•                    
  •                  
پنج شنبه , ۱۴ مهر , ۱۴۰۱
پنج‌شنبه, اکتبر 6

محکومیت ۵ تن از فعالان ملی مدنی به تحمل حبس تعزیری و مجازات تکمیلی

0
941

حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۲۳ دی ماه۱۳۹۹، شعبه ۱۱۲ دادگاه دادگاه کیفری ۲ شهرستان تبریز به ریاست محمدعلی پیری با صدور دادنامه ای حکیمه احمدی، یاسمن ظفری، سعدالله ساسانی، رحیم ساسانی و مهدی پورعلی خرمالو، پنج تن از فعالان ملی مدنی را در مجموع به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و ۳۰۰ ضربه شلاق محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۲ دی ماه ۱۳۹۹، حکیمه احمدی، یاسمن ظفری، سعدالله ساسانی، رحیم ساسانی و مهدی پورعلی خرمالو، توسط شعبه ۱۱۲ دادگاه دادگاه کیفری ۲ شهرستان تبریز به ریاست محمدعلی پیری از بابت اتهام « اخلال در نظم عمومی از طریق حضور در تجمع غیرقانونی » و « تمرّد از ماموران حین انجام وظیفه »، هر یک به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و همچنین ۶۰ ضربه شلاق محکوم شدند. این فعالان ملی مدنی در جریان اعتراضاتی که در حمایت از عملیات نظامی جمهوری آذربایجان برای بازپس گیری قره باغ بر علیه جمهوری ارمنستان در تبریز برگزار شده بود توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شدند. جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام این شهروندان پیشتر توسط شعبه ۱۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز به ریاست علی موسوی برگزار شده بود.

براساس این گزارش، حکم صادره توسط شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری ۲ تبریز با توجه به گزارش پلیس امنیت استان آذربایجان شرقی و سازمان اطلاعات سپاه در این استان که بعنوان ضابط پرونده این فعالان مدنی هستند پی از تنظیم کیفر خواست در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز صادر و از طریق سامانه ثنا به متهمان این پرونده ابلاغ شد.  

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات حکیمه احمدی، یاسمن ظفری، سعدالله ساسانی، رحیم ساسانی و مهدی پورعلی خرمالو، در تاریخ ۲۰ دی ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان تبریز به ریاست قاضی محمدعلی پیری برگزار و این فعالان ملی مدنی دفاعیات خود را به دادگاه ارائه کرده بودند. 

این فعالین آذربایجانی روز ۲۶ تیر ۱۳۹۹ در مقابل کنسولگری جمهوری آذربایجان در شهر تبریز بازداشت و با تودیع قرار وثیقه به طور موقت تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شده بودند.

لازم به ذکر است، حکیمه احمدی، یاسمن ظفری، مهدی پورعلی خرمالو، رحیم ساسانی و سعدالله ساسانی، در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۹۹، همزمان با برگزاری تجمعات اعتراضی در مقابل سفارت جمهوری آذربایجان واقع در شهر تبریز توسط نیروهای امنیتی این شهرستان بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه نیروهای امنیتی و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی، هر یک در تاریخ های جداگانه  با تودیع قرار وثیقه  بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شدند. 

جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام یاسمن ظفری، حکیمه احمدی، مهدی پورعلی خرمالو، رحیم ساسانی و سعدالله ساسانی، در تاریخ ۱ آبان ماه ۱۳۹۹، به همراه ۱۲ تن دیگر توسط شعبه ۱۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز به ریاست علی موسوی مورد تفهیم اتهام قرار گرفتند و میزان مبلغ وثیقه تودیع شده قبلی این فعال ملی مدنی و سایر افراد با توجه به تغییر اتهام از ۱۰۰ میلیون به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد. 

حقوق بشر در ایران, از اولین ساعات بازداشت فعالان ملی مدنی در شهرهای تبریز, ارومیه و تهران به صورت دوره ای و با توجه به ارتباط با فعالان ملی مدنی و از منابع خبری موثق احضار, بازجوئی, بازداشت و آخرین وضعیت این شهروندان را در قالب گزارشهای خبری پوشش داده است. 

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. 

همچنین سرکوب فعالان مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶, به برخورداری افراد از آن حق تاکید شده است. 

همچنین امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

برچسب هاحکیمه احمدیدادگاه کیفری ۲صدور حکم حبس تعزیر یسعدالله ساسانیانسعدالله ساسانی فعال ملی مدنی آذربایجانیاسمن ظفری فعال ملی مدنیرحیم ساسانی فعال آذربایجانحکیمه احمدی فعال مدنی تبریزشعبه112دادگاه کیفری2تبریزشعبه۱۱۲ دادگاه کیفری دوفعال ترک سعداله ساسانیمهدی پورعلی خرمالو فعال آذریحبس تعزیریفعال ملی مدنیدادگاه کیفری ۱صدور حکم حبس توام با تبعیدسعداله ساسانی فعال ترکسعدالله ساسانی فعال ترکیاسمن ظفری فعال آذربایجانیرحیم ساسانی فعال ترکحکیمه احمدی فعال مدنیفعال ترک حکیمه احمدیشعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری دوفعال آذربایجان سعداله ساسانیمهدی پورعلی خرمالو فعال آذربایجانیدادگاه کیفریمجازات تکمیلیحکیمه احمدی فعال ملی مدنیسعداله ساسانیان فعال ترکسعدالله ساسانی فعال آذربایجانیاسمن ظفری فعال ترک آذرییاسمن ظفری فعال ترک تبریزحکیمه احمدی فعال ملی مدنی آذربایجانسعدالهشعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری ۲فعال ترک آذربایجانی سعداله ساسانیمهدی پورعلی فعال ترکصدور حکم حبسدادگاه کیفری دوفعال ملی مدنی در ایرانسعداله ساسانیسعداله ساسانی فعال آذریسعدالله ساسانی فعال ترک آذریصدور حکم حبس تعزیررحیم ساسانی فعال ترک آذریدادگاه کیفری صدور حکممهدی پورعلی خرمالوفعال ملی مدنی رحیم ساسانیشعبه112 دادگاه کیفری2 تبریزمهدی پورعلی فعال آذربایجانیرحیم ساسانیحکیم سواعدیفعال ملی آذریصدور حکم حبس و تبعیدسعداله ساسانی فعال آذربایجانیسعدالله ساسانی فعال ملی مدنیسعدالله ساسانیان فعال ترک آذریحکیمه احمدی فعال ترکبازداشت سعدالله ساسانیشعبه 112دادگاه کیفری 2فعال ترک رحیم ساسانیفعال ملی مدنی حکیمه احمدیمهدی پورعلی فعال آذریسعدالله ساسانیصدور حکم حبس تعزیریصدور حکم حبس تعلیقیشعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری۲ تبریزسعداله ساسانی فعال ترک آذرییاسمن ظفریرحیم ساسانی فعال ملی مدنیحکیمه احمدی فعال ترک آذریشعبه112 دادگاه کیفری 2شعبه 112دادگاه کیفری دو تبریزفعال آذربایجانی رحیم ساسانیمهدی پورعلیمهدی پورعلی فعال ترک آذریفعال ملیحکیمهدادگاه کیفری۲شعبه۱۱۲ دادگاه کیفری دو تبریزسعداله ساسانی فعال ترک آذربایجانییاسمن ظفری فعال ترکرحیم ساسانی فعال آذربایجانیحکیمه احمدی فعال آذربایجانیشعبه 112 دادگاه کیفری 2شعبه۱۱۲ دادگاه کیفری ۲فعال ترک آذری رحیم ساسانیمهدی پورعلی خرمالو فعال ترکفعال ملی مدنی آذربایجانیاجرای حبس تعزیریرحیم ساسانیانسعداله ساسانی فعال ملی مدنی آذربایجانیاسمن ظفری فعال آذریرحیم ساسانی فعال آذریحکیمه احمدی فعال ترک آذربایجانیشعبه112 دادگاه کیفری 2 تبریزشعبه۱۱۲دادگاه کیفری ۲فعال ملی مدنی سعداله ساسانیمهدی پورعلی خرمالو فعال ملی مدنی

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.