•                  
سه شنبه , ۳۰ شهریور , ۱۴۰۰
سه‌شنبه, سپتامبر 21

منصور دودکانلو و رسول رشیدی، دو شهروند اهل سنت با تودیع وثیقه آزاد شدند

0
353

حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۲۵ دی ماه ۱۳۹۹، دو شهروند اهل سنت، محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی ارومیه پس از اتمام بازجوئی تا زمان ابلاغ حکم دادگاه قطعی از سوی تجدیدنظر بطور موقت و با تودیع وثیقه آزاد شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۲۵ دی ماه ۱۳۹۹، منصور دودکانلو میلان و رسول رشیدی، دو شهروند اهل سنت محبوس در زندان مرکزی ارومیه پس از اتمام مراحل بازجوئی و دادرسی و ابلاغ حکم دادگاه بدوی و تائید درخواست اعاده دادرسی و واخواهی با تودیع وثیقه هایی به مبالغ ۱۸۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شدند. این ۲ شهروند اهل سنت توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی علی شیخلو از بابت اتهام « محاربه عضویت در گروههای سلفی »، « اقدام علیه امنیت ملی » و « فعالیت تبلیغی علیه نظام »، در مجموع به تحمل ۳۶ سال حبس تعزیری محکوم شدند. پرونده این افراد پس از تائید درخواست اعاده دادرسی توسط دیوان عالی کشور جهت بررسی مجدد به شعبه ۱ دادگاه انقلاب ارومیه بعنوان شعبه هم عرض ارجاع شده است. 

براساس این گزارش، وثیقه تودیع شده برای آزادی منصور دودکانلو میلان و رسول رشیدی، به میزان هریک مبلغ ۱۸۰ میلیون تومان تعیین و این افراد پس از ابلاغ حکم دادگاه تجدیدنظر باید برای سپری کردن دوران محکومیت حبس تعزیری خود به زندان ارومیه مراجعه کنند. 

لازم به ذکر است، پس از ابلاغ حکم صادره توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه و درخواست اعاده دادرسی به حکم صادره و ارجاع پرونده به شعبه دیوان عالی کشور حکم صادره از بابت اتهامات مذکور بر علیه منصور دودکانلو و رسول رشیدی پس از تائید درخواست اعاده دادرسی لغو و این پرونده برای برگزاری جلسه واخواهی به شعبه ۱ هم عرض در دادگاه انقلاب ارومیه ارجاع شد. همچنین پرونده پرونده اکبر رشیدی، دیگر متهم این پرونده در حال حاضر در شعبه دیوان عالی کشور در حال بررسی است.

لازم به ذکر است، در تاریخ ۲ اسفند ماه ۱۳۹۸، رسول رشیدی به همراه برادرش اکبر رشیدی و منصور دودکانلو میلان، توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی علی شیخلو از بابت اتهامات « محاربه از طریق عضویت در گروههای سلفی »، « اقدام علیه امنیت ملی » و « فعالیت تبلیغی علیه نظام »، محاکمه و در مجموع به تحمل ۵۷ سال حبس تعزیری محکوم شدند. 

براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه رسول رشیدی از بابت اتهام « عضویت در گروه‌های سلفی » به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری، منصور دودکانلو میلان از بابت اتهام « محاربه از طریق عضویت در گروه‌های سلفی » به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام « اقدام علیه امنیت ملی » هم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام « فعالیت تبلیغی علیه نظام هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. در ادامه همچنین در آذر ماه ۱۳۹۸، اکبر رشیدی، برادر رسول رشیدی هم از بابت اتهام « عضویت در گروههای سلفی » به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام « فعالیت تبلیغی علیه نظام » به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام « اقدام علیه امنیت ملی » هم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.

 در تاریخ ۱۸ تیر ماه ۱۳۹۸, اکبر رشیدی کە به صورت مادرزادی دارای معلولیت بوده و براساس طبقه بندی شدت معلولیت سازمان بهزیستی دارای معلولیت شدید است « یک دست و ۲ پا کاملا فلج » توسط ماموران اداره اطلاعات ارومیه بازداشت و به بازداشتگاه این ارگان امنیتی منتقل شد و به مدت ۴۸ روز تحت بازجوئی و تفهیم اتهام قرار گرفت و در تاریخ ١٦ شهریور ماه ۱۳۹۸, بە زندان مرکزی ارومیه منتقل شد.

با توجه به عدم توانائی اکبر رشیدی در خواندن و نوشتن و از سوی دیگر با توجه به فشارهای روحی و روانی که افراد در طی مراحل بازجوئی توسط بازجویان ارگانهای امنیتی متحمل آن شدند اکبر رشیدی از هیچ یک از حقوق شهروندی مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر از قبیل دسترسی به وکیل و سایر حقوق قضائی خود محروم بوده است.

 در تاریخ ۱۰ مردادماه ۱۳۹۸, رسول رشیدی, متولد ۱۳۶۳, توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه این ارگان امنیتی در شهرستان ارومیه و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۱۶ شهریور ماه ۱۳۹۸, به همراه اکبر رشیدی به بند قرنطینه زندان مرکزی ارومیه منتقل شدند.

علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد اما اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.

سرکوب شهروندان اهل سنت و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان ناقض اصل آزادی آزادی بیان و عقیده در ایران و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

اعمال محرومیت بر شهروندان اهل سنت در انجام و یا حضور در مناسک مذهبی ناقض ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

برچسب هاسایر پیروان ادیان در ایراناقلیتهای مذهبیاهل تسنناهل سنتاهل سنت ایراناخبار نقض حقوق بشراقلیتهای مذهبی در ایرانپیروان سایر ادیان در ایراناهل تسنن در ایرانپیروان سایر ادیانسرکوب اقلیتهای مذهبی در ایراننقض حقوق پیروان ادیان در ایراننقض حقوق شهروندینقض حقوق بشر در ایراننقض حقوق بشرسرکوب آزادی بیان و اندیشه در ایراننقض حقوق پیروان سایر ادیان در ایرانحقوق پیروان سایر ادیان در ایرانپیروان اهل سنتسرکوبحقوق اقلیتهای مذهبی در ایرانوضعیت قضائی پیروان سایر ادیان در ایراناخبار ماهیانه نقض حقوق پیروان ادیاننقض حقوق شهروندان در ایرانسرکوب شهروندان در ایراننقض حقوق شهروندی در ایراننمایندگان اقلیتهای مذهبی در مجلساهل سنت در ایراننمایندگان اقلیتهای مذهبی در ایرانسرکوب پیروان سایر ادیان در ایرانتبعیض بر اقلیتهای مذهبیاخبار پیروان سایر ادیانسرکوب آزادی بیان در ایراننقض حقوق بشرد ر ایرانسرکوب در ایرانسرکوب شهروندان کورد در ایرانسرکوب اهل سنت در ایرانسرکوب آزادی قلم در ایرانسرکوب اهل تسنن در ایرانسرکوب آزادی بیانسرکوب آزادی بیان و قلمسرکوب آزادی بیان و عقیده در ایراناخبار نقض حقوق بشر در ایرانسرکوب آزادی عقیده در ایرانسرکوب شهروندان کرد در ایرانسرکوب آزادی قلمتودیع قرار وثیقهسرکوب شهروندان اهل سنتسرکوب اقلیتهای مذهبیسرکوب شهروندان کورد ایرانتبعیض بر اقلیتهای مذهبی در ایراننقض حقوق اقلیتهای مذهبی در ایراننقض حقوق شهروندان کورد در ایرانحقوق شهروندی اهل سنت در ایرانپیروان اهل تسنناهل تسنن ایرانمحرومیت از حقوق شهروندی اقلیتهای مذهبیسرکوب شهروندان کوردپیروان سایر در ایرانسرکوب شهروندان کردسرکوب پیروان سایر ادیانپیروان سایر ادیان ایر انپیروان اهل سنت در ایرانسرکوب آزادی بیان و عقیدهتودیع قرار کفالتسرکوب اهل تسننآزادی بیا تودیع قرار وثیقهنقض حقوق بشر در ایران 4تودیع قرارحقوق اقلیتهای مذهبیسرکوب آزادیسرکوب پیروان اهل سنت در ایرانسرکوب آزادی بیان و قلم در ایرانسرکوب اهل سنت ایرانسرکوب شهروندان اهل تسنن در ایرانسرکوب شهروندان اهل تسنننقض حقوق شهروندی پیروان اهل سنت در ایرانپیروان اهل تسنن در ایرانسرکوب آزادی بیان در جمهوری اسلامیمحرومیت از حقوق شهروندی پیروان اهل سنت در ایراناخبار نقض حقوق شهروندی در ایرانآزادی با تودیع قرار وثیقهحقوق شهروندی پیروان اهل تسنن در ایراننقض حقوق شهروندی اهل سنت ایراناقلیتهای مذهبی در جمهوری اسلامیپیروان سایر ادیان در جمهوری اسلامینقض حقوق شهروندی اهل تسنن در ایرانسرکوب اهل تسنن ایرانسرکوب پیروان اهل سنتسرکوب پیروان اهل تسننتحصیل اقلیتهای مذهبیشهروندان اهل سنت در ایرانسرکوب شهروندان اهل سنت ایرانسرکوب شهروندان اهل تسنن ایرانتودیع قراروثیقهنقض حقوق بشر در جمهوری اسلامیشهروندان اهل تسنن در ایرانسرکوب شهروندان اهل سنت در ایراناهل تسنن در زندانهای ایراننقض حقوق پیروان اهل سنت در ایرانپیروان اهل سنت ایرانسرکوب پیروان اهل تسنن در ایرانسرکوب پیروان اهل تسنن ایراناقلیت اهل تسننسرکوب پیروان اهل سنت ایرانپیروان اهل سنت در جمهوری اسلامیسرکوب اقلیتهای مذهبی در جمهوری اسلامیسرکوب پیروان اهل سنت در جمهوری اسلامیحقوق شهروندی اقلیتهای مذهبی در ایرانشهروندان کورد اهل سنتاقلیت اهل تسنن در ایراننقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی در ایرانسرکوب آزادی بیان و اندیشهسرکوب آزادی مطبوعات در ایرانسرکوب پیروان سایر ادیان در جمهوری اسلامیحقوق نقض حقوق بشر در ایرانگزارش ماهیانه نقض حقوق پیروان سایر ادیانپیروان اهل تسنن در جمهوری اسلامیشهروندان اهل سنت ایراننقض حقوق شهروندی اقلیتهای مذهبیپیروان سایر دینها در ایرانپیروان اهل تسنن در شوشترنقض حقوق اهل تسنن ایراناقلیت اهل سنت ایرانتودیع قرارکفالتاقلیت اهل تسنن ایرانپیروان اهل تسنن ایرانپیروان اهل سنت در ارومیهاعدام زندانیان اهل تسنن ایرانمنصوردودکانلورسول رشیدیپیروان اهل سنت در آذربایجان غربیمنصور دودکانلوآزادی منصور دودکانلوآزادی رسول رشیدیمنصور دودکانلو شهروند اهل سنتمنصوردودکانلو شهروند اهل تسننرسول رشیدی شهروند اهل تسنن

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: