•                  
سه شنبه , ۰۶ آبان , ۱۳۹۹
سه‌شنبه, اکتبر 27

نگین قدمیان, شهروند بهائی به مرخصی منتهی به آزادی اعزام شد

0
156

حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۲۰خرداد ماه ۱۳۹۹, نگین قدمیان, شهروند بهائی محبوس در بند زنان زندان اوین با اعطای مرخصی منتهی به آزادی از زندان اوین آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, عصر امروز سه شنبه ۲۰خرداد ماه ۱۳۹۹, نگین قدمیان, شهروند بهائی محبوس در بند زنان زندان اوین به مرخصی منتهی به آزادی اعزام شد. این شهروند بهائی در مجموع به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. نگین قدمیان, از مدرسان موسسه آموزش عالی بهاییان است که در سال ۱۳۹۶ هنگام خروج از کشور در فرودگاه امام خمینی بازداشت و جهت تحمل حبس تعزیری ۵ساله خود به زندان اوین منتقل شده بود. 

براساس اعلام یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران: “مرخصی اعطا شده به نگین قدمیان تا زمان تصمیم گیری برای آزادی وی ادامه خواهد داشت”. 

این شهروند بهائی, پیش از این نیز در تاریخ ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ به مرخصی اعزام شده بود و در تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸, پس از اتمام دوران مرخصی برای تحمل ادامه حبس به زندان اوین بازگشته بود. 

این شهروند بهائی,  در تاریخ ۲۵ آذرماه سال ۱۳۹۶, هنگام خروج از کشور در فرودگاه خمینی بازداشت و ۲ روز بعد جهت گذراندن دوران محکومیت حبس ۵ ساله خود به بند زنان زندان اوین منتقل شده بود. 

در تاریخ ۳ خردادماه سال ۱۳۹۰, در پی یورش همزمان ماموران وزارت اطلاعات به منازل شهروندان بهائی در شهرهای تهران، شیراز، اصفهان، ساری، زاهدان و کرج منزل شخصی نگین قدمیان و همسرش توسط نیروهای امنیتی مورد تفتیتش قرار گرفت و پس از بازرسی کامل منازل و ضبط کامپیوترها و جزوات علمی و دانشگاهی، نگین قدیمان به همراه ۱۴ شهروند بهائی دیگر بازداشت شدند و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی این شهروند بهائی بطور موقت و با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰ میلیون تومان از بازداشت آزاد شده بود .  

نگین قدمیان در اسفندماه سال سال ۱۳۹۱ بهمراه ۸ تن از شهروندان بهائی به اتهاماتی از جمله همکاری در دانشگاه مجازی بهائیان به صورت غیابی و بدون احضار به دادگاه توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

همچنین در بهمن سال ۱۳۹۳، نیروهای امنیتی به محل کار نگین قدمیان یورش بردند و پس از دستگیری برای ابلاغ حکم دادگاه بدوی او را به زندان اوین منتقل کرده بودند که پس از تنظیم درخواست واخواهی و تودیع قرار وثیقه این شهروند بهائی بطور موقت آزاد شده بود. 

با تشکیل جلسه دادرسی مجدد و حضور این شهروند بهائی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه مجدداً نگین قدمیان از بابت اتهام اجتماع و تبانی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود که این حکم توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران عیناً تائید شد. 

شهروندان بهائی با استناد به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله پیروان ادیان بدون حقوق شهروندی در ایران محسوب می‌شوند. سرکوب این شهروندان در غالب: پلمپ محل کسب, محرومیت از حق تحصیل از مدرسه ابتدائی تا مدارج عالی, تخریب قبرستانها و همچنین دیگر مکانهای مقدس آنها و محرومیتهای گسترده دیگر که این شهروندان با آن دست و پنجه نرم میکند را در بر می‌گیرد.

 سرکوب بهائیان ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ و ۱۹ این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز میباشد که در این دو ماده به صراحت بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و همچنین تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی برای افراد چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید شده است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

در ماده ۷ از قانون آئین دادرسی کیفری بر رعایت حقوق شهروندی افراد در طی فرایند قضائی از سوی مسئولان و ضابطان قضائی مورد تاکید قرار گرفته است.

برچسب هابهائیان ایراناقلیتهای مذهبیبهائیاقلیتهای مذهبی در ایرانپیروان سایر ادیان در ایرانپیروان سایر ادیانجامعه بهائیانشهروندان بهائی در ایرانرهبران جامعه بهائیان ایرانآئین بهاییآیین بهائیجامعه بهائی ایرانبهاییبهائیتشهروندان بهایی در ایراناقلیت بهائیبهاییان ایرانمحرومیت از تحصیل بهائیان ایرانبهائیان در ایرانجامعه بهائیان ایرانجامعه بهائیان امریکاجامعه بهائیسرکوب شهروندان بهائی در ایرانبهائیانشهروندان بهائیآئین بهائینگین قدمیانتبعیض علیه بهائیان ایرانمدیران جامعه بهائیان ایرانسرکوب بهاییان ایرانجامعه بهاییان ایرانسرکوب بهائیان ایرانشهروندان بهاییبهاییان در ایرانتهدید بهائیان ایرانسرکوب جامعه بهائیان ایرانجامعه بهائیان در ایرانگلستان جاوید بهائیان ایرانسرکوب شهروندان بهایی در ایرانحقوق شهروندان بهائی در ایرانجامعه بهایی ایرانحقوق بهاییان ایرانپیروان سایر در ایرانجامعه بهائی در ایرانسرکوب شهروندان بهائینقض حقوق شهروندان بهائی در ایراننقض حقوق شهروندی بهائیان ایرانبهاییانپیروان آئین بهائی در ایراننقض حقوق بهائیان ایراننقض حقوق شهروندی بهاییان ایراننقض حقوق بهاییان ایرانسرکوب شهروندان بهاییحقوق شهروندی بهائیان ایرانمحرومیت از حقوق شهروندی بهائیان ایرانپیروان سایر ادیان ایر اننقض حقوق شهروندان بهایی در ایرانسرکوب شهروندتن بهائی در ایرانجامعه بهایی در ایرانسرکوب جامعه بهایی ایرانحقوق بشر بهائیان ایراندانشگاه مجازی بهائیان ایرانجامعه بهاییجامعه بهاییان در ایرانجامع بهاییسرکوب پیروان آئین بهائیفعالیت بهاییان ایراناقلیت بهائی در ایراندانشگاه بهاییان ایرانسرکوب جامعه بهاییحقوق شهروندی بهاییان ایرانسرکوب جامعه بهاییان در ایراننقض حقوق بشر بهاییان ایرانمحاکمه شهروندان بهایی در ایرانبازداشت شهروندان بهاییاقلیت بهاییاقلیت بهایی در ایرانتفتیش منزل بهاییان ایرانحقوقشهروندی بهاییان ایرانسرکوب پیروان آیین بهاییپیروان آیین بهایی در ایرانپیروان آیین بهائی در ایرانپیروان بهائیت در ایرانپیروان بهاییت در ایرانحقوق شهروندب بهاییان ایرانشهروندان بهایی ایراناقلیت بهایی ایراناقلیت بهائی ایرانمحرومیت از تحصیل بهاییان ایراناقلیتهای مذهبی در جمهوری اسلامیپیروان سایر ادیان در جمهوری اسلامیجامعه بهاییانمحرومیت جامعه بهایی از حقوق شهروندیحقوق شهروند بهاییان ایراناقلیتهای دینی در ایرانتخریب قبرستان بهاییان ایرانتخریب قبرستان بهائیان ایرانجامع بهائیان ایرانپلمپ محل کسب بهائیان ایرانشهروندان بهایی در شیرازسرکوب پیروان آئین بهائی در ایرانپیروان آئین بهاییمحرومیت از حقوق شهروندی بهاییان ایرانمحرومیت از حقوق شهروندی جامعه بهاییپیروان آئین بهائیپیروان آیین بهائیآیین بهاییفعالیت بهائیان ایرانپیروان بهائیپیروان بهاییشهروندان بهایی در کرجپیروان ایین بهاییشهروندان بهایی در جمهوری اسلامیپیروان بهائیان در ایرانپیروان آیین بهاییآئین بهائی در ایرانپیروان آئین بهائی در جمهوری اسلامیسرکوب بهائیان ایران .سرکوب جامعه بهایی در ایراننگین قدمیان شهروندبهائینگین قدمیان شهروندبهایینگین قدمیان شهروند بهائینگین قدمیان شهروند بهاییاقلیت های دینی در ایران

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: