•                    
  •                  
شنبه , ۰۸ بهمن , ۱۴۰۱
یکشنبه, ژانویه 29

برگزاری دستکم ۴ تجمع اعتراضی

0
933

حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۱۰دی ماه۱۳۹۹، در ادامه تجمعات اعتراضی روزانه شهروندان در اقصی نقاط ایران که ناشی از سوء مدیریت مسئولان در بخش های مدیریتی و تصمیمات غیر کارشناسانه آنها است جمعی از جوانان جویای کار ساکن تهران، کشاورزان شرق استان اصفهان، جمعی از کارگران شاغل در شرکت آب و فاضلاب روستایی شهرستان اندیکا، در اعتراض به موارد نقض حقوق شهروندیشان تجمعات اعتراضی را برگزار کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱۰ دی ماه ۱۳۹۹، جمعی از جوانان جویای کار ساکن تهران با برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل یکی از شعبات سازمان تامین تامین نسبت به بروز مشکلات اجتماعی و فقر رو به افزایش اعتراض کردند.

 این شهروندان معترض با در دست گرفتن پلاکاردهای اعتراضی شعار سر دادند « غذا نیست ترس نیست ».

تجمع اعتراضی کشاورزان شرق اصفهان 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایمنا، روز دوشنبه ۸دی ماه ۱۳۹۹، جمعی از کشاورزان شرق استان اصفهان در اعتراض به تداوم خشکی زاینده رود و باز نشدن مسیر آب در این رودخانه و همچنین عدم توجه مسئولان استانی به مطالبات صنفی آنها در مقابل شرکت آب منطقه ای اصفهان تجمع اعتراضی برگزار کردند.

 محمود کریمی، نماینده این شهروندان در تشریح این تجمع اعتراضی گفت: “کشاورزان اصفهان خواهان تعیین مقدار حقابه پایین دست و بالادست، ساماندهی بالادست رودخانه و بستن قرارداد مناسب و تعیین دقیق آب‌بندهای بین رودخانه هستند.”

 نماینده کشاورزان شرق استان اصفهان افزود: ” همچنین دیگر مطالبه کشاورزان برای بازگشایی آب زاینده رود و تصفیه فاضلاب است و آنها خواهان تعیین مقدار حقابه پایین دست و بالادست، ساماندهی بالادست رودخانه و بستن قرارداد مناسب و تعیین دقیق آب‌بندهای بین رودخانه هستند.”

 وی ادامه داد: “برای انجام کشت کشاورزان قرار بوده از ۲۰ دی ماه تا اول بهمن ماه، تاریخی برای باز کردن آب مشخص شود، در حالی که این اقدام نشده است.”

تجمع اعتراضی کارگران آبفار شهرستان اندیکا

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز چهارشنبه ۱۰دی ماه ۱۳۹۹، جمعی از کارگران شاغل در شرکت آب و فاضلاب روستایی شهرستان اندیکا واقع در شهرستان‌های بختیاری نشین استان خوزستان در اعتراض به پرداخت نشدن چندین ماه حقوق و معوقات مزدی تجمع اعتراضی برگزار کردند.

 این کارگران معترض با تجمع در محوطه شرکت آب و فاضلاب روستایی شهرستان اندیکا در در دست گرفتن پلاکاردی به پرداخت نشدن ۳۰ ماه حقوق بیمه، یک شال حقوق معوقه و همچنین پرداخت نشدن ۵ سال سنوات خدمت و عیدی نارضایتی خود را شرایط کاری شان ابراز کردند.

تجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز چهارشنبه ۱۰ دی ماه ۱۳۹۹، جمعی از کارگران واحد تجهیزات مکانیکی مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در اعتراض به مشکلات صنفی خود در مقابل ساختمان مدیریت تجهیزات این شرکت تجمع اعتراضی برگزار کردند. 

این کارگران معترض هدفشان از برگزاری این تجمع اعتراضی را غیبت رد شده در فیش حقوقی آبان ماه ۱۳۹۹ برای یوسف بهمنی، ابراهیم عباسی منجزی، مسعود حیوری و حمید ممبینی، چهار تن از کارگران این شرکت که در بازداشت به سر می بردند عنوان کردند. 

لازم به ذکر است، یوسف بهمنی، ابراهیم عباسی منجزی، مسعود حیوری و حمید ممبینی، در تاریخ ۸ آبان ماه ۱۳۹۹, پس از اتمام تجمع اعتراضی که با هدف اعتراض به پرداخت نشدن حق اضافه کاری آنها با همراهی سایر کارگران این واحد تولیدی صنعتی برگزار شده بود توسط ماموران امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره آگاهی شهرستان شوش منتقل و در تاریخ ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۹، هر یک با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال، بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از زندان فجر دزفول آزاد شدند. 

برچسب هاکارگراننقض حقوق بشرزاینده رودسرکوب کارگران در ایرانتجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپهرئیس سندیکای کارگران نیشکر هفت تپهکشاورزان اصفهاناخراج کارگران نیشکر هفت تپهجوانان در ایرانتامین اجتماعی شهروندانشرکت آبفار خوزستانکارگران نیشکر در هفت تپهنوجوانان در ایرانخودکشی در میان نوجوانان ایرانکشاورزان شرق اصفهانکارگرسندیکای کارگری نیشکر هفت تپهتجمعات اعتراضی در ایرانکشاورزان ورزنه اصفهانکارگر نیشکر هفت تپهکارگران هفت تپهکشاورزان استان اصفهانکارگران مجتمع نیشکر هفت تپهجوانان ایرانآب و فاضلاب اهوازآبفارکارخانه نیشکر هفت تپه شوشکارخانه نیشکر خوزستانامید به زندگی در میان جوانانحقابهنیشکر هفت تپهفعال کارگریاشتغال جوانان در ایرانتجمعات اعتراضی کارگران در ایراناعتراضات کارگران نیشکرسرکوب کارگران ایرانتجمع اعتراضی کارگران نیشکرمطالبات کارگران ایرانآب و فاضلاب استان خوزستانمطالبات کارگران نیشکر هفت تپهانتقال آب زاینده رودکارخانه نیشکر در هفت تپهکارگران آب و فاضلاب استان خوزستانحقآبهمطالبات کارگریآب و فاضلابنقض حقوق بشرد ر ایرانسندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپهکارگران نیشکر هفت تپهکارخانه نیشکرتجمعات اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپهسرکوب کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهمعوقات مزدی کارگرانکشاورزان ایرانتامین اجتماعی در ایرانکارگران کارخانه نیشکرکارخانه نیشکر هفتآب و فاضلاب استان کهگیلویه و بویر احمدتامین اجتماعیمجتمع نیشکر هفت تپهکارگران ایرانآب و فاضلاب روستائیسندیکای کارگران نیشکر هفت تپهکارخانه نیشکر هفت تپهمطالبات مزدی کارگران در ایرانسازمان عمران زاینده رودجوانان جویای کارمعوقات مزدی کارگران ایرانکارگران نیشکر هفت تپه شوشکارخانه نیشکر کاروی شوشترحقآبه کشاورزانحقابه کشاورزان اصفهاننقض حقوق شهروندینقض حقوق شهروندان در ایرانسرکوب کارگرانفیش حقوقیسندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپهسندیکای کارگران نیشکر فت تپهتجمع کارگران نیشکر هقت تپهسرکوب کارگران نیشکر هفت تپهنقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی در ایرانسرکوب کارگران ایرانیتجمعات اعتراضی کارگران نیشکر در هفت تپهآب و فاضلاب شهریسرکوب کارگران شهرداریبازداشت کارگران نیشکرتجمعات اعتراضیمطالبات مزدی کارگرینقض حقوق شهروندی در ایرانسرکوب جوانان در ایرانکارگران نیشکرهفت تپهمطالبات کارگران در ایرانتجمعات کارگران نیشکر هفت تپهنقض حقوق بشر در جمهوری اسلامیسرکوب کارگران در جمهوری اسلامیتجمعات اعتراضی کارگران نیشکرمطالبات کارگران نیشکر در هفت تپهخودکشی نوجوانانخودکشی جوانان در ایرانشهرستان اندیکاکارگران در ایراننقض حقوق بشر در ایرانمجتمع کشت و صنعت هفت تپهتجمعات اعتراضی کارگرانمتجمع نیشکر هفت تپهکشت و صنعت نیشکر هفت تپهمعوقات مزدی کارگران در ایراناشتغال جوانانکارگران نیشکر هفت تپه در ایرانتامین اجتماعی کارگران در ایرانآب و فاضلاب روستاییسرکوب کارگران شهرداری در ایرانخودکشی نوجوانان در ایرانکارگران آب و فاضلابآبفار شهرستان اندیکا

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.