•                  
یک شنبه , ۰۱ خرداد , ۱۴۰۱
یکشنبه, می 22

احراز هویت ۵ شهروند بهائی دیگر محروم از تحصیل

0
416

حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۹، جمعی از شهروندان بهائی ساکن شهرهای کشور، بر طبق بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی از ادامه تحصیل و ورود به دانشگاه منع شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۹، کیمیا منوچهری، فاران قدرتیان، مبینا هوشمندی، عرشیا اشراقی و کیان لقائی، دستکم ۵ تن از شهروندان بهائی ساکن تهران، به دلیل آنچه که اعتقاد آنها به دیانت بهائی است از ورود به دانشگاه و ادامه تحصیل بازماندند. با احتساب این ۵ نفر، تعداد شهروندان بهائی محروم از ادامه تحصیل در دانشگاه به علت اعتقاد به دیانت بهائی به ۱۵ نفر افزایش پیدا کرد. 

این شهروندان بهائی، پس از شرکت در کنکور سراسری سال۱۳۹۹ برای ورود به دانشگاه و ادامه تحصیل با اعلام قبولی آزمون اما به بهانه اعتقاد به دیانت بهائی از ادامه تحصیل آنها در دانشگاهها و مراکز آموزشی ممانعت بعمل آمد. 

پیش از این نیز، هویت ساینا شفیع زاده، شهرزاد محمدزاده، مرجان عباسپولی، پارسا سیداحمد، آرین دهقانی، شمیم ایدلخانی، الحان امیری‌نیا، ستاره ایزدی، آریا شیخ زواره، وحید صادقی، از شهروندان بهائی محروم از  تحصیل توسط حقوق بشر در ایران احراز و جهت اطلاع رسانی در گزارشی منتشر شده بود. 

بیان نقص در پرونده برای صفحه اعلام وضعیت دانش آموزان بهائی در دانشگاهها و مراکز تحصیلی در ایران از طرف سازمان سنجش و یا حتی وزارت آموزش و پروش به منزله محرومیت آنها از ادامه تحصیل در هر مقطع تحصیلی که در آن تحصیل می کنند می باشد. 

محرومیت از تحصیل شهروندان بهائی در حالی همچنان ادامه دارد که اخیرا, وزیر آموزش و پرورش از ممنوعیت از  تحصیل دانش آموزانی خبر داد که از  پیرو ادیان دیگری بجز ادیان رسمی کشور هستند. این اظهار نظر وزیر آموزش و پرورش واکنش جامعه جهانی بهائی، بسیاری از شهروندان، دانش آموزان بهائی و محمود صادقی، نماینده مجلس را به همراه داشت. 

شهروندان بهائی با استناد به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله پیروان ادیان بدون حقوق شهروندی در ایران محسوب میشوند. سرکوب این شهروندان در غالب: پلمپ محل کسب, محرومیت از حق تحصیل از مدرسه ابتدائی تا مدارج عالی, تخریب قبرستانها و همچنین دیگر مکانهای مقدس آنها و محرومیتهای گسترده دیگر که این شهروندان با آن دست و پنجه نرم میکند را در بر میگیرد.

سازمان ملل متحد به دفعات آزار و اذیت بهاییان در ایران را بارها محکوم کرده است. بر اساس ماده ۲۵ منشور حقوق شهروندی، که حسن روحانی در دسامبر ۲۰۱۶ آن را امضا کرد شهروندان آزادی عقیده دارند و تفتیش عقاید ممنوع شده و هیچ کس را نمی‌تواند به خاطر عقایدش تحت تعقیب قرار داد. 

شهروندان بهائی با استناد به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی این دسته از شهروندان با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهر آمیز روبرو هستند. 

 سرکوب بهائیان ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ و ۱۹ این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز میباشد که در این دو ماده به صراحت بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و همچنین تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی برای افراد چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید شده است. 

برچسب هاحقوق بشربهائیان ایراناقلیتهای مذهبیبهائیفعالیت بهائیان در ایراناقلیتهای مذهبی در ایرانپیروان سایر ادیان در ایرانحقوق بشر در ایرانمحرومیت از تحصیلپیروان سایر ادیانشهروند بهائیسرکوب اقلیتهای مذهبی در ایرانجامعه بهائیانشهروندان بهائی در ایراننقض حقوق بشر در ایراننقض حقوق پیروان سایر ادیان در ایرانحقوق پیروان سایر ادیان در ایرانحقوق اقلیتهای مذهبی در ایرانوضعیت قضائی پیروان سایر ادیان در ایرانسرکوب شهروندان در ایرانکنکور سراسریادامه تحصیلمحرومیت از حقوق شهروندینتایج کنکورجامعه بهائی ایرانکنکوراعلام نتایج کنکوربهاییشهروندان بهایی در ایراناقلیت بهائیسازمان سنجشمحرومیت از تحصیل بهائیان در ایرانبهاییان ایرانمحرومیت از تحصیل بهائیان ایرانبهائیان در ایرانجامعه بهائیان ایرانجامعه بهائیسرکوب شهروندان بهائی در ایرانبهائیانسرکوب پیروان سایر ادیان در ایرانشهروندان بهائیاخبار پیروان سایر ادیانسرکوب بهائیان در ایرانسرکوب بهاییان در ایرانسرکوب بهاییان ایرانجامعه بهاییان ایرانسرکوب بهائیان ایرانشهروندان بهاییبهاییان در ایرانشهروند بهاییآزمون سراسیسرکوب اقلیتهای مذهبیمحرومیت از حقوق شهروندی بهائیان در ایرانسرکوب جامعه بهائیان ایرانمحرومیت از حقوق شهروندی در ایرانسرکوب جامعه بهائیان در ایرانجامعه بهائیان در ایراننقض حقوق اقلیتهای مذهبی در ایرانسازمان سنجش و آموزش کشورسازمان سنجش و آموز کشورسازمان سنجش و آموزشحقوق بشر در جمهوری اسلامیسرکوب شهروندان بهایی در ایراننقض حقوق شهروندی بهاییان در ایرانحقوق شهروندان بهایی در ایرابهاییان اصفهانمحرومیت از حقوق شهروندی اقلیتهای مذهبیجامعه بهایی ایرانمحرومیت شهروندان بهائی در ایرانحقوق بهاییان ایرانپیروان سایر در ایرانجامعه بهائی در ایرانبهاییان امیدیهسرکوب شهروندان بهائیبهاییانسرکوب پیروان سایر ادیاننقض حقوق شهروندی بهاییان ایراننقض حقوق بهاییان ایراننقض حقوق شهروندی بهاییانسرکوب شهروندان بهاییمحرومیت از حقوق شهروندی بهائیان ایرانحقوق شهروندی بهاییان در ایرانپیروان سایر ادیان ایر اننقض حقوق شهروندان بهایی در ایرانحقوق بشر درایرانپیروان سایر ادیانگحقوق بشر بهائیان ایرانسرکوب شهروندان بهایی ایرانجامعه بهاییان در ایرانحقوق بشر در جمهوری اسلامی ایرانسرکوب پیروان آئین بهائیسرکوب پیروان آیین بهائیحقوق بشر زندانیان سیاسیفعالیت بهاییان ایرانسرکوب شهروندان بهایی در ایارناقلیت بهائی در ایراندانشگاه بهاییان ایرانحقوق شهروندی بهاییان ایرانسرکوب جامعه بهاییان در ایراننقض حقوق بشر بهاییان ایرانمحاکمه شهروندان بهایی در ایرانبازداشت شهروندان بهاییاقلیت بهاییاقلیت بهایی در ایرانضبط لوازم شهروندان بهایی در ایرانمحرومیت شهروندان بهاییسرکوب شهروندان بهایی در جمهوری اسلامیتفتیش منزل بهاییان ایرانحقوقشهروندی بهاییان ایرانمحرومیت از حق ادامه تحصیلحق تحصیل بهائیان در ایرانحق تحصیل بهاییان در ایرانسرکوب پیروان آیین بهاییحق تحصیل شهروندان بهایی در ایرانپیروان آیین بهایی در ایرانپیروان آیین بهائی در ایرانپیروان بهاییت در ایرانحقوق شهروندب بهاییان ایرانشهروندان بهایی ایرانتحصیل شهروندان بهایی در ایراناقلیت بهایی ایراناقلیت بهائی ایرانمحرومیت از تحصیل بهاییان ایراناقلیتهای مذهبی در جمهوری اسلامیپیروان سایر ادیان در جمهوری اسلامیسازمان سنجش کشورجامعه بهاییانتفتیش منازل شهروندان بهایی در ایرانحقوق شهروند بهاییان ایراناقلیتهای دینی در ایرانتخریب قبرستان بهاییان ایرانمحرومیت از حقوق شهروندی بهاییان ایراننقض حقوق شهروندان بهاییانپیروان آیین بهائیشهروندان بهایی در کرجشهروندان بهایی در جمهوری اسلامیپیروان آیین بهاییسرکوب پیروان سایر ادیان در جمهوری اسلامینقض حقوق شهروند بهاییان ایرانپیروان سایر دینها در ایرانکیمیا منوچهریفاران قدرتیانعرشیا اشراقیعرشیااشراقیکیان لقاییکیان لقائیکنکور سال 1399کنکور سال ۱۳۹۹کنکور سراسری سال ۱۳۹۹

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: