پنج شنبه , ۱۱ خرداد , ۱۴۰۲
پنج‌شنبه, ژوئن 1

احکام اعدام دستکم ۶ زندانی در ۵ استان اجرا شد

0
205

حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، احکام اعدام دستکم ۶ زندانی متهم به جرائم (قتل عمد) و (مواد مخدر) در زندان دستگرد (مرکزی) اصفهان، زندان مرکزی زاهدان، زندان عادل آباد (مرکزی) شیراز، زندان وکیل آباد (مرکزی) مشهد و زندان دریا (مرکزی) ارومیه، اجرا شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، محمد احمدی، یاسر رخشانی، یونس ریگی رخشانی، یک زندانی متهم به جرائم موادمخدر با هویت نامشخص، زندانیان متهم به جرائم (مواد مخدر) و (قتل عمد)، همچنین، سحرگاه جمعه ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، مهدی تیموری، زندانی متهم به جرائم (موادمخدر)، از سوی دیگر سه شنبه ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، محمد ملک دادزهی(ریگی)‌، زندانی متهم به جرائم (موادمخدر)، در زندان دستگرد (مرکزی) اصفهان، زندان مرکزی زاهدان، زندان عادل آباد (مرکزی) شیراز، زندان وکیل آباد (مرکزی) مشهد و زندان دریا (مرکزی) ارومیه، اعدام شدند. 

سازمان حقوق بشر ایران، در همین زمینه اعلام کرد؛‌ سحرگاه جمعه ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، مهدی تیموری، زندانی متهم به جرائم (موادمخدر) و محبوس در زندان مرکزی ارومیه اعدام شد. 

براساس این گزارش، مهدی تیموری چند سال قبل به اتهام (حمل و نگهداری موادمخدر) در شهر ارومیه، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی و بازپرسی سپس توسط دادگاه انقلاب ارومیه به اعدام محکوم شده بود. 

حکم اعدام وی عینا در دیوان عالی کشور تائید و پرونده وی به اجرای احکام ارجاع شده بود. 

با احتساب اعدام مهدی تیموری، شمار زندانیان اعدام شده طی روزهای اخیر در زندان مرکزی ارومیه به ۴ تن افزایش پیدا کرد. 

وبسایت حال وش هم در خبری افزود؛ سحرگاه دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ١۴٠٢، محمد احمدی،‌متولد:‌۱۳۵۶، فرزند: رضا، اهل و ساکن روستای ناصر‌آباد از توابع شهرستان کهنوج، زندانی متهم به جرائم (موادمخدر) در زندان دستگرد (مرکزی) اصفهان،‌اعدام شد. 

براساس اعلام منابع مطلع:”محمد احمدی، در سال ۱۳۹۹ به اتهام (حمل و نگهداری موادمخدر) در استان اصفهان دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی و بازپرسی سپس در دادگاه انقلاب اصفهان محاکمه و به اعدام محکوم شده بود. 

در خبری دیگر، سحرگاه سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، یونس ریگی رخشانی، متولد: ۱۳۶۵، فرزند: شهنور، دارای ۶ فرزند، زندانی متهم به جرائم (مواد مخدر) در زندان عادل آباد شیراز اعدام شد. 

لازم به اشاره است، یونس ریگی رخشانی، چند سال قبل به اتهام (موادمخدر) دستگیر و سپس توسط دادگاه انقلاب شیراز به اعدام محکوم شده بود. 

حال وش در خبری دیگر نیز اعلام کرد؛‌ سحرگاه سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، یاسر رخشانی، متولد: ۱۳۷۲، فرزند کجیر، اهل زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان، زندانی متهم به (قتل عمد) در زندان مرکزی زاهدان اعدام شد. 

براساس این گزارش، یاسر رخشانی، در خرداد ماه ۱۴۰۰، به اتهام ارتکاب ۱ فقره (قتل عمد) در زاهدان دستگیر و سپس توسط دادگاه کیفری ۱ زاهدان محاکمه و به اعدام محکوم شد. 

لازم به اشاره است، در صورت گذشت ولی دم مقتول از قصاص، یاسر رخشانی از مرگ رهایی پیدا می کرد. 

افزون بر این، سحرگاه سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، حکم اعدام یک زندانی (هویت نامشخص)،‌ اهل زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان و ساکن شهرستان رابر از توابع استان کرمان، زندانی متهم به جرائم (موادمخدر)، در زندان عادل آباد شیراز اعدام شد. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از هویت زندانی مذکور اطلاعی در دسترس نیست اما اتهام وی (موادمخدر) عنوان شده و پس از طی مراحل دادرسی در دادگاه انقلاب شیراز حکم اعدام خود را دریافت کرده بود. 

کمپین فعالین بلوچ هم با انتشار خبری اعلام کرد؛ سحرگاه سه شنبه ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، محمد ملک دادزهی(ریگی)‌، متولد: ۱۳۷۱، فرزند: شریف، متاهل، دارای ۳ فرزند و اهل روستای دوست محمد قرقری از توابع شهرستان هیرمند در استان سیستان و بلوچستان، زندانی متهم به جرائم (موادمخدر)، محبوس در زندان وکیل آباد (مرکزی) مشهد اعدام شد. 

اجرای احکام اعدام هیچ از این زندانیان توسط منابع رسمی و یا رسانه های داخل کشور اعلام نشده است. 

لازم به اشاره است، طی هفته های اخیر، اجرای احکام اعدام زندانیان متهم به (قتل عمد)، جرائم (موادمخدر) و حتی (زندانیان سیاسی) و (عقیدتی) با سرعت بیشتر در حال انجام است و این کار فقط به جهت گسترش ارعاب در جامعه برای گسترش سرکوب شهروندان است. 

پس از انتصاب غلامحسین محسنی اژه ای به عنوان رئیس قوه قضائیه و ادعای او برای تسریع انجام کار پرونده های قدیمی در نتیجه اجرای احکام اعدام در راستای بخشنامه کاهش جرائم کیفری کشور با سرعت بیشتری انجام می شود و این روند منجر به اعتراض سازمان عفو بین الملل، نسبت به این امر شد و در تاریخ ۵ مرداد ماه ۱۴۰۱، با انتشار گزارشی، به تشریح وضعیت اجرای احکام اعدام در ۶ ماهه نخست سال ۲۰۲۲ میلادی در ایران پرداخت.

همچنین، در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، در گزارش دوره ای خود از موارد نقض حقوق بشر در ایران به روند افزایشی صدور و اجرای احکام اعدام در ایران اعتراض کرد.

به دلیل عدم شفافیت مقامات ایران، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و قطعا تعداد به مراتب بالاتر از رقم اعلام شده است.

صدور و اجرای احکام اعدام، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. 

برچسب هااجرای حکم اعدامنقض حقوق شهروندیاعدام موادمخدرزندان دستگرداعدام در زندان دستگرد اصفهانیاسررخشانیمحمد ملک دادزهی ریگیاعدام مواد مخدرنقض حقوق بشرزندان زاهدانقاچاق مواد مخدرزندان دستگرداصفهانمحمد ملک دادزهیاعدام یاسررخشانیمحمدملک دادزهی ریگیحکم اعدامجرائم موادمخدراعدام در زندانقاچاق موادمخدرقاچاقچیان مواد مخدرمحمدملک دادزهیاعدام یاسر رخشانیشیراز قارسزندان مرکزی زاهدانشیرازحقوق شهروندی در ایرانحق حیاتاعدامیانقاچاقچیان مواد مخدر در ایراناعدام قاچاقچیان مواد مخدرمحمداحمدیاعدا قتل عمدقصاص نفسمجازات اعدامزندان دستگرد اصفهاناعدامیجرم قتلزندان عادل آبادشیرازیونس ریگی‌ رخشانیاعدام محمد احمدیاجرای حکم قصاص نفساعدام در ایرانقتل عمدزندان مرکزی شیرازمجازات اعدام ایراناعدام زندانیانمحمدریگییونس ریگیاعدام محمداحمدیحقوق بشر در ایراناصفهاناعدامحقوق بشر ایرانجرم موادمخدرمحمد ریگیاعدام یونس ریگیمهدی تیموریزندان مرکزی اصفهانزندان سیستان و بلوچستانسلب حیاتزندان عادل آبادجرم مواد مخدرشهر شیراز استان فارسیاسر رخشانیاعدام مهدی تیموری

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: