•                  
شنبه , ۱۱ تیر , ۱۴۰۱
یکشنبه, جولای 3

انتقال آرشام رضایی، زندانی سیاسی به بند عمومی زندان رجائی شهر کرج

0
705

حقوق بشر در ایران امروز شنبه ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۹، آرشام « محمود » رضائی، زندانی سیاسی محبوس در سلول انفرادی زندان رجائی شهر کرج به بند عمومی این زندان منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز جمعه ۲۸ آذر ماه ۱۳۹۹، آرشام « محمود » رضائی، فعال مدنی و زندانی سیاسی، پس از تحمل ۲۸ روز سلول انفرادی در زندان رجائی شهر کرج به بند عمومی این زندان منتقل شد. این فعال مدنی از بابت پرونده اول خود در مجموع به تحمل ۸ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد که با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی تحمل ۵ سال از مجموع آن بر علیه این زندانی سیاسی اجرائی شد. این زندانی سیاسی در پرونده جدید خود هم با اتهاماتی مورد تفهیم قرار گرفته و در انتظار طی مراحل دادرسی است. 

یک منبع مطلع ضمن اعلام این خبر به حقوق بشر در ایران گفت: “در حالی که آرشام رضائی باید در تاریخ ۱۶ آذر ماه از سلول انفرادی به بند عمومی در زندان رجائی شهر منتقل می شد اما در ادامه اعمال فشار به این زندانی سیاسی وی را ۲۸ روز پس از انتقالش به زندان رجائی شهر در سلول انفرادی در بند امن سازمان اطلاعات سپاه به بهانه قرنطینه کرونا محبوس کردند و عصر جمعه به بند عمومی این زندان منتقل شد.”

این فعال مدنی، پیش از انتقالش به زندان رجائی شهر، در تاریخ ۱ آذر ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۲ بازپرسی دادسرای زندان اوین به ریاست محمود حاج مرادی با اتهامات جدید از قبیل « اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور » و « فعالیت تبلیغی علیه نظام » مورد تفهیم اتهام قرار گرفت. 

آرشام رضائی، در تاریخ ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۹، در پی یورش ماموران انتظامی به همراه برگه جلب وی به بهانه اجرای حکم حبس تعزیری اش بازداشت و به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل شد و پس از اتمام مراحل بازجوئی و بازپرسی در تاریخ ۲ آذر ماه ۱۳۹۹، برای آغاز دوران محکومیت حبس تعزیری خود به سلول انفرادی در بند قرنطینه زندان رجائی شهر کرج منتقل شد.

این فعال مدنی، پیش از این نیز با توجه به تماس تلفنی دریافتی قبلی در تاریخ ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۹، به شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای زندان اوین مراجعه کرده بود اما مسئولان اجرای احکام از پذیرش وی علیرغم احضارش به شعبه مذکور سر باز کرده و اعلام کرده بودند به علت شیوع کرونا اجرای حکم حبس این فعال مدنی تعلیق شده و در ادامه ۲ روز بعد با تماسهای تهدیدآمیز آرشام رضائی را برای حضور در زندان برای تحمل حبس فراخوانده بودند. 

رضائی، در تاریخ ۲۵اسفند ماه ۱۳۹۷, توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه از بابت اتهامات تبلیغ علیه نظام, اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و توهین به رهبری، به تحمل ۸ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. با اعلام اعتراض و ارجاع پرونده این فعال مدنی به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تاریخ ۲۸ تیر ماه ۱۳۹۹ این حکم عیناً تائید شد. 

آرشام رضائی, در تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۸, با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد ریال تا اتمام مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد. 

لازم به ذکر است, در تاریخ ۲۸ مهر ماه ۱۳۹۸, شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران با اعلام به این زندانی سیاسی مبنی بر مفقود شدن لایحه دفاعیه وی به این زندانی سیاسی ۲۴ ساعت فرصت تنظیم و تکمیل لایحه ای جدید برای ارائه در دادگاه تجدید نظر را داده بود.

محمود « آرشام »رضائی, در تاریخ ۸ اسفند ماه ۱۳۹۷, توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “محمد مقیسه” از بابت اتهامات تبلیغ علیه نظام, اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و توهین به رهبری،  محاکمه شد. پس از اتمام جلسه تفهیم اتهام آرشام رضائی, توسط محمد مقیسه، قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود آنچه بیش از هر نکته در طی این جلسه حائز اهمیت بود این نکته بود که “محمد مقیسه” در طی جلسه از قبول وکیل برای پرونده این فعال مدنی سر باز زده بود و از سوی دیگر علیرغم صدور قرار وثیقه تعیین شده که مبلغ آن ۲۵۰ میلیون تومان برای آرشام رضائی بود از تودیع آن ممانعت بعمل آورد و با افزایش مبلغ وثیقه به یک میلیارد تومان از آزادی موقت آرشام رضائی ممانعت بعمل آورد.

در تاریخ ۲۷ دی ماه ۱۳۹۷, حقوق بشر در ایران, با انتشار گزارشی از صدور قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان برای آزادی موقت آرشام رضائی، از برگزاری جلسه تفهیم اتهام این فعال مدنی در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۳۹۷ را اطلاع رسانی کرده بود.

این فعال مدنی در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۳۹۷, پس از سپری کردن ۱۳ روز سلول انفرادی بند امنیتی ۱ الف سپاه پاسداران, به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای امنیت واقع در زندان اوین منتقل و مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و با صدور قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان راهی قرنطینه زندان اوین شد.

آرشام رضائی, در تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۳۹۷, توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در حوالی میدان انقلاب تهران بازداشت و پس از انتقال به محل سکونت و تفتیش منزل وی و ضبط وسائل شخصی, این فعال مدنی به سلول انفرادی بند ۱ الف در افسریه تهران منتقل شد. 

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی, بازجو و بازپرسی بیطرف از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوین گر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند. 

برچسب هافعال مدنینقض حقوق بشر در ایرانآزادی زندانی سیاسیسرکوب فعالان مدنیزندان رجایی شهر کرجبند زندانیان سیاسی در ایرانبیانیه۱۴فعال مدنیزندان رجائی شهر در کرجفعال مدنی آرشام رضاییآرشام رضایی حبس تعزیریتفهیم اتهام آرشام رضائیزنداننقض حقوق بشرنقض حقوق بشرد ر ایرانزندانیان سیاسی در ایرانزندان رجائینقض حقوق بشر در ایران 4سلول انفرادی در زندان رجائی شهر کرجزندانیان سیاسی زندان اوینمحمودرضائی فعال مدنیآرشام رضائی زندانی سیاسیبند امن زندان رجائی شهر کرجزندانی سیاسیزندانی سیاسی زندانی عقیدتیزندان رجائی شهر کرجآرشام رضائیزندانیان زندان رجائی شهربیماری زندانی سیاسیسرکوب فعالان مدنی ایرانزندانیان سیاسی در جمهوری اسلامیآرشام رضایی فعال مدنیآرشام رضایی زندانی سیاسیبند امن زندان رجایی شهر کرجزندانی عقیدتیانتقال زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج به یک بند امنیتیسرکوب زندانیان سیاسی در ایرانمحمودرضائیزندان رجاییسرکوب زندانیان سیاسیمحمودرضاییفعالان مدنی در جمهوری اسلامیآرشام رضائی فعال مدنیاجرای حکم حبس آرشام رضاییزندانی سیاسی آرشام رضاییزندان رجائی شهرزندان رجایی شهرفعالان مدنی بازداشت شدهمحمود آرشام رضائینقض حقوق بشر در زندان رجائی شهرحقوق بشر زندانیان سیاسیفعال مدنی آرشام رضائیسرکوب فعالان مدنی در جمهوری اسلامیفعال مدنی مشروطه خواهبازداشت آرشام رضائیزندانی سیاسی آرشام رضائیزندانیان سیاسی و عقیدتیزندانیان سیاسیسرکوب فعالان مدنی در ایرانآرشام رضاییبند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعاتزندان رجائی شهر در ایراننقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی در ایرانحبس تعزیری آرشام رضائیبازداشت محمودرضاییزندانیفعالان مدنیسرکوب فعال مدنی در ایرانمحمودآرشام رضاییزندانی سیاسی در ایراننقض حقوق شهروندی فعالان مدنی در ایراننقض حقوق بشر در جمهوری اسلامیدرخواست آزادی مشروط زندانی سیاسیحبس تعزیری آرشام رضاییبازداشت محمودرضائیزندان اوینمسوولان زندان رجائی شهراخبار زندانیان سیاسیسرکوب فعالان مدنی در تهرانمحمود(آرشام)رضائیفعالان مدنی در ایرانزندان رجایی شهر در کرجحبس تعزیری زندانیان سیاسیفعال مدنی در ایرانآرشام رضائی حبس تعزیریبازداشت آرشام رضایی

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: