•                    
  •                  
سه شنبه , ۰۸ آذر , ۱۴۰۱
سه‌شنبه, نوامبر 29

احضار و بازجوئی از ۳ شهروند اهل سنت در اداره اطلاعات راسک

0
551

حقوق بشر در ایران امروز جمعه ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹، بازجویان اداره اطلاعات شهرستان راسک پس از احضار تلفنی ۳ شهروند اهل سنت و از نزدیکان مولانا فضل الرحمن کوهی آنها را مورد بازجوئی و تهدید قرار دادند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۲۰ و روز یکشنبه ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۹، به ترتیب، حافظ اکرم کوهی – امام جمعه موقت و و مدرس مدرسه دینی انوارالحرمین و خواهرزاده مولوی فضل الرحمن کوهی،  شهرام درزاده – فعال مذهبی اهل سنت در مدرسه دینی شهرستان پشامگ به همراه پدرش به اداره اطلاعات شهرستان راسک احضار و مورد بازجوئی و تهدید قرار گرفتند. 

یک منبع مطلع در گفتگو با شبکه جهانی کلمه در این خصوص گفت: ”اطلاعات راسک ۲۰ آبان برای چندمین بار، حافظ اکرم کوهی امام جمعه موقت و مدرس مدرسه دینی انوارالحرمین را احضار کرده و مورد بازجویی قرار داده است.“

این منبع به شرط عدم افشای نامش در ادامه افزود: ”یک طلبه مدرسه دینی پشامگ نیز بنام شهرام درزاده، به همراه پدرش در ۲۵ آبان ماه توسط اطلاعات راسک احضار و مورد بازجویی قرار گرفته اند.”

از میان این ۳ شهروند اهل سنت احضار شده به اداره اطلاعات شهرستان راسک، حافظ اکرم کوهی پیش از این نیز بارها به به این ارگان امنیتی اما در شهرستان زاهدان مرکز استان سیستان بلوچستان احضار و تحت بازجوئی  قرار گرفته است.

از میان افراد احضار شده، پیش از این و در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, حافظ اکرم کوهی، فعال مذهبی اهل سنت و امام جماعت موقت پیشامگ و خواهرزاده مولوی فضای الرحمن کوهی به اداره اطلاعات سپاه زاهدان احضار و برای چند ساعت تحت بازجوئی قرار گرفته بود. 

این بازجوئی ها در حالی ادامه دارد که در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۹، مولوی محمد امین آسکانی و در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۹ هم، عارف آسکانی از فعالان مذهبی اهل سنت در پی شکایت سپاه پاسداران به دادستانی شهرستان راسک احضار و از بابت بازداشت مولوی فضل الرحمن کوهی، تحت بازجوئی قرار گرفتند. 

همچنین در تاریخ ۱۹ مهر ماه ۱۳۹۹، محمد قاسم قاسمی، مفتی اهل سنت و رئیس مدرسه دارالافتای دارالعلوم زاهدان، در پی تماس تلفنی دریافتی به اداره اطلاعات این شهر احضار و از بابت بازداشت مولوی فضل الرحمن کوهی مورد بازجویی و تهدید قرار گرفت.

 ذاکر آسکانی، دیگر فعال مذهبی اهل سنت در مدرسه علوم دینی انوار الحرمین شهرستان راسک هم در تاریخ ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۹، پس از احضار به اداره اطلاعات شهرستان راسک از بابت مورد مشابه مورد بازجوئی و تهدید قرار گرفت.

مولوی فضل الرحمن کوهی، فعال مذهبی اهل سنت و امام جمعه پشامگ شهرستان سرباز در استان سیستان و بلوچستان، در تاریخ ۹ مهر ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه دادگاه انقلاب زاهدان به تحمل ۶ سال و ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شد. این شهروند اهل سنت از تاریخ ۷ آذر ماه ۱۳۹۸ در بازداشت نیروهای امنیتی بسر می برد و در دوران بازجوئی و تفهیم اتهام از حق دسترسی به وکیل محروم بوده است. 

حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۸ و همچنین در تاریخ ۲۷ شهریور ماه ۱۳۹۹، با انتشار گزارشاتی تداوم بازداشت و بلاتکلیفی این فعال مذهبی اهل سنت در بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران را اطلاع رسانی کرده بود. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوین گر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

بازداشت و بلاتکلیفی و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و  ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

سرکوب شهروندان اهل سنت در ایران و بیان اتهامات امنیتی بر علیه آنها ناقض، ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و  ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است. 

اعمال محرومیت بر شهروندان اهل سنت در انجام و یا حضور در مناسک مذهبی ناقض ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر آن تاکید شده است.

اعتراف گیری اجباری به ضرب و شتم و تهدید بر افراد از جمله مصادیق بارز نقض اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میباشد. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین در ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.

برچسب هااهل سنت ایراناداره اطلاعاتاحضار و بازداشتاحضار به دادگاهاهل تسنن ایراناحضار و بازجوئی اهل سنتمدرسه علوم دینی اهل تسننسرکوب پیروان اهل سنتشهرستان پیشامگسرکوب پیروان اهل تسنن در ایرانحقوق نقض حقوق بشر در ایرانمولانا فضل الرحمن کوهیاقلیتهای مذهبی در ایراناحضار و بازجوئیاهل سنت سیستان و بلوچستانسرکوب شهروندان اهل سنتسرکوب پیروان اهل سنت در ایرانمدرس مدرسه علوم دینیسرکوب پیروان اهل تسننشهروندان اهل تسنن در ایرانسرکوب پیروان اهل تسنن ایراناحضار و بازجویی از شهروندانمدرسه دینی انوار الحرمینسایر پیروان ادیان در ایراناحضار و بازجویینقض حقوق پیروان ادیان در ایرانحقوق شهروندی در ایراناهل سنت تهرانپیروان سایر ادیان ایر انحقوق بشر زندانیان سیاسیاحضاروبازجوییشهروندان اهل سنت در ایراناحضار و شهروندان اهل سنتاقلیت اهل تسننحافظ اکرم کوهیشهرام درزادهحقوق بشرپیروان سایر ادیان در ایراناحضاریهاهل سنت در ایراناحضاروبازجوئیپیروان اهل سنت در ایرانسرکوب شهروندان اهل تسنن در ایرانحقوق شهروندی پیروان اهل تسنن در ایرانسرکوب شهروندان اهل تسنن ایراناحضار و بازجوئی شهروندان اهل سنت در ایرانسرکوب پیروان اهل سنت ایراناحضار و بازداشت شهرونداناداره اطلاعات شهرستان پشامگاقلیتهای مذهبیحقوق بشر در ایراننقض حقوق پیروان سایر ادیان در ایرانسرکوب پیروان سایر ادیان در ایرانحقوق شهروندی درایراناحضار و محاکمهمدرسه علوم دینی اهل سنتاقلیتهای مذهبی در جمهوری اسلامیاقلیتهای دینی در ایرانسرکوب شهروندان اهل سنت در ایرانپیروان اهل سنت در جمهوری اسلامیشهرستان پیشامک سیستان وبلوچستاناهل تسنناهل تسنن در ایراناحضار تلفنیسرکوب اهل سنت در ایرانحقوق بشر در جمهوری اسلامیسرکوب شهروندان اهل تسننپیروان سایر ادیان در جمهوری اسلامیمولوی فضل الرحمن کوهیاهل تسنن در زندانهای ایراناحضار و بازپرسیاحضار و بازداشت فعالان مدنیاهل سنتپیروان سایر ادیانحقوق پیروان سایر ادیان در ایرانسرکوب اهل تسنن در ایرانحقوق شهروندی اهل سنت در ایرانسرکوب اهل تسنننقض حقوق شهروندی پیروان اهل سنت در ایراننقض حقوق شهروندی اهل تسنن در ایرانامام جمعه شهرستان پیشامکنقض حقوق پیروان اهل سنت در ایراناقلیت اهل تسنن در ایرانشهرستان پشامگاحضارحقوق شهروندیپیروان اهل سنتپیروان اهل تسننمدرسه علوم دینیپیروان اهل تسنن در ایرانسرکوب اهل تسنن ایرانشهرستان پیشامکپیروان اهل سنت ایرانفضل الرحمن کوهیمدرسه علوم دینی انوارالحرمین

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.