•                  
شنبه , ۲۷ شهریور , ۱۴۰۰
شنبه, سپتامبر 18

اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸: محکومیت رعد حمدانی، قصی خسرجی و سجاد دبات، در مجموع به تحمل ۴۰ سال حبس تعزیری

0
769

حقوق بشر در ایران امروز شنبه ۲۰ دی ماه ۱۳۹۹، شعبه دادگاه انقلاب دزفول با صدور دادنامه ای رعد حمدانی، قصی خسرجی و سجاد دبات، سه تن از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ را به تحمل ۴۰ سال حبس تعزیری محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، رعد حمدانی – متولد: ۱۳۷۶، قصی خسرجی – متولد: ۱۳۸۰ و سجاد دبات – متولد: ۱۳۷۹، سه شهروند بازداشت شده در شهرستان شوش از توابع استان خوزستان، توسط شعبه دادگاه انقلاب دزفول از بابت اتهام « اقدام علیه امنیت ملی » و « محاربه »، در مجموع به تحمل ۴۰ سال حبس تعزیری محکوم شدند. مبنی صدور این حکم بر علیه این افراد به علت پاره کردن و آتش زدن عکس علی خامنه ای بوده است. 

براساس دادنامه صادره توسط شعبه دادگاه انقلاب دزفول، مبنی اتهامات مذکور به علت آتش زن عکس علی خامنه ای در جریان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ عنوان شده که بر این اساس قصی خسرجی از بابت اتهام « اقدام علیه امنیت ملی » به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، سجاد دبات از بات اتهام « اقدام علیه امنیت ملی » به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و رعد حمدانی هم از بابت اتهام « اقدام علیه امنیت ملی » و « محاربه » به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است. این احکام طی روزهای اخیر در زندان مسجد سلیمان به هر یک از این افراد ابلاغ شد. 

کریم دحیمی، فعال حقوق بشر، ضمن اعلام این خبر در تشریح آن به حقوق بشر در ایران گفت: “قبل از هر چیز باید اعلام کنم که پیشتر تاریخ بازداشت رعد حمدانی،  قصی خسرجی و سجاد دبات، در ابتدا ۱۷ خرداد ماه ۱۳۹۹, اطلاع رسانی شده بود و در اینجا اعلام می کنم این تاریخ اصلاح و تاریخ بازداشت این افراد در جریان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸، است. هر ۳ نفر این افراد از زمان بازداشت در حالی با اتهامات اقدام علیه امنیت ملی از طریق محاربه مورد بازجوئی و تفهیم اتهام قرار گرفتند که از حق دسترسی به وکیل و سایر مشاوره های حقوقی محروم بودند. 

دحیمی در ادامه افزود: “این افراد پس از بازداشت در جریان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸، در حالی که از حقوق اولیه خود برای دسترسی به وکیل و سایر مشاوره های حقوقی محروم بودند توسط بازجویان اداره اطلاعات شهرستان شوش مورد بازجوئی های فشرده و بعضاً ضرب و شتم هم قرار گرفتند و پس از اتمام مراحل بازجوئی و بازپرسی به بند عمومی در زندان مسجد سلیمان منتقل و در بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در میان متهمان جرائم خطرناک نگهداری می شوند.”

این فعال حقوق بشر در ادامه افزود: “جلسات دادرسی به پرونده این افراد با حضور وکیل تسخیری برگزار شد و این افراد از حق دادرسی عادلانه بر طبق حقوق بشر هم محروم بودند.”

در توضیحات بیشتر پیرامون این تجمعات اعتراضی لازم به ذکر است از روز جمعه ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸ و پس از اعلام افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین این دور از تجمعات اعتراضی گسترده در استانها و شهرهای ایران آغاز شد شهروندان معترض بسیاری از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی با رفتارهای قهرآمیز و خشن سرکوب شدند که از جمله می توان به استفاده از سلاح گرم و شلیک مستقیم به سوی شهروندان از پشت بام ساختمانهای دولتی بر شهروندان اشاره کرد که منجر به کشته و زخمی شدن بسیاری از شهروندان معترض شد.

عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

سرکوب شهروندان و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر و سرکوب آزادی بیان و عقیده است. در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ بر ممنوعیت سرکوب آزادی بیان تاکید شده است. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فرا قانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوین گر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

برچسب هادادگاه انقلابصدور حکمزندان مسجد سلیمانصدور حکم حبسمنطقه شاهزاده عبدالله شهر اندیکای شهرستان مسجد سلیمانشهرستان دزفولدزفولدادگاه انقلاب صدور حکم حبسزندان مسجدسلیماندادگاه انقلاب دزفولصدور حکم حبس تعزیریصدور حکم حبس تعلیقیاعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸آبان ماه۱۳۹۸آبانماه ۱۳۹۸تظاهرات آبان مان ۱۳۹۸تظاهرات آبان ماه ۱۳۹۸ در ایرانآبان۱۳۹۸آبان ماه ۱۳۹۸آبانماه۱۳۹۸آبان ۱۳۹۸کشته شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸تجمعات اعتراضات آبان۱۳۹۸اعتراضات آبان ماه سال ۱۳۹۸هوست کشته شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸آبان 1398هویت کشته شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸آبان ماه سال ۱۳۹۸رئیس زندان مسجد سلیمانتظاهرات اعتراضی آبان ماه ۱۳۹۸تظاهرات اعتراضی آبان ۱۳۹۸تجمعات اعتراضی آبانماه ۱۳۹۸بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸اعتراضات آبان ۱۳۹۸بازداشت شدگان تظاهرات آبان ۱۳۹۸تظاهرات آبان ماه ۱۳۹۸جان باختگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸آبانماه سالاعتراضات سراسری آبان ماه ۱۳۹۸جانباختگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸آبان ماه 1398بازداشت شدگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸بازداشتشدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸تظاهرات اعتراضی آبانماه ۳۹۸بازداشت شدگان آبان ماه سال ۱۳اعتراضات آبانبازداشت شدگان اعتراضات دی ماه ۱۳۹۸بازداشت شدگان آبان ماه سال ۱۳۹۸بازداشت شدگان در آبان ماه سال ۱۳۹۸آبانماه سال ۱۳۹۸بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماهاعتراضات آبانماه سال ۱۳۹۸شهرستان مسجدسلیمانمحاکمه بازداشت شدگان آبان ۱۳۹۸بازداشت شدگان اعتراضات آبان سال ۱۳۹۸تظاهرات آبانماه سال ۱۳۹۸بازداشت شدگان اعتراضات آبانماه سال ۱۳۹۸بازداشت شدگان تظاهرات آبان ماه ۱۳۹۸بازداشت شدگان تظاهرات اعتراضی آبان ماه ۱۳۹۸صدور حکم حبس تعزیر یاعتراضات آبان آبان ماه سال ۱۳۹۸اعتراضات آبان در سال ۱۳۹۸اعتراضات آبان 1398سجاد دباتقصی خسرجیسجاددباتدادگاه کیفری صدور حکمدزفول استان خوزستاناعتراضات آبانماه سال 1398آبانماهرعدحمدانیرعد حمدانی

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: