانهای امنیتی و جلوگیری از بازداشت و سرکوب دانشجویان و فعالان صنفی دانشجویان از سوی ارگانهای امنیتی در کشور بوده است. 

هر ساله دانشجویان سراسر کشور به مناسبت روز دانشجو در تاریخ ۱۶ آذر ماه تجمعات اعتراضی را با طرح خواسته‌ای مدنی و شهروندیشان برگزار می کنند.

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل

امروز شنبه ۱۶ آذر ماه ۱۳۹۸, جمعی از دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل به مناسبت روز ۱۶ آذر، مصادف با روز دانشجو در محوطه این دانشگاه تجمع اعتراضی را برگزار کردند و در جریان این تجمع اعتراضی دانشجویان با سر دادن شعارهایی نسبت به نقض حقوق شهروند یشان اعتراض کردند. 

از جمله مواردی که دانشجویان در جریان این تجمعات اعتراضی بر آن تاکید داشتند دور محیط دانشگاه از ارگانهای امنیتی و جلوگیری از بازداشت و سرکوب دانشجویان و فعالان صنفی دانشجویان از سوی ارگانهای امنیتی در کشور بوده است. 

هر ساله دانشجویان سراسر کشور به مناسبت روز دانشجو در تاریخ ۱۶ آذر ماه تجمعات اعتراضی را با طرح خواسته‌ای مدنی و شهروندیشان برگزار می کنند.

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز شنبه ۱۶ آذر ماه ۱۳۹۸, جمعی از دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی تهران به مناسبت روز ۱۶ آذر، مصادف با روز دانشجو در محوطه این دانشگاه تجمع اعتراضی را برگزار کردند و در جریان این تجمع اعتراضی دانشجویان با سر دادن شعارهایی نسبت به نقض حقوق شهروند یشان اعتراض کردند. 

از جمله مواردی که دانشجویان در جریان این تجمعات اعتراضی بر آن تاکید داشتند دور محیط دانشگاه از ارگانهای امنیتی و جلوگیری از بازداشت و سرکوب دانشجویان و فعالان صنفی دانشجویان از سوی ارگانهای امنیتی در کشور بوده است. 

دانشجویان معترض در جریان این تجمعات اعتراضی با ردیف کردن ظرفهای غذا به کیفیت بد غذای سلف سرویس این دانشگاه هم اعتراض کردند. 

هر ساله دانشجویان سراسر کشور به مناسبت روز دانشجو در تاریخ ۱۶ آذر ماه تجمعات اعتراضی را با طرح خواسته‌ای مدنی و شهروندیشان برگزار می کنند.

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشکده هنر دانشگاه تهران

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز شنبه ۱۶ آذر ماه ۱۳۹۸, جمعی از دانشجویان دانشکده هنر دانشگاه تهران به مناسبت روز ۱۶ آذر، مصادف با روز دانشجو در محوطه این دانشگاه تجمع اعتراضی را برگزار کردند و در جریان این تجمع اعتراضی دانشجویان با سر دادن شعارهایی نسبت به نقض حقوق شهروند یشان اعتراض کردند. 

از جمله مواردی که دانشجویان در جریان این تجمعات اعتراضی بر آن تاکید داشتند دور محیط دانشگاه از ارگانهای امنیتی و جلوگیری از بازداشت و سرکوب دانشجویان و فعالان صنفی دانشجویان از سوی ارگانهای امنیتی در کشور بوده است. 

هر ساله دانشجویان سراسر کشور به مناسبت روز دانشجو در تاریخ ۱۶ آذر ماه تجمعات اعتراضی را با طرح خواسته‌ای مدنی و شهروندیشان برگزار می کنند.

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه ترتیب مدرس دانشگاه تهران

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز شنبه ۱۶ آذر ماه ۱۳۹۸, جمعی از دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس تهران به مناسبت روز ۱۶ آذر، مصادف با روز دانشجو در محوطه این دانشگاه تجمع اعتراضی را برگزار کردند و در جریان این تجمع اعتراضی دانشجویان با سر دادن شعارهایی نسبت به نقض حقوق شهروند یشان اعتراض کردند. 

از جمله مواردی که دانشجویان در جریان این تجمعات اعتراضی بر آن تاکید داشتند دور محیط دانشگاه از ارگانهای امنیتی و جلوگیری از بازداشت و سرکوب دانشجویان و فعالان صنفی دانشجویان از سوی ارگانهای امنیتی در کشور بوده است. 

هر ساله دانشجویان سراسر کشور به مناسبت روز دانشجو در تاریخ ۱۶ آذر ماه تجمعات اعتراضی را با طرح خواسته‌ای مدنی و شهروندیشان برگزار می کنند.

تجمع اعتراضی معلولان در تهران 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز شنبه ۱۶ آذر ماه ۱۳۹۸، جمعی از معلولان در اعتراض به پایین بودن بودجه اجرای قانون حمایت از افراد دارای معلولیت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ و عدم پرداخت بودجه این قانون در سال جاری، امروز، شانزدهم آذر ماه مجدداً مقابل سازمان برنامه و بودجه اعتراض کردند.

 لازم به ذکر است؛ پیشتر نیز همزمان با روز جهانی معلولان، تجمعی برگزار و مسئولان این سازمان قول رسیدگی به درخواست‌های معلولان را داده بودند اما با پایان مهلت تعیین شده که به دلیل ارائه لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ روز ۱۷ آذر ماه ۱۳۹۸ توسط معلولان اعلام شده بود و عدم رسیدگی و اصلاح بودجه اجرای قانون معلولان، این تجمع مجدداً برگزار شد.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: