•                    
  •                  
شنبه , ۱۵ بهمن , ۱۴۰۱
شنبه, فوریه 4

فرید زیرگی مقدم، شهروند بهائی برای تحمل حبس بازداشت شد

0
814

حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۲۸ مهر ماه ۱۳۹۹، فرید زیرگی مقدم، شهروند بهائی ساکن بیرجند برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۵ ساله خود بازداشت و به زندان بیرجند منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۲۸ مهر ماه ۱۳۹۹، فرید زیرگی مقدم، شهروند بهائی ساکن بیرجند، پس از مراجعه به واحد اجرای احکام دادسرای بیرجند برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۵ ساله خود بازداشت و به زندان مرکزی بیرجند منتقل شد. این شهروند بهائی در یک پرونده قضائی در ۲ بخش مجموعاً به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد که با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون آئین دادرسی کیفری ۵ سال آن لازم به اجرا است. اجرای این حکم صدمات جبران ناپذیری به خانواده فرید زیرگی مقدم وارد می کند چرا که وی از پدر ناشنوا, برادری قطع نخاع شده و مادری مریض مواظبت می کند و سرپرستی آنها بر عهده اش است.

این شهروند بهائی، در تاریخ ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۹، با دریافت ابلاغیه ای کتبی از سوی شعبه ۲ اجرای احکام کیفری دادسرای شهرستان بیرجند برای سپری کردن دوران حبس فراخوانده شده بود. 

فرید زیرگی مقدم، اواخر شهریور ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه۴ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان جنوبی به ریاست قاضی ابراهیم رمضانی و مستشار دادگاه عرب زاده، با اتهام عضویت در تشکیلات غیرقانونی بهائی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.

این شهروند بهائی در تاریخ ۲۸ مرداد ماه ۱۳۹۹, در بخش دوم از پرنده قضائی خود با اتهام توهین به مقدسات توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ این شهرستان توسط قاضی مهدی شیری عباس آباد به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد.

فرید زیرگی مقدم، بخش اول از همین پرونده، در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹, توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب بیرجند با اتهامات عضویت در تشکیلات غیرقانونی بهائی و فعالیت تبلیغی علیه نظام توسط قاضی جعفر اسلام خواه در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۱۲ مردادماه ۱۳۹۸,  در گزارشی که بنقل از “تسنیم” از رسانه های نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی خبر بازداشت فرید مقدم زیرگی مقدم را منتشر کرده بود در آن به هویت این شهروند بهائی اشاره نشده بود اما رسانه فوق از وی با عنوان عنصر شاخص از “فرقه ای” یاد کرده بود. 

فرید زیرگی مقدم, در تاریخ ۱۶ شهریور ماه ۱۳۹۸, پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان از بازداشتگاه اداره اطلاعات بیرجند بطور موقت آزاد شد. 

شهروندان بهائی با استناد به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله پیروان ادیان بدون حقوق شهروندی در ایران محسوب می‌شوند. سرکوب این شهروندان در غالب: پلمپ محل کسب, محرومیت از حق تحصیل از مدرسه ابتدائی تا مدارج عالی, تخریب قبرستانها و همچنین دیگر مکانهای مقدس آنها و محرومیتهای گسترده دیگر که این شهروندان با آن دست و پنجه نرم میکند را در بر می‌گیرد.

 سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ و ۱۹ این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و همچنین تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید شده است. 

بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ می باشد. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ که بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده میباشد. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوین گر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

برچسب هااجرای حکم حبسجامعه جهانی بهائیانبازداشت شهروندان بهائی در ایرانسرکوب بهائیان ایرانجامعه بهائیان در ایراننقض حقوق شهروندان بهائینقض حقوق شهروندی بهائیان ایرانحقوق شهروندی بهائیان ایرانسرکوب جامعه بهایی ایرانسرکوب پیروان آئین بهائیمحاکمه شهروندان بهایی در ایرانسرکوب شهروندان بهائی در جمهوری اسلامیسرکوب اقلیت بهائی در ایرانسرکوب پیروان آئین بهایی در ایرانشهروندان بهائی در جمهوری اسلامیفریدزیرگی مقدمفریدزیرگی مقدم بهائیبهائیان ایرانشهروند بهائینقض حقوق شهروندی در ایرانبهائیان در ایراننقض حقوق بهائیان در ایرانشهروندان بهایینقض حقوق شهروندی بهائیان در ایرانجامعه بهایی ایرانبهاییانمحرومیت از حقوق شهروندی بهائیان ایرانسرکوب شهروندان بهائی ایرانشهرستان بیرجندبازداشت شهروندان بهاییسرکوب پیروان آئین بهاییاجرای حکم حبس تعزیریسرکوب پیروان آئین بهائی در ایرانشهروندان بهایی در جمهوری اسلامیفریدزیرگیشعبه اجرای احکام دادسرای بیرجنداقلیتهای مذهبیزندان بیرجندجامعه بهائی ایرانجامعه بهائیان ایرانمدیران جامعه بهائیان ایرانبهاییان در ایرانمحرومیت از تحصیل شهروندان بهائیمحرومیت شهروندان بهائی در ایرانپیروان آئین بهائی در ایرانپیروان سایر ادیان ایر انحقوق بشر بهائیان ایرانسرکوب شهروندان بهایی در ایارناقلیت بهاییحق تحصیل شهروندان بهایی در ایراناقلیتهای مذهبی در جمهوری اسلامیپیروان آئین بهاییزندان مرکزی بهبهانفرید زیرکیبازداشت فرید زیرگی مقدمبهائیزندان مرکزی بیرجندبهاییجامعه بهائیسرکوب شهروندان بهائی دریرانشهروند بهاییسرکوب شهروندان بهائی در ایارنحقوق بهاییان ایراننقض حقوق بهائیان ایرانسرکوب جامعه بهائیسرکوب شهروندان بهایی ایراناقلیت بهائی در ایراناقلیت بهایی در ایرانشهروندان بهائی ایرانجامعه بهاییانوضعیت شهروندان بهائی در ایرانپیروان آئین بهائی در جمهوری اسلامینقض حقوق پیروان آئین بهائیفعالیت بهائیان در ایرانجامعه بهائیانشهروندان بهایی در ایرانسرکوب شهروندان بهائی در ایرانسرکوب بهائیانسرکوب جامعه بهائی ایرانسرکوب شهروندان بهایی در ایرانجامعه بهائی در ایراننقض حقوق شهروندی بهاییان ایراننقض حقوق شهروندان بهایی در ایرانجامعه بهاییسرکوب جامعه بهاییضبط لوازم شهروندان بهایی در ایرانشهروندان بهایی ایرانتفتیش منازل شهروندان بهایی در ایرانمحرومیت از حقوق شهروندی جامعه بهاییبازداشت جهت اجرای حکم حبس تعزیریفرید زیرگی مقدم بهاییاقلیتهای مذهبی در ایرانشهروندان بهائی در ایراناقلیت بهائیبهائیانسرکوب بهاییان در ایرانسرکوب جامعه بهائیان ایراننقض حقوق شهروندی بهاییان در ایرانسرکوب شهروندان بهائینقض حقوق بهاییان ایرانجامعه بهاییان در ایرانسرکوب جامعه بهاییان در ایرانمحرومیت شهروندان بهاییتحصیل شهروندان بهایی در ایرانمحرومیت جامعه بهایی از حقوق شهروندینقض حقوق شهروندان بهاییانسرکوب جامعه بهایی در ایرانفرید زیرگی مقدم شهروندبهائیپیروان سایر ادیان در ایراننقض حقوق شهروندیبهاییان ایرانشهروندان بهائیسرکوب بهاییان ایرانسرکوب جامعه بهائی در ایرانحقوق شهروندان بهائی در ایرانبهایان ایرانسرکوب شهروندان بهاییجامعه بهایی در ایرانبهائیان بیرجندنقض حقوق بشر بهاییان ایرانسرکوب شهروندان بهایی در جمهوری اسلامیاقلیت بهایی ایراناقلیتهای دینی در ایرانپیروان آئین بهائیشعبه اجرای احکام کیفریفرید زیرگی مقدم شهروندبهاییپیروان سایر ادیانرهبران جامعه بهائیان ایرانبازداشت شهروندان بهائیسرکوب بهائیان در ایرانجامعه بهاییان ایرانسرکوب جامعه بهائیان در ایرانحقوق شهروندان بهایی در ایرانقض حقوق شهروندان بهائی در ایرانسرکوب گسترده شهروندان بهائیاجرای احکام کیفریحقوق بشر شهروندان بهائی در ایرانبهاییان بیرجندفرید زیرکی مقدماقلیت بهائی ایرانشعبه اجرای احکامشهروندان بهایی در کرجفرید زیرگی مقدمفریدزیرگی مقدم بهایی

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.