•                  
پنج شنبه , ۰۶ آذر , ۱۳۹۹
پنج‌شنبه, نوامبر 26

دادگاه تجدیدنظر: افزایش محکومیت حبس تعزیری عادل گرجی, فعال دانشجویی

0
179

حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۹ تیر ماه ۱۳۹۹, شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران, عادل گرجی, فعال دانشجوئی و دانشجوی دانشکده هنر و معماری دانشگاه تهران را به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم وی را به ۳ ماه فعالیت رایگان در معاونت آموزشی دانشگاه آزاد و همچنین ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب, گروهها و دسته جات و انجمنهای سیاسی و اجتماعی محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز دوشنبه ۹ تیر ماه ۱۳۹۹, عادل گرجی, فعال دانشجوئی و دانشجوی دانشکده هنر و معماری دانشگاه تهران توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست احمد زرگر از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم  به ۳ ماه فعالیت رایگان در معاونت آموزشی دانشگاه آزاد و ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب, گروهها و دسته جات و انجمنهای سیاسی و اجتماعی محکوم شد. این فعال دانشجوئی در مرحله بدوی توسط شعبه ۳۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری, از بابت همین اتهام به تحمل ۴ ماه حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شده بود. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “براساس دادنامه ای که امروز دوشنبه به عادل گرجی از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر تهران ابلاغ شده این دانشجو با اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” به ۱سال حبس تعزیری و ۳ ماه فعالیت رایگان در معاونت آموزشی دانشگاه آزاد و همچنین ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب, گروهها و دسته جات و انجمنهای سیاسی و اجتماعی محکوم شد. افزایش محکومیت این فعال دانشجوئی به دلیل اعتراض نماینده دادستان به حکم صادره در دادگاه بدوی صورت گرفت”. 

در تاریخ ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۸؛ عادل گرجی؛ پس از تبرئه از بابت ۲ اتهام “تبلیغ علیه نظام”, “اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی”, فقط از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” به تحمل ۴ ماه حبس تعزیری, ۳ ماه فعالیت رایگان در معاونت آموزشی دانشگاه آزاد و همچنین ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب, گروهها و دسته جات و انجمنهای سیاسی و اجتماعی محکوم شده بود. 

لازم به ذکر است؛ جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات عادل گرجی, فعال دانشجویی در تاریخ  ۷ بهمن ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری برگزار شده بود. 

پیشتر نیز, حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی با مضمون “ارجاع پرونده عادل گرجی, فعال دانشجوئی به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران”, ارجاع پرونده این فعال دانشجویی به دادگاه انقلاب تهران را اطلاع رسانی کرده بود. 

عادل گرجی, فعال دانشجوئی و دانشجوی دانشگاه هنر و معماری دانشگاه تهران در تاریخ ۹ مهر ماه ۱۳۹۸, پس از اتمام مراحل بازجوئی با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شده بود. 

این فعال دانشجوئی پیش از این در تاریخ ۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۸, و در حالی که کمتر از ۱ ماه از آزادی وی با تودیع قرار کفالت نگذشته بود با احضار مجدد به شعبه ۷ بازپرسی دادسرای امنیت « دادسرای مقدس » مستقر در زندان اوین در پی تبدیل قرار کفالت به قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان و با توجه به عدم توانائی در تامین آن مبلغ بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود. 

 “عادل گرجی”, فعال دانشجوئی و دانشجوی دانشگاه تهران واحد مرکز, پیش از این و  در تاریخ ۷ شهریور ماه ۱۳۹۸ و در جریان تجمع اعتراضی که به دلیل مخالفت دانشجویان با انتقال دانشکده هنر و معماری از میدان فلسطین به سوهانک برگزار شده بود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود. 

این فعال دانشجوئی, در تاریخ ۱۷ شهریور ماه سالجاری پس از اتمام مراحل بازجوئی با تودیع قرار کفالت بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شده بود. 

 “عادل گرجی”, فعال دانشجوئی پیش از این برای اولین بار در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ و در جریان تجمع اعتراضی به مناسبت روز جهانی کارگر در مقابل ساختمان مجلس در تهران بازداشت شده بود و پس از اتمام مراحل بازجوئی در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه با تودیع قرار کفالت بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شده بود. 

سرکوب فعالان دانشجوئی و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

همچنین بازداشت خودسرانه افراد بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند.

برچسب هافعال دانشجوئیفعال دانشجوئی عادل گرجیقاضی ایمان افشاریقاضی احمد زرگرقاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهرانمحاکمه عادل گرجی فعال دانشجوئینقض حقوق بشرنقض حقوق بشر در ایراننقض حقوق بشر در جمهوری اسلامینقض حقوق بشرد ر ایراننقض حقوق شهروندی در ایرانایمان افشارایمان افشاریایمان افشاری قاضیاجتماع و تبانیاجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت داخلی و خارجیاجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملیاجتماع و تبانی علیه امنیت ملیاحمد زرگراحمد زرگر دادگاه انقلاب تهرانبازداشت دانشجویان در ایرانبازداشت عادل گرجیجامعه دانشجو در ایرانجامعه دانشجوییجامعه دانشجویان ایرانجامعه دانشجوئی در ایرانحق دادرسی عادلانهحقوق بشر در ایرانحقوق شهروندی در ایرانحبس تعزیریحبس تعزیری زندانیان سیاسیدانشجویاندانشجویان ایراندانشجویان در ایرانسرکوب تجمعات دانشجویانسرکوب دانشجویانسرکوب دانشجویان ایرانسرکوب دانشجویان در ایرانسرکوبء دانشجویان در ایرانشعبه 36شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر استان تهرانشعبه 36دادگاه تجدیدنظرشعبه ۲۶شعبه ۲۶ دادگاه انقلابشعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهرانشعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظرشعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهرانشعبه ۳۶ دادگاه انقلابشعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظرشعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهرانشعبه سی و شش دادگاه تجدیدنظر استان تهرانشعبه۳۶ دادگاه تجدید نظرشعبه۳۶دادگاه تجدیدنظر استان تهرانعادل گرجیعادل گرجی فعال دانشجوییعادل گرجی دانشجو

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: