•                  
شنبه , ۰۹ اسفند , ۱۳۹۹
شنبه, فوریه 27

محرومیت مهسا فروهری، شهروند بهائی از حق ادامه تحصیل/ سند

0
142

حقوق بشر در ایران امروز شنبه ۲۷ دی ماه ۱۳۹۹، در ادامه روند رو به افزایش محرومیت از حق تحصیل و ممانعت از ورود شهروندان بهائی به دانشگاه، مهسا فروهری، شهروند بهائی ساکن کرج به دلیل اعتقاد به دیانت بهائی به بهانه نقص در پرونده از تحصیل در دانشگاه محروم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز شنبه ۲۷ دی ماه ۱۳۹۹, مهسا فروهری – متولد: ۱۳۶۹ – شهروند بهائی ساکن کرج, که با معدل دیپلم ۱۹.۱۹، فارغ التحصیل شده به دلیل اعتقاد به دیانت بهائی, با ایراد نقص در پرونده از حق ادامه تحصیل محروم شد. این شهروند بهائی، از جمله کسانی است که برای یازدهمین سال پیا پی پس از قبولی در کنکور با بهانه نقص در پرونده از ادامه تحصیل و ورود به دانشگاه منع می شود. 

براساس این گزارش، مهسا فروهری، در حالی از ادامه تحصیل در دانشگاه به علت اعتقادات مذهبی خود محروم شده که با معدل دیپلم ۱۹.۱۹ دوران دبیرستان خود را چندین سال قبل به اتمام رساند و برای یازدهمین بار از ادامه تحصیل و ورود به دانشگاه های ایران محروم شد.

لازم به ذکر است، این شهروند بهائی، که در سالهای گذشته و پس از بارها قبولی در کنکور بدلیل بهائی بودن با بهانه ی نقص پرونده مواجه و از ورود به دانشگاه محروم شده بود در سال ۱۳۹۹ پس از ثبت نام در سامانه سازمان سنجش به جهت ورود به دانشگاه های بدون آزمون که بر اساس سوابق تحصیلی پذیرش میکنند مجددا به دلیل بهائی بودن با “نقص پرونده” مواجه و از ورود به دانشگاه های بدون کنکور نیز محروم شده است. مهسا فروهری بدلیل شیوع کرونا و حضوری بودن کنکور سراسری در سال ۱۳۹۹ نتوانسته بود در کنکور شرکت کند و به همین دلیل اینبار در سامانه سازمان سنجش در دانشگاه هایی که بدون آزمون پذیرش میکنند ثبت نام کرد اما مجددا بدلیل بهائی بودن با بهانه نقص پرونده از طرف سازمان سنجش مواجه و برای چندمین سال متوالی از ورود به دانشگاه های ایران و ادامه تحصیل محروم شد. 

پیش از این نیز در تاریخ ۲۶ شهریور ماه ۱۳۹۸, مهسا فروهری،  شهروند بهائی ساکن کرج, به دلیل اعتقاد به دیانت بهائی, با ایراد نقص در پرونده برای دهمین بار از حق ادامه تحصیل در دانشگاه محروم شده بود. 

بیان نقص در پرونده برای صفحه اعلام وضعیت دانش آموزان بهائی در دانشگاهها و مراکز تحصیلی در ایران از طرف سازمان سنجش و یا حتی وزارت آموزش و پروش به منزله محرومیت آنها از ادامه تحصیل در هر مقطع تحصیلی که در آن تحصیل می کنند می باشد.

شهروندان بهائی با استناد به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله پیروان ادیان بدون حقوق شهروندی در ایران محسوب میشوند. سرکوب این شهروندان در غالب: پلمپ محل کسب, محرومیت از حق تحصیل از مدرسه ابتدائی تا مدارج عالی, تخریب قبرستانها و همچنین دیگر مکانهای مقدس آنها و محرومیتهای گسترده دیگر که این شهروندان با آن دست و پنجه نرم میکند را در بر میگیرد.

 سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲،۱۸ و ۱۹، از اعلامیه جهانی حقوق بشر این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز میباشد که در این ۲ ماده به صراحت بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و همچنین تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی برای افراد چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید شده است. 

برچسب هافعالیت بهائیان در ایرانمهسا فروهریمهسا فروهری بهاییمهسا فروهری بهائیمهسافروهریمهسافروهری بهاییمهسافروهری بهائیمحاکمه شهروندان بهایی در ایرانمحرومیت از تحصیل بهاییان ایرانمحرومیت از تحصیل بهائیان ایرانمحرومیت از تحصیل بهائیان در ایرانمحرومیت از تحصیل شهروندان بهائیمحرومیت از حق تحصیلمحرومیت از حقوق شهروندی اقلیتهای مذهبیمحرومیت از حقوق شهروندی بهاییان ایرانمحرومیت از حقوق شهروندی بهائیان ایرانمحرومیت از حقوق شهروندی بهائیان در ایرانمحرومیت از حقوق شهروندی جامعه بهاییمحرومیت شهروندان بهائی در ایرانمدیران جامعه بهائیان ایراننقض حقوق پیروان آئین بهائینقض حقوق پیروان سایر ادیان در ایراننقض حقوق اقلیتهای مذهبی در ایراننقض حقوق بهاییان ایراننقض حقوق بشر بهاییان ایراننقض حقوق شهروندی بهاییان ایراننقض حقوق شهروندی بهاییان در ایراننقض حقوق شهروندان بهایی در ایراننقض حقوق شهروندان بهائینقض حقوق شهروندان بهائی در ایرانوضعیت قضائی پیروان سایر ادیان در ایرانگزارش ماهیانه نقض حقوق پیروان سایر ادیانپیروان آیین بهاییپیروان آیین بهایی در ایرانپیروان آیین بهائیپیروان آیین بهائی در ایرانپیروان آئین بهاییپیروان آئین بهائیپیروان آئین بهائی در ایرانپیروان آئین بهائی در جمهوری اسلامیپیروان سایر ادیانپیروان سایر ادیان ایر انپیروان سایر ادیان در ایرانپیروان سایر ادیان در جمهوری اسلامیپیروان سایر دینها در ایرانپیروان سایر در ایراناقلیت اهل تسنناقلیت بهاییاقلیت بهایی ایراناقلیت بهایی در ایراناقلیت بهائیاقلیت بهائی ایراناقلیت بهائی در ایراناقلیتهای مذهبیاقلیتهای مذهبی در ایراناقلیتهای مذهبی در جمهوری اسلامیاقلیتهای دینی در ایراناخبار پیروان سایر ادیانبهاییبهاییانبهاییان ایرانبهاییان در ایرانبهائیبهائیانبهائیان ایرانبهائیان در ایرانبازداشت شهروندان بهائی در ایرانجامعه بهاییجامعه بهایی ایرانجامعه بهاییانجامعه بهاییان ایرانجامعه بهاییان در ایرانجامعه بهائیجامعه بهائی ایرانجامعه بهائی در ایرانجامعه بهائیانجامعه بهائیان ایرانجامعه بهائیان در ایرانحق تحصیلحق تحصیل کودکانحق تحصیل بهاییان در ایرانحق تحصیل بهائیان در ایرانحق تحصیل جامعه بهاییان در ایرانحق تحصیل در ایرانحق تحصیل شهروندان بهاییحق تحصیل شهروندان بهایی در ایرانحق تحصیل شهروندان بهائیحق تحصیل شهروندان در ایرانحقوق پیروان سایر ادیان در ایرانحقوق اقلیتهای مذهبی در ایرانحقوق بهاییان ایرانحقوق شهروندی اقلیتهای مذهبی در ایرانحقوق شهروندان بهائی در ایرانرهبران جامعه بهائیان ایرانسرکوب پیروان آیین بهاییسرکوب پیروان آیین بهائیسرکوب پیروان آئین بهاییسرکوب پیروان آئین بهایی در ایرانسرکوب پیروان آئین بهائیسرکوب پیروان آئین بهائی در ایرانسرکوب پیروان سایر ادیانسرکوب پیروان سایر ادیان در ایرانسرکوب پیروان سایر ادیان در جمهوری اسلامیسرکوب اقلیتهای مذهبیسرکوب اقلیتهای مذهبی در ایرانسرکوب اقلیتهای مذهبی در جمهوری اسلامیسرکوب بهاییان ایرانسرکوب بهاییان در ایرانسرکوب بهائیان ایرانسرکوب بهائیان در ایرانسرکوب جامعه بهاییسرکوب جامعه بهاییان در ایرانسرکوب جامعه بهائیسرکوب جامعه بهائی ایرانسرکوب جامعه بهائی در ایرانسرکوب جامعه بهائیان ایرانسرکوب جامعه بهائیان در ایرانسرکوب شهروندان بهاییسرکوب شهروندان بهایی ایرانسرکوب شهروندان بهایی در ایرانسرکوب شهروندان بهائیسرکوب شهروندان بهائی ایرانسرکوب شهروندان بهائی در ایرانسرکوب شهروندان بهائی دریرانشهروند بهاییشهروند بهائیشهروندان بهاییشهروندان بهایی در ایرانشهروندان بهایی در جمهوری اسلامیشهروندان بهائیشهروندان بهائی در ایرانشهروندان بهائی در جمهوری اسلامیشورای دفاع از حق تحصیل

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: