•                  
شنبه , ۱۱ تیر , ۱۴۰۱
شنبه, جولای 2

پیمان فرهنگیان به تحمل ۱۱ سال حبس محکوم شد

0
394

حقوق بشر در ایران امروز دوشنبه ۱۷ آذر ماه ۱۳۹۹، شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان آستانه اشرفیه با صدور دادنامه ای پیمان فرهنگیان، شاعر و فعال فرهنگی ساکن شهرستان اشرفیه را به تحمل ۴ سال حبس تعزیری و ۷ سال حبس تعلیقی محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۱۷ آذر ماه ۱۳۹۹، پیمان فرهنگیان، فعال مدنی ساکن بندر کیاشهر، توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان آستانه اشرفیه، ریاست قاضی سید صادق حسینی، از بابت مجموع اتهامات، توهین به مقدسات اسلام، توهین و اهانت به انبیا و توهین و اهانت به ائمه، توهین به روح الله خمینی، توهین به رهبری، توهین به مسئولان نظام از طریق انتشار کاریکاتور از احمد جنتی و احمد علم الهدی » در فضای مجازی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و به نفع گروه‌های مخالف نظام « گروه‌های مارکسیستی و سوسیالیستی »، فعالیت تبلیغی علیه نظام، تبلیغ به نفع سازمان‌های مخالف نظام « سوسیالیست و کمونیست »، تحریک و اغوای مردم از طریق انتشار مطالبی در خصوص خیزش آبان ماه و میزان سبعیت حکومت سرمایه داری اسلامی به قصد بر هم زدن امنیت کشور، تحریک مردم به اعمال خشونت آمیز با انتشار مطالبی در خصوص خشونت، اسلحه و تسلیح همگانی، در مجموع به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد که ۴ سال این مدت حبس تعزیری و ۷ سال باقی مانده آن با طول مدت تعلیق ۵ ساله محکوم شد. این فعال ادبی پیش از این توسط شعبه مذکور به صورت غیابی به تحمل ۳۸ سال حبس تعزیری و ۱ سال تحمل مجازات تکمیلی محکوم شده بود.  

حسین تاج، وکیل دادگستری ضمن اعلام این خبر در صفحه شخصی خود نوشت: “نتیجه اعتراض و واخواهی نسبت به حکم محکومیت پیمان فرهنگیان به ۳۸ سال حبس تعزیری که ۱۱سال آن قابل اجرا بود از سوی شعبه ۱۰۲ کیفری دو آستانه اشرفیه ابلاغ شد. از مجموع ۱۱ سال حبس تعزیری، ۷ سال به مدت ۵ سال تعلیق و ۴ سال از حبس قابل اجراست. دفاعیات مورد توجه واقع نشد و تجدیدنظرخواهی می‌شود.”

در تاریخ ۲ مهر ماه ۱۳۹۹، شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان آستانه اشرفیه، بدون تشکیل جلسه دادرسی با صدور دادنامه ای، پیمان فرهنگیان، فعال ادبی و کارگر ساکن بندر کیاشهر را در مجموع به تحمل ۳۸ سال حبس تعزیری و ۱ سال تحمل مجازات تکمیلی محکوم کرد و در تاریخ ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۹، با دریافت ابلاغیه ای به جلسه واخواهی به تاریخ رسیدگی ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۹، احضار شده بود. 

براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان آستانه اشرفیه: “پیمان فرهنگیان، از بابت اتهام توهین به مقدسات اسلام، توهین و اهانت به انبیاء، توهین و اهانت به ائمه اسلام به ۳ فقره ۵ سال حبس تعزیری، به اتهام توهین به روح الله خمینی و توهین به رهبری به تحمل ۲ فقره ۲ سال حبس تعزیری، به اتهام توهین به مسئولان نظام « انتشار کاریکاتور احمد جنتی و احمد علم الهدی » در فضای مجازی به تحمل ۲ فقره ۶ ماه حبس تعزیری، به اتهام تبلیغ علیه نظام به نفع گروههای‌ معاند نظام « گروه‌های مارکسیستی و سوسیالیستی » و همچنین با اتهام تبلیغ علیه نظام و تبلیغ به نفع سازمانهای مخالف نظام « سوسیالیست و کمونیست » به تحمل ۲ فقره ۱ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام تحریک و اغوای مردم از طریق انتشار مطالبی در خصوص اعتراضات آبان ماه سال ۱۳۹۸ و میزان سبعیت حکومت سرمایه داری اسلامی به قصد بر هم زدن امنیت کشور به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام تحریک مردم به اعمال خشونت آمیز با انتشار مطالبی در خصوص خشونت، اسلحه و تسلیح همگانی به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، با اتهام راه اندازی جمعیتی بیش از ۲ نفر در داخل کشور در شبکه اجتماعی سیگنال به قصد بر هم زدن امنیت کشور به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به تحمل ۱ سال شرکت اجباری در ۱ دوره کلاسهای آموزش علوم، اعتقادات و معارف دینی محکوم شد.”

پیمان فرهنگیان، در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹, توسط ماموران اداره اطلاعات شهرستان کیاسر که به منزل پدری وی یورش برده بودند پس از تفتیش منزل و ضبط وسائل توام با ضرب و بازداشت شد. 

در تاریخ ۱۰ تیر ماه ۱۳۹۹,  به دستور بازپرس شعبه بازپرسی که پرونده قضائی این فعال کارگری در آن تحت بررسی بود قرار بازداشت وی را به مدت ۲ دیگر تمدید کرده بود. 

این فعال مدنی، در تاریخ ۲۴ تیر ماه ۱۳۹۹, پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است. 

در اکثر مواقع بازداشتهای از این دست در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.

اعتراف گیری اجباری با ضرب و شتم و تهدید از جمله مصادیق بارز شکنجه و ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، است. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

برچسب هافعال کارگری پیمان فرهنگیانفعالیت تبلیغیفعالیت تبلیغی علیه نظامفعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و به نفع بهائیتقاضی صادق حسینیمحکومیت به حبس تعلیقیمحاکمه پیمان فرهنگیاننقض حقوق بشرنقض حقوق بشر بهاییان ایراننقض حقوق بشر در ایراننقض حقوق بشر در ایران 4نقض حقوق بشر در جمهورینقض حقوق بشر در جمهوری اسلامینقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی در ایراننقض حقوق بشرد ر ایرانننقض حقوق بشر در ایرانگروههای مارکسیستیگروههای سوسیالیستیپیمان فرهنگیانپیمان فرهنگیان فعال ادبیپیمان فرهنگیان شاعرپیمان فرهنگیان شاعر و فعال ادبیاتهام فعالیت تبلیغی علیه نظاماتهام توهین به مقدساتاخبار نقض حقوق بشراخبار نقض حقوق بشر در ایرانبندر کیاسربندر کیاشهربازداشت پیمان فرهنگیانتوهین به مقدساتتوهین به مقدسات اسلامیجلسه واخواهی پیمان فرهنگیانحقوق نقض حقوق بشر در ایرانحبس تعلیقیحبس تعلیقی در ایرانحبس تعزیریحبس تعزیری زندانیان سیاسیدادگاه کیفریدادگاه کیفری ۲ شهرستان آستانه اشرفیهدادگاه انقلابدادگاه انقلاب صدور حکم حبسسید صادق حسینیسیدصادق حسینیسرکوب فعالان مدنیسرکوب فعالان ادبی در ایرانسرکوب فعالان حقوق بشر در ایرانسرکوب شهروندان در ایرانشهرستان آستانهشهرستان آستانه اشرفیهشعبه 102دادگاه کیفری دو شهرستان آستانه اشرفیهشعبه ۱۰۲ دادگاه کیفریشعبه102 دادگاه کیفری 2شعبه102دادگاه کیفری 2 شهرستان آستانه اشرفیهشعبه102دادگاه کیفری دوشعبه102دادگاه کیفری2شعبه۱۰۲ دادگاه کیفری دوشعبه۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان استانه اشرفیهشعبه۱۰۲دادگاه کیفری ۲شعبه۱۰۲دادگاه کیفری۲ آستانه اشرفیهصادق حسینیصدور احکام حبس تعزیریصدور حکم حبسصدور حکم حبس و تبعیدصدور حکم حبس توام با تبعیدصدور حکم حبس تعلیقیصدور حکم حبس تعزیرصدور حکم حبس تعزیر یصدور حکم حبس تعزیریصدور حبس تعلیقیصدور حبس تعزیریصدورحکم حبس تعزیری

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: