•                  
شنبه , ۲۴ مهر , ۱۴۰۰
شنبه, اکتبر 16

انتقال آرشام رضائی، زندانی سیاسی به زندان رجائی شهر کرج

0
329

حقوق بشر در ایران امروز یکشنبه ۲ آذر ماه ۱۳۹۹، آرشام « محمود » رضائی، فعال مدنی پس از تحمل چن روز بازجوئی و سلول انفرادی در زندان اوین به بند قرنطینه زندان رجائی شهر کرج منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، ظهر امروز یکشنبه ۲ آذر ماه ۱۳۹۹، آرشام « محمود » رضائی، فعال مدنی و زندانی سیاسی، پس از اتمام بازجوئی و تحمل سلول انفرادی در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین برای آغاز دوران محکومیت حبس تعزیری خود به سلول انفرادی در بند قرنطینه زندان رجائی شهر کرج منتقل شد. این فعال مدنی در مجموع به تحمل ۸ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده که با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی ۵ سال آن لازم به اجرا است. 

یک منبع مطلع در گفتگو با حقوق بشر در ایران اعلام کرد: “آرشام « محمود » رضائی، پس از بازداشت در تاریخ ۲۷ آبان ماه مستقیماً به سلول انفرادی در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل شد و طی این مدت تحت بازجوئی بوده است. پس از مراجعه خانواده و وکیل مدافع این فعال مدنی به دادسرای زندان اوین به آنها گفته شد به زندان رجائی شهر منتقل شده و با توجه به مراجعه آنها به زندان رجائی شهر کرج اعلام شده که آرشام در حال حاضر در سلول انفرادی بند قرنطینه زندان رجائی شهر کرج برای تحمل حبس خود بسر می برد.”

آرشام رضائی، در تاریخ ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۹، در پی یورش ماموران انتظامی به همراه برگه جلب وی به بهانه اجرای حکم حبس تعزیری اش بازداشت و به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل شده بود. 

لازم به ذکر است، آرشام رضائی، پیش از این نیز با توجه به تماس تلفنی دریافتی قبلی در تاریخ ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۹، به شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای زندان اوین مراجعه کرده بود اما مسئولان اجرای احکام از پذیرش وی علیرغم احضارش به شعبه مذکور سر باز کرده و اعلام کرده بودند به علت شیوع کرونا اجرای حکم حبس این فعال مدنی تعلیق شده و در ادامه ۲ روز بعد با تماسهای تهدیدآمیز آرشام رضائی را برای حضور در زندان برای تحمل حبس فراخوانده بودند. 

آرشام رضائی، در تاریخ ۲۵اسفند ماه ۱۳۹۷, توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه از بابت اتهامات تبلیغ علیه نظام, اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و توهین به رهبری، به تحمل ۸ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. با اعلام اعتراض و ارجاع پرونده این فعال مدنی به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تاریخ ۲۸ تیر ماه ۱۳۹۹ این حکم عیناً تائید شد. 

آرشام رضائی, در تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۸, با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد ریال تا اتمام مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد. 

لازم به ذکر است, در تاریخ ۲۸ مهر ماه ۱۳۹۸, شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران با اعلام به این زندانی سیاسی مبنی بر مفقود شدن لایحه دفاعیه وی به این زندانی سیاسی ۲۴ ساعت فرصت تنظیم و تکمیل لایحه ای جدید برای ارائه در دادگاه تجدید نظر را داده بود.

محمود « آرشام »رضائی, در تاریخ ۸ اسفند ماه ۱۳۹۷, توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “محمد مقیسه” از بابت اتهامات تبلیغ علیه نظام, اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و توهین به رهبری،  محاکمه شد. پس از اتمام جلسه تفهیم اتهام آرشام رضائی, توسط محمد مقیسه، قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود آنچه بیش از هر نکته در طی این جلسه حائز اهمیت بود این نکته بود که “محمد مقیسه” در طی جلسه از قبول وکیل برای پرونده این فعال مدنی سر باز زده بود و از سوی دیگر علیرغم صدور قرار وثیقه تعیین شده که مبلغ آن ۲۵۰ میلیون تومان برای آرشام رضائی بود از تودیع آن ممانعت بعمل آورد و با افزایش مبلغ وثیقه به یک میلیارد تومان از آزادی موقت آرشام رضائی ممانعت بعمل آورد.

در تاریخ ۲۷ دی ماه ۱۳۹۷, حقوق بشر در ایران, با انتشار گزارشی از صدور قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان برای آزادی موقت آرشام رضائی، از برگزاری جلسه تفهیم اتهام این فعال مدنی در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۳۹۷ را اطلاع رسانی کرده بود.

این فعال مدنی در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۳۹۷, پس از سپری کردن ۱۳ روز سلول انفرادی بند امنیتی ۱ الف سپاه پاسداران, به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای امنیت واقع در زندان اوین منتقل و مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و با صدور قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان راهی قرنطینه زندان اوین شد.

آرشام رضائی, در تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۳۹۷, توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در حوالی میدان انقلاب تهران بازداشت و پس از انتقال به محل سکونت و تفتیش منزل وی و ضبط وسائل شخصی, این فعال مدنی به سلول انفرادی بند ۱ الف در افسریه تهران منتقل شد. 

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی, بازجو و بازپرسی بیطرف از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوین گر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند. 

برچسب هاحقوق بشرزندان اوینبازداشتگاه وزارت اطلاعاتوزارت اطلاعاتزندان رجائی شهرزندانیان سیاسی و عقیدتیبازداشتگاههای وزارت اطلاعاتسلول انفرادیحقوق بشر در ایرانمسوولان زندان رجائی شهرحقوق شهروندیبند ۲۰۹ اویندادسرای زندان اویننقض حقوق شهروندینقض حقوق بشر در ایراننقض حقوق بشرزندان رجایی شهرزندانیان سیاسینقض حقوق شهروندی در ایرانبند ۲۰۹ زندان اوینمامورین وزارت اطلاعاتبند۲۰۹ زندان اوینحقوق شهروندی در ایراناخبار زندانیان سیاسیاداره پیگیری وزارت اطلاعاتزندان رجائی شهر کرجسرکوب زندانیان سیاسی در ایراندفتر پیگیری وزارت اطلاعاتبند 209 زندان اوینحقوق شهروندی درایرانحقوق بشر در جمهوری اسلامیزندانیان سیاسی در ایرانآرشام رضائیمحمود آرشام رضائیآرشام رضاییبند ۲۰۹محمودآرشام رضاییمحمود(آرشام)رضائیزندان رجایی شهر کرجزندان رجائیزندانیان زندان رجائی شهرزندان رجایینقض حقوق بشر در زندان رجائی شهرحقوق بشر درایرانبند 209Ward 209بند209بند۲۰۹بند ۲۰۹ وزارت اطلاعاتبند امنیتی ۲۰۹حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایرانسرکوب زندانیان سیاسیبند وزارت اطلاعات در زندان رجائی شهر کرجحقوق بشر زندانیان سیاسیبند امنیتی 209بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعاتبند ۲۰۹ بازجوئیبند ۲۰۹ بازجوییبازجوئی در بند۲۰۹بند وزارت اطلاعات در زندان وکیل آباد مشهدوزارت اطلاعات در ایرانبیند 209سلول انفرادی بند ۲۰۹زندان رجایی شهر در کرجسلول انفرادی بند۲۰۹ زندان اوینسلول انفرادی در زندان رجائی شهر کرجزندانیان سیاسی زندان مرکزی ارومیهسلول انفرادی بند امنیتی ۲۰۹سلول انفرادی زندان رجائی شهرsolitary confinement for security 209فعال مدنی آرشام رضائیزندان رجائی شهر در ایراننقض حقوق بشر در جمهوری اسلامیحقوق زندانیان سیاسیبند209 وزارت اطلاعاتبند۲۰۹ وزارت اطلاعاتبازجوئی در بند ۲۰۹حبس تعزیری زندانیان سیاسیزندان رجائی شهر در کرجزندانیان زندان رجایی شهربند وزارت اطلاعاتبند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در ایرانبند۲۰۹ وزارت اطلاعات در ایرانسلول انفرادی در زندان رجایی شهر کرجزندانیان سیاسی زندان اوینزندانیان سیاسی در جمهوری اسلامیوزارت اطلاعات در زندان اوینبازجویی در بند ۲۰۹سلول انفرادی در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعاتحق مرخصی زندانیان سیاسیزندان اوین بند زنانحق مرخصی زندانیان سیاسی در ایرانحقوق نقض حقوق بشر در ایرانسوئیت 209فعال مدنی آرشام رضاییآرشام رضایی فعال مدنیآرشام رضائی فعال مدنی209سلول انفرادی زندان رجایی شهر کرجحبس تعزیری آرشام رضائیحبس تعزیری آرشام رضاییآرشام رضائی حبس تعزیریآرشام رضایی حبس تعزیریآرشام رضائی زندانی سیاسیآرشام رضایی زندانی سیاسیاجرای حکم حبس آرشام رضاییبازداشت آرشام رضائیبازداشت محمود رضاییبازداشت محمودرضاییبازداشت محمودرضائیبازداشت آرشام رضایی

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

اخبار پیشنهاد شده

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: