•                  
چهارشنبه , ۰۸ بهمن , ۱۳۹۹
چهارشنبه, ژانویه 27

برگزاری دستکم ۴ تجمع اعتراضی

0
115

حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۴ شهریور ماه ۱۳۹۹, در ادامه تجمعات اعتراضی شهروندان ایران که ناشی از سوء مدیریت حکومت جمهوری اسلامی در بخشهای مختلف اقتصادی, اجتماعی, فرهنگی و محیط زیستی و مطالبات مالی و دیگر موارد مدیریتی کشور است جمعی از کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه, کارکنان و پرسنل هتل لاله تهران, جمعی از کارکنان و پرسنل شاغل در هتل هرمز بندرعباس, کارگران کارخانه ذوب آهن اردبیل, در اعتراض به نقض حقوق شهروندیشان تجمعات اعتراضی را برگزار کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران, امروز سه شنبه ۴شهریور ماه ۱۳۹۹، کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه با تجمع در مقابل فرمانداری شهرستان شوش در هفتاد و دومین روز از اعتراضات صنفی نسبت به عدم اجرای وعده های مسئولان استانی و شهری در مورد مطالبات صنفی این کارگران اعتراض کردند.

 در جریان برگزاری تجمع اعتراضی امروز ماموران امنیتی با یورش به کارگران معترض در این تجمع اعتراضی سعی در متفرق کردن این کارگران کردند و در این میان یکی از کارگران توسط نیروهای امنیتی برای ساعاتی بازداشت شد.

طی روزهای گذشته تنی چند از نمایندگان مجلس با ادعای بررسی مشکلات این کارگران در میان آنها حاضر شدند و صحبتهای این کارگران شنیدند اما به جای پیگری مطالبات این شهروندان با وعده در تلاش بودند تجمعات این کارگران را متوقف کنند.

از جمله مطالبات کارگران نیشکر هفت تپه بازگشت به کار همکاران اخراج, بر چیده شدن بخش خصوصی و پرداخت دستمزدهای عقب افتاده این کارگران است. 

تجمع اعتراضی پرسنل هتل لاله تهران

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران, امروز سه شنبه ۴شهریور ماه ۱۳۹۹، جمعی از کارکنان و پرسنل هتل لاله تهران در اعتراض به پرداخت نشدن چندین ماه حقوق ماهیانه در مقابل درب ورودی این هتل تجمع اعتراضی برگزار کردند.

 براساس اعلام این شهروندان که در قالب نیروهای پیمانکاری از طرف شرکت توسعه گردشگری جیرفتی در این هتل بین المللی در کلانشهر تهران مشغول هستند ۶ماه است که حقوق ماهیانه این شهروندان پرداخت نشده و مشکلات اقتصادی آنها دو چندان شده است.

 این شهروندان با حمل پلاکاردهای اعتراضی خواستار برکناری شرکت توسعه گردشگری جیرفتی از پیمانکاری این هتل شدند.

تجمع اعتراضی پرسنل هتل هرمز بندرعباس

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از ایلنا, امروز سه شنبه ۴شهریور ماه ۱۳۹۹، جمعی از کارکنان و پرسنل شاغل در هتل هرمز بندرعباس در اعتراض به محرومیت از امنیت شغلی و پرداخت نشدن سنوات خدمت در مقابل درب ورودی این هتل تجمع اعتراضی برگزار کردند.

براساس اعلام این شهروندان که جمعیتی در حدود ۱۲۰نفر هستند :”از اسفند ماه سال ۱۳۹۸، اخراج پرسنل به بهانه شیوع بیماری کرونا و عدم پذیرش مسافر در هتل هرمز آغاز شد اما هنوز پس از گذشت چندین ماه بیمه بیکاری کارکنان پرداخت نشده و ما در وضعیت بلاتکلیف هم به لحاظ شغلی و هم اقتصادی قرار گرفتیم”.

 در ادامه این تجمع اعتراضی برخی دیگر از افرادی که در شغل خود در این هتل ابقا شدند هم از پرداخت نشدن چندین ماه حقوق ماهیانه شان ناراضی هستند.

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه ذوب آهن اردبیل

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از مهر, امروز سه شنبه ۴شهریور ماه ۱۳۹۹، جمعی از کارگران کارخانه ذوب آهن اردبیل در اعتراض به بی توجهی مسئولان این واحد صنعتی تولیدی به مطالبات مزدی و صنفی آنها در مقابل ساختمان استانداری اردبیل تجمع اعتراضی برگزار کردند.

تجمع اعتراضی این کارگران صنفی و مرتبط با مطالبات مزدی و محرومیت آنها از حق تامین اجتماعی و پرداخت نشده حقوق تیر ماه این کارگران برگزار شد.

براساس اعلام کارگران ذوب آهن اردبیل مطالبات آنها شامل نارضایتی از پرداخت نشدن حقوق ماهیانه در زمانهای مقرر, پائین بودن حق بیمه, مشکلات بیمه ای و درخواست بازنشستگی در موعد مقرر و محرومیت از امنیت شغلی در این واحد تولیدی صنعتی عنوان شد.

برچسب هاتجمعات اعتراضیذوب آهن اردبیلحقوق کارگراننیشکر هفت تپهحقوق کارگران در ایرانکشت و صنعت هفت تپهشرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپهنقض حقوق شهروندیمطالبات مزدی کارگریسندیکای کارگری نیشکر هفت تپهمجتمع نیشکر هفت تپهسندیکای نیشکر هفت تپهعدم پرداخت به موقع حقوق و معوقاتمطالبات مزدینقض حقوق شهروندی در ایرانمجتمع کشت و صنعت هفت تپهشرکت نیشکر هفت تپهشرکت نیشکرمیان آبتجمعات اعتراضی در ایرانشهرستان اردبیلکارگران ایرانفعالان سندیکای کارگران هفت تپهکارگران پیمانکاری بخش کشاورزی مجتمع نیشکر هفت‌تپهنقض حقوق کارگران در ایراناعتراضات کارگرانتجمعات اعتراضی کارگرانتجمعات اعتراضی کارگران در ایرانسندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپهاتحادیه آزاد کارگران ایرانسندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپهتجمعات اعتراضی روز جهانی کارگرحقوق ماهیانهکارگران نیشکرمتجمع نیشکر هفت تپهنیشکرتجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپهکارگر نیشکر هفت تپهاعتراضات کارگران نیشکرکارگران نیشکر هفت تپهسندیکای کارگران نیشکر هفت تپهمجتمع نیشکر هفات تپهشرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپهسندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپههفت تپهکشت و صنعت نیشکر هفت تپهنیکشر هفت تپهرئیس سندیکای کارگران نیشکر هفت تپهاتحادیه کارگران ایرانمجتکه نیشکر هفت تپهشرکت نیشکر میان آبمجتمع نیشکرکارگران هفت تپهشرکت نیشکر دهخدامجتمع هفت تپهکارکران نیشکرحقوق شهروندی کارگران در ایرانکارخانه نیشکرکارخانه نیشکر هفت تپهسندیکای کارگران نیشکر فت تپههیئت مدیره سندیکای کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهشرکت کاغذ پارس هفت تپههتل لالهمطالبه گرینیشکر هفت تچپهمطالبات کارگران در ایرانبازداشت شدگان اعتراضات هفت تپهمعوقات مزدی کارگران در ایرانحقوق و معوقات مزدیبازداشت شدگان هفت تپهسرکوب کارگران ایرانجامعه کارگران ایراننقض حقوق شهروندی کارگرانتجمعات اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپهتجمعات کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهحقوق و مزایای کارگران در ایراناعتراضات کارگران در ایرانمچتمع نیشکر هفت تپهکاگران نیشکر هفت تپهنیشکرهفت تپهسندی نیشکر هفت تپهمطالبات مزدی کارگران در ایرانمجتمع نیشکر هفت تپه در شوشنیشکر هفت تپه در استان خوزستاناخبار نقض حقوق شهروندی در ایرانتجمع کارگران نیشکر هقت تپهتجمعات کارگران نیشکر هفت تپهمتهمان هفت تپهشورای اسلامی کار در مجتمع نیشکر هفت تپهکارگران ایرانیاخراج کارگران نیشکر هفت تپهتجمع اعتراضی کارگران هفت تپهحقوق معوقه کارگران در ایرانمجتمع نیشکر هفت تپه در خوزستانمجتمع نیشکر هفت تپه در شهرستان شوشکارگران مجتمع نیشکر هفت تپهاخراج کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهکارگران مجتمع نیشکر هفت تپه در ایرانمجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپهکارگر هفت تپهتجمع اعتراضی کارگران نیشکرنقض حقوق شهروندی کارگران در ایرانبازداشت کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهتجمعات اعتراضی کارگران هفت تپهتجمعات اعتراضی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهسندیکای کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهمجتمع کشاورزی صنعتی نیشکر هفت تپهیوسف بهمنی کارگر هفت تپهسرکوب کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهکارگران هفت تپه در شوشبازداشت کارگران هفت تپهکارگر بازداشت شده نیشکر هفت تپهنیشکر هفت تپه در شوشاسماعیل بخشی کارگر هفت تپهسرکوب کارگران نیشکر هفت تپهکارگران مجتمع کشاورزی صنعتی نیشکر هفت تپهتجمعات اعتراضی به گرانی بنزینکارگران نیشکر هفت تپه در ایرانکارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپهمجتمع کشت و صنعت نیشکرتجمعات هفت تپهمطالبات مزدی شهروندان ایرانمطالبات مزدی کارگرانپرونده هفت تپهسندیکای کارگران هفت تپهمطالبات کارگران ایرانیوسف بهمئی کارگر نیشکر هفت تپهمعوقات مزدی کارگرانحقوق ماهیانه کارگران در ایرانمطالبات شهروندی کارگران در ایرانکارگران نی بری نیشکر هفت تپهنی بر نیشکر هفت تپهرضا دبیریان نیشکر هفت تپهطارق کعبی نیشکر هفت تپهنگهبان نیشکر هفت تپهکارگران نی شکر هفت تپهکارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکرحقوق شهروندی کارگران ایرانواحد نقلیه کشت و صنعت نیشکر هفت تپهکشت و صنعت نیشکرواحد نقلیه نیشکر هفت تپهکارگران نی بر نیشکر هفت تپهکاغذ پارس هفت تپهمعوقات مزدی کارگران ایرانمعوقات مزدی کارگران شهرداریسرکوب کارگران ایرانیتجمعات کارگران ایرانتجمعات اعتراضی کارگران نیشکراعتراضات مدنی کارگرانتجمعات اعتراضی کارگران ایراننقض حقوق کارگران ایرانمطالبه گری شهروندانکارگران اخراجی هفت تپهمطالبات کارگران نیشکر هفت تپهاعتراضات کارگران ایرانکارگران نیشکر هفت تپه شوشمطالبات کارگران هفت تپهکارگران هفت تپه در ایرانتجمعات اعتراضی کارگران نیشکر در هفت تپهمطالبات مزدی کارگران شهرداریکارگران مجتمع نیشکر هفت تپه در شوشسندیکای کارگران نی شکر هفت تپهمطالبات کارگران نیشکر در هفت تپهتجمعات کارگران نیشکرشرکت صنعت نیشکرکارگران نیشکر در هفت تپهیوسف بهمنی کارگر نیشکر هفت تپهکارگرتان نیشکر هفت تپهکارخانه نیشکر هفت تپه شوشکارگرتان نیشکرکارگران کارخانه نیشکرکرامت پام نیشکر هفت تپهکارخانه نیشکر کاروی شوشترنیشکر شوشترکارگران نیشکر میان آبنیشکر میان آب شوشعادل سرخه کارگر نیشکر هفت تپهفعالان کارگری نیشکر هفت تپهکارخانه هفت تپهکارخانه نیشکر میان آبتجمعات کارگران هفت تپهمحمدرضا دبیریان کارگر نیشکرکشت صنعت نیشکر هفت تپهمجتمع نیشکر در هفت تپههفت تپه شوشهفت تپه خوزستانکارخانه نیشکر خوزستانشهرستان بندرعباسنقض حقوق کارگرانکارخانه نیشکر در هفت تپهکارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپهکارخانه نیشکر هفتهتل لاله تهرانکارکنان هتل لالهکارگران هتل لالههتل لاله در تهرانهتل آریاشرایتونهتلداریهتل داری در ایرانهتل هرمزهتل هرمز بندرعباسهتل هرمزبندرعباسکارخانه ذوب آهن اردبیلصنعت ذوب آهنمعوقات مزدی کارگران ذوب آهنمطالبات مزدی کارگران ذوب آهن اردبیل

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: