زندانیان در قرنطینه زندان امیرآباد گرگان در شرایط نگران کننده ای محبوس هستند.
وضعیت بد بهداشتی، استفاده از آب چاه و تغذیه نامناسب زندانیان باعث شده بسیاری از آنان دچار بیماری های گوارشی و کلیوی شوند.
در قرنطینه این زندان تنها یک باجه تلفن برای تماس زندانیان وجود دارد که در بیشتر مواقع خراب است.
برخورد فراقانونی مسئولین زندان همراه با خشونت و ضرب و شتم همراه است و شرایط بغرنجی را برای زندانیان به وجود آورده است.
در این گزارش مختصرا به مشکلات زندانیان پرداخته شده است.
قرنطینه زندان امیرآباد گرگان ۲۰ اتاق رو به روی هم دارد، اتاق های قرنطینه فاقد در ورودی بوده و در هر یک از اتاق ها ۴ تخت دو طبقه وجود دارد.
براساس آمار تخت ها قرنطینه این زندان ۱۶۰ نفر ظرفیت دارد که یک اتاق این قرنطینه برای روحانیون است که به دلایل سیاسی و غیر سیاسی به حبس محکوم شده اند.
قرنطینه این زندان فاقد آشپزخانه و یخچال بوده و زندانیان مجبورند از غذای بی‌کیفیت و نامرغوب زندان تغذیه کنند. همچنین به دلیل نبود یخچال، زندانیان به لبنیات و مواد خوراکی گوشتی و تغذیه سالم دسترسی ندارند.
هواخوری قرنطینه این زندان به طول ۶۰ و عرض ۱۵ متر است و زندانیان مجبورند در ساعات نماز، در هوای سرد زمستان و هوای گرم تابستان در وضعیت نامناسب تا زمان اتمام نماز در محوطه هواخوری زندان باشند، این مسئله موجب نارضایتی سایر زندانیان شده است.
سیستم تهویه هوا در قرنطینه این زندان معیوب بوده و معمولا زندانیان هوای پر از گرد و خاک را استنشاق می‎کنند.

حقوق بشر در ایران 

حرکتی جهت آگاهی و عدالت در ایران