•                  
سه شنبه , ۰۵ بهمن , ۱۴۰۰
سه‌شنبه, ژانویه 25

احضار ۲۰ کارگر نیشکر هفت تپه به جلسه بازپرسی در دادسرای شهرستان شوش

0
304

حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۲۷ دی ماه ۱۳۹۹، شعبه ۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش در استان خوزستان ۲۰ تن از کارگران شاغل در کارخانه کشت و صنعت نیشکر هفت تپه را برای حضور در جلسه بازپرسی فراخواند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، روز سه شنبه ۲۳ دی ماه ۱۳۹۹، یوسف بهمنی، ابراهیم عباسی منجزی، محمد امیدوار، حسن جوادی کهنگی، حسین خلف نوری، حسین حمدانی، عادل سرخه، محمود خدایی ورپشتی، حمید ممبینی، صاحب ظهیری، مسعود حیوری، حامد حمدانی، محمد حمدانی، قاسم بلدی، مهدی حجازیان، عبدالرضا معتمدنیا، مهدی فتحی و محمدرضا دبیریان، بیست کارگر شاغل در واحدهای مختلف مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به اتهام فعالیتهای صنفی و مطالبه گری حقوق شهروندیشان با دریافت پیامکی از سوی شعبه ۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش جهت حضور در جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام احضار شدند. 

براساس این گزارش، اتهامات منتسب شده به این فعالان کارگری « اخلال در نظم و آسایش عمومی » عنوان شد. مبنی این اتهام برگزاری تجمعات اعتراضی و اعتراض آنها به محرومیت از حق امنیت شغلی، تاکید بر لغو خصوصی سازی و بازگشت این مجتمع تولیدی صنعتی به بخش دولتی و سایر مطالبات صنفی آنها بوده است. 

لازم به ذکر است، پیش از این و در پرونده ای دیگر یوسف بهمنی، ابراهیم عباسی منجزی، مسعود حیوری و حمید ممبینی، در تاریخ ۸ آبان ماه ۱۳۹۹, پس از اتمام تجمع اعتراضی که با هدف اعتراض به پرداخت نشدن حق اضافه کاری آنها با همراهی سایر کارگران این واحد تولیدی صنعتی برگزار شده بود توسط ماموران امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره آگاهی شهرستان شوش منتقل و در تاریخ ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۹، هر یک با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال، بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از زندان فجر دزفول آزاد شدند. 

با آغاز مراحل دادرسی و ارجاع پرونده یوسف بهمنی، ابراهیم عباسی منجزی، مسعود حیوری و حمید ممبینی، به شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان شوش، در تاریخ ۱۰ دی ماه ۱۳۹۹، جملگی هر ۴ فعال کارگری اشاره شده از بابت اتهام « اخلال در نظام عمومی » تبرئه و قرار منع تعقیب آنها صادر شده بود. 

پیشتر نیز فرزانه زیلابی، وکیل مدافع این کارگران در بخشی از انتقادات خود به روند پرونده سازی و سرکوب این کارگران گفته بود: “جای تأسف دارد که دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش در جریان این پرونده‌ها، بارها، بدون آن‌که ضرورت قانونی وجود داشته باشد، دستور جلب بدون احضار کارگران با هجوم پرتعداد مأموران به منزل آن‌ها و قرار بازداشت موقت کارگران معترض را صادر کرده است. این پرونده سازی‌ها در موارد متعددی، پیرو گزارش رئیس پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان شوش تشکیل و سپس با دستور بازداشت توسط دادستان شوش تکمیل می‌شد. در این دفعات، شکایت اسدبیگی‌ها از کارگران، پیوست پرونده شده و در نهایت، منجر به صدور قرارمنع تعقیب می‌شد.”

در حالی روند سرکوب فعالان مدنی و کارگری و سایر شهروندان ایران رو به افزایش است که علی خامنه ای به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد اما اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.

در طی بیش از ۴۰ سال که از عمر حکومت جمهوری اسلامی گذشته همواره کارگران ایران با محرومیتهای گسترده دست و پنجه نرم کردند. این قشر از جامعه ایران برای احقاق مطالبات صنفی خود تجمعات و فعالیتهای مسالمت آمیزی را منطبق با ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر برگزار می کنند اما با توجه به نگاه سرکوبگرانه از حاکمیت این افراد با اتهامات دروغ و بدور از واقعیت احضار، بازداشت، بازجوئی و محکوم می شوند. 

سرکوب فعالان کارگری و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم و بازداشت خودسرانه افراد ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است. 

برچسب هااحضاراحضار و بازجویینیشکر هفت تپهاحضار و بازجوئیشهرستان شوشسندیکای کارگری نیشکر هفت تپهفعال کارگریاحضاریهاحضار تلفنیمجتمع نیشکر هفت تپهمجتمع کشت و صنعت هفت تپهاحضار و بازداشتکارگران پیمانکاری بخش کشاورزی مجتمع نیشکر هفت‌تپهاحضار به دادگاهسندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپهفعالان کارگریکارگران نیشکراحضاروبازجوئیمتجمع نیشکر هفت تپهتجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپهکارگر نیشکر هفت تپهاعتراضات کارگران نیشکرکارگران نیشکر هفت تپهسندیکای کارگران نیشکر هفت تپهسندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپههفت تپهکشت و صنعت نیشکر هفت تپهرئیس سندیکای کارگران نیشکر هفت تپهمجتمع نیشکرکارگران هفت تپهاحضار و محاکمهفعالان کارگری در ایرانصاحب ظهیریسندیکای کارگران نیشکر فت تپههیئت مدیره سندیکای کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهشعبه بازپرسیفعال کارگری در ایرانشلتوک کاران شهرستان شوشترشهرستان شوشترتجمعات اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپهتجمعات کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهمجتمع نیشکر هفت تپه در شوشتجمع کارگران نیشکر هقت تپهتجمعات کارگران نیشکر هفت تپهاحضاروبازجوییاخراج کارگران نیشکر هفت تپهمجتمع نیشکر هفت تپه در خوزستانمجتمع نیشکر هفت تپه در شهرستان شوشکارگران مجتمع نیشکر هفت تپهکارگران مجتمع نیشکر هفت تپه در ایرانمجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپهیوسف بهمنیبازداشت یوسف بهمنیتجمع اعتراضی کارگران نیشکرابراهیم عباسیابراهیم عباسی منجزیحسن جوادی کهنگیبازداشت کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهبازداشت ابراهیم عباسیتجمعات اعتراضی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهسندیکای کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهمجتمع کشاورزی صنعتی نیشکر هفت تپهیوسف بهمنی کارگر هفت تپهسرکوب کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهسرکوب کارگران نیشکر هفت تپهکارگران مجتمع کشاورزی صنعتی نیشکر هفت تپهکارگران نیشکر هفت تپه در ایرانکارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپهیوسف بهمئی کارگر نیشکر هفت تپهاحضار و بازپرسیکارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکراحضار و محاکمه شهرونداناحضار فعالان کارگری در ایراناحضار و بازجویی از شهروندانتجمعات اعتراضی کارگران نیشکرمطالبات کارگران نیشکر هفت تپهکارگران نیشکر هفت تپه شوشتجمعات اعتراضی کارگران نیشکر در هفت تپهمطالبات کارگران نیشکر در هفت تپهکارگران نیشکر در هفت تپهیوسف بهمنی بازداشتیوسف بهمنی کارگر نیشکر هفت تپهبازداشت ابراهیم عباسی منجزیمحمدرضا دبیریانفعال کارگری محمدرضا دبیریانمحمدرضا دبیریان فعال کارگریحکم شلاق محمدرضا دبیریانابراهیم عباسی منجزی فعال کارگریفرمانداری شهرستان شوشدادسرای شهرستان شوشعادل سرخه کارگر نیشکر هفت تپهعادل سرخه فعال کارگریفعالان کارگری نیشکر هفت تپهمحمدرضا دبیریان کارگر نیشکرشهرستان شوش در خوزستانحمید ممبینیحمیدممبینیمسعودحیوریمسعود حیوریفعال کارگری یوسف بهمنیمحمدامیدوارمحمد امیدوارحسین خلف نوریعادل سرخهفعال کارگری عادل سرخهمحمد خدایی ورپشتیمسعود حیوری فعال کارگریحامد حمدانیحامدحمدانیمحمد حمدانیمحمدحمدانیقاسم بلدیمهدی حجازیانعبدالرضا معتمدنیاعبدالرضامعتمدنیامهدی فتحیشعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شوش

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: