•                    
  •                  
سه شنبه , ۱۵ آذر , ۱۴۰۱
سه‌شنبه, دسامبر 6

نگین قدمیان, شهروند بهائی به مرخصی منتهی به آزادی اعزام شد

0
974

حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۲۰خرداد ماه ۱۳۹۹, نگین قدمیان, شهروند بهائی محبوس در بند زنان زندان اوین با اعطای مرخصی منتهی به آزادی از زندان اوین آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, عصر امروز سه شنبه ۲۰خرداد ماه ۱۳۹۹, نگین قدمیان, شهروند بهائی محبوس در بند زنان زندان اوین به مرخصی منتهی به آزادی اعزام شد. این شهروند بهائی در مجموع به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. نگین قدمیان, از مدرسان موسسه آموزش عالی بهاییان است که در سال ۱۳۹۶ هنگام خروج از کشور در فرودگاه امام خمینی بازداشت و جهت تحمل حبس تعزیری ۵ساله خود به زندان اوین منتقل شده بود. 

براساس اعلام یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران: “مرخصی اعطا شده به نگین قدمیان تا زمان تصمیم گیری برای آزادی وی ادامه خواهد داشت”. 

این شهروند بهائی, پیش از این نیز در تاریخ ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ به مرخصی اعزام شده بود و در تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸, پس از اتمام دوران مرخصی برای تحمل ادامه حبس به زندان اوین بازگشته بود. 

این شهروند بهائی,  در تاریخ ۲۵ آذرماه سال ۱۳۹۶, هنگام خروج از کشور در فرودگاه خمینی بازداشت و ۲ روز بعد جهت گذراندن دوران محکومیت حبس ۵ ساله خود به بند زنان زندان اوین منتقل شده بود. 

در تاریخ ۳ خردادماه سال ۱۳۹۰, در پی یورش همزمان ماموران وزارت اطلاعات به منازل شهروندان بهائی در شهرهای تهران، شیراز، اصفهان، ساری، زاهدان و کرج منزل شخصی نگین قدمیان و همسرش توسط نیروهای امنیتی مورد تفتیتش قرار گرفت و پس از بازرسی کامل منازل و ضبط کامپیوترها و جزوات علمی و دانشگاهی، نگین قدیمان به همراه ۱۴ شهروند بهائی دیگر بازداشت شدند و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی این شهروند بهائی بطور موقت و با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰ میلیون تومان از بازداشت آزاد شده بود .  

نگین قدمیان در اسفندماه سال سال ۱۳۹۱ بهمراه ۸ تن از شهروندان بهائی به اتهاماتی از جمله همکاری در دانشگاه مجازی بهائیان به صورت غیابی و بدون احضار به دادگاه توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

همچنین در بهمن سال ۱۳۹۳، نیروهای امنیتی به محل کار نگین قدمیان یورش بردند و پس از دستگیری برای ابلاغ حکم دادگاه بدوی او را به زندان اوین منتقل کرده بودند که پس از تنظیم درخواست واخواهی و تودیع قرار وثیقه این شهروند بهائی بطور موقت آزاد شده بود. 

با تشکیل جلسه دادرسی مجدد و حضور این شهروند بهائی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه مجدداً نگین قدمیان از بابت اتهام اجتماع و تبانی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود که این حکم توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران عیناً تائید شد. 

شهروندان بهائی با استناد به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله پیروان ادیان بدون حقوق شهروندی در ایران محسوب می‌شوند. سرکوب این شهروندان در غالب: پلمپ محل کسب, محرومیت از حق تحصیل از مدرسه ابتدائی تا مدارج عالی, تخریب قبرستانها و همچنین دیگر مکانهای مقدس آنها و محرومیتهای گسترده دیگر که این شهروندان با آن دست و پنجه نرم میکند را در بر می‌گیرد.

 سرکوب بهائیان ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ و ۱۹ این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز میباشد که در این دو ماده به صراحت بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و همچنین تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی برای افراد چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید شده است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

در ماده ۷ از قانون آئین دادرسی کیفری بر رعایت حقوق شهروندی افراد در طی فرایند قضائی از سوی مسئولان و ضابطان قضائی مورد تاکید قرار گرفته است.

برچسب هااقلیتهای مذهبی در ایرانآیین بهائیبهائیان در ایراننگین قدمیانتهدید بهائیان ایرانپیروان سایر در ایراننقض حقوق شهروندی بهاییان ایرانسرکوب پیروان آئین بهائیمحاکمه شهروندان بهایی در ایرانپیروان آیین بهائی در ایراناقلیتهای مذهبی در جمهوری اسلامیجامع بهائیان ایرانپیروان آیین بهائیپیروان بهائیان در ایراننگین قدمیان شهروند بهائیپیروان سایر ادیان در ایرانجامعه بهائی ایرانجامعه بهائیان ایرانتبعیض علیه بهائیان ایرانسرکوب جامعه بهائیان ایرانجامعه بهائی در ایراننقض حقوق بهاییان ایرانجامعه بهایی در ایرانفعالیت بهاییان ایرانبازداشت شهروندان بهاییپیروان بهائیت در ایرانپیروان سایر ادیان در جمهوری اسلامیپلمپ محل کسب بهائیان ایرانآیین بهاییپیروان آیین بهایینگین قدمیان شهروند بهاییپیروان سایر ادیانبهاییجامعه بهائیان امریکامدیران جامعه بهائیان ایرانجامعه بهائیان در ایرانسرکوب شهروندان بهائیسرکوب شهروندان بهاییسرکوب جامعه بهایی ایراناقلیت بهائی در ایراناقلیت بهاییپیروان بهاییت در ایرانجامعه بهاییانشهروندان بهایی در شیرازفعالیت بهائیان ایرانآئین بهائی در ایراناقلیت های دینی در ایرانجامعه بهائیانبهائیتجامعه بهائیسرکوب بهاییان ایرانگلستان جاوید بهائیان ایراننقض حقوق شهروندان بهائی در ایرانحقوق شهروندی بهائیان ایرانحقوق بشر بهائیان ایراندانشگاه بهاییان ایراناقلیت بهایی در ایرانحقوق شهروندب بهاییان ایرانمحرومیت جامعه بهایی از حقوق شهروندیسرکوب پیروان آئین بهائی در ایرانپیروان بهائیپیروان آئین بهائی در جمهوری اسلامیشهروندان بهائی در ایرانشهروندان بهایی در ایرانسرکوب شهروندان بهائی در ایرانجامعه بهاییان ایرانسرکوب شهروندان بهایی در ایراننقض حقوق شهروندی بهائیان ایرانمحرومیت از حقوق شهروندی بهائیان ایراندانشگاه مجازی بهائیان ایرانسرکوب جامعه بهاییتفتیش منزل بهاییان ایرانشهروندان بهایی ایرانحقوق شهروند بهاییان ایرانپیروان آئین بهاییپیروان بهاییسرکوب بهائیان ایران .بهائیان ایرانرهبران جامعه بهائیان ایراناقلیت بهائیبهائیانسرکوب بهائیان ایرانحقوق شهروندان بهائی در ایرانبهاییانپیروان سایر ادیان ایر انجامعه بهاییحقوق شهروندی بهاییان ایرانحقوقشهروندی بهاییان ایراناقلیت بهایی ایراناقلیتهای دینی در ایرانمحرومیت از حقوق شهروندی بهاییان ایرانشهروندان بهایی در کرجسرکوب جامعه بهایی در ایراناقلیتهای مذهبیبهاییان ایرانشهروندان بهائیشهروندان بهاییجامعه بهایی ایرانپیروان آئین بهائی در ایراننقض حقوق شهروندان بهایی در ایرانجامعه بهاییان در ایرانسرکوب جامعه بهاییان در ایرانسرکوب پیروان آیین بهاییاقلیت بهائی ایرانتخریب قبرستان بهاییان ایرانمحرومیت از حقوق شهروندی جامعه بهاییپیروان ایین بهایینگین قدمیان شهروندبهائیبهائیآئین بهاییمحرومیت از تحصیل بهائیان ایرانآئین بهائیبهاییان در ایرانحقوق بهاییان ایراننقض حقوق بهائیان ایرانسرکوب شهروندتن بهائی در ایرانجامع بهایینقض حقوق بشر بهاییان ایرانپیروان آیین بهایی در ایرانمحرومیت از تحصیل بهاییان ایرانتخریب قبرستان بهائیان ایرانپیروان آئین بهائیشهروندان بهایی در جمهوری اسلامینگین قدمیان شهروندبهایی

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.