•                  
پنج شنبه , ۱۶ اردیبهشت , ۱۴۰۰
پنج‌شنبه, می 6

برگزاری دستکم ۴ تجمع اعتراضی

0
202

حقوق بشر در ایران –  امروز چهارشنبه ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۹، در ادامه تجمعات اعتراضی روزانه شهروندان در اقصی نقاط ایران که ناشی از سوء مدیریت مسئولان در بخش های مدیریتی و تصمیمات غیر کارشناسانه آنها است جمعی از کارگران اخراجی از شرکت زرین پودر، جمعی از شهروندان شرکت کننده در آزمون استخدامی پالایشگاه بید بلند خلیج فارس، اهالی روستاهای تلاجیم و ملاده و جمعی از کارگران نیشکر هفت تپه، در اعتراض به نقض حقوق شهروندیشان تجمعات اعتراضی را برگزار کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از سنیدکای کارگران نیشکر هفت تپه، امروز چهارشنبه ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۹، کارگران نیشکر هفت تپه در ششمین روز اعتراض خود در محوطه این کارخانه تولیدی صنعتی تجمع اعتراضی برگزار کردند.

کارگران معترض نیشکر هفت تپه با برگزاری این تجمع اعتراضی خواستار آزادی چهار فعال کارگری این کارخانه تولیدی صنعتی که در بازداشت به سر می برند شدند.

در تاریخ ۸ آبان ماه ۱۳۹۹، کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در اعتراض به پرداخت نشدن اضافه کاری تیر و مرداد ماه این چهار فعال کارگری تجمع اعتراضی مسالمت آمیزی را برگزار کردند. پس از اتمام این تجمع اعتراضی ماموران امنیتی یوسف بهمنی، حیوری، ابراهیم عباسی منجزی و حمید ممبینی، چهار فعال کارگری را بازداشت کردند. 

عصر امروز چهارشنبه عصر امروز چهارشنبه ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۹، کارگران بازداشت شده هفت تپه، پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام هر یک با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال، بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از زندان فجر دزفول آزاد شدند. 

تجمع اعتراضی شرکت کنندگان آزمون استخدامی پالایشگاه بید بلند

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۹، جمعی از شهروندان شرکت کننده در آزمون استخدامی پالایشگاه بید بلند خلیج فارس در مقابل درب ورودی فرمانداری شهرستان بهبهان تجمع اعتراضی برگزار کردند.

این شهروندان معترض با برگزاری تجمع اعتراضی مذکور نسبت به نتیجه نامطلوب اعلام شده از بابت آزمون استخدامی در این پالایشگاه اعتراض خود را اعلام کردند و خواستار رسیدگی به مطالبه خود از سوی مسئولان فرمانداری شهرستان بهبهان شدند. 

تجمع اعتراضی کارگران اخراجی شرکت زرین پودر

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز چهارشنبه ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۹، جمعی از کارگران اخراجی از شرکت زرین پودر شهرستان اردکان یزد در مقابل درب ورودی فرمانداری این شهرستان تجمع اعتراضی برگزار کردند.

این کارگران هدف خود از برگزاری این تجمع را اعتراض به اعتراض آنها از کار و در این شرایط سخت اقتصادی عنوان کردند.

براساس اعلام این شهروندان معترض رئیس شرکت زرین پودر حتی حقوق ماهیانه این کارگران را پرداخت نکرده و آنها با مشکلات عدیده اقتصادی مواجه شدند.

براساس اعلام این شهروندان معترض: “رئیس کارگاه تولیدی شرکت به دنبال این اقدام از طرف اداره منابع طبیعی، هیچگونه مسئولیتی را در خصوص مطالبات مزدی و بیکاری این کارگران بر عهده نگرفته است و ضمن بیان عدم توانایی در پرداخت حقوق، به عناوینی این کارگران را به اداره مذکور ارجاع داده است.”

تجمع اعتراضی اهالی روستاهای تلاجیم و ملاده

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از اسکان، امروز چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۹، جمعی از روستائیان ساکن تلاجیم و ملاده، در محدوده سد در دست احداث فینسک، تجمع اعتراضی برگزار کردند.  

سکنه این روستا علت برگزاری این تجمع اعتراضی را احداث سد مذکور اعلام کرده و در تشریح دلایل خود گفتند: “در صورت احداث این سد بسیاری از گونه‌های جانوری و گیاهی کمیاب نیز حیات خود را برای همیشه از دست می‌دهند. با احداث این سد ۱۰ کیلومتر از مسیر جابجایی فصلی گونه‌های جانوری که شامل پلنگ، خرس و بز کوهی می‌شود به روی آن‌ها مسدود خواهد شد. این حیوانات مسیر را گم می‌کنند، به مرتع نمی‌رسند و کم کم تلف می‌شوند.

روستاییان معترض در ادامه افزودند: “پیش از این اگر یک اصله اورس در این منطقه به روی زمین می‌افتاد قیامتی به پا می‌شد اما امروز می‌بینیم که صدای اره برقی جنگل را برداشته و در کمال حیرت و ناباوری ده‌ها و صدها اصله از این درخت بسیار ارزشمند و کمیاب قطع می‌شوند تا مسیر سد را هموار کنند. خلاصه بگوییم که وقتی همه این نشدنی‌ها را شدنی می‌بینیم به این جمع‌بندی می‌رسیم که آب‌رسانی به مردم سمنان بهانه‌ای بیش نیست.”

برچسب هاتجمعات اعتراضیمحیط زیست در ایرانکارگران در ایرانکارگرانکارگرنیشکر هفت تپهمطالبات کارگریمعوقات مزدیکشت و صنعت هفت تپهشرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپهسندیکای کارگری نیشکر هفت تپهفعال کارگریمجتمع نیشکر هفت تپهحیات وحشمجتمع کشت و صنعت هفت تپهتجمعات کارگریتجمعات اعتراضی در ایرانکارگران ایرانسرکوب تجمعات اعتراضیسرکوب کارگرانسدفعال محیط زیستتجمعات اعتراضی کارگرانسرکوب کارگران در ایرانمحیط زیستحیات وحش در ایرانمحیط زیست ایرانتجمعات اعتراضی کارگران در ایرانسندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپهسندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپهتجمعات اعتراضی روز جهانی کارگرکارگران نیشکرمتجمع نیشکر هفت تپهتجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپهکارگر نیشکر هفت تپهکارگران نیشکر هفت تپهسندیکای کارگران نیشکر هفت تپهشرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپهسندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپههفت تپهبیدبلندشهرستان بهبهانکشت و صنعت نیشکر هفت تپهرئیس سندیکای کارگران نیشکر هفت تپهکارگران هفت تپهپالایشگاه نفتپالایشگاه بید بلند ۲ بهبهانپالایشگاه بید بلندشرکت پالایشگاه گاز بیدبلند ۲ بهبهانمطالبات کارگران در ایرانمعوقات مزدی کارگران در ایرانحقوق و معوقات مزدیسرکوب کارگران ایرانتجمعات اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپهتجمعات کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهمعوقات مزدی در ایرانمطالبات مزدی کارگران در ایرانمعوقات مزدی شهروندان در ایرانتجمعات کارگران نیشکر هفت تپهمطالبات کارگران در شرکت هپکوی اراکتجمعات اعتراضی کارگران شرکت هپکو اراکتجمعات اعتراضی کارگران هپکو اراککارگران مجتمع نیشکر هفت تپهمجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپهتجمعات اعتراضی کارگران هفت تپهتجمعات اعتراضی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهکارگران اخراجیسرکوب کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهسرکوب کارگران نیشکر هفت تپهسرکوب تجمعات اعتراضی در ایرانکارگران نیشکر هفت تپه در ایرانکارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپهمجتمع کشت و صنعت نیشکرمطالبات کارگران ایرانمعوقات مزدی کارگرانمطالبات شهروندی کارگران در ایرانکارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکرواحد نقلیه کشت و صنعت نیشکر هفت تپهکشت و صنعت نیشکرمعوقات مزدی کارگران ایرانمعوقات مزدی کارگران شهرداریمطالبات کارگران شهرداریتجمعات اعتراضی کارگران نیشکرتجمعات اعتراضی کارگران ایرانکارگران اخراجی هفت تپهمطالبات کارگران نیشکر هفت تپهمطالبات کارگران هفت تپهمعوقات مزدی شهروندانتجمعات اعتراضی کارگران نیشکر در هفت تپهمعوقات مزدی کارگرمطالبات کارگران نیشکر در هفت تپهتجمعات اعتراضی شهرستان بهبهانشهرستان بهبهان در خوزستانمطالبات کارگران پالایشگاهکشت صنعت نیشکر هفت تپهسد فینسککارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپهپالایشگاه گاز بیدبلند۲ بهبهانکارگران پالایشگاه بیدبلندتجمعات اعتراضی کارگران غیر نیشکری هفت تپهکشت و صنعت نیشکر در هفت تپهپالایشگاه بید بلند دو در بهبهانحق امنیت شغلیمزارع کشت و صنعت نیشکر هفت تپهحق امنیت اجتماعیحق امنیت شغلی کارگرانکارخانه کشت و صنعت نیشکر هفت تپهشرکت زرین پودرکارگران شرکت زرین پودرمعوقات مزدی کارگران زرین پودرآزمون استخدامی پالایشگاه بید بلندپالایشگاه بید بلند خلیج فارسپالایشگاه بیدبلندخلیج فارسفرمانداری بهبهانروستای تلاجیمروستای ملادهحیات وحش ایران

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: