زندانیان مجبورند برای تهیه آب از فروشگاه زندان آب مدنی را با قیمت بالا تهیه و حتی برای شستشو و استفاده از سرویس های بهداشتی از همین آب گران قیمت استفاده کنند. اعتراض زندانیان به مسئولین زندان تاکنون به نتیجه مشخصی نرسیده است.
بنا به گفته منابع آگاه در این رابطه« پس از قطع آب از سه روز گذشته زندانیان قادر به استحمام نیستند و قطعی آب باعث شده تا ظروف غذای زندانیان نیز شسته نشود. وضعیت طوری است که زندانیانی که هیچ پولی ندارند حتی نمیتوانند تشنگی خود را رفع کنند.»
لازم به ذکر است که مشکل قطعی آب در این زندان در گذشته نیز سابقه داشته است:« زندانیان برای آب شرب مجبورند آب معدنی نیم لیتری را هر باکس معادل ۶۰۰۰ هزار تومان تهیه کنند که حدود دو برابر گران‌تر از بیرون است. در چنین حالتی استحمام و شستن لباسها که برای حفظ بهداشت در محیط بسته زندان لازم است اساسا ممکن نیست.» زندان خورین در منطقه خیر‌آباد ورامین قرار دارد.

حقوق بشر در ایران 

حرکتی جهت آگاهی و عدالت در ایران