جمعه , ۰۴ فروردین , ۱۴۰۲
جمعه, مارس 24

بازداشت ۳ شهروند ساکن ارومیه جهت اجرای احکام حبس تعزیری

0
1073

حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۱۸ دی ماه ۱۳۹۹، سه شهروند اهل ارومیه جهت سپری کردن دوران محکومیت حبس تعزیری خود بازداشت و به بند قرنطینه زندان مرکزی این شهر منتقل شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۱۸ دی ماه ۱۳۹۹، شهرام کاظمیان، فعال مدنی ساکن ارومیه برای سپری کردن حبس تعزیری ۳ ساله خود بازداشت و به بند قرنطینه زندان مرکزی ارومیه منتقل شد. همچنین طی روزهای اخیر، صفر نوری و فرهاد نوری، دو شهروند اهل منطقه ترگور از توابع شهرستان ارومیه برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود بازداشت و به زندان ارومیه منتقل شدند.

در خصوص شهرام کاظمیان لازم به ذکر است، این فعال مدنی، در تاریخ ۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست علی شیخلو از بابت اتهام عضویت در گروههای معاند نظام, به تحمل ۶ حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, توسط شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی عیناً تائید شد. با اعلام اعتراض مجدد و ارجاع پرونده به شعبه دیوان عالی کشور این حکم به ۳ سال حبس تعزیری کاهش پیدا کرد. 

کاظمیان، در تاریخ ۱۶ دی ماه ۱۳۹۸, توسط ماموران اداره اطلاعات ارومیه بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه این ارگان امنیتی و طی مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده در تاریخ ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۸ به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد و پس از اتمام ۲ جلسه دادرسی و تهیه وثیقه در تاریخ ۱۹ فروردین ماه ۱۳۹۹, بطور و موقت و با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان از زندان مرکزی ارومیه آزاد شد. 

 همچنین در خصوص صفر نوری و فرهاد نوری، این شهروندان در شهریور ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه از بابت اتهام اتهام « اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران » محاکمه و هر یک به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند. این حکم با اعلام اعتراض و ارجاع به ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در دی ماه ۱۳۹۹ عیناً تائید و به این شهروندان ابلاغ شد. 

جملگی این شهروندان در تاریخ ۲۴ مرداد ماه ۱۳۹۸، توسط ماموران اطلاعات سپاه در ارومیه بازداشت و به بازداشتگاه قرارگاه زیوه و سپس به بازداشتگاه قرارگاه سیدالشهدا ارومیه منتقل شدند و در تاریخ ۲۱ شهریور ماه ۱۳۹۸، پس از اتمام مراحل بازجوئی به اندرزگاه ۳ سالن ۴ زندان مرکزی ارومیه منتقل شدند. 

پرویز نوری و صفر نوری، در تاریخ ۲۰ مهر ماه ۱۳۹۸ و علی عزیزی و فرهاد نوری هم در تاریخ ۱۶ مهر ماه همان سال هر یک با تودیع وثیقه هایی به مبلغ ۲ میلیارد ریال بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شدند. 

سرکوب شهروندان و پرونده سازی بی ضابطه بر علیه آنها ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و  ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد تاکید شده در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.  

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند. 

برچسب هادادگاه انقلابشهروندان کوردسرکوب زندانیان سیاسی در ایرانسرکوب شهروندان کورد ایرانبند۱۲ زندان مرکزی ارومیهاجرای حکم حبس تعزیریشعبه دادگاه انقلاب ارومیهنقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی در ایرانشهرام کاظمیان ارومیهزندانی سیاسی کورد در ایراننقض حقوق بشر در زندان مرکزی ارومیهزندانیان سیاسی کوردبازداشت فرهادنوریدادگاه تجدیدنظرزندانیان سیاسینقض حقوق شهروندان کورد در ایرانصدور حکم حبس تعزیریشعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیهسلول انفرادی زندان ارومیهسلول انفرادی در زندان مرکزی ارومیهاجرای حبس تعزیریحق مرخصی زندانیان سیاسیبازداشت شهروندان کورداندرزگاه 1 سالن 2 زندان ارومیهشعبه1 دادگاه انقلاب ارومیهبازداشت فرهاد نوریدادگاه انقلاب ارومیهنقض حقوق شهروندی در ایراناحزاب کوردی در ایرانبند جوانان زندان مرکزی ارومیهبند زندانیان سیاسی در ایرانشعبه ۱ دادگاه انقلاب ارومیهشعبه ۳ دادگاه انقلاب ارومیهاحزاب کوردستانشهروندان کورد زندانی سیاسیزندانیان سیاسی کورد در ایرانشهرام کاظمیان دادگاه انقلاب ارومیهشعبه یک دادگاه انقلاب ارومیهشعبه2 دادگاه انقلاب ارومیهفرهاد نوری زندانی سیاسیاجرای حکم حبساحزاب کوردفرهاد نوریاحزاب کورد سیاسیبند ۱۲ زندان مرکزی ارومیهاسامی زندانیان سیاسی زندان ارومیهصفرنوریبند ۱۲ زندان ارومیهزندانیان سیاسی در زندان ارومیهحق مرخصی زندانیان سیاسی در ایرانشعبه 1 دادگاه انقلاب ارومیهشعبه2دادگاه انقلاب ارومیهشعبه 2دادگاه انقلاب ارومیهفرهادنوری زندانی سیاسیزندانیان سیاسی و عقیدتینقض حقوق شهروندیاخبار زندانیان سیاسیهمکاری با احزاب کوردیزندانیان سیاسی در ایراندادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربیاسامی زندانیان سیاسی در زندان مرکزی ارومیهمرخصی زندانیان سیاسیزندانیان سیاسی زندان اویننافرمانی مدنی زندانیان سیاسیزندان ارومیه در ایرانشعبه 2 دادگاه انقلاب ارومیهبازداشت و اجرای حکم حبسبازداشت شهرام کاظمیانصفر نوری زندانی سیاسیزندان ارومیهنقض حقوق بشر در ایراناحزاب کوردیزندانی سیاسی کوردسرکوب شهروندان کوردسرکوب زندانیان سیاسیزندانیان سیاسی زندان مرکزی ارومیهنقض حقوق بشر در جمهوری اسلامیزندانیان سیاسی در جمهوری اسلامیزندانیان عقیدتی زندان مرکزی ارومیهسرکوب زندانیان سیاسی ایرانعلی شیخلو دادگاه انقلاب ارومیهسلول انفرادی در زندان ارومیهشهرام کاظمیان زندانی سیاسیزندانیان سیاسی در زندان مرکزی ارومیهزندان مرکزی ارومیهنقض حقوق بشرنقض حقوق بشرد ر ایرانشهروندان کورد ایرانشعبه اول دادگاه انقلاب ارومیهحقوق بشر زندانیان سیاسیفرهادنوریحقوق زندانیان سیاسیشهروندان کورد در جمهوری اسلامیزندان مرکزی ارومیه کروناشعبه دو دادگاه انقلاب ارومیهشعبه 3 دادگاه انقلاب ارومیهشعبه۳ دادگاه انقلاب ارومیهبازداشت صفر نوریحبس تعزیریشهروندان کورد در ایرانسرکوب شهروندان کورد در ایرانزندانی سیاسی کرداحزاب کورد مخالف نظامبازداشت شهروندان کورد در ایرانصفر نوریحبس تعزیری زندانیان سیاسیشهرام کاظمیانزندانیان محبوس در زندان ارومیهبازداشت جهت اجرای حکم حبس تعزیریشعبه۲دادگاه انقلاب ارومیهشعبه ۳دادگاه انقلاب ارومیهبازداشت صفرنوری

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.