•                  
جمعه , ۰۳ بهمن , ۱۳۹۹
جمعه, ژانویه 22

زندان رجائی شهر: نامق دلدل, زندانی عقیدتی سنی مذهب پس از اتمام دوران حبس آزاد شد

0
258

حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۲۶ اسفند ماه ۱۳۹۸, نامق دلدل, زندانی عقیدتی سنی مذهب محبوس در اندرزگاه ۷ سالن ۲۱ زندان رجائی شهر کرج پس اتمام دوران حبس ۶ ساله خود آزاد شد. این زندانی عقیدتی سنی مذهب, پس از بازداشت در سال ۱۳۹۳ در شهرستان بوکان و انتقال به تهران و طی مراحل بازجوئی در بند امنیتی ۲۰۹ توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده بود که با اعمال ماده ۱۳۴ مدت ۶ سال آن اجرائی بود که پس از اتمام دوران حبس امروز آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز دوشنبه ۲۶ اسفند ماه ۱۳۹۸, نامق دلدل, زندانی عقیدتی سنی مذهب محبوس در اندرزگاه ۷ سالن ۲۱ زندان رجائی شهر کرج, پس از اتمام دوران محکومیت حبس ۶ ساله خود که از بابت اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق همکاری با گروه‌های معارض نظام” به آن محکوم شده بود از زندان رجائی شهر کرج آزاد شد. این زندانی عقیدتی اهل شهرستان بوکان در بهمن ماه سال گذشته پس از طی دوران بازجوئی طولانی مدت در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج به زندان رجائی شهر کرج بازگردانده شده بود. 

لازم به ذکر است, این زندانی عقیدتی سنی مذهب, در تاریخ ۱۲ دی ماه ۱۳۹۷در حالی که فقط ۱۴ ماه تا اتمام دوران حبس وی در زندان رجائی شهر باقی مانده بود جهت بازجوئی و پرونده سازی به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج واقع در استان کردستان منتقل شده بود و در تاریخ ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۷, با اتمام مراحل بازجوئی به اندرزگاه ۷ سالن ۲۱ زندان رجائی شهر کرج بازگردانده شده بود. 

این شهروند سنی مذهب, در تاریخ ۲۹ فروردین ماه ۱۳۹۳, در حالی که ۴ ماه از اتمام دوران حبس قبلی وی گذشته بود در شهرستان بوکان واقع در استان کردستان با اتهامات قبلی مجددا توسط ماموران اداره اطلاعات این شهرستان بازداشت و جهت بازجوئی به تهران و بند امنیتی ۲۰۹ این ارگان امنیتی در زندان اوین منتقل شده بود.

پس از گذشت ۱۷ ماه بلاتکلیفی و بازجوئی های بسیار پرونده نامق دلدل در مرداد ماه ۱۳۹۵, به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه ارجاع شد و این شهروند سنی مذهب از بابت اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق همکاری با گروه‌های معارض نظام  به تحمل ۶ سال حبس تعزیری”, از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام  به تحمل ۳ سال حبس تعزیری” و همچنین از بابت اتهام “قصد خروج غیر قانونی از مرز هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. پس از اعلام اعتراض این شهروند سنی مذهب به حکم صادره و ارجاع پرونده وی به شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران در فروردین ماه ۱۳۹۶ حکم صادره توسط دادگاه بدوی عینا مورد تائید قرار گرفته بود. 

با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی مجازات ۶ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق همکاری با گروه‌های معارض نظام” برای این شهروند اهل سنت اجرائی شده بود. 

این زندانی عقیدتی سنی مذهب, همچنین پیش آن در مهرماه سال ۱۳۸۹ هم توسط ماموران اداره اطلاعات شهرستان سنندج بازداشت شده بود و پس از تحمل ۱۸ ماه سلول انفرادی و بازجوئی در بازداشتگاه این ارگاهنامنیتی در شهرستان سنندج  به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه و سپس به سلول انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین در تهران منتقل و تحت بازجوئی های تکمیل قرار گرفته بود. 

با آغاز مراحل دادرسی پرونده وی در مرتبه اول هم به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “محمد مقیسه” ارجاع شده بود و این شهروند اهل سنت از بابت اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق همکاری با گروههای معارض نظام به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و همچنین از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام هم به تحمل ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود و پس از تائید این حکم توسط دادگاه تجدید نظر استان تهران و اجرائی این حکم نامق دلدل در آذر ماه ۱۳۹۲ از زندان رجایی شهر کرج آزاد شده بود. 

این شهروند سنی مذهب, اهل شهرستان بوکان از سال ۱۳۸۹ تاکنون در مجموع در این دو دوره بازداشت و زندان مدت ۹ سال و سه ماه را تحمل حبس کرده است.

همچنین در دوره اول بازداشت این شهروند اهل سنت وی در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج به مدت ۲ماه بشدت تحت انواع شکنجه جسمی قرار گرفته بود و آسیبهای جدی به وی وارد شده بود. شدت این آسیبها به حدی بود که وی از ناحیه لگن  تحت مداوا و معالجه بود اما کماکان مشکل و درد در ناحیه لگن او باقی مانده است.

سرکوب شهروندان اهل سنت در ایران و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

اعمال محرومیت بر شهروندان اهل سنت در انجام و یا حضور در مناسک مذهبی از جمله مواردی است که در اسناد بین المللی و همچنین ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

برچسب هامحاکمهنقض حقوق شهروندی اهل سنت ایراننامق دلدلکردستانپیروان اهل تسننپیروان اهل تسنن در ایرانپیروان اهل سنتپیروان اهل سنت ایرانپیروان اهل سنت در ایرانپیروان اهل سنت در جمهوری اسلامیپیروان ادیان در ایرانپیروان سنی مذهب در ایرانپیروان سایر ادیانپیروان سایر ادیان ایر انپیروان سایر ادیان در ایرانآزادی از زندانآزادی از زندان اتمام دوران حبساقلیت اهل تسنناقلیت اهل سنتاقلیت اهل سنت در ایراناقلتیهای مذهبیاقلتیهای مذهبی در ایراناقدام علیه امنیت ملیاقدام علیه امنیت ملی از طریق همکاری با احزاب کرد مخالف نظاماقدام علیه امنیتی ملیاهل تسنناهل تسنن کردستاناهل تسنن ایراناهل تسنن در کردستاناهل تسنن در ایراناهل تسنن در استان کردستاناهل تسنن در زندانهای ایراناهل سنتاهل سنت کردستاناهل سنت ایراناهل سنت تهراناهل سنت در ایراناهل سنت در استان مازندرانااهل سنت ایراناتمام دوران محکومیتاتمام دوران حبسحقوق شهروندی پیروان اهل تسنن در ایرانخروج غیرقانونی از کشورزندان رجائی شهر کرجزندانی اهل تسننزندانی اهل سنتزندانی عقیدتی اهل سنتزندانیان اهل تسنن در ایرانزندانیان اهل سنتزندانیان اهل سنت در ایرانزندانیان اهل سنت در جمهوری اسلامیزندانیان زندان رجائی شهرزندانیان سنی مذهبزندانیان عقیدتی اهل تسننزندانیان عقیدتی اهل سنتزندانیان عقیدتی اهل سنت در ایرانزندانیان عقیدتی در زندان رجائی شهر کرجسلول انفرادی زندان رحائی شهر کرجسرکوب پیروان اهل تسنن در ایرانسرکوب پیروان اهل سنتسرکوب پیروان اهل سنت ایرانسرکوب پیروان اهل سنت در ایرانسرکوب پیروان اهل سنت در جمهوری اسلامیسرکوب پیروان سایر ادیانسرکوب پیروان سایر ادیان در ایرانسرکوب اهل تسننسرکوب اهل تسنن در ایرانسرکوب اهل سنتسرکوب اهل سنت ایرانسرکوب اهل سنت در ایرانسرکوب زندانیان اهل سنتسرکوب شهروندان کورد در ایرانسرکوب شهروندان اهل تسنن در ایرانسرکوب شهروندان اهل سنتسرکوب شهروندان اهل سنت ایرانشهروند اهل سنتشهروندان کورد اهل سنتشهروندان کورد در ایرانشهروندان کورد سنی مذهبشهروندان کرد اهل سنتشهروندان اهل تسنن در ایرانشهروندان اهل سنتشهروندان اهل سنت در ایرانشهروندان سنی مذهبشعبه۲۸دادگاه انقلاب تهرانصدور حکم حبس

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: