•                  
یک شنبه , ۰۲ آبان , ۱۴۰۰
یکشنبه, اکتبر 24

آرش گنجی، فعال ادبی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد

0
368

حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۸ دی ماه ۱۳۹۹، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات آرش گنجی، فعال ادبی و مترجم در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدرضا عموزاد و همچنین متهم این پرونده به همراه ناصر زرافشان، وکیل مدافع وی برگزار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کانون نویسندگان ایران، امروز دوشنبه ۸ دی ماه ۱۳۹۹، آرش گنجی، فعال ادبی، مترجم و منشی هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدرضا عموزاد، محاکمه و این فعال ادبی به همراه ناصر زرافشان، وکیل مدافع خود در این جلسه دادرسی حاضر و دفاعیاتشان را به دادگاه از بابت اتهامات منتسبه ارائه کردند. گنجی در اولین روز دی ماه سال گذشته توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از ۲۹ روز با تودیع وثیقه آزاد شد و در مراحل دادرسی اولیه در تاریخ ۲۵ خرداد ماه ۱۳۹۹، پس از حضور در اولین جلسه دادرسی به دستور محمد مقیسه، قاضی وقت پس از افزایش وثیقه بازداشت و به زندان اوین منتقل و ۶ روز بعد با تودیع وثیقه جدید آزاد شد. 

براساس این گزارش، اتهامات تفهیم شده به آرش گنجی که به همراه ناصر زرافشان، وکیل مدافع خود دفاعیاتشان را از بابت آن به محمدرضا عموزاد، قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران ارائه کردند « اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی »، « تبلیغ علیه نظام » و « عضویت و همکاری با گروهک مخالف نظام » که مصداق جملگی این اتهامات ترجمه کتابی درباره‌ تحولات کردستان سوریه به نام ( کلید کوچک دروازه‌ای بزرگ ) است عنوان شد. 

لازم به ذکر است، در تاریخ ۱۰ آذر ماه ۱۳۹۹، جلسه دوم دادگاه رسیدگی به اتهامات آرش گنجی، فعال ادبی و مترجم در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدرضا عموزاد برگزار شد اما به علت بیماری و غیب متهم جلسه دادرسی به زمان دیگری موکول شده بود. 

پیش از این نیز کانون نویسندگان ایران اعلام کرده بود در تاریخ ۲۹ شهریور ماه ۱۳۹۹، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات آرش گنجی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه، قاضی وقت شعبه مذکور برگزار خواهد شد اما در این گزارش به آن جلسه دادرسی اشاره ای نشده است. 

این فعال ادبی، در تاریخ ۲۵ خرداد ماه ۱۳۹۹، پس از حضور در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران و تفهیم و آغاز مراحل دادرسی در انتهای جلسه با افزایش مبلغ وثیقه تودیع شده قبلی وی توسط محمد مقیسه از ۴۵۰ میلیون تومان ۳ میلیارد تومان و عدم توانائی تامین آن بازداشت و به زندان اوین منتقل شد و در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹, پس از تودیع وثیقه جدید بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

در تاریخ ۱ دی ماه ۱۳۹۸, آرش گنجی, در پی یورش ماموران امنیتی « پلیس امنیت » به منزل شخصی وی در تهران پس از تفتیش منزل و ضبط لوازم شخصی بازداشت و پس از ۵ روز طی تماسی با خانواده خود اعلام کرد که در بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین تحت بازجوئی است. 

آرش گنجی، در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۳۹۸, پس از اتمام دوران بازجوئی، تفهیم اتهام و تحمل ۲۹ روز سلول انفرادی با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۴۵۰ میلیون تومان بطور موقت تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

گنجی، مترجم کتابهایی همچون غروب خدایان برفراز نظم نوین جهانی, مبارزه بر سر شیوه تفکر در جنبش طبقه کارگر و کشتن موش در یکشمبه و چندین جلد کتاب دیگر می باشد. 

بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی بی اساس و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری به اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فرا قانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که حکومت جمهوری اسلامی خود تدوین گر آن هست و فقط ادعای عمل بر آن را دارند.

برچسب هاحقوق بشرفعال حقوق بشرحقوق بشر در ایراندادگاه انقلابدادگاه انقلاب تهرانمحاکمهنقض حقوق بشر در ایرانسرکوب آزادی بیان و اندیشه در ایرانشعبه ۲۸ دادگاه انقلابکانون نویسندگان ایرانسرکوب آزادی بیان در ایرانسرکوب فعالان حقوق بشر در ایرانفعال ادبی و فرهنگیسرکوب آزادی بیانسرکوب آزادی بیان و قلمسرکوب آزادی بیان و عقیده در ایرانبیانیه کانون نویسندگان ایرانکانون نویسندگانشعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهرانشعبه ۲۸دادگاه انقلابهیئت دبیران کانون نویسندگان ایرانشعبه۲۸ دادگاه انقلابهیأت دبیران کانون نویسندگان ایرانفعال ادبیحقوق بشر در جمهوری اسلامیمحاکمه شهروندانسرکوب آزادی بیان در ایران 4دادگاه انقلاب صدور حکم حبسشعبه ۲۸ دادگاه اتقلابشعبه ۲۸شعبه۲۸ دادگاه انقلاب تهرانحقوق بشر درایرانسرکوب آزادی بیان و عقیدهاعضای کانون نویسندگان ایرانسرکوب آزادی بیان در ایارنحقوق بشر در جمهوری اسلامی ایرانشعبه ۲۸ دادگاه انقلاب در تهرانسرکوب آزادی بیان و قلم در ایرانحقوق بشر زندانیان سیاسیسرکوب آزادی بیان در جمهوری اسلامیسرکوب آزادی بیان در ایرتنبازداشت و سرکوب آزادی بیانآرش گنجیبازداشت آرش گنجیشعبه28 دادگاه انقلابشعبه ۲۸ نقض حقوق شهروندی در ایرانآرش گنجی مترجمآزادی آرش گنجی نویسندهمحمدرضا عموزادمحاکمه فعالان رسانه ایمحمدرضاعموزادشعبه۲۸دادگاه انقلاب تهرانسرکوب آزادی بیان و اندیشهشعبه ۲۸ دادگاه تجدید نظر استان مازندرانشعبه28دادگاه انقلاب تهرانشعبه بیست و هشت دادگاه انقلاب تهرانمحاکمه آرش گنجیفعال ادبی آرش گنجیشعبه28 دادگاه انقلاب تهرانکانون نویسندگان در ایرانفعال ادبی در ایرانشعبه بیست و هشتشعبه۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان مازندرانحق آزادی بیان در ایرانشعبه28 دادگاه انقلاب در تهرانقاضی محمدرضاعموزادقاضی شعبه۲۸دادگاه انقلاب تهراننقض حق آزادی بیان در ایرانشعبه بیست و هشت دیوان عالی کشورقاضی شعبه۲۸ دادگاه انقلابقاضی شعبه ۲۸دادگاه انقلاب تهرانشعبه۲۸ دادگاه انقلاب در تهران

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: