•                    
  •                  
سه شنبه , ۱۱ بهمن , ۱۴۰۱
سه‌شنبه, ژانویه 31

جلسه سوم دادگاه بازداشت شدگان اعتراضات کمالشهر کرج برگزار شد

0
267

حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۱۲ آذر ماه ۱۴۰۱، جلسه سوم دادگاه رسیدگی به اتهامات بازداشت شدگان اعتراضات کمالشهر کرج برگزار شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، امروز شنبه ۱۲ آذر ماه ۱۴۰۱، حسین محمدی – فرزند: مهدی، جواد زرگران – فرزند: محمدرضا، بهزاد علی کناری – فرزند: عبدالرضا، محمدامین اخلاقی – فرزند: عبدالله، رضا آریا – فرزند: یحیی، پنج تن از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری در کمالشهر کرج در سومین جلسه دادرسی خود توسط شعبه اول دادگاه کرج به ریاست موسی آصف الحسینی ، محاکمه شدند. بنا بر اعلام موسی آصف الحسینی، آخرین جلسه محاکمه متهمان این پرونده برگزار شد.

براساس کیفرخواست صادره توسط دادستان عمومی و انقلاب استان البرز که در این جلسه دادرسی توسط نماینده دادستان خوانده شد:”رضا آریا – فرزند یحیی – به‌ اتهام (افساد فی‌الارض از طریق ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور)، (حمله به مأموران انتظامی و بسیج)، و (اجتماع و تبانی به‌قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور)است.

همچنین، وکیل مدافع رضا آریا در این جلسه دادرسی به قاضی دادگاه گفت:”موکل بنده به‌قصد قبلی در محل حضور نداشت، همان‌طور که در فیلم‌ها مشاهده شد، دیدیم که موکل من وارد محیط شد و با شرایط موجود کنجکاو می‌شود که چه‌اتفاقی رخ داده است.”

در ادامه جلسه دادگاه، قاضی آصف‌الحسینی از محمدامین اخلاقی، متهم این پرونده خواست در جایگاه حاضر شود.

براساس کیفرخواست صادره، محمدامین اخلاقی – فرزند: عبدالله،  به (افساد فی‌الارض از طریق ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور) و (اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی) متهم است.

متهم محمدامین اخلاقی در دفاعیات خود گفت:”اتهامات وارده نسبت به خود را قبول ندارم. من فقط در روز ۱۲ آبان شعار دادم.”

محمدامین اخلاقی گفت: “من از روی دلسوزی برای اینکه بدن شهید وسط اتوبان نباشد و یک زمانی ماشین از روی آن عبور نکند، اقدام به کشیدن بدن وی کردم.”

سپس وکیل مدافع محمدامین اخلاقی با حضور در جایگاه به دفاع از موکل خود پرداخت.

وی گفت: “در فیلم مربوط به موکل بنده، موضوعی که نشان داده شود در دست وی آلات و ادوات ممنوعه باشد، مشاهده نشده است.”

در ادامه این جلسه دادگاه، محمدامین اخلاقی با حضور در جایگاه نسبت به بیان آخرین دفاعیات خود اقدام کرد.

متهم محمدامین اخلاقی گفت:”من اتوبان را نبستم، اغتشاش نکردم، در آن محل همه جور آدمی بودند. من کاری نکردم.”

در ادامه جلسه بهزاد علی کناری – فرزند: عبدالرضا، با دستور قاضی، برای دفاع از خود در جایگاه حضور یافت.

نماینده دادستان ضمن قرائت کیفرخواست بهزاد علی کناری گفت: “متهم بهزاد علی کناری – فرزند عبدالرضا به‌اتهام (افساد فی الارض از طریق ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور) و (اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی)، بازداشت شد.”

وی اضافه کرد:”در اتوبان و زمانی که داخل خودرو بودم دیدیم یک نفر مانند یک سرباز در حال دویدن است. از ماشین پیاده شدم و دویدم به افرادی که روح اله عجمیان را دنبال می‌کردند، گفتم (بابا، سربازه، نزنیدش).”

متهم ادامه داد: دیدم با سنگ شهید را می‌زنند و سرم را چرخاندم‌ تا صحنه را نبینم، یک آن شنیدم که یک نفر گفت (زدمش)، (کشتمش) دیدم که یک نفر بدن روح الله عجمیان را روی زمین می‌کشد، در آنجا نماندم و رفتم به‌سمت خانه.

قاضی آصف‌الحسینی گفت:”در فضای مجازی مطالبی منتشر و کسی را برای حضور در (اغتشاشات) ترغیب کردید، جزییات این مطالبی را که در فضای مجازی منتشر کردید بیان کنید.”

متهم بهزاد علی کناری گفت:”من فقط کتک خوردن افراد را در فضای مجازی منتشر کردم.”

در ادامه جلسه وکیل مدافع بهزاد علی کناری با حضور در جایگاه به دفاع از موکل خود پرداخت.

وی افزود: تقاضا دارم به ماده ۲۸۶ قانون آئین دادرسی کیفری دقت کنید.

در این ماده قانونی آمده است: “هرکس به‌طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به‌گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد”.

وکیل مدافع متهم بهزاد علی کناری ادامه داد:”اعتقاد بنده این نیست که افساد فی الارض معنای پیچیده‌ای داشته باشد، اما باید یکی از مصادیق جرم علیه متهم محرز شود.”

وی اضافه کرد:”موکل بنده یک بار ایستاد و سنگی جمع کرده است، سپس دوست وی که همکارش در شرکت بوده به وی تلفنی اعلام کرده که راهی برای خروج از این ترافیک پیدا کرده است.”

وی ادامه داد:”موکل بنده اعلام کرده است که استوری‌هایش را بررسی کنید، یک مورد استوری علیه کشور با مضمون فراخوان منتشر نکرده است، قطعاً تفکرش خلاف قانون بوده و فعالیت تبلیغی کرده اما با هیچ فردی تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی نکرده است.”

وکیل مدافع متهم بهزاد علی کناری گفت:”اعتقاد بنده این است براساس ماده ۲۸۶ افساد فی الارض برای موکل بنده وجود ندارد، تقاضا دارم با رأفت اسلامی با وی برخورد شود.”

در ادامه، بهزاد علی کناری، با حضور مجدد در جایگاه به‌عنوان آخرین دفاع مطالب خود را بیان کرد.

وی افزود: من سال ۱۳۹۹ به‌اتفاق خانواده از اهواز به کرج آمدیم و زندگی کردیم، من تا حالا به بهشت سکینه نرفتم، من کاری در این محل نکردم و فقط از محل رد شدم.

در ادامه جلسه دادگاه، جواد زرگران، فرزند: محمدرضا، در جایگاه حاضر شد.

به ادعای نماینده دادستان، جواد زرگران – فرزند: محمدرضا، به (افساد فی الارض از طریق ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور) و (اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی) متهم است.

متهم جواد زرگران گفت:”بخشی از اتهامات وارده نسبت به خود را قبول ندارم، من در محل حضور داشتم اما علیه شهید عجمیان اقدامی انجام ندادم.”

وی افزود:”بعد از وقایع به داخل خودروی خودم رفتم، نیم ساعتی در ماشین خودم نشستم، به قصد خروج از بهشت سکینه به سمت اتوبان رفتم و دیدم که عده‌ای تجمع کردند و اتوبان بسته است.”

متهم جواد زرگران ادامه داد:”از ماشین پیاده شدم و خودم را به آن سمت اتوبان رساندم، با حضور در محل کمی شعار دادم.”

وی افزود:”دیدم که روح الله عجمیان در حال دویدن است و یک نفر به وی زیر پا زد و همان لحظه به زمین خورد.”

متهم جواد زرگران گفت:”در آن زمان به سمت ماشینم آمدم و سوار شدم و به سمت خانه حرکت کردم و به کمال آباد رفتم.”

در ادامه این جلسه دادگاه، متهم حسین محمدی، توسط ریاست جلسه دادگاه برای بیان دفاعیات خود به جایگاه فراخوانده شد.

نماینده دادستان گفت: “متهم حسین محمدی – فرزند: مهدی به اتهام (افساد فی الارض از طریق ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور)، (اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت ملی) بازداشت شده است.

قاضی آصف الحسینی از حسین محمدی پرسید:”زنجیره انسانی برای بستن اتوبان را چگونه تشکیل دادید؟”

متهم حسین محمدی گفت:”من اتوبان را نبستم. زمانی که می‌خواستیم از محل دور شویم به برادر نامزدم زنگ زدم تا ما را با خود ببرد. حتی ماشین پدرم را که با آن به محل رفته بودیم را همان جا گذاشتیم.”

متهم حسین محمدی گفت:”من هیچ فیلم و عکسی از آن مکان نگرفتم و هیچ استوری در این رابطه منتشر نکردم. بدون هیچ قصد و نیتی در محل حاضر شدم.”

در پایان موسی آصف الحسینی با اعلام ختم این جلسه از دادگاه، گفت:”هیئت قضایی بعد از ظهر امروز تشکیل جلسه خواهد داد و در صورت ختم جلسات این دادگاه، نتیجه آن را اعلام خواهد کرد.”

قاضی این پرونده در پایان افزود:”در صورت صدور احکام متهمان، احکام صادره را به اطلاع خواهیم رساند.”

این پرونده از مجموع ۱۵ متهم دارای ۳ متهم  با سنین زیر ۱۷ سال است که پرونده آنها در شعبه دادگاه رسیدگی به جرائم کودکان و نوجوانان رسیدگی می شود.

لازم به اشاره است، در تاریخ ۱۰ آذر ماه ۱۴۰۱، حمید قره حسنلو، فرزانه قره حسنلو و علی معظمی گودرزی، سه تن دیگر  از ۱۵ متهم این پرونده، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب کرج مرکز استان البرز به ریاست قاضی موسی آصف الحسینی و مستشاران دادگاه از بابت اتهامات(افساد فی الارض) و (مشارکت در قتل روح الله عجمیان)، محاکمه شدند.

همچنین، در تاریخ ۹ آذر ماه ۱۴۰۱، اولین جلسه دادرسی به این پرونده برگزار و بخشی از دفاعیات متهمان ردیف اول و دوم توسط قاضی موسی آصف الحسینی اخذ شد.

بر همین اساس، حمید قره حسنلو – متولد: ۱۳۴۸ – رادیو لوژیست و همسر وی فرزانه قره حسنلو – متولد: ۱۳۵۵ و کارشناس علوم‌ آزمایشگاهی، ساکن شهر کرج مرکز استان البرز در پی یورش نیروهای امنیتی به محل سکونت آنها پس از تفتیش منزل و توقیف برخی وسائل شخصی بازداشت و در مراحل بازپرسی با اتهام (افساد فی الارض) مورد تفهیم اتهام قرار گرفتند.

از سوی دیگر، در تاریخ ۲۱ آبان ماه ۱۴۰۱، کیفرخواست جملگی ۱۵ متهم این پرونده پس از اتمام مراحل بازجویی در بازداشتگاه وزارت اطلاعات در استان البرز، توسط شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب این شهر تنظیم شد.

به ادعای رئیس کل دادگستری استان البرز:”متهمان این پرونده در جریان اعتراضاتی که‌ در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۱ در کمالشهر کرج برگزار و منجر به کشته شدن روح الله عجمیان، از اعضای بسیج شده نقش داشتند.”

از زمان اعلام خبر جان باختن مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ ساله، اهل شهرستان سقز در بازداشتگاه نیروی انتظامی در تهران، اعتراضات گسترده ای در شهرهای مختلف برگزار شد.‌

در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل نیز با انتشار بیانیه ای، نسبت به سرکوب خشونت بار این‌ اعتراضات واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار اقدام‌ فوری برای مقابله با حکومت ایران شد.

سازمان عفو بین‌الملل، در تاریخ ۱ آذر ماه ۱۴۰۱ هم با انتشار یک بیانیه مطبوعاتی، خواستار اقدام فوری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پس از کشتار وحشتناک معترضان در ایران شد.

همچنین، در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۴۰۱، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، گزارش تفصیلی خود از وضعیت سرکوب گسترده این اعتراضات از سوی حکومت جمهوری اسلامی را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرد.

همچنین، در پی شدت گرفتن اعتراضات افزایش موج بازداستها، ارعاب و کشتار شهروندان و کودکان، شورای حقوق بشر سازمان‌ ملل متحد به درخواست دو کشور آلمان و لوکزامبورگ، جلسه ای اضطراری را برای بررسی و تصویب قطعنامه ای بر علیه حکومت ایران به خاطر سرکوب گسترده شهروندان برگزار کرد و به تشکیل کمیته ای حقیقت یاب برای بررسی وقایع صورت گرفته در ایرلن رای مثبت داد.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از برگزاری اعتراضات صنفی و مدنی ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

برچسب هابیخبری از بازداشت شدگانقاضی آصف الحسینیافسادفی الارضتظاهرات سراسری ۱۴۰۱اعتراضات کمالشهرمحاکمه بازداشت شدگان شهریور۱۴۰۱بهرادعلی کناریآصف الحسینیکمالشهر کرجتظاهرات سراسریحسین محمدی،۱۴۰۱محاکمه بازداشت شدگان ۱۴۰۱تظاهرات سراسری در سال۱۴۰۱جواد زرگرانموسی آصف الحسینیآزادی بازداشت شدگانتظاهرات سراسری در ایرانتظاهرات سراسری شهریور ۱۴۰۱اعتراضات آبان۱۴۰۱شعبه اول دادگاه انقلاب کرجاعتراضات کمالشهر کرججوادزرگرانقاضی موسی آصف الحسبنیدادگاه انقلاب کرجقاضی عاصف الحسینیاعتراضات سراسری ۱۴۰۱کشته شدگان آبان ۱۴۰۱روح الله عجمیانبلاتکلیفی بازداشت شدگانمحمد امین اخلاقیبهزادعلی کناریعاصف الحسینیاعتراضات ۱۴۰۱کشته شدگان آبان۱۴۰۱روح اله عجمیاناعتراضات سراسری آبان ماه ۱۴۰۱محمدامین اخلاقیسیدروح الله عجمیانمحاکمه ناعادلانهشعبه۱دادگاه انقلاب کرجمهرماه۱۴۰۱آبان ۱۴۰۱سیدروح اله عجمیانتظاهرات سراسری،رضا آریاسید روح الله عجمیانمحاکمهاتهام افساد فی الارضشعبه۱ دادگاه انقلاب کرجمهر ۱۴۰۱آبان ماه ۱۴۰۱سید روح اله عجمیانکشته شدگان اعتراضات ۱۴۰۱رضاآریاموسی عاصف الحسینیافساد فی الارضشعبه ۱دادگاه انقلاب کرجمهر ماه ۱۴۰۱کمالشهرکرجتظاهرات سراسری در سال ۱۴۰۱بهراد علی کناریمحاکمه بازداشت شدگان اعتراضات کمالشهر

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.