•                  
شنبه , ۱۰ اسفند , ۱۳۹۸
شنبه, فوریه 29

جلسه دادگاه تجدید نظر ۱۳ کارگر نیشکر هفت تپه برگزار خواهد

0
93

حقوق بشر در ایران – فردا, جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۳ نفر از کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه که پیش از این و در مرحله تجدید نظر خواهی توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان شوش به تحمل حبس و شلاق محکوم شده بودند در مرحله تجدید نظر خواهی برگزار خواهد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از سندیکای کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه؛ فردا چهارشنبه ۱۸ دی ماه ۱۳۹۸, فیصل ثعالبی, اسماعیل جعادله, عصمت الله کیانی, امید آزادی, محمد خنیفر, عادل عبدلخانی, محمد عبدلخانی, سجاد نبوتی, علی سواحلی, صاحب ظهیری, عادل سماعین, رستم عبدالله زاده و حسین انصاری, سیزده تن از کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه که پیش از این و در مرحله بدوی توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان شوش واقع در استان خوزستان از بابت اتهامات: “برگزاری تجمع غیر قانونی در راستای خواست تغییر مدیریت” و “آزادی اسماعیل بخشی” هر یک به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری و ۳۰ ضربه شلاق محکوم شده بودند در مرحله تجدید نظرخواهی توسط شعبه ۱۶ دادگاه تجدید نظر استان خوزستان برگزار خواهد شد. 

براساس این گزارش؛ این کارگران در مرحله بدوی هریک به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری و ۳۰ ضربه شلاق توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه های کیفری ۲ شهرستان شوش محکوم شده بودند که پس از اعتراض کارگران به احکام صادره این پرونده ها به شعبه ۱۶ دادگاه تجدید نظر استان خوزستان ارجاع شد. 

لازم به ذکر است؛ در تاریخ ۴ شهریور ماه ۱۳۹۸, این کارگران توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان شوش از بابت اتهامات “برگزاری تجمع غیر قانونی در راستای خواست تغییر مدیریت” و “آزادی اسماعیل بخشی” هر یک به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری و ۳۰ ضربه شلاق محکوم شده بودند. البته در گزارشی که حقوق بشر در ایران در تاریخ مذکور بنقل از رسانه های داخل ایران منتشر کرده بود تعداد افراد در این پرونده ۱۰ نفر ذکر شده بود. 

جلسه دادرسی بر پرونده نه تن از کارگران بازداشت شده در جریان تجمعات اعتراضی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه بنامهای: حسین انصاری زاده, محمد خنیفر, فیصل ثعالبی, صاب ظهیری, عادل سماعی, اسماعیل جعادله, بنی نعامی, امید آزادی, رستم عبدالله زاده, علی بنی سعده, که البته ۱۰ نفر بودند در تاریخ ۲۳ مردادماه سالجاری توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان شوش از بابت اتهامات: “برگزاری تجمع غیر قانونی در راستای خواست تغییر مدیریت” و “آزادی اسماعیل بخشی” برگزار شده بود. 

لازم به ذکر است؛ مسلم آرمند, بعد از تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ به عضویت شورای اسلامی شهرستان شوش درآمد و از بابت حضور در تجمع از مدیر مجتمع نیشکر هفت تپه  و مقامات امنیتی و قضائی این شهرستان ابراز ندامت کرد و از اتهامات مذکور تبرئه شد و از سوی دیگر با توجه به اعلام سندیکای کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه تعداد افراد محاکمه شده ۱۰ نفر بوده است. 

فرزانه زیلابی, که وکالت این کارگران را برعهده داشت در طی برگزاری جلسه دادرسی دفاعیات خود را از بابت اتهامات منتسبه بر موکلین خود ارائه کرده بود. 

لازم به ذکر است, اعتصاب ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸, در محل کارخانه نیشکر هفت تپه و با هدف تعیین تکلیف وضعیت قراردادها، خواسته بازگشت کاظمی، اعتراض به ضعف شورای اسلامی و درخواست استعفای آنها برگزار شده بود که در پی آن فعالان کارگری طی روزهای بعد از این تجمع اعتراضی توسط نیروهای امنیتی شهرستان شوش احضار، تهدید و چند نفر نیز بازداشت شدند. 

در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸, چهار تن از کارگران بازداشت شده هفت تپه  بنامهای; امید آزادی, ناصر نعامی، کیانی نژاد و صاحب ظهیری  که در جریان تجمع اعتراضی ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸, پس از احضار بازداشت شده بودند آزاد شدند. 

سرکوب فعالان کارگری در ایران ناقض اصل آزادی بیان و همچنین اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. 

 بازداشت خودسرانه و بلاتکلیف نگه داشتن افراد و همچنین عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

 بلاتکلیف نگه داشتن افراد در بازداشت از مصادیق بارز شکنجه و ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ می باشد. 

همچنین برخورداری شهروندان از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بی طرف از جمله موارد مورد تاکید در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد.

همچنین در ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند. 

برچسب هافیصل تعالبیمتجمع نیشکر هفت تپهمجتمع نیشکر هفات تپهمجتمع نیشکر هفت تپهمجتمع نیشکر هفت تپه در خوزستانمجتمع کشاورزی صنعتی نیشکر هفت تپهمجتمع کشتمجتمع کشت و صنعت نیشکرمجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپهمجتمع کشت و صنعت هفت تپهمحاکمهمحاکمه کارگراننقض حقوق بشرنقض حقوق بشر در ایراننقض حقوق شهروندینقض حقوق شهروندی در ایراننیشکرنیشکر هفت تچپهنیشکر هفت تپهنیشکر هفت تپه در استان خوزستاننیشکر هفت تپه در شوشنیشکرهفت تپهنافرمانی مدنیهیئت مدیره سندیکای کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهکاگران نیشکر هفت تپهکارگرکارگر نیشکر هفت تپهکارگران مجتمع نیشکر هفت تپهکارگران مجتمع کشاورزی صنعتی نیشکر هفت تپهکارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپهکارگران نیشکرکارگران نیشکر هفت تپهکارگران نیشکر هفت تپه در ایرانکارگران پیمانکاری بخش کشاورزی مجتمع نیشکر هفت‌تپهکارگران ایرانکارخانه نیشکرکارخانه نیشکر هفت تپهکشت و صنعت نیشکر هفت تپهامید آزادیامیدآزادیاسماعیل جعادلهاستان خوزستاناعتراضات کارگران نیشکرتجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپهحقوق بشرحقوق بشر در ایرانحقوق شهروندیحبس تعزیریحسین انصاریرئیس سندیکای کارگران نیشکر هفت تپهرستم عبدالله زادهسندیکای نیشکر هفت تپهسندیکای کارگری نیشکر هفت تپهسندیکای کارگران نیشکر هفت تپهسندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپهسندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپهسندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپهسجاد نبوتیسرکوب کارگرانسرکوب کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهسرکوب کارگران نیشکر هفت تپهسرکوب کارگران ایرانسرکوب کارگران در ایرانسرکوب آزادی بیان در ایرانسرکوب شهروندان در ایرانشهروندان ایرانشهرستان شوششرکت نیشکر هفت تپهشرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپهشرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپهشعبه ۱۰۲ دادگاه کیفریصاحب ظهیریصدور حکمصدور حکم شلاقصدورحکمعلی سواحلیعادل سماعینعادل عبدالخانیعصمت الله کیانی

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: