•                  
شنبه , ۲۴ مهر , ۱۴۰۰
شنبه, اکتبر 16

شش شهروند بهائی ساکن بیرجند برای تحمل حبس بازداشت شدند

0
435

حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۱ آبان ماه ۱۳۹۹، شش شهروند بهائی ساکن شهرستان بیرجند برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود بازداشت و به زندان این شهر منتقل شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۲۹ مهر ماه ۱۳۹۹، سعید ملاکی، عطاءالله ملاکی، نسرین قدیری، فرزانه دیمی، رویا ملاکی و عطیه صالحی، شش شهروند بهائی ساکن بیرجند برای تحمل حبس تعزیری خود پس از مراجعه به شعبه ۲ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب بیرجند بازداشت و به زندان این شهر منتقل شدند. این شهروندان بهائی اخیراً توسط شعبه دادگاه تجدیدنظر استان خراسان جنوبی در مجموع به تحمل ۱۱ سال و ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. پیش از این نیز،  آرزو محمدی و بنفشه مختاری، دو تن دیگر از متهمان این پرونده برای تحمل حبس به زندان بیرجند منتقل شده بودند. 

این شهروندان بهائی، در تاریخ ۷ مهر ماه ۱۳۹۹، با دریافت ابلاغیه های کتبی از سوی شعبه ۲ اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب بیرجند برای سپری کردن دوران حبس احضار شده بودند اما با توجه به اعلام نزدیکان این شهروندان بهائی آنها با مراجعه به واحد اجرای احکام درخواست مهلت کرده بودند. 

سعید ملاکی، عطاءالله ملاکی، نسرین قدیری، فرزانه دیمی، رویا ملاکی، رحمت الله دیمی و عطیه صالحی، در تاریخ ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، به همراه آرزو محمدی و بنفشه مختاری، دو تن دیگر از شهروندان بهائی بصورت غیابی توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب بیرجند به ریاست قاضی حجت نبوی , با اتهام عضویت در تشکیلات غیر قانونی و مخل امنیت فرقه بهائیت و تبلیغ به نفع تشکیلات بهائیت به عنوان گروه و سازمان مخالف نظام  جمهوری اسلامی, در مجموع به تحمل ۵۱ سال و ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده بودند. 

با اعلام اعتراض به حکم صادره و ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر، در تاریخ ۳ شهریور ماه ۱۳۹۹, این شهروندان بهائی، با دریافت پیامک ارسالی از سوی شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان جنوبی برای تاریخ رسیدگی دوشنبه ۳ شهریور ماه ۱۳۹۹, به جلسه دادرسی در مرحله تجدیدنظرخواهی احضار شدند. 

در تاریخ ۳شهریور ماه ۱۳۹۹، جملگی ۹ شهروند بهائی، توسط  شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان جنوبی به ریاست ابراهیم رمضانی و مستشار دادگاه حمید عرب زاده، با اتهام « عضویت در تشکیلات غیر قانونی و مخل امنیت فرقه بهائیت » محاکمه و در تاریخ ۱۹ شهریور ماه ۱۳۹۹ هم پس از ابلاغ حکم قطعی در مجموع به تحمل ۱۱ سال و ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. همچنین رحمت الله دیمی، دیگر متهم این پرونده از کلیه اتهامات تبرئه و قرار منع تعقیب وی صادر شد.

این افراد، در تاریخ ۲۹ مهرماه ۱۳۹۶، در جریان مراسم دویستمین سالگرد تولد بهاءالله، پیامبر آئین بهایی،هر ۹ نفر این شهروندان بهائی, توسط ماموران اداره اطلاعات شهرستان بیرجند از توابع استان خراسان جنوبی پس از تفتیش منزل و ضبط اقلام شخصی بازداشت و به بازداشتگاه این ارگان امنیتی منتقل شدند. هر یک از این شهروندان بهائی پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرارهای وثیقه بطور جداگانه از بازداشت آزاد شدند. 

لازم به ذکر است, در تاریخ ۲۸ آذر ماه ۱۳۹۸, بهمن صالحی, فیروز احمدی, خلیل ملاکی, سهراب ملاکی, شیدا عابدی, سیمین محمدی, بیژن احمدی, مریم مختاری و ساغر محمدی, نه تن دیگر از شهروندان بهائی ساکن بیرجند که بطور همزمان با این شهروندان بهائی بازداشت شده بودند توسط دادگاه تجدید نظر استان خراسان جنوبی از بابت اتهامات عضویت در تشکیلات غیرقانونی و مخل بهائیت و همچنین تبلیغ علیه نظام بواسطه تبلیغ بهائیت, در مجموع به تحمل ۲۸ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

شهروندان بهائی با استناد به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی این دسته از شهروندان با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند. 

 سرکوب بهائیان ایران ناقض، ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ و ۱۹ این سند بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که در این مفاد بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی بدون مزاحمت از سوی افراد و یا حکومتها و همچنین برخورداری رفتاری برابر و بدون تبعیض مورد تاکید قرار گرفته است. 

برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشربر آن تاکید شده است. 

برچسب هافرزانه دیمیفعالیت بهاییان ایرانفعالیت بهائیان ایرانفعالیت بهائیان در ایرانمحاکمه شهروندان بهایی در ایرانمحرومیت از تحصیل بهاییان ایرانمحرومیت از تحصیل بهائیان ایرانمحرومیت از تحصیل شهروندان بهائیمحرومیت از حقوق شهروندی اقلیتهای مذهبیمحرومیت از حقوق شهروندی بهاییان ایرانمحرومیت از حقوق شهروندی بهائیان ایرانمحرومیت جامعه بهائی از حقوق شهروندیمحرومیت شهروندان بهاییمحرومیت شهروندان بهائی در ایرانمدیران جامعه بهائی ایرانمدیران جامعه بهائیان ایراننقض حقوق اقلیتهای مذهبی در ایراننقض حقوق بهاییان ایراننقض حقوق بهائیان ایراننقض حقوق بهائیان در ایراننقض حقوق بشر بهاییان ایراننقض حقوق شهروند بهاییان ایراننقض حقوق شهروندی اقلیتهای مذهبینقض حقوق شهروندی بهاییاننقض حقوق شهروندی بهاییان ایراننقض حقوق شهروندی بهاییان در ایراننقض حقوق شهروندی بهائیان ایراننقض حقوق شهروندی بهائیان در ایراننقض حقوق شهروندان بهایی در ایراننقض حقوق شهروندان بهاییاننقض حقوق شهروندان بهائینقض حقوق شهروندان بهائی در ایراننمایندگان اقلیتهای مذهبی در مجلسنمایندگان اقلیتهای مذهبی در ایرانوضعیت شهروندان بهائی در ایرانگلستان جاوید بهائیان ایرانپلمپ محل کسب بهائیان ایرانپیروان آیین بهاییپیروان آیین بهایی در ایرانپیروان آئین بهاییپیروان آئین بهائی در ایرانآیین بهاییآیین بهایی در ایرانآئین بهاییاقلیت بهاییاقلیتهای مذهبیاقلیتهای مذهبی در ایراناقلیتهای مذهبی در جمهوری اسلامیاجرای حکم حبساجرای حکم حبس تعزیریاستان خراسان جنوبیاعدام اقلیتهای مذهبیبهاییبهاییانبهاییان ایرانبهاییان استان خراسانبهاییان بیرجندبهاییان خراسان جنوبیبهاییان در ایرانبهائیبهائیانبهائیان ایر انبهائیان ایرانبهائیان استان خراسان جنوبیبهائیان بیرجندبهائیان در ایرانبازداشت جهت اجرای حکم حبس تعزیریبازداشت شهروندان بهاییبازداشت شهروندان بهائیبازداشت شهروندان بهائی در ایرانتفتیش منازل شهروندان بهایی در ایرانتفتیش منزل بهاییان ایرانتهدید بهائیان ایرانتبعیض بر اقلیتهای مذهبیتبعیض بر اقلیتهای مذهبی در ایرانتبعیض علیه بهائیان ایرانتحصیل اقلیتهای مذهبیتحصیل شهروندان بهایی در ایرانتخریب قبرستان بهاییان ایرانجامع بهائیان ایرانجامعه بهایی ایرانجامعه بهاییانجامعه بهاییان ایرانجامعه بهاییان در ایرانجامعه بهائیجامعه بهائی ایارنجامعه بهائی ایرانجامعه بهائی اسرانجامعه بهائی در ایرانجامعه بهائیانجامعه بهائیان امریکاجامعه بهائیان ایرانجامعه بهائیان در ایرانجامعه جهانی بهائیانحق تحصیل شهروندان بهایی در ایرانحقوق اقلیتهای مذهبیحقوق اقلیتهای مذهبی در ایرانحقوق بهاییان ایرانحقوق بشر بهائیان ایرانحقوق بشر شهروندان بهائی در ایرانحقوق شهروند بهاییان ایرانحقوق شهروندی اقلیتهای مذهبی در ایرانحقوق شهروندی بهاییان ایرانحقوق شهروندی بهاییان در ایرانحقوق شهروندی بهائیان ایرانحقوق شهروندی جامعه بهائی در ایرانحقوق شهروندان بهایی در ایراحقوق شهروندان بهائی در ایرانحقوق شهروندب بهاییان ایرانحقوقشهروندی بهاییان ایراندانشگاه مجازی بهائیان ایراندانشگاه بهاییان ایراندادگاه تجدید نظردادگاه تجدیدنظررهبران جامعه بهائیان ایرانرویا ملاکیرویا ملاکی شهروند بهاییرویا ملاکی شهروند بهائیرویاملاکیزندان مرکزی بیرجندزندان بیرجندسرکوب گسترده شهروندان بهائیسرکوب پیروان آیین بهاییسرکوب پیروان آئین بهاییسرکوب پیروان آئین بهایی در ایرانسرکوب اقلیتهای مذهبیسرکوب اقلیتهای مذهبی در ایرانسرکوب اقلیتهای مذهبی در جمهوری اسلامیسرکوب بهاییان ایرانسرکوب بهاییان در ایرانسرکوب بهائیانسرکوب بهائیان ایرانسرکوب بهائیان ایران .سرکوب بهائیان در ایرانسرکوب جامعه بهاییسرکوب جامعه بهایی ایرانسرکوب جامعه بهایی در ایرانسرکوب جامعه بهاییان در ایرانسرکوب جامعه بهائیسرکوب جامعه بهائی ایرانسرکوب جامعه بهائی در ایرانسرکوب جامعه بهائیان ایرانسرکوب جامعه بهائیان در ایرانسرکوب شهروندان بهاییسرکوب شهروندان بهایی ایرانسرکوب شهروندان بهایی در ایارنسرکوب شهروندان بهایی در ایرانسرکوب شهروندان بهایی در جمهوری اسلامیسرکوب شهروندان بهائیسرکوب شهروندان بهائی ایرانسرکوب شهروندان بهائی در ایارنسرکوب شهروندان بهائی در ایرانسرکوب شهروندان بهائی در جمهوری اسلامیسرکوب شهروندان بهائی دریرانسرکوب شهروندان در ایرانسعید ملاکیسعیدملاکیشهروند بهاییشهروند بهائیشهروندان بهاییشهروندان بهایی ایرانشهروندان بهایی در کرجشهروندان بهایی در ایرانشهروندان بهایی در جمهوری اسلامیشهروندان بهائیشهروندان بهائی ایرانشهروندان بهائی در ایرانشهروندان بهائی در جمهوری اسلامیشعبه اجرای احکامشعبه اجرای احکام کیفریضبط لوازم شهروندان بهایی در ایرانعطیه صالحیعطیه صالحی شهروند بهاییعطیه صالحی شهروند بهائیعطیه صالحی شهروندبهاییعطیه صالحی شهروندبهائیعطالله ملاکیعطاله ملاکیعطاءالله ملاکی

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: