•                  
چهارشنبه , ۲۸ مهر , ۱۴۰۰
چهارشنبه, اکتبر 20

برگزاری دستکم ۴ تجمع اعتراضی

0
378

حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۱۰دی ماه۱۳۹۹، در ادامه تجمعات اعتراضی روزانه شهروندان در اقصی نقاط ایران که ناشی از سوء مدیریت مسئولان در بخش های مدیریتی و تصمیمات غیر کارشناسانه آنها است جمعی از جوانان جویای کار ساکن تهران، کشاورزان شرق استان اصفهان، جمعی از کارگران شاغل در شرکت آب و فاضلاب روستایی شهرستان اندیکا، در اعتراض به موارد نقض حقوق شهروندیشان تجمعات اعتراضی را برگزار کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱۰ دی ماه ۱۳۹۹، جمعی از جوانان جویای کار ساکن تهران با برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل یکی از شعبات سازمان تامین تامین نسبت به بروز مشکلات اجتماعی و فقر رو به افزایش اعتراض کردند.

 این شهروندان معترض با در دست گرفتن پلاکاردهای اعتراضی شعار سر دادند « غذا نیست ترس نیست ».

تجمع اعتراضی کشاورزان شرق اصفهان 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایمنا، روز دوشنبه ۸دی ماه ۱۳۹۹، جمعی از کشاورزان شرق استان اصفهان در اعتراض به تداوم خشکی زاینده رود و باز نشدن مسیر آب در این رودخانه و همچنین عدم توجه مسئولان استانی به مطالبات صنفی آنها در مقابل شرکت آب منطقه ای اصفهان تجمع اعتراضی برگزار کردند.

 محمود کریمی، نماینده این شهروندان در تشریح این تجمع اعتراضی گفت: “کشاورزان اصفهان خواهان تعیین مقدار حقابه پایین دست و بالادست، ساماندهی بالادست رودخانه و بستن قرارداد مناسب و تعیین دقیق آب‌بندهای بین رودخانه هستند.”

 نماینده کشاورزان شرق استان اصفهان افزود: ” همچنین دیگر مطالبه کشاورزان برای بازگشایی آب زاینده رود و تصفیه فاضلاب است و آنها خواهان تعیین مقدار حقابه پایین دست و بالادست، ساماندهی بالادست رودخانه و بستن قرارداد مناسب و تعیین دقیق آب‌بندهای بین رودخانه هستند.”

 وی ادامه داد: “برای انجام کشت کشاورزان قرار بوده از ۲۰ دی ماه تا اول بهمن ماه، تاریخی برای باز کردن آب مشخص شود، در حالی که این اقدام نشده است.”

تجمع اعتراضی کارگران آبفار شهرستان اندیکا

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز چهارشنبه ۱۰دی ماه ۱۳۹۹، جمعی از کارگران شاغل در شرکت آب و فاضلاب روستایی شهرستان اندیکا واقع در شهرستان‌های بختیاری نشین استان خوزستان در اعتراض به پرداخت نشدن چندین ماه حقوق و معوقات مزدی تجمع اعتراضی برگزار کردند.

 این کارگران معترض با تجمع در محوطه شرکت آب و فاضلاب روستایی شهرستان اندیکا در در دست گرفتن پلاکاردی به پرداخت نشدن ۳۰ ماه حقوق بیمه، یک شال حقوق معوقه و همچنین پرداخت نشدن ۵ سال سنوات خدمت و عیدی نارضایتی خود را شرایط کاری شان ابراز کردند.

تجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز چهارشنبه ۱۰ دی ماه ۱۳۹۹، جمعی از کارگران واحد تجهیزات مکانیکی مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در اعتراض به مشکلات صنفی خود در مقابل ساختمان مدیریت تجهیزات این شرکت تجمع اعتراضی برگزار کردند. 

این کارگران معترض هدفشان از برگزاری این تجمع اعتراضی را غیبت رد شده در فیش حقوقی آبان ماه ۱۳۹۹ برای یوسف بهمنی، ابراهیم عباسی منجزی، مسعود حیوری و حمید ممبینی، چهار تن از کارگران این شرکت که در بازداشت به سر می بردند عنوان کردند. 

لازم به ذکر است، یوسف بهمنی، ابراهیم عباسی منجزی، مسعود حیوری و حمید ممبینی، در تاریخ ۸ آبان ماه ۱۳۹۹, پس از اتمام تجمع اعتراضی که با هدف اعتراض به پرداخت نشدن حق اضافه کاری آنها با همراهی سایر کارگران این واحد تولیدی صنعتی برگزار شده بود توسط ماموران امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره آگاهی شهرستان شوش منتقل و در تاریخ ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۹، هر یک با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال، بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از زندان فجر دزفول آزاد شدند. 

برچسب هافیش حقوقیفعال کارگریمتجمع نیشکر هفت تپهمجتمع نیشکر هفت تپهمجتمع کشت و صنعت هفت تپهمطالبات مزدی کارگریمطالبات مزدی کارگران در ایرانمطالبات کارگریمطالبات کارگران نیشکر هفت تپهمطالبات کارگران نیشکر در هفت تپهمطالبات کارگران ایرانمطالبات کارگران در ایرانمعوقات مزدی کارگرانمعوقات مزدی کارگران ایرانمعوقات مزدی کارگران در ایراننقض حقوق بشرنقض حقوق بشر در ایراننقض حقوق بشر در جمهوری اسلامینقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی در ایراننقض حقوق بشرد ر ایراننقض حقوق شهروندینقض حقوق شهروندی در ایراننقض حقوق شهروندان در ایراننوجوانان در ایراننیشکر هفت تپههفت تپهکارگرکارگر نیشکر هفت تپهکارگرانکارگران مجتمع نیشکر هفت تپهکارگران نیشکرکارگران نیشکر هفت تپهکارگران نیشکر هفت تپه در ایرانکارگران نیشکر هفت تپه شوشکارگران نیشکر در هفت تپهکارگران هفت تپهکارگران کارخانه نیشکرکارگران آب و فاضلابکارگران آب و فاضلاب استان خوزستانکارگران ایرانکارگران در ایرانکارخانه نیشکرکارخانه نیشکر هفتکارخانه نیشکر هفت تپهکارخانه نیشکر هفت تپه شوشکارخانه نیشکر کاروی شوشترکارخانه نیشکر خوزستانکارخانه نیشکر در هفت تپهکشاورزان ورزنه اصفهانکشاورزان ایرانکشاورزان استان اصفهانکشاورزان اصفهانکشاورزان شرق اصفهانکشت و صنعت نیشکر هفت تپهآب و فاضلابآب و فاضلاب اهوازآب و فاضلاب استان کهگیلویه و بویر احمدآب و فاضلاب استان خوزستانآب و فاضلاب روستاییآب و فاضلاب روستائیآب و فاضلاب شهریآبفارآبفار شهرستان اندیکاامید به زندگی در میان جوانانانتقال آب زاینده روداخراج کارگران نیشکر هفت تپهاشتغال جواناناشتغال جوانان در ایراناعتراضات کارگران نیشکربازداشت کارگران نیشکرتامین اجتماعیتامین اجتماعی کارگران در ایرانتامین اجتماعی در ایرانتامین اجتماعی شهروندانتجمع کارگران نیشکر هقت تپهتجمع اعتراضی کارگران نیشکرتجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپهتجمعات کارگران نیشکر هفت تپهتجمعات اعتراضیتجمعات اعتراضی کارگرانتجمعات اعتراضی کارگران نیشکرتجمعات اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپهتجمعات اعتراضی کارگران نیشکر در هفت تپهتجمعات اعتراضی کارگران در ایرانتجمعات اعتراضی در ایرانجوانان ایرانجوانان جویای کارجوانان در ایرانحقآبهحقآبه کشاورزانحقابهحقابه کشاورزان اصفهانخودکشی نوجوانانخودکشی نوجوانان در ایرانخودکشی جوانان در ایرانخودکشی در میان نوجوانان ایرانرئیس سندیکای کارگران نیشکر هفت تپهزاینده رودسندیکای کارگری نیشکر هفت تپهسندیکای کارگران نیشکر فت تپهسندیکای کارگران نیشکر هفت تپهسندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپهسندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپهسازمان عمران زاینده رودسرکوب کارگرانسرکوب کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهسرکوب کارگران نیشکر هفت تپهسرکوب کارگران ایرانسرکوب کارگران ایرانیسرکوب کارگران در ایرانسرکوب کارگران در جمهوری اسلامیسرکوب کارگران شهرداریسرکوب کارگران شهرداری در ایرانسرکوب جوانان در ایرانشهرستان اندیکاشرکت آبفار خوزستان

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: