•                  
شنبه , ۲۷ شهریور , ۱۴۰۰
شنبه, سپتامبر 18

مژگان اسکندری، زندانی سیاسی پیش از اتمام محکومیت حبس آزاد شد

0
311

حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۱۸ دی ماه ۱۳۹۹، مژگان اسکندری، زندانی سیاسی و از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ بصورت زود هنگام پیش از اتمام دوران حبس تعزیری اش از زندان قرچک ورامین آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، عصر سه شنبه ۱۶ دی ماه ۱۳۹۹، مژگان اسکندری – متولد: ۱۳۴۸ – فرزند: عبدالرحیم – زندانی سیاسی و از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ با اعمال بخشنامه اخیر قوه قضائیه بطور مشروط آزاد شد. اسکندری متهم ردیف چهارم پرونده ای است که در آن به همراه امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی توسط دادگاه انقلاب تهران مورد محاکمه قرار گرفت و به تحمل ۳ سال حبس تعزیری از بابت اتهام « اخلال در نظم عمومی از طریق حضور در تجمعات غیرقانونی » محکوم شده بود. این حکم در مرحله تجدیدنظرخواهی به ۲سال و ۳ ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرد. 

در تاریخ ۳ اسفند ماه ۱۳۹۸، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، پس از تشکیل ۲ جلسه دادرسی در تاریخ های ۷ و ۱۱ بهمن ماه ۱۳۹۸, به ریاست ابوالقاسم صلواتی با صدور دادنامه ای مژگان اسکندری را بعنوان متهم ردیف ۴ پرونده ای که به همراه محمد رجبی, امیرحسین مرادی و سعید تمجیدی, محاکمه شده بود از بابت اتهام « اخلال در نظم عمومی از طریق حضور در تجمعات غیرقانونی » به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم کرده بود. این حکم با اعلام تسلیم به رای به ۲ سال و ۳ ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرد. در همان پرونده محمد رجبی, امیرحسین مرادی و سعید تمجیدی, بعنوان متهمان ردیف اول تا سوم از سوی شعبه مذکور با اتهامات « مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی », « مشارکت در سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب », « خروج غیرقانونی از کشور » به اعدام  و در مجموع  به تحمل ۳۸ سال حبس تعزیری و ۲۲۲ ضربه شلاق هم محکوم شدند و این حکم در شعبه دیوان عالی کشور تائید شد اما پس از تائید درخواست اعاده دادرسی این ۳ نفر در انتظار تاریخ برگزاری جلسه واخواهی خود هستند.

 مژگان اسکندری، در جریان برگزاری اعتراضات آبان ماه با توجه به آشنایی با محمد رجبی، سعید تمجیدی و امیرحسین مرادی، در محدوده ستارخان تهران در توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس انتقال به سلول انفرادی و طی مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده به بند زنان زندان اوین و سپس به زندان قرچک ورامین منتقل شد. 

در توضیحات بیشتر پیرامون این تجمعات اعتراضی لازم به ذکر است از روز جمعه ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸ و پس از اعلام افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین این دور از تجمعات اعتراضی گسترده در استانها و شهرهای ایران آغاز شد شهروندان معترض بسیاری از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی با رفتارهای قهرآمیز و خشن سرکوب شدند که از جمله می توان به استفاده از سلاح گرم و شلیک مستقیم به سوی شهروندان از پشت بام ساختمانهای دولتی بر شهروندان اشاره کرد که منجر به کشته و زخمی شدن بسیاری از شهروندان معترض شد.

سرکوب شهروندان و پرونده سازی بی ضابطه بر علیه آنها ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و  ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد تاکید شده در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.  

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند. 

برچسب هاحقوق بشرزندانی سیاسیحقوق بشر در ایرانحقوق شهروندیآزادی مشروطنقض حقوق شهروندینقض حقوق بشر در ایراننقض حقوق بشرزندانی سیاسی زندانی عقیدتینقض حقوق شهروندی در ایرانزندان قرچک ورامینحقوق شهروندی در ایرانآزادی زندانی سیاسینقض حقوق بشرد ر ایرانحقوق شهروندی درایرانحقوق بشر در جمهوری اسلامیزندانی سیاسی در ایرانبند زنان زندان قرچک ورامینبند ۷ زندان قرچک ورامینحقوق بشر زندانیان سیاسیبند۷ زندان قرچک ورامیتنقض حقوق بشر در زندان قرچک ورامینبند 7 زندان قرچک ورامینتجمعات اعتراضی آبان ماه ۱۳۹۸اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸آبان ماه۱۳۹۸آبانماه ۱۳۹۸نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامیتظاهرات آبان مان ۱۳۹۸تظاهرات آبان ماه ۱۳۹۸ در ایرانآبان۱۳۹۸آبان ماه ۱۳۹۸آبانماه۱۳۹۸آبان ۱۳۹۸کشته شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸تجمعات اعتراضات آبان۱۳۹۸اعتراضات آبان ماه سال ۱۳۹۸آبان 1398هویت کشته شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸آبان ماه سال ۱۳۹۸تظاهرات اعتراضی آبان ماه ۱۳۹۸تظاهرات اعتراضی آبان ۱۳۹۸بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸اعتراضات آبان ۱۳۹۸تظاهرات آبان ماه ۱۳۹۸جان باختگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸اعتراضات سراسری آبان ماه ۱۳۹۸تظاهرات اعتراضی آبان ماهجانباختگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸آبان ماه 1398بازداشت شدگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸بازداشتشدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸اعتراضات آبانتظاهرات آبان ماه سال ۱۳۹۸تظاهرات اعتراضی آبان ماه سال ۱۳۹۸بند زنان در زندان قرچک ورامینآزادی مشروط زندانیتظاهرات آبان ماه سالبازداشت شدگان اعتراضات آبان ماهاعتراضات آبانماه سال ۱۳۹۸نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی در ایرانبازداشت شدگان اعتراضات آبان سال ۱۳۹۸بازداشت شدگان اعتراضات آبانماه سال ۱۳۹۸درخواست آزادی مشروط زندانی سیاسیاعتراضات آبان آبان ماه سال ۱۳۹۸اعتراضات آبان در سال ۱۳۹۸بند یک زندان قرچک ورامینبند۱ زندان قرچک ورامیناندرزگاه ۱ زندان قرچک ورامینزنان زندانی در زندان قرچک ورامینبند ۶ زندان قرچک ورامینحقوق نقض حقوق بشر در ایرانآزادی مشروط زندانیان سیاسی در ایرانبند قرنطینه زندان قرچک ورامینآزادی مشروط زندانیان امنیتیبند3 زندان قرچک ورامیناعتراضات آبان 1398بند 3 زندان قرچک ورامینآزادی مشروط زندانی سیاسیمژگان اسکندری زندانی سیاسیزندانی سیاسی مژگان اسکندریآزادی مشروط مژگان اسکندری

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: