•                    
  •                  
دوشنبه , ۰۴ مهر , ۱۴۰۱
دوشنبه, سپتامبر 26

تفهیم اتهام جدید به الهه سمیع زاده, شهروند بهائی ساکن شیراز

0
951

حقوق بشر در ایران – روز سه شنبه ۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۸, الهه سمیع زاده, شهروند بهائی ساکن شیراز پس از حضور در جلسه بازپرسی که توسط دادسرای عمومی و انقلاب شیراز برگزار شده بود توسط بازپرس از بابت ۱  اتهام دیگر مورد تفهیم اتهام قرار گرفت. با احتساب این مورد اتهامی مجموع اتهامات منتسب به این شهروند بهائی به ۴ مورد افزایش پیدا کرد. الهه سمیع زاده, این شهروند بهائی در شهریور ماه ۱۳۹۷ توسط ماموران اداره اطلاعات شیراز بازداشت شده بود و پس از طی مراحل بازجوئی با تودیع قرار وثیقه از بازداشت آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز سه شنبه ۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۸, الهه سمیع زاده, شهروند بهائی ساکن شیراز, توسط دادسرای عمومی و انقلاب شیراز که پیش از این بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام”, “عضویت در گروههای معاند نظام” و “جعل سند” مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بود پس از احضار به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شیراز از بابت اتهام “عضویت در تشکیلات بهائی” مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و این شهروند بهائی پیش از ارجاع پرونده اش به دادگاه انقلاب شیراز و تشکیل جلسه دادرسی آخرین دفاعیات خود را به بازپرس پرونده  ارائه کرد. با احتساب این مورد مجموع موارد اتهامی این شهروند بهائی به ۴ مورد افزایش پیدا کرد. طرح این اتهامات به الهه سمیع زاده به دلیل فعالیتهای وی مرتبط با تحصیل بهائیان و تشکیل آموزشگاه برای شهروندان بهائی بوده است. 

لازم  به ذکر است, در تاریخ ۲۰ تیرماه ۱۳۹۸, الهه سمیع زاده, پس از احضار به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شیراز پس از تفهیم اتهام جدید, با توجه به افزایش مبلغ وثیقه صادره از بابت بازداشت قبلی مبلغ ۶۰ میلیون تومان به مبلغ وثیقه صادره برای این شهروند بهائی هم افزوده شد. 

الهه سمیع زاده, شهروند بهائی, در تاریخ ۲۴ شهریور ماه ۱۳۹۷, در پی یورش ماموران اداره اطلاعات شیراز به منزل وی بازداشت و پس از تفتیش منزل این شهروند بهائی و ضبط وسائل به بازداشتگاه اداره اطلاعات, “موسوم به پلاک ۱۰۰” منتقل شده بود.

بازداشت الهه سمیع زاده مرتبط با فعالیتهای آموزشی و شغلی وی بود. ماموران اداره اطلاعات شیراز, پس از مراجعه به آموزشگاهی که این شهروند بهائی در آن مشغول به کار بود رفته و با حضور در کلاس درس روانشناسی که از سوی نوید بازماندگان, دیگر شهروند بهائی برگزار شده بود پس از بازجوئی از تک به تک افراد حاضر در آن محل و تفتیش آموزشگاه و ضبط لوازمی از قبیل کارت‌های شناسایی، کیس کامپیوتر، فلش و گوشی‌های تلفن همراه، پسورد گوشی‌ها و ایمیل‌های سایر افراد که گرفته بودند بهمراه مشخصات فردی همه افراد حاضر در آن محل, از افراد حاضر در آموزشگاه خواسته شده بود ۱۰ دقیقه پس از ترک محل آموزشگاه از سوی نیروهای امنیتی آنجا را ترک کنند و سپس نیروهای امنیتی“نوید بازماندگان” را به منزلش منتقل کردند و پس از تفتیش منزل,“بهاره قادری « همسر نوید بازماندگان »” هم بازداشت شده بود.

یک روز پس از بازداشت این شهروندان بهائی, در تاریخ ۲۵ شهریور ماه ۱۳۹۷ نیز سودابه حقیقت و احسان محبوب راه وفا دیگر شهروندان بهائی و هم پرونده ای این افراد از سوی ماموران اداره اطلاعات شیراز بازداشت و به بازداشتگاه موسوم به پلاک ۱۰۰ منتقل شدند. 

الهه سمیع زاده, در تاریخ ۲۶ شهریور ماه ۱۳۹۷, با توجه به اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان از بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز آزاد شد. این شهروند بهائی از زمان آزادی موقت ۶ مرتبه از سوی اداره اطلاعات شیراز احضار و تحت بازجوئی قرار گرفته است. 

شهروندان بهائی با استناد به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله پیروان ادیان بدون حقوق شهروندی در ایران محسوب میشوند. سرکوب این شهروندان در غالب: پلمپ محل کسب, محرومیت از حق تحصیل از مدرسه ابتدائی تا مدارج عالی, تخریب قبرستانها و همچنین دیگر مکانهای مقدس آنها و محرومیتهای گسترده دیگر که این شهروندان با آن دست و پنجه نرم میکند را در بر میگیرد.

 سرکوب بهائیان ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ و ۱۹ این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز میباشد. همچنین سرکوب فعالان مدنی ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد که بر حق آزادی بیان برای فر فرد تاکید دارد. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

برچسب هابهائیان ایراندادسرای عمومی و انقلابسرکوب شهروندان بهائی در ایرانبهاییان در ایرانجامعه بهایی ایرانفعالیت بهاییان ایراناقلیت بهایی در ایراناقلیت بهائی ایرانشهروندبهائی در ایرانشهروندان بهایی در جمهوری اسلامیاقلیتهای مذهبیشهروندان بهایی در ایرانبهائیانجامعه بهائیان در ایرانمحرومیت شهروندان بهائی در ایرانجامعه بهایی در ایراناقلیت بهائی در ایرانسرکوب شهروندان بهایی در جمهوری اسلامیمحرومیت از تحصیل بهاییان ایرانشهروندان بهائی در شیرازپیروان بهائیان در ایراناقلیتهای مذهبی در ایراناقلیت بهائیشهروندان بهائیالهه سمیع زادهحقوق بهاییان ایراناحضار به جلسه بازپرسیدانشگاه بهاییان ایرانتفتیش منزل بهاییان ایراناقلیتهای مذهبی در جمهوری اسلامیجلسه تفهیم اتهامپیروان آیین بهاییپیروان سایر ادیان در ایراندادگاه انقلاب شیرازبهائیان شیرازشهروندبهائینقض حقوق شهروندان بهائی در ایرانسرکوب شهروندان بهایی ایرانحقوق شهروندی بهاییان ایرانحقوقشهروندی بهاییان ایرانجامعه بهاییانپیروان آئین بهاییدادسرای عمومی و انقلاب شیرازتبلیغ علیه نظامبهاییان ایرانجلسه بازپرسیشهروندبهاییبهاییانجامعه بهاییسرکوب جامعه بهاییان در ایرانپیروان آیین بهایی در ایرانحقوق شهروند بهاییان ایرانوضعیت شهروندان بهائی در ایرانالهه سمیع زاده شهروندبهائیجامعه بهائیانبازداشت شهروندان بهائی در ایرانسرکوب بهاییان ایرانسرکوب شهروندان بهایی در ایراننقض حقوق شهروندی بهاییان ایرانجامعه بهاییان در ایراننقض حقوق بشر بهاییان ایرانپیروان بهاییت در ایرانبرگزاری جلسه بازپرسیمحرومیت از حقوق شهروندی بهاییان ایرانالهه سمیع زاده شهروند بهاییشهروندان بهائی در ایرانبهائیان در ایرانجامعه بهاییان ایرانحقوق شهروندان بهائی در ایراننقض حقوق بهاییان ایرانجامع بهاییبازداشت شهروندان بهاییحقوق شهروندب بهاییان ایراناقلیتهای دینی در ایرانپیروان بهاییاتهامات الهه سمیع زادهتفهیم اتهامجامعه بهائیان ایرانشهروندان بهاییبهاییان شیرازسرکوب شهروندان بهاییحقوق بشر شهروندان بهائی در ایراناقلیت بهاییاقلیت بهایی ایرانتخریب قبرستان بهاییان ایرانشهروندان بهائی در جمهوری اسلامی

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.