•                  
سه شنبه , ۰۴ آذر , ۱۳۹۹
چهارشنبه, نوامبر 25

محرومیت عبدالرحمن سنگانی زندانی عقیدتی از حق درمان

0
83

حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۹، عبدالرحمن سنگانی، زندانی عقیدتی سنی مذهب محبوس در اندرزگاه ۷ سالن ۲۱ زندان رجائی شهر کرج از حق درمان محروم مانده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۹، عبدالرحمن سنگانی – متولد: ۱۳۵۷ شهروند اهل سنت، محبوس در اندرزگاه ۷ سالن ۲۱ زندان رجائی شهر کرج علیرغم ابتلا به بیماری چشم و وخامت وضعیت جسمانی از دسترسی به خدمات پزشکی و حق درمان محروم مانده است. این زندانی عقیدتی در ابتدا به اعدام محکوم شده بود و پس از ۱۰ سال این حکم به حبس ابد تغییر کرد. 

یک منبع نزدیک به این زندانی عقیدتی در گفتگو با حقوق بشر در ایران گفت: “وضعیت جسمانی عبدالرحمن سنگانی به لحاظ مشکل چشم در وضعیت وخیمی قرار گرفته و چشمان وی در حد کور شدن قرار گرفته و در بسیاری از مواقع از شدت درد به خود می پیچد و از داروهایی مسکن ساده استفاده می کند. این ناراحتی باعث بروز سردردهای مضمن در وی شده است. علیرغم درخواستهای مکرر برای اعزام به بیمارستان خارج از زندان رجائی شهر در پی سنگ اندازی ضابط پرونده که وزارت اطلاعات هست تاکنون نه اجازه مرخصی استعلاجی به این زندانی عقیدتی داده شده و نه امکان درمان و اعزام به بیمارستان تخصصی چشم در تهران.”

لازم به ذکر است، عبدالرحمن سنگانی، در حال که برای ادامه تحصیل در علوم دینی به مدرسه فاروقیه واقع در کراچی پاکستان رفته بود چندی پس از آن برای دیدار با خانواده اش به ایران بازگشت و در تاریخ ۸ اردیبهشت ماه ۱۳۸۳، توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه این ارگان امنیتی و طی مراحل بازجوئی های توام با شکنجه و تحمل ۱۵ ماه سلول انفرادی تفهیم اتهام در مرداد ماه ۱۳۸۴ با تودیع وثیقه بطور موقت آزاد شد. 

در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۸۸، عبدالرحمن سنگانی به شعبه بازپرسی دادسرا احضار و تحت بازپرسی قرار گرفت و با توجه به الام بازپرس پرونده وی در انتظار تعیین شعبه برای برگزاری جلسه دادرسی بود که در ۱۰ بهمن ماه ۱۳۸۸، مجدداً به شعبه بازپرسی در دادسرا احضار و بازداشت شد و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات و در حالی که ۱۸ ماه را در بازداشت بسر می برد توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی از بابت اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق محاربه محاکمه و به اعدام محکوم شد. 

با ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور این حکم عیناً مورد تائید قرار گرفت و در حالی که عبدالرحمن سنگانی نزدیک به ۱۰ سال را در سایه اجرای حکم اعدام در اندرزگاه ۷ سالن ۲۱ زندان رجائی شهر کرج بس می برد در سال ۱۳۹۸، با اعمال عفو بر پرونده با یک درجه تخفیف حکم اعدام وی به حبس ابد تغییر کرد. 

علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند. 

زندانیان سیاسی و عقیدتی، در زندانهای ایران با کلکسیونی از نقض حقوق بشر دست و پنجه نرم میکنند. از یک سو محرومیت آنها از حق دادرسی عادلانه که ناقض ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر است و از سوی دیگر بیماریها و آسیب های جسمی گوناگون که در سایه بی اعتنایی مسئولان قضائی و سازمان زندانها برای پیگیری مراحل درمانی این شهروندان صدمات جسمانی جبران ناپذیری را به جان این افراد وارد کرده است. 

بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است. 

سرکوب شهروندان اهل سنت در ایران و بیان اتهامات امنیتی بر علیه آنها ناقض، ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

اعمال محرومیت و تشدید فشارهای قضائی و امنیتی بر علیه شهروندان اهل سنت ناقض، ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر آن تاکید شده است.

اعتراف گیری اجباری به ضرب و شتم و تهدید بر افراد از جمله مصادیق بارز نقض اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میباشد. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین در ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.

برچسب هااقلیتهای مذهبیاهل تسنناهل سنتاهل سنت ایرانزندانی عقیدتیزندانیان سیاسی و عقیدتیاقلیتهای مذهبی در ایرانپیروان سایر ادیان در ایراناهل تسنن در ایرانپیروان سایر ادیاناخبار زندانیان عقیدتیسرکوب اقلیتهای مذهبی در ایراننقض حقوق پیروان سایر ادیان در ایرانحقوق پیروان سایر ادیان در ایرانپیروان اهل سنتحقوق اقلیتهای مذهبی در ایرانزندان رجایی شهرزندانیان سیاسیوضعیت قضائی پیروان سایر ادیان در ایراناهل سنت سیستان و بلوچستاناهل سنت در ایرانسرکوب پیروان سایر ادیان در ایرانتبعیض بر اقلیتهای مذهبیاخبار پیروان سایر ادیانسرکوب اهل سنت در ایرانسرکوب زندانیان سیاسی در ایرانسرکوب اهل تسنن در ایراناقلیتهای قومی در ایرانعبدالرحمن سنگانیسرکوب شهروندان اهل سنتسرکوب اقلیتهای مذهبیتبعیض بر اقلیتهای مذهبی در ایراناهل سنت تهراننقض حقوق اقلیتهای مذهبی در ایرانحقوق شهروندی اهل سنت در ایرانپیروان اهل تسنناهل تسنن ایرانزندانیان سیاسی در ایرانمحرومیت از حقوق شهروندی اقلیتهای مذهبیسرکوب پیروان سایر ادیانزندانی عقیدتی سنی مذهبزندان رجایی شهر کرجپیروان سایر ادیان ایر انپیروان اهل سنت در ایراناندرزگاه ۳ زندان رجایی شهر کرجسرکوب اهل تسننحقوق اقلیتهای مذهبیسرکوب زندانیان سیاسیزندانی عقیدتی سنی مذهبیسرکوب پیروان اهل سنت در ایرانحقوق بشر زندانیان سیاسیاهل سنت در سیستان بلوچستانسرکوب شهروندان اهل تسنن در ایرانسرکوب شهروندان اهل تسنننقض حقوق شهروندی پیروان اهل سنت در ایرانپیروان اهل تسنن در ایرانزندان رجایی شهر در کرجاعدام اقلیتهای مذهبیحقوق شهروندی پیروان اهل تسنن در ایراناقلیتهای مذهبی در جمهوری اسلامیپیروان سایر ادیان در جمهوری اسلامینقض حقوق شهروندی اهل تسنن در ایرانسرکوب اهل تسنن ایرانسرکوب پیروان اهل سنتسرکوب پیروان اهل تسننشهروندان اهل سنت در ایرانسرکوب شهروندان اهل تسنن ایراناقلیتهای دینی در ایرانشهروندان اهل تسنن در ایرانحبس تعزیری زندانیان سیاسیزندانیان زندان رجایی شهرسرکوب شهروندان اهل سنت در ایرانزندانیان اهل سنت در ایرانزندانیان عقیدتی اهل سنت در ایراناهل تسنن در زندانهای ایراننقض حقوق پیروان اهل سنت در ایرانپیروان اهل سنت ایرانسرکوب پیروان اهل تسنن در ایرانسرکوب پیروان اهل تسنن ایراناقلیت اهل سنتاقلیت اهل تسننسرکوب پیروان اهل سنت ایرانپیروان اهل سنت در جمهوری اسلامیالله کرم عزیزی رئیس زندان رجایی شهر کرجسلول انفرادی در زندان رجایی شهر کرجزندانیان سیاسی زندان اوینزندانیان سیاسی در جمهوری اسلامیسرکوب اقلیتهای مذهبی در جمهوری اسلامیحقوق شهروندی اقلیتهای مذهبی در ایراناقلیت اهل سنت در ایراناقلیت اهل تسنن در ایرانزندانی عقیدتی اهل سنتسرکوب پیروان سایر ادیان در جمهوری اسلامیاهل سنت در سیستان و بلوچستانزندانیان سنی مذهب زندان رجایی شهر کرجاندرزگاه 7 سالن 21گزارش ماهیانه نقض حقوق پیروان سایر ادیانزندانی عقیدتی اهل تسنناعدام در زندان رجایی شهرنقض حقوق شهروندی اقلیتهای مذهبیاقلیت اهل سنت ایرانسلول انفرادی زندان رجایی شهر کرجاقلیت اهل تسنن ایراناندرزگاه هفت سالن بیست و یک زندان رجائی شهر کرجعبدالرحمن سنگانی زندانی عقیدتی

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: