•                    
  •                  
سه شنبه , ۱۵ آذر , ۱۴۰۱
سه‌شنبه, دسامبر 6

زندان رجائی شهر: نامق دلدل, زندانی عقیدتی سنی مذهب پس از اتمام دوران حبس آزاد شد

0
873

حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۲۶ اسفند ماه ۱۳۹۸, نامق دلدل, زندانی عقیدتی سنی مذهب محبوس در اندرزگاه ۷ سالن ۲۱ زندان رجائی شهر کرج پس اتمام دوران حبس ۶ ساله خود آزاد شد. این زندانی عقیدتی سنی مذهب, پس از بازداشت در سال ۱۳۹۳ در شهرستان بوکان و انتقال به تهران و طی مراحل بازجوئی در بند امنیتی ۲۰۹ توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده بود که با اعمال ماده ۱۳۴ مدت ۶ سال آن اجرائی بود که پس از اتمام دوران حبس امروز آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز دوشنبه ۲۶ اسفند ماه ۱۳۹۸, نامق دلدل, زندانی عقیدتی سنی مذهب محبوس در اندرزگاه ۷ سالن ۲۱ زندان رجائی شهر کرج, پس از اتمام دوران محکومیت حبس ۶ ساله خود که از بابت اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق همکاری با گروه‌های معارض نظام” به آن محکوم شده بود از زندان رجائی شهر کرج آزاد شد. این زندانی عقیدتی اهل شهرستان بوکان در بهمن ماه سال گذشته پس از طی دوران بازجوئی طولانی مدت در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج به زندان رجائی شهر کرج بازگردانده شده بود. 

لازم به ذکر است, این زندانی عقیدتی سنی مذهب, در تاریخ ۱۲ دی ماه ۱۳۹۷در حالی که فقط ۱۴ ماه تا اتمام دوران حبس وی در زندان رجائی شهر باقی مانده بود جهت بازجوئی و پرونده سازی به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج واقع در استان کردستان منتقل شده بود و در تاریخ ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۷, با اتمام مراحل بازجوئی به اندرزگاه ۷ سالن ۲۱ زندان رجائی شهر کرج بازگردانده شده بود. 

این شهروند سنی مذهب, در تاریخ ۲۹ فروردین ماه ۱۳۹۳, در حالی که ۴ ماه از اتمام دوران حبس قبلی وی گذشته بود در شهرستان بوکان واقع در استان کردستان با اتهامات قبلی مجددا توسط ماموران اداره اطلاعات این شهرستان بازداشت و جهت بازجوئی به تهران و بند امنیتی ۲۰۹ این ارگان امنیتی در زندان اوین منتقل شده بود.

پس از گذشت ۱۷ ماه بلاتکلیفی و بازجوئی های بسیار پرونده نامق دلدل در مرداد ماه ۱۳۹۵, به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه ارجاع شد و این شهروند سنی مذهب از بابت اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق همکاری با گروه‌های معارض نظام  به تحمل ۶ سال حبس تعزیری”, از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام  به تحمل ۳ سال حبس تعزیری” و همچنین از بابت اتهام “قصد خروج غیر قانونی از مرز هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. پس از اعلام اعتراض این شهروند سنی مذهب به حکم صادره و ارجاع پرونده وی به شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران در فروردین ماه ۱۳۹۶ حکم صادره توسط دادگاه بدوی عینا مورد تائید قرار گرفته بود. 

با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی مجازات ۶ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق همکاری با گروه‌های معارض نظام” برای این شهروند اهل سنت اجرائی شده بود. 

این زندانی عقیدتی سنی مذهب, همچنین پیش آن در مهرماه سال ۱۳۸۹ هم توسط ماموران اداره اطلاعات شهرستان سنندج بازداشت شده بود و پس از تحمل ۱۸ ماه سلول انفرادی و بازجوئی در بازداشتگاه این ارگاهنامنیتی در شهرستان سنندج  به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه و سپس به سلول انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین در تهران منتقل و تحت بازجوئی های تکمیل قرار گرفته بود. 

با آغاز مراحل دادرسی پرونده وی در مرتبه اول هم به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “محمد مقیسه” ارجاع شده بود و این شهروند اهل سنت از بابت اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق همکاری با گروههای معارض نظام به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و همچنین از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام هم به تحمل ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود و پس از تائید این حکم توسط دادگاه تجدید نظر استان تهران و اجرائی این حکم نامق دلدل در آذر ماه ۱۳۹۲ از زندان رجایی شهر کرج آزاد شده بود. 

این شهروند سنی مذهب, اهل شهرستان بوکان از سال ۱۳۸۹ تاکنون در مجموع در این دو دوره بازداشت و زندان مدت ۹ سال و سه ماه را تحمل حبس کرده است.

همچنین در دوره اول بازداشت این شهروند اهل سنت وی در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج به مدت ۲ماه بشدت تحت انواع شکنجه جسمی قرار گرفته بود و آسیبهای جدی به وی وارد شده بود. شدت این آسیبها به حدی بود که وی از ناحیه لگن  تحت مداوا و معالجه بود اما کماکان مشکل و درد در ناحیه لگن او باقی مانده است.

سرکوب شهروندان اهل سنت در ایران و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

اعمال محرومیت بر شهروندان اهل سنت در انجام و یا حضور در مناسک مذهبی از جمله مواردی است که در اسناد بین المللی و همچنین ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

برچسب هااهل تسنن در ایرانپیروان اهل سنتزندان رجائی شهر کرجنامق دلدلسرکوب پیروان سایر ادیاناقلتیهای مذهبیسرکوب شهروندان اهل تسنن در ایرانسرکوب پیروان اهل سنتزندانیان اهل سنت در ایرانسرکوب پیروان اهل سنت ایرانشهروندان کرد اهل سنتشهروندان سنی مذهبصدور حکم حبساتمام دوران محکومیتسرکوب شهروندان اهل سنتاقدام علیه امنیتی ملیزندانی اهل تسنناقلتیهای مذهبی در ایرانشهروندان اهل سنت در ایرانزندانیان عقیدتی اهل سنت در ایرانپیروان اهل سنت در جمهوری اسلامیاقلیت اهل سنت در ایرانپیروان سایر ادیانسرکوب شهروندان کورد در ایراناهل سنت در استان مازندرانپیروان ادیان در ایراناهل تسنن در کردستانسرکوب شهروندان اهل سنت ایرانزندانیان اهل تسنن در ایراناقدام علیه امنیت ملی از طریق همکاری با احزاب کرد مخالف نظامزندانی عقیدتی اهل سنتکردستاناهل سنت کردستانسرکوب اهل سنت در ایرانزندانی اهل سنتسرکوب اهل سنتاهل تسنن کردستانشهروندان اهل تسنن در ایراناهل تسنن در زندانهای ایرانسرکوب زندانیان اهل سنتشهروندان کورد سنی مذهباهل تسنناقدام علیه امنیت ملیاهل سنت در ایراناتمام دوران حبساهل سنت تهرانپیروان سایر ادیان ایر انسرکوب اهل تسنناهل تسنن در استان کردستانپیروان سنی مذهب در ایرانپیروان اهل سنت ایرانزندانیان عقیدتی اهل تسننزندانیان اهل سنت در جمهوری اسلامیاهل سنتمحاکمهسرکوب پیروان سایر ادیان در ایرانسرکوب اهل تسنن در ایرانااهل سنت ایرانشهروند اهل سنتشهروندان اهل سنتپیروان اهل تسنن در ایرانزندانیان عقیدتی اهل سنتسرکوب پیروان اهل تسنن در ایرانسرکوب پیروان اهل سنت در جمهوری اسلامیاهل سنت ایرانآزادی از زندانزندانیان سنی مذهبآزادی از زندان اتمام دوران حبسپیروان اهل تسننزندانیان زندان رجائی شهرسرکوب پیروان اهل سنت در ایرانحقوق شهروندی پیروان اهل تسنن در ایرانزندانیان عقیدتی در زندان رجائی شهر کرجاقلیت اهل سنتشعبه۲۸دادگاه انقلاب تهرانپیروان سایر ادیان در ایرانشهروندان کورد در ایرانخروج غیرقانونی از کشورزندانیان اهل سنتاهل تسنن ایرانپیروان اهل سنت در ایرانسرکوب اهل سنت ایراننقض حقوق شهروندی اهل سنت ایرانسلول انفرادی زندان رحائی شهر کرجاقلیت اهل تسننشهروندان کورد اهل سنت

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.