•                  
چهارشنبه , ۰۶ بهمن , ۱۴۰۰
چهارشنبه, ژانویه 26

منصور دودکانلو و رسول رشیدی، دو شهروند اهل سنت با تودیع وثیقه آزاد شدند

0
603

حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۲۵ دی ماه ۱۳۹۹، دو شهروند اهل سنت، محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی ارومیه پس از اتمام بازجوئی تا زمان ابلاغ حکم دادگاه قطعی از سوی تجدیدنظر بطور موقت و با تودیع وثیقه آزاد شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۲۵ دی ماه ۱۳۹۹، منصور دودکانلو میلان و رسول رشیدی، دو شهروند اهل سنت محبوس در زندان مرکزی ارومیه پس از اتمام مراحل بازجوئی و دادرسی و ابلاغ حکم دادگاه بدوی و تائید درخواست اعاده دادرسی و واخواهی با تودیع وثیقه هایی به مبالغ ۱۸۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شدند. این ۲ شهروند اهل سنت توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی علی شیخلو از بابت اتهام « محاربه عضویت در گروههای سلفی »، « اقدام علیه امنیت ملی » و « فعالیت تبلیغی علیه نظام »، در مجموع به تحمل ۳۶ سال حبس تعزیری محکوم شدند. پرونده این افراد پس از تائید درخواست اعاده دادرسی توسط دیوان عالی کشور جهت بررسی مجدد به شعبه ۱ دادگاه انقلاب ارومیه بعنوان شعبه هم عرض ارجاع شده است. 

براساس این گزارش، وثیقه تودیع شده برای آزادی منصور دودکانلو میلان و رسول رشیدی، به میزان هریک مبلغ ۱۸۰ میلیون تومان تعیین و این افراد پس از ابلاغ حکم دادگاه تجدیدنظر باید برای سپری کردن دوران محکومیت حبس تعزیری خود به زندان ارومیه مراجعه کنند. 

لازم به ذکر است، پس از ابلاغ حکم صادره توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه و درخواست اعاده دادرسی به حکم صادره و ارجاع پرونده به شعبه دیوان عالی کشور حکم صادره از بابت اتهامات مذکور بر علیه منصور دودکانلو و رسول رشیدی پس از تائید درخواست اعاده دادرسی لغو و این پرونده برای برگزاری جلسه واخواهی به شعبه ۱ هم عرض در دادگاه انقلاب ارومیه ارجاع شد. همچنین پرونده پرونده اکبر رشیدی، دیگر متهم این پرونده در حال حاضر در شعبه دیوان عالی کشور در حال بررسی است.

لازم به ذکر است، در تاریخ ۲ اسفند ماه ۱۳۹۸، رسول رشیدی به همراه برادرش اکبر رشیدی و منصور دودکانلو میلان، توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی علی شیخلو از بابت اتهامات « محاربه از طریق عضویت در گروههای سلفی »، « اقدام علیه امنیت ملی » و « فعالیت تبلیغی علیه نظام »، محاکمه و در مجموع به تحمل ۵۷ سال حبس تعزیری محکوم شدند. 

براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه رسول رشیدی از بابت اتهام « عضویت در گروه‌های سلفی » به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری، منصور دودکانلو میلان از بابت اتهام « محاربه از طریق عضویت در گروه‌های سلفی » به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام « اقدام علیه امنیت ملی » هم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام « فعالیت تبلیغی علیه نظام هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. در ادامه همچنین در آذر ماه ۱۳۹۸، اکبر رشیدی، برادر رسول رشیدی هم از بابت اتهام « عضویت در گروههای سلفی » به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام « فعالیت تبلیغی علیه نظام » به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام « اقدام علیه امنیت ملی » هم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.

 در تاریخ ۱۸ تیر ماه ۱۳۹۸, اکبر رشیدی کە به صورت مادرزادی دارای معلولیت بوده و براساس طبقه بندی شدت معلولیت سازمان بهزیستی دارای معلولیت شدید است « یک دست و ۲ پا کاملا فلج » توسط ماموران اداره اطلاعات ارومیه بازداشت و به بازداشتگاه این ارگان امنیتی منتقل شد و به مدت ۴۸ روز تحت بازجوئی و تفهیم اتهام قرار گرفت و در تاریخ ١٦ شهریور ماه ۱۳۹۸, بە زندان مرکزی ارومیه منتقل شد.

با توجه به عدم توانائی اکبر رشیدی در خواندن و نوشتن و از سوی دیگر با توجه به فشارهای روحی و روانی که افراد در طی مراحل بازجوئی توسط بازجویان ارگانهای امنیتی متحمل آن شدند اکبر رشیدی از هیچ یک از حقوق شهروندی مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر از قبیل دسترسی به وکیل و سایر حقوق قضائی خود محروم بوده است.

 در تاریخ ۱۰ مردادماه ۱۳۹۸, رسول رشیدی, متولد ۱۳۶۳, توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه این ارگان امنیتی در شهرستان ارومیه و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۱۶ شهریور ماه ۱۳۹۸, به همراه اکبر رشیدی به بند قرنطینه زندان مرکزی ارومیه منتقل شدند.

علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد اما اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.

سرکوب شهروندان اهل سنت و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان ناقض اصل آزادی آزادی بیان و عقیده در ایران و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

اعمال محرومیت بر شهروندان اهل سنت در انجام و یا حضور در مناسک مذهبی ناقض ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

برچسب هامنصور دودکانلومنصور دودکانلو شهروند اهل سنتمنصوردودکانلومنصوردودکانلو شهروند اهل تسننمحرومیت از حقوق شهروندی پیروان اهل سنت در ایرانمحرومیت از حقوق شهروندی اقلیتهای مذهبینقض حقوق پیروان اهل سنت در ایراننقض حقوق پیروان ادیان در ایراننقض حقوق پیروان سایر ادیان در ایراننقض حقوق اقلیتهای مذهبی در ایراننقض حقوق اهل تسنن ایراننقض حقوق بشرنقض حقوق بشر در ایراننقض حقوق بشر در ایران 4نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامینقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی در ایراننقض حقوق بشرد ر ایراننقض حقوق شهروندینقض حقوق شهروندی پیروان اهل سنت در ایراننقض حقوق شهروندی اقلیتهای مذهبینقض حقوق شهروندی اهل تسنن در ایراننقض حقوق شهروندی اهل سنت ایراننقض حقوق شهروندی در ایراننقض حقوق شهروندان کورد در ایراننقض حقوق شهروندان در ایراننمایندگان اقلیتهای مذهبی در مجلسنمایندگان اقلیتهای مذهبی در ایرانوضعیت قضائی پیروان سایر ادیان در ایرانگزارش ماهیانه نقض حقوق پیروان سایر ادیانپیروان اهل تسننپیروان اهل تسنن ایرانپیروان اهل تسنن در ایرانپیروان اهل تسنن در جمهوری اسلامیپیروان اهل تسنن در شوشترپیروان اهل سنتپیروان اهل سنت ایرانپیروان اهل سنت در آذربایجان غربیپیروان اهل سنت در ایرانپیروان اهل سنت در ارومیهپیروان اهل سنت در جمهوری اسلامیپیروان سایر ادیانپیروان سایر ادیان ایر انپیروان سایر ادیان در ایرانپیروان سایر ادیان در جمهوری اسلامیپیروان سایر دینها در ایرانپیروان سایر در ایرانآزادی منصور دودکانلوآزادی بیا تودیع قرار وثیقهآزادی با تودیع قرار وثیقهآزادی رسول رشیدیاقلیت اهل تسنناقلیت اهل تسنن ایراناقلیت اهل تسنن در ایراناقلیت اهل سنت ایراناقلیتهای مذهبیاقلیتهای مذهبی در ایراناقلیتهای مذهبی در جمهوری اسلامیاهل تسنناهل تسنن ایراناهل تسنن در ایراناهل تسنن در زندانهای ایراناهل سنتاهل سنت ایراناهل سنت در ایراناخبار ماهیانه نقض حقوق پیروان ادیاناخبار نقض حقوق بشراخبار نقض حقوق بشر در ایراناخبار نقض حقوق شهروندی در ایراناخبار پیروان سایر ادیاناعدام زندانیان اهل تسنن ایرانتودیع قرارتودیع قرار وثیقهتودیع قرار کفالتتودیع قراروثیقهتودیع قرارکفالتتبعیض بر اقلیتهای مذهبیتبعیض بر اقلیتهای مذهبی در ایرانتحصیل اقلیتهای مذهبیحقوق نقض حقوق بشر در ایرانحقوق پیروان سایر ادیان در ایرانحقوق اقلیتهای مذهبیحقوق اقلیتهای مذهبی در ایرانحقوق شهروندی پیروان اهل تسنن در ایرانحقوق شهروندی اقلیتهای مذهبی در ایرانحقوق شهروندی اهل سنت در ایرانرسول رشیدیرسول رشیدی شهروند اهل تسننسایر پیروان ادیان در ایرانسرکوبسرکوب پیروان اهل تسننسرکوب پیروان اهل تسنن ایرانسرکوب پیروان اهل تسنن در ایرانسرکوب پیروان اهل سنتسرکوب پیروان اهل سنت ایرانسرکوب پیروان اهل سنت در ایرانسرکوب پیروان اهل سنت در جمهوری اسلامیسرکوب پیروان سایر ادیانسرکوب پیروان سایر ادیان در ایرانسرکوب پیروان سایر ادیان در جمهوری اسلامیسرکوب آزادیسرکوب آزادی قلمسرکوب آزادی قلم در ایرانسرکوب آزادی مطبوعات در ایرانسرکوب آزادی بیانسرکوب آزادی بیان و قلمسرکوب آزادی بیان و قلم در ایرانسرکوب آزادی بیان و اندیشهسرکوب آزادی بیان و اندیشه در ایرانسرکوب آزادی بیان و عقیدهسرکوب آزادی بیان و عقیده در ایرانسرکوب آزادی بیان در ایرانسرکوب آزادی بیان در جمهوری اسلامیسرکوب آزادی عقیده در ایرانسرکوب اقلیتهای مذهبیسرکوب اقلیتهای مذهبی در ایرانسرکوب اقلیتهای مذهبی در جمهوری اسلامیسرکوب اهل تسننسرکوب اهل تسنن ایرانسرکوب اهل تسنن در ایرانسرکوب اهل سنت ایرانسرکوب اهل سنت در ایرانسرکوب در ایرانسرکوب شهروندان کوردسرکوب شهروندان کورد ایرانسرکوب شهروندان کورد در ایرانسرکوب شهروندان کردسرکوب شهروندان کرد در ایرانسرکوب شهروندان اهل تسننسرکوب شهروندان اهل تسنن ایرانسرکوب شهروندان اهل تسنن در ایرانسرکوب شهروندان اهل سنتسرکوب شهروندان اهل سنت ایرانسرکوب شهروندان اهل سنت در ایرانسرکوب شهروندان در ایرانشهروندان کورد اهل سنتشهروندان اهل تسنن در ایرانشهروندان اهل سنت ایرانشهروندان اهل سنت در ایران

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: