•                    
  •                  
سه شنبه , ۱۸ بهمن , ۱۴۰۱
سه‌شنبه, فوریه 7

افزایش شمار شهروندان بهائی محروم از ادامه تحصیل در دانشگاه

0
971

حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۹، جمعی از شهروندان بهائی ساکن شهرهای کشور، بر طبق بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی از ادامه تحصیل و ورود به دانشگاه منع شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۹، آوا بهروز، آوین زمانی و ساینا فارس، دستکم ۳ تن از شهروندان بهائی، به دلیل آنچه که اعتقاد آنها به دیانت بهائی است از ورود به دانشگاه و ادامه تحصیل بازماندند. با احتساب این ۳ نفر، تعداد شهروندان بهائی محروم از ادامه تحصیل در دانشگاه به علت اعتقاد به دیانت بهائی به ۱۸ نفر افزایش پیدا کرد. 

این شهروندان بهائی، پس از شرکت در کنکور سراسری سال۱۳۹۹ برای ورود به دانشگاه و ادامه تحصیل با اعلام قبولی آزمون اما به بهانه اعتقاد به دیانت بهائی از ادامه تحصیل آنها در دانشگاهها و مراکز آموزشی ممانعت بعمل آمد. 

پیش از این نیز، هویت ساینا شفیع زاده، شهرزاد محمدزاده، مرجان عباسپولی، پارسا سیداحمد، آرین دهقانی، شمیم ایدلخانی، الحان امیری‌نیا، ستاره ایزدی، آریا شیخ زواره، وحید صادقی به همراه کیمیا منوچهری، فاران قدرتیان، مبینا هوشمندی، عرشیا اشراقی و کیان لقائی، پانزده تن از شهروندان بهائی محروم از  تحصیل توسط حقوق بشر در ایران احراز و جهت اطلاع رسانی طی ۲ گزارش منتشر شده بود. 

بیان نقص در پرونده برای صفحه اعلام وضعیت دانش آموزان بهائی در دانشگاهها و مراکز تحصیلی در ایران از طرف سازمان سنجش و یا حتی وزارت آموزش و پروش به منزله محرومیت آنها از ادامه تحصیل در هر مقطع تحصیلی که در آن تحصیل می کنند می باشد. 

محرومیت از تحصیل شهروندان بهائی در حالی همچنان ادامه دارد که اخیرا, وزیر آموزش و پرورش از ممنوعیت از  تحصیل دانش آموزانی خبر داد که از  پیرو ادیان دیگری بجز ادیان رسمی کشور هستند. این اظهار نظر وزیر آموزش و پرورش واکنش جامعه جهانی بهائی، بسیاری از شهروندان، دانش آموزان بهائی و محمود صادقی، نماینده مجلس را به همراه داشت. 

شهروندان بهائی با استناد به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله پیروان ادیان بدون حقوق شهروندی در ایران محسوب میشوند. سرکوب این شهروندان در غالب: پلمپ محل کسب, محرومیت از حق تحصیل از مدرسه ابتدائی تا مدارج عالی, تخریب قبرستانها و همچنین دیگر مکانهای مقدس آنها و محرومیتهای گسترده دیگر که این شهروندان با آن دست و پنجه نرم میکند را در بر میگیرد.

سازمان ملل متحد به دفعات آزار و اذیت بهاییان در ایران را بارها محکوم کرده است. بر اساس ماده ۲۵ منشور حقوق شهروندی، که حسن روحانی در دسامبر ۲۰۱۶ آن را امضا کرد شهروندان آزادی عقیده دارند و تفتیش عقاید ممنوع شده و هیچ کس را نمی‌تواند به خاطر عقایدش تحت تعقیب قرار داد. 

شهروندان بهائی با استناد به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی این دسته از شهروندان با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهر آمیز روبرو هستند. 

 سرکوب بهائیان ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ و ۱۹ این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز میباشد که در این دو ماده به صراحت بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و همچنین تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی برای افراد چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید شده است. 

برچسب هاسایر پیروان ادیان در ایرانحقوق بشر در ایراننقض حقوق پیروان ادیان در ایراننقض حقوق شهروندی در ایرانشهروندان بهایی در ایرانبهائیاندانشگاه تهرانشهروندان بهاییجامعه بهائیان در ایرانحقوق شهروندان بهایی در ایرانقض حقوق شهروندی بهائیان ایرانسرکوب شهروندان بهاییحقوق بشر بهائیان ایرانفعالیت بهاییان ایراناقلیت بهاییسرکوب پیروان آیین بهاییتحصیل شهروندان بهایی در ایراننقض حقوق بشر در جمهوری اسلامینقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی در ایراناوین زمانیحقوق بشرمحرومیت از تحصیلنقض حقوق شهروندیکنکور سراسریسازمان سنجشسرکوب پیروان سایر ادیان در ایراننقض حقوق بشرد ر ایرانبهاییان در ایراننقض حقوق شهروندی بهائیان در ایرانمحرومیت از حقوق شهروندی اقلیتهای مذهبیبهاییانمحرومیت از حقوق شهروندی بهائیان ایراندانشگاه مجازی بهائیان ایرانسرکوب شهروندان بهایی در ایارنمحرومیت از حقوق شهروندی پیروان اهل سنت در ایرانحق تحصیل شهروندان بهایی در ایرانپیروان سایر ادیان در جمهوری اسلامیمحرومیت از حقوق شهروندی بهاییان ایرانحق تحصیل شهروندان در ایرانساینا فارسپیروان سایر ادیاننقض حقوق بشر در ایرانحق تحصیلبهاییان ایرانشهروندان بهائینقض حقوق بهائیان در ایرانشهروند بهاییسازمان سنجش و آموزش کشورنقض حقوق بهاییان در ایرانبهاییتحقوق شهروندی بهاییان در ایرانسرکوب شهروندان بهایی ایراندانشگاه بهاییان ایرانضبط لوازم شهروندان بهایی در ایرانپیروان آیین بهایی در ایرانسازمان سنجش کشورنقض حقوق شهروندان بهاییانسرکوب پیروان سایر ادیان در جمهوری اسلامیساینافارسبهائیان ایراندانشگاه علوم پزشکینقض حقوق بشرمحرومیت از حقوق شهروندیمحرومیت از تحصیل بهائیان ایرانگزارش نقض حقوق بشر در ایرانسرکوب بهاییان در ایرانمحرومیت از حق تحصیلسازمان سنجش و آموز کشورجامعه بهایی ایرانسرکوب پیروان سایر ادیانپیروان سایر ادیان ایر انجامعه بهاییان در ایرانحقوق شهروندی بهاییان ایرانمحرومیت شهروندان بهاییپیروان آیین بهائی در ایرانجامعه بهاییانپیروان آیین بهائیحقوق نقض حقوق بشر در ایرانکنکورسال1399بهائیشهروند بهائینقض حقوق پیروان سایر ادیان در ایرانجامعه بهائی ایرانبهائیان در ایراندانشگاهسرکوب بهاییان ایرانمحرومیت از حقوق شهروندی بهائیان در ایرانسازمان سنجش و آموزشحقوق بهاییان ایراننقض حقوق بهائیان ایراننقض حقوق شهروندان بهایی در ایرانحقوق بشر در جمهوری اسلامی ایرانسرکوب جامعه بهاییان در ایرانسرکوب شهروندان بهایی در جمهوری اسلامیپیروان بهاییت در ایرانتفتیش منازل شهروندان بهایی در ایرانشهروندان بهایی در کرجکنکور سال 1399کنکور99فعالیت بهائیان در ایراندانشگاه آزادحقوق پیروان سایر ادیان در ایرانکنکورجامعه بهائیان ایرانسرکوب بهائیان در ایرانبخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگیسرکوب جامعه بهائیان ایرانحقوق بشر در جمهوری اسلامیپیروان سایر در ایراننقض حقوق شهروندی بهاییان ایرانوبسایت حقوق بشر در ایرانسرکوب پیروان اهل سنت در ایراننقض حقوق بشر بهاییان ایرانبهاییت در ایرانشهروندان بهایی ایراندانشجویان دانشگاه تهرانشهروندان بهایی در جمهوری اسلامیکنکور سال ۱۳۹۹اخبار نقض حقوق بشرجامعه بهائیاندانشگاه علامه طباطباییبهاییجامعه بهائیدانشگاه شهید بهشتیجامعه بهاییان ایرانمحرومیت از حقوق شهروندی در ایرانسرکوب شهروندان بهایی در ایرانجامعه بهائی در ایراننقض حقوق بهاییان ایرانحقوق بشر درایرانسرکوب پیروان آیین بهائیمحاکمه شهروندان بهایی در ایرانحق تحصیل بهائیان در ایرانحق تحصیل شهروندان بهائیحقوق شهروند بهاییان ایراندانشجویان دانشگاه صنعتی شریفآوار بهروزپیروان سایر ادیان در ایرانشهروندان بهائی در ایرانتبلیغ بهاییتاستاد دانشگاهسرکوب شهروندان بهائی در ایراندانشگاه علامه طباطبائیسرکوب بهائیان ایرانسرکوب جامعه بهائیان در ایراننقض حقوق شهروندی بهاییان در ایرانسرکوب شهروندان بهائینقض حقوق شهروندی بهاییانحقوق بشر زندانیان سیاسیبازداشت شهروندان بهاییحق تحصیل بهاییان در ایرانحق تحصیل شهروندان بهاییحق تحصیل در ایرانپیروان آیین بهاییآواربهروز

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.