•                  
شنبه , ۱۱ تیر , ۱۴۰۱
شنبه, جولای 2

بازداشت ۳ شهروند ساکن ارومیه جهت اجرای احکام حبس تعزیری

0
757

حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۱۸ دی ماه ۱۳۹۹، سه شهروند اهل ارومیه جهت سپری کردن دوران محکومیت حبس تعزیری خود بازداشت و به بند قرنطینه زندان مرکزی این شهر منتقل شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۱۸ دی ماه ۱۳۹۹، شهرام کاظمیان، فعال مدنی ساکن ارومیه برای سپری کردن حبس تعزیری ۳ ساله خود بازداشت و به بند قرنطینه زندان مرکزی ارومیه منتقل شد. همچنین طی روزهای اخیر، صفر نوری و فرهاد نوری، دو شهروند اهل منطقه ترگور از توابع شهرستان ارومیه برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود بازداشت و به زندان ارومیه منتقل شدند.

در خصوص شهرام کاظمیان لازم به ذکر است، این فعال مدنی، در تاریخ ۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست علی شیخلو از بابت اتهام عضویت در گروههای معاند نظام, به تحمل ۶ حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, توسط شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی عیناً تائید شد. با اعلام اعتراض مجدد و ارجاع پرونده به شعبه دیوان عالی کشور این حکم به ۳ سال حبس تعزیری کاهش پیدا کرد. 

کاظمیان، در تاریخ ۱۶ دی ماه ۱۳۹۸, توسط ماموران اداره اطلاعات ارومیه بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه این ارگان امنیتی و طی مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده در تاریخ ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۸ به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد و پس از اتمام ۲ جلسه دادرسی و تهیه وثیقه در تاریخ ۱۹ فروردین ماه ۱۳۹۹, بطور و موقت و با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان از زندان مرکزی ارومیه آزاد شد. 

 همچنین در خصوص صفر نوری و فرهاد نوری، این شهروندان در شهریور ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه از بابت اتهام اتهام « اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران » محاکمه و هر یک به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند. این حکم با اعلام اعتراض و ارجاع به ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در دی ماه ۱۳۹۹ عیناً تائید و به این شهروندان ابلاغ شد. 

جملگی این شهروندان در تاریخ ۲۴ مرداد ماه ۱۳۹۸، توسط ماموران اطلاعات سپاه در ارومیه بازداشت و به بازداشتگاه قرارگاه زیوه و سپس به بازداشتگاه قرارگاه سیدالشهدا ارومیه منتقل شدند و در تاریخ ۲۱ شهریور ماه ۱۳۹۸، پس از اتمام مراحل بازجوئی به اندرزگاه ۳ سالن ۴ زندان مرکزی ارومیه منتقل شدند. 

پرویز نوری و صفر نوری، در تاریخ ۲۰ مهر ماه ۱۳۹۸ و علی عزیزی و فرهاد نوری هم در تاریخ ۱۶ مهر ماه همان سال هر یک با تودیع وثیقه هایی به مبلغ ۲ میلیارد ریال بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شدند. 

سرکوب شهروندان و پرونده سازی بی ضابطه بر علیه آنها ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و  ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد تاکید شده در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.  

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند. 

برچسب هافرهاد نوریفرهاد نوری زندانی سیاسیفرهادنوریفرهادنوری زندانی سیاسیمرخصی زندانیان سیاسینقض حقوق بشرنقض حقوق بشر در ایراننقض حقوق بشر در جمهوری اسلامینقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی در ایراننقض حقوق بشر در زندان مرکزی ارومیهنقض حقوق بشرد ر ایراننقض حقوق شهروندینقض حقوق شهروندی در ایراننقض حقوق شهروندان کورد در ایراننافرمانی مدنی زندانیان سیاسیهمکاری با احزاب کوردیاندرزگاه 1 سالن 2 زندان ارومیهاجرای حکم حبساجرای حکم حبس تعزیریاجرای حبس تعزیریاحزاب کورداحزاب کورد مخالف نظاماحزاب کورد سیاسیاحزاب کوردیاحزاب کوردی در ایراناحزاب کوردستاناخبار زندانیان سیاسیاسامی زندانیان سیاسی در زندان مرکزی ارومیهاسامی زندانیان سیاسی زندان ارومیهبند ۱۲ زندان مرکزی ارومیهبند ۱۲ زندان ارومیهبند جوانان زندان مرکزی ارومیهبند زندانیان سیاسی در ایرانبند۱۲ زندان مرکزی ارومیهبازداشت فرهاد نوریبازداشت فرهادنوریبازداشت و اجرای حکم حبسبازداشت جهت اجرای حکم حبس تعزیریبازداشت شهروندان کوردبازداشت شهروندان کورد در ایرانبازداشت شهرام کاظمیانبازداشت صفر نوریبازداشت صفرنوریحق مرخصی زندانیان سیاسیحق مرخصی زندانیان سیاسی در ایرانحقوق بشر زندانیان سیاسیحقوق زندانیان سیاسیحبس تعزیریحبس تعزیری زندانیان سیاسیدادگاه انقلابدادگاه انقلاب ارومیهدادگاه تجدیدنظردادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربیزندان مرکزی ارومیهزندان مرکزی ارومیه کرونازندان ارومیهزندان ارومیه در ایرانزندانی سیاسی کوردزندانی سیاسی کورد در ایرانزندانی سیاسی کردزندانیان محبوس در زندان ارومیهزندانیان سیاسیزندانیان سیاسی و عقیدتیزندانیان سیاسی کوردزندانیان سیاسی کورد در ایرانزندانیان سیاسی در ایرانزندانیان سیاسی در جمهوری اسلامیزندانیان سیاسی در زندان مرکزی ارومیهزندانیان سیاسی در زندان ارومیهزندانیان سیاسی زندان مرکزی ارومیهزندانیان سیاسی زندان اوینزندانیان عقیدتی زندان مرکزی ارومیهسلول انفرادی در زندان مرکزی ارومیهسلول انفرادی در زندان ارومیهسلول انفرادی زندان ارومیهسرکوب زندانیان سیاسیسرکوب زندانیان سیاسی ایرانسرکوب زندانیان سیاسی در ایرانسرکوب شهروندان کوردسرکوب شهروندان کورد ایرانسرکوب شهروندان کورد در ایرانشهروندان کوردشهروندان کورد ایرانشهروندان کورد در ایرانشهروندان کورد در جمهوری اسلامیشهروندان کورد زندانی سیاسیشهرام کاظمیانشهرام کاظمیان ارومیهشهرام کاظمیان دادگاه انقلاب ارومیهشهرام کاظمیان زندانی سیاسیشعبه 1 دادگاه انقلاب ارومیهشعبه 2 دادگاه انقلاب ارومیهشعبه 2دادگاه انقلاب ارومیهشعبه 3 دادگاه انقلاب ارومیهشعبه یک دادگاه انقلاب ارومیهشعبه ۱ دادگاه انقلاب ارومیهشعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیهشعبه ۳ دادگاه انقلاب ارومیهشعبه ۳دادگاه انقلاب ارومیهشعبه اول دادگاه انقلاب ارومیهشعبه دو دادگاه انقلاب ارومیهشعبه دادگاه انقلاب ارومیهشعبه1 دادگاه انقلاب ارومیهشعبه2 دادگاه انقلاب ارومیهشعبه2دادگاه انقلاب ارومیهشعبه۲دادگاه انقلاب ارومیهشعبه۳ دادگاه انقلاب ارومیهصفر نوریصفر نوری زندانی سیاسیصفرنوریصدور حکم حبس تعزیریعلی شیخلو دادگاه انقلاب ارومیه

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: