•                  
شنبه , ۰۴ تیر , ۱۴۰۱
شنبه, ژوئن 25

جلسه واخواهی پیمان فرهنگیان برگزار خواهد شد

0
346

حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۹، جلسه واخواهی پرونده پیمان فرهنگیان، توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان آستانه اشرفیه برگزار خواهد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۹، پیمان فرهنگیان، فعال مدنی ساکن بندر کیاشهر، توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان آستانه اشرفیه، ریاست قاضی سید صادق حسینی، در جلسه واخواهی بر حکم ۳۸ سال حبس تعزیری و ۱ سال تحمل مجازات تکمیلی که پیشتر بصورت غیابی بر علیه وی صادر شده بود محاکمه خواهد شد. 

براساس این گزارش، اتهاماتی که پیمان فرهنگیان، در شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ آستانه اشرفیه محاکمه خواهد شد عبارتند از: ” توهین به مقدسات اسلام، توهین و اهانت به انبیا و توهین و اهانت به ائمه، توهین به روح الله خمینی، توهین به رهبری، توهین به مسئولان نظام از طریق انتشار کاریکاتور از احمد جنتی و احمد علم الهدی » در فضای مجازی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و به نفع گروه‌های مخالف نظام « گروه‌های مارکسیستی و سوسیالیستی »، فعالیت تبلیغی علیه نظام، تبلیغ به نفع سازمان‌های مخالف نظام « سوسیالیست و کمونیست »، تحریک و اغوای مردم از طریق انتشار مطالبی در خصوص خیزش آبان ماه و میزان سبعیت حکومت سرمایه داری اسلامی به قصد بر هم زدن امنیت کشور، تحریک مردم به اعمال خشونت آمیز با انتشار مطالبی در خصوص خشونت، اسلحه و تسلیح همگانی، راه اندازی جمعیتی بیش از ۲ نفر در داخل کشور در شبکه اجتماعی سیگنال به قصد بر هم زدن امنیت کشور، در مجموع به تحمل ۳۸ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به تحمل ۱ سال شرکت اجباری در ۱ دوره کلاسهای آموزش علوم، اعتقادات و معارف دینی.”

در تاریخ ۲ مهر ماه ۱۳۹۹، شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان آستانه اشرفیه، بدون تشکیل جلسه دادرسی با صدور دادنامه ای، پیمان فرهنگیان، فعال ادبی و کارگر ساکن بندر کیاشهر را در مجموع به تحمل ۳۸ سال حبس تعزیری و ۱ سال تحمل مجازات تکمیلی محکوم کرد. 

براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان آستانه اشرفیه: “پیمان فرهنگیان، از بابت اتهام توهین به مقدسات اسلام، توهین و اهانت به انبیاء، توهین و اهانت به ائمه اسلام به ۳ فقره ۵ سال حبس تعزیری، به اتهام توهین به روح الله خمینی و توهین به رهبری به تحمل ۲ فقره ۲ سال حبس تعزیری، به اتهام توهین به مسئولان نظام « انتشار کاریکاتور احمد جنتی و احمد علم الهدی » در فضای مجازی به تحمل ۲ فقره ۶ ماه حبس تعزیری، به اتهام تبلیغ علیه نظام به نفع گروههای‌ معاند نظام « گروه‌های مارکسیستی و سوسیالیستی » و همچنین با اتهام تبلیغ علیه نظام و تبلیغ به نفع سازمانهای مخالف نظام « سوسیالیست و کمونیست » به تحمل ۲ فقره ۱ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام تحریک و اغوای مردم از طریق انتشار مطالبی در خصوص اعتراضات آبان ماه سال ۱۳۹۸ و میزان سبعیت حکومت سرمایه داری اسلامی به قصد بر هم زدن امنیت کشور به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام تحریک مردم به اعمال خشونت آمیز با انتشار مطالبی در خصوص خشونت، اسلحه و تسلیح همگانی به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، با اتهام راه اندازی جمعیتی بیش از ۲ نفر در داخل کشور در شبکه اجتماعی سیگنال به قصد بر هم زدن امنیت کشور به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به تحمل ۱ سال شرکت اجباری در ۱ دوره کلاسهای آموزش علوم، اعتقادات و معارف دینی محکوم شد.”

پیمان فرهنگیان، در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹, توسط ماموران اداره اطلاعات شهرستان کیاسر که به منزل پدری وی یورش برده بودند پس از تفتیش منزل و ضبط وسائل توام با ضرب و بازداشت شد. 

در تاریخ ۱۰ تیر ماه ۱۳۹۹,  به دستور بازپرس شعبه بازپرسی که پرونده قضائی این فعال کارگری در آن تحت بررسی بود قرار بازداشت وی را به مدت ۲ دیگر تمدید کرده بود. 

این فعال مدنی، در تاریخ ۲۴ تیر ماه ۱۳۹۹, پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است. 

در اکثر مواقع بازداشتهای از این دست در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.

اعتراف گیری اجباری با ضرب و شتم و تهدید از جمله مصادیق بارز شکنجه و ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، است. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

 

برچسب هافعال کارگری پیمان فرهنگیانقاضی صادق حسینیمحاکمهمحاکمه پیمان فرهنگیانمحاکمه شهروندانمحاکمه شهروندان در ایراننقض حقوق بشرنقض حقوق بشر در ایراننقض حقوق بشر در ایران 4نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامینقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی در ایراننقض حقوق بشرد ر ایراننقض حقوق شهروندینقض حقوق شهروندی در ایرانپیمان فرهنگیانپیمان فرهنگیان فعال ادبیپیمان فرهنگیان شاعرپیمان فرهنگیان شاعر و فعال ادبیاحضار به جلسه دادرسیبازداشت پیمان فرهنگیانجلسه واخواهیجلسه واخواهی پیمان فرهنگیانجلسه دادرسیحقوق بشر در جمهوری اسلامیحقوق بشر زندانیان سیاسیحبس تعزیریحبس تعزیری زندانیان سیاسیدادگاه کیفری ۲ شهرستان آستانه اشرفیهسید صادق حسینیسیدصادق حسینیسرکوب فعالان مدنیسرکوب فعالان مدنی در ایرانسرکوب فعالان مدنی در تهرانسرکوب فعالان مدنی در جمهوری اسلامیسرکوب شهروندان در ایرانشهرستان آستانهشهرستان آستانه اشرفیهشعبه 102 دادگاه کیفری 2شعبه 102 دادگاه کیفری 2 آستانه اشرفیهشعبه 102دادگاه کیفری 2شعبه 102دادگاه کیفری دو شهرستان آستانه اشرفیهشعبه102دادگاه کیفری 2 شهرستان آستانه اشرفیهشعبه۱۰۲ دادگاه کیفری دوشعبه۱۰۲ دادگاه کیفری۲ آستانه اشرفیهشعبه۱۰۲دادگاه کیفری ۲شعبه۱۰۲دادگاه کیفری۲ آستانه اشرفیهصادق حسینی

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: