•                  
چهارشنبه , ۳۰ مهر , ۱۳۹۹
چهارشنبه, اکتبر 21

بهنام شیخی و حمید منافی، دو زندانی سیاسی به مرخصی اعزام شدند

0
56

حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۲۳ مهر ماه ۱۳۹۹، حمید منافی نادارلی و  بهنام شیخی سامانلو، دو زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین به مرخصی اعزام شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، عصر امروز چهارشنبه ۲۳ مهر ماه ۱۳۹۹، بهنام شیخی سامانلو و حمید منافی نادارلی، دو فعال ملی مدنی محبوس در زندان اوین به مرخصی اعزام شدند. این ۲ فعال ملی مدنی هریک در حال تحمل حبس های تعزیری ۲ ساله خود هستند.

یک منبع نزدیک به این افراد به حقوق بشر در ایران گفت: “امروز چهارشنبه بهنام شیخی سامانلو و حمید منافی نادارلی، دو زندانی سیاسی پس از تودیع وثیقه با استناد به بخشنامه جدید قوه قضائیه مبنی بر وضعیت قرمز کرونا به مرخصی اعزام شدند. هنوز مدت این مرخصی به آنها اعلام نشده فقط مسئول اجرای احکام شهرستان بهارستان به این افراد اعلام کرد که در اسرع وقت زمان این مرخصی به آنها اعلام خواهد شد.”

در تاریخ ۲۵ شهریور ماه ۱۳۹۹، بهنام شیخی و همچنین در تاریخ  ۲۶ شهریور ماه ۱۳۹۹، حمید منافی نادارلی، هر یک به مرخصی ۱ هفته ای اعزام شده بودند که بعدا این مرخصی برای مدت ۳ هفته دیگر تمدید شده بود. این دو فعال مدنی در تاریخ ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۹، پس از اتمام دوران مرخصی برای تحمل ادامه حبس به زندان اوین مراجعه کردند. 

حمید منافی نادارلی و بهنام شیخی، در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹, برای تحمل حبس تعزیری ۲ ساله خود از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند. 

بهنام شیخی و حمید منافی نادارلی, در اسفند ماه سال ۱۳۹۲ در نسیم شهر « اکبر آباد » از توابع شهرستان شهریار, به همراه  اکبر آزاد، علیرضا فرشی، به اتهام برگزاری مراسمی به مناسبت روز جهانی زبان مادری توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شدند. 

با آغاز مراحل دادرسی پرونده حمید منافی و بهنام شیخی به همراه ۲ فعال ملی مدنی دیگر توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب بهارستان به اتهام مشارکت در تشکیل جمعیت به منظور برهم زدن امنیت کشور محاکمه و  هر یک به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری, دو سال تبعید به شهرستان ازنا از توابع استان لرستان محکوم شدند. این حکم پس از ارجاع پرونده به شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی بابائی مورد بررسی مجدد قرار گرفت و حمید منافی و بهنام شیخی هر یک به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و ۲ تبعید به شهرستان ازنا محکوم شدند. 

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این ۲ فعالان ملی مدنی روز دوشنبه ۲ دی ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی بابائی و مستشار دادگاه “زنجانی”, به همراه محمد فقیهی, وکیل مدافع متهمان این پرونده از بابت رسیدگی مجدد به اتهام “مشارکت در تشکیل جمعیت به منظور برهم زدن امنیت کشور”, در مرحله تجدید نظر خواهی برگزار شد و این ۲ فعالان ملی مدنی در مجموع به تحمل ۸ سال حبس تعزیری و ۸ سال تبعید محکوم شدند. 

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

سرکوب فعالان ملی مدنی, ناقض, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید کرده است.  

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید شده در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

 بازداشت خودسرانه افراد و عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

برچسب هازندانیزندان اوینزندانی سیاسیزندانی عقیدتیزندانیان سیاسی و عقیدتیحق مرخصیمرخصی درمانیفعال ترکزندانیان سیاسیسرکوب شهروندان در ایرانمرخصیمرخصی زندانیفعال ترک آذریمرخصی استعلاجیسرکوب آزادی بیان در ایرانسرکوب فعالان حقوق بشر در ایرانسرکوب آزادی بیانسرکوب آزادی بیان و قلمسرکوب فعالان مدنی در ایرانبهنام شیخیمحرومیت از حق مرخصیسرکوب فعالان مدنیفعال ترک اذریفعال ترک آذربایجانیسرکوب شهروندان آذریزندانیان سیاسی در ایرانفعال ترک زبانسرکوب فعالان ملیسرکوب فعالان ملی مدنیفعال ترک آذربایچانیفعال ترک اذربایجانیفعالان ملی مدنیسرکوب شهروندان آذری در ایرانفعال ترک آذربایجانسرکوب فعالان ملی مدنی در ایرانحمید منافیفعالان ملی مدنی در ایرانحقوق بشر زندانیان سیاسیبازداشت فعالان ملی مدنیشهروندان آذری در ایرانفعال ترک ترک آذربایجانیسرکوب فعالان ملی مدنی در جمهوری اسلامیزندانیان زندان اوینفعال ترک در ایرانمحاکمه فعالان ملی مدنیحق مرخصی زندانیمرخصی به زندانیمرخصی زندانیانمرخصی زندانیان سیاسیحبس تعزیری زندانیان سیاسیشهروندان آذریشهروندان آذری زبان در ایرانفعال ترک آذربایجانی در ایرانفعال ترک آذری در ایرانفعال ترک شهرستان اردبیلحمیدمنافی نادارلیحمید منافی نادارلیشهروندان آذری زبان در ایارنشهروندان آذری در جمهوری اسلامیزندانیان سیاسی زندان اوینزندانیان سیاسی در جمهوری اسلامیفعالان ملی مدنی در شهرستان نقدهبازداشت شهروندان آذری در ایرانفعالان ملی مدنی در جمهوری اسلامیسرکوب شهروندان آذری زبان در جمهوری اسلامیمرخصی زندانی سیاسیمرخصی به زندانیانحق مرخصی زندانیان سیاسیفعالان ملی مدنی در اردبیلحق مرخصی زندانیان سیاسی در ایرانمرخصی زندانیان سیاسی در ایرانحق مرخصی زندانی سیاسیحق مرخصی زندانیان در ایرانفعالان ملی مدنی اردبیلفعالان ملی مدنی شهرستان خویشهروندان شهروندان آذریفعالان ملی مدنی ایرانتبعید فعالان ملی مدنی در ایرانبازداشت فعالان ملی مدنی تبریزفعال ملی مدنی حمید منافی نادارلیفعال ملی مدنی حمید منافیحمید منافی فعال ترک آذریحمید منافی فعال ترک آذربایجانیحمید منافی نادارلی فعال ترک آذریحمید منافی نادارلی فعال آذربایجانیبازداشت بهنام شیخیبهنام شیخی فعال ملی مدنیفعالان ملی مدنی ارومیهبهنام شیخی فعال ترکبهنام شیخی فعال ترک آذریبهنام شیخی فعال ترک آذربایجانیبهنام شیخی فعال آذربایجانیفعال ملی مدنی بهنام شیخیفعال ترک آذری بهنام شیخیحمید منافی نادارلی فعال ترک آذربایجانیفعالان ملی مدنی تبریزشهروندان آذری زبانفعالان ملی مدنی شهرستان مراغهشهروندان آذری ایرانمحاکمه شهروندان آذریفعال ترک بهنام شیخیفعال آذربایجانی بهنام شیخیشهروندان آذری زبان در جمهوری اسلامیفعال ترک آذربایجانی حمید منافیفعال ترک آذربایجانی حمیدمنافی

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: