•                  
چهارشنبه , ۲۶ مرداد , ۱۴۰۱
پنج‌شنبه, آگوست 18

منصور دودکانلو و رسول رشیدی، دو شهروند اهل سنت با تودیع وثیقه آزاد شدند

0
882

حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۲۵ دی ماه ۱۳۹۹، دو شهروند اهل سنت، محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی ارومیه پس از اتمام بازجوئی تا زمان ابلاغ حکم دادگاه قطعی از سوی تجدیدنظر بطور موقت و با تودیع وثیقه آزاد شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۲۵ دی ماه ۱۳۹۹، منصور دودکانلو میلان و رسول رشیدی، دو شهروند اهل سنت محبوس در زندان مرکزی ارومیه پس از اتمام مراحل بازجوئی و دادرسی و ابلاغ حکم دادگاه بدوی و تائید درخواست اعاده دادرسی و واخواهی با تودیع وثیقه هایی به مبالغ ۱۸۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شدند. این ۲ شهروند اهل سنت توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی علی شیخلو از بابت اتهام « محاربه عضویت در گروههای سلفی »، « اقدام علیه امنیت ملی » و « فعالیت تبلیغی علیه نظام »، در مجموع به تحمل ۳۶ سال حبس تعزیری محکوم شدند. پرونده این افراد پس از تائید درخواست اعاده دادرسی توسط دیوان عالی کشور جهت بررسی مجدد به شعبه ۱ دادگاه انقلاب ارومیه بعنوان شعبه هم عرض ارجاع شده است. 

براساس این گزارش، وثیقه تودیع شده برای آزادی منصور دودکانلو میلان و رسول رشیدی، به میزان هریک مبلغ ۱۸۰ میلیون تومان تعیین و این افراد پس از ابلاغ حکم دادگاه تجدیدنظر باید برای سپری کردن دوران محکومیت حبس تعزیری خود به زندان ارومیه مراجعه کنند. 

لازم به ذکر است، پس از ابلاغ حکم صادره توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه و درخواست اعاده دادرسی به حکم صادره و ارجاع پرونده به شعبه دیوان عالی کشور حکم صادره از بابت اتهامات مذکور بر علیه منصور دودکانلو و رسول رشیدی پس از تائید درخواست اعاده دادرسی لغو و این پرونده برای برگزاری جلسه واخواهی به شعبه ۱ هم عرض در دادگاه انقلاب ارومیه ارجاع شد. همچنین پرونده پرونده اکبر رشیدی، دیگر متهم این پرونده در حال حاضر در شعبه دیوان عالی کشور در حال بررسی است.

لازم به ذکر است، در تاریخ ۲ اسفند ماه ۱۳۹۸، رسول رشیدی به همراه برادرش اکبر رشیدی و منصور دودکانلو میلان، توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی علی شیخلو از بابت اتهامات « محاربه از طریق عضویت در گروههای سلفی »، « اقدام علیه امنیت ملی » و « فعالیت تبلیغی علیه نظام »، محاکمه و در مجموع به تحمل ۵۷ سال حبس تعزیری محکوم شدند. 

براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه رسول رشیدی از بابت اتهام « عضویت در گروه‌های سلفی » به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری، منصور دودکانلو میلان از بابت اتهام « محاربه از طریق عضویت در گروه‌های سلفی » به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام « اقدام علیه امنیت ملی » هم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام « فعالیت تبلیغی علیه نظام هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. در ادامه همچنین در آذر ماه ۱۳۹۸، اکبر رشیدی، برادر رسول رشیدی هم از بابت اتهام « عضویت در گروههای سلفی » به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام « فعالیت تبلیغی علیه نظام » به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام « اقدام علیه امنیت ملی » هم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.

 در تاریخ ۱۸ تیر ماه ۱۳۹۸, اکبر رشیدی کە به صورت مادرزادی دارای معلولیت بوده و براساس طبقه بندی شدت معلولیت سازمان بهزیستی دارای معلولیت شدید است « یک دست و ۲ پا کاملا فلج » توسط ماموران اداره اطلاعات ارومیه بازداشت و به بازداشتگاه این ارگان امنیتی منتقل شد و به مدت ۴۸ روز تحت بازجوئی و تفهیم اتهام قرار گرفت و در تاریخ ١٦ شهریور ماه ۱۳۹۸, بە زندان مرکزی ارومیه منتقل شد.

با توجه به عدم توانائی اکبر رشیدی در خواندن و نوشتن و از سوی دیگر با توجه به فشارهای روحی و روانی که افراد در طی مراحل بازجوئی توسط بازجویان ارگانهای امنیتی متحمل آن شدند اکبر رشیدی از هیچ یک از حقوق شهروندی مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر از قبیل دسترسی به وکیل و سایر حقوق قضائی خود محروم بوده است.

 در تاریخ ۱۰ مردادماه ۱۳۹۸, رسول رشیدی, متولد ۱۳۶۳, توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه این ارگان امنیتی در شهرستان ارومیه و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۱۶ شهریور ماه ۱۳۹۸, به همراه اکبر رشیدی به بند قرنطینه زندان مرکزی ارومیه منتقل شدند.

علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد اما اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.

سرکوب شهروندان اهل سنت و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان ناقض اصل آزادی آزادی بیان و عقیده در ایران و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

اعمال محرومیت بر شهروندان اهل سنت در انجام و یا حضور در مناسک مذهبی ناقض ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

برچسب هااقلیتهای مذهبی در ایراننقض حقوق بشراخبار ماهیانه نقض حقوق پیروان ادیانتبعیض بر اقلیتهای مذهبیسرکوب آزادی قلمحقوق شهروندی اهل سنت در ایراننقض حقوق بشر در ایران 4سرکوب شهروندان اهل تسنننقض حقوق شهروندی اهل سنت ایرانشهروندان اهل سنت در ایراننقض حقوق پیروان اهل سنت در ایرانسرکوب پیروان اهل سنت در جمهوری اسلامیحقوق نقض حقوق بشر در ایراناقلیت اهل سنت ایرانپیروان اهل سنت در آذربایجان غربیپیروان سایر ادیان در ایرانسرکوب آزادی بیان و اندیشه در ایراننقض حقوق شهروندان در ایراناخبار پیروان سایر ادیانسرکوب اهل تسنن در ایرانتودیع قرار وثیقهپیروان اهل تسننپیروان سایر ادیان ایر انتودیع قرارنقض حقوق شهروندی پیروان اهل سنت در ایراناقلیتهای مذهبی در جمهوری اسلامیسرکوب شهروندان اهل سنت ایرانپیروان اهل سنت ایرانحقوق شهروندی اقلیتهای مذهبی در ایرانگزارش ماهیانه نقض حقوق پیروان سایر ادیانتودیع قرارکفالتمنصور دودکانلوسایر پیروان ادیان در ایراناهل تسنن در ایراننقض حقوق پیروان سایر ادیان در ایرانسرکوب شهروندان در ایرانسرکوب آزادی بیان در ایرانسرکوب آزادی بیانسرکوب شهروندان اهل سنتاهل تسنن ایرانپیروان اهل سنت در ایرانحقوق اقلیتهای مذهبیپیروان اهل تسنن در ایرانپیروان سایر ادیان در جمهوری اسلامیسرکوب شهروندان اهل تسنن ایرانسرکوب پیروان اهل تسنن در ایرانشهروندان کورد اهل سنتپیروان اهل تسنن در جمهوری اسلامیاقلیت اهل تسنن ایرانآزادی منصور دودکانلواقلیتهای مذهبیپیروان سایر ادیانحقوق پیروان سایر ادیان در ایراننقض حقوق شهروندی در ایراننقض حقوق بشرد ر ایرانسرکوب آزادی بیان و قلمسرکوب اقلیتهای مذهبیمحرومیت از حقوق شهروندی اقلیتهای مذهبیسرکوب آزادیسرکوب آزادی بیان در جمهوری اسلامینقض حقوق شهروندی اهل تسنن در ایرانتودیع قراروثیقهسرکوب پیروان اهل تسنن ایراناقلیت اهل تسنن در ایرانشهروندان اهل سنت ایرانپیروان اهل تسنن ایرانآزادی رسول رشیدیاهل تسننسرکوب اقلیتهای مذهبی در ایرانپیروان اهل سنتنمایندگان اقلیتهای مذهبی در مجلسسرکوب در ایرانسرکوب آزادی بیان و عقیده در ایرانسرکوب شهروندان کورد ایرانسرکوب شهروندان کوردسرکوب آزادی بیان و عقیدهسرکوب پیروان اهل سنت در ایرانمحرومیت از حقوق شهروندی پیروان اهل سنت در ایرانسرکوب اهل تسنن ایراننقض حقوق بشر در جمهوری اسلامیاقلیت اهل تسنننقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی در ایراننقض حقوق شهروندی اقلیتهای مذهبیپیروان اهل سنت در ارومیهمنصور دودکانلو شهروند اهل سنتاهل سنتنقض حقوق پیروان ادیان در ایرانسرکوباهل سنت در ایرانسرکوب شهروندان کورد در ایراناخبار نقض حقوق بشر در ایرانتبعیض بر اقلیتهای مذهبی در ایرانپیروان سایر در ایرانتودیع قرار کفالتسرکوب آزادی بیان و قلم در ایراناخبار نقض حقوق شهروندی در ایرانسرکوب پیروان اهل سنتشهروندان اهل تسنن در ایرانسرکوب پیروان اهل سنت ایرانسرکوب آزادی بیان و اندیشهپیروان سایر دینها در ایراناعدام زندانیان اهل تسنن ایرانمنصوردودکانلو شهروند اهل تسنناهل سنت ایراننقض حقوق شهروندیحقوق اقلیتهای مذهبی در ایراننمایندگان اقلیتهای مذهبی در ایرانسرکوب اهل سنت در ایرانسرکوب آزادی عقیده در ایراننقض حقوق اقلیتهای مذهبی در ایرانسرکوب شهروندان کردسرکوب اهل تسننسرکوب اهل سنت ایرانآزادی با تودیع قرار وثیقهسرکوب پیروان اهل تسننسرکوب شهروندان اهل سنت در ایرانپیروان اهل سنت در جمهوری اسلامیسرکوب آزادی مطبوعات در ایرانپیروان اهل تسنن در شوشترمنصوردودکانلورسول رشیدی شهروند اهل تسنناخبار نقض حقوق بشرنقض حقوق بشر در ایرانوضعیت قضائی پیروان سایر ادیان در ایرانسرکوب پیروان سایر ادیان در ایرانسرکوب آزادی قلم در ایرانسرکوب شهروندان کرد در ایراننقض حقوق شهروندان کورد در ایرانسرکوب پیروان سایر ادیانآزادی بیا تودیع قرار وثیقهسرکوب شهروندان اهل تسنن در ایرانحقوق شهروندی پیروان اهل تسنن در ایرانتحصیل اقلیتهای مذهبیاهل تسنن در زندانهای ایرانسرکوب اقلیتهای مذهبی در جمهوری اسلامیسرکوب پیروان سایر ادیان در جمهوری اسلامینقض حقوق اهل تسنن ایرانرسول رشیدی

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: