شنبه , ۱۸ آذر , ۱۴۰۲
شنبه, دسامبر 9

بازداشت یک فعال تلگرامی توسط اطلاعات سپاه استان کردستان

0
224

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱ مهر ماه ۱۴۰۲، ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در استان کردستان، مدیر کانال تلگرامی له یلاخ TVرا بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از تسنیم، امروز شنبه ۱ مهر ماه ۱۴۰۲، مدیر کانال تلگرامی له یلاخ TV و همکار کانال تلگرامی قروه نیوز، ساکن شهر سنندج مرکز استان کردستان، توسط ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، بازداشت شد. 

علت بازداشت این فعال تلگرامی:”شناسایی نیروهای امنیتی، ارتباط با اعضای ارشد احزاب کُرد مخالف نظام، آموزش جنگ خیابانی و ساخت اقلام ضد امنیتی عنوان شده است.”

همچنین، اطلاعات سپاه بیت المقدس، در ادامه مدعی شده:”متهم، لیست تمام مرتبطان با کانال و اطلاعات برخی از سران‌ گروهک دمکرات و کومله که اقدام به هدایت سایبری کانال مذکور می‌کردند، اخذ شده است.” 

در این گزارش، به هویت متهم بازداشت شده اشاره نشد است. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

برچسب هاکردستانشهروندان کوردبیخبری از بازداشت شدگانبازداشت بیخبریحقوق شهروندی درایراناحزاب کورد مخالف نظامفعالان تلگرامیمحاکمه شهروندان کورداحزاب کرد در ایراناحزاب کردی در ایراناحضار بازجویی از شهروندان کرداحضار و بازداشت شهروندان کردنقض حقوق شهروندان کورددردهگلانله یلاخ تی ویمدیرکانال تلگرامنقض حقوق شهروندینقض حقوق شهروندی در ایراندستگیری شهروندانسرکوب آزادی بیاننقض حقوق شهروندان کورد در ایراناقدام علیه امنیت ملی از طریق همکاری با احزاب کرد مخالف نظامحق آزادی بیاناحزاب کرد نظامنقض حقوق شهروندان کورداحضاربازجویی از شهروندان کرداحضارو بازداشت شهروندان کردبازداشت شهروندان کرد قروهله یلاخ TVدستگیری فعال تلگرامینقض حقوق بشر در ایرانفعال رسانه ایاحزاب کردفعال فضای مجازیسرکوب شهروندان کورداحزاب کورد مخالفهمکاری با احزاب کورد مخالف جمهوری اسلامیبازداشت بی خبریهمکاری با احزاب کردنقض حقوق شهروندان کرداحضاروبازجویی از شهروندان کورداحضاروبازداشت از شهروندان کرداحزاب کرد مخاالف نظامله یلاخTVدستگیری فعالان تلگرامیفعال تلگرامیسنندجسرکوب شهروندان کورد در ایرانکانال تلگرامسرکوب شهروندان کرداحزاب کرد نخالف نظامسرکوب شهروندان کرد در جمهوری اسلامیسرکوب آزادی اندیشهاحزاب کرد مالف نظامدستگییاحضار و محاکمه شهروندان کردبازداشت شهروندان کورد ایراننقض حقوق شهروندان کورد در سنندجفعال تلرگامیفضای مجازی در ایرانبازداشت شهروندان کردسرکوب شهروندان کرد در ایرانبازداشت فعال تلگرامیهمکاری با احزاب کورد مخالف نظامبازداشت شهروندان کوردقروهدستگیرشدنحق ازادی اندیشهسرکوب شهروندان کردایرانبازجویی از شهروندان کوردبازجوئی از شهروندان کوردسنندجبیت المقدسدستگیریاحزاب کورد در ایرانهمکاری با احزاب کوردمدیر کانال تلگرامیکردستان احزاب کوردیاحزاب کرد سیاسی در ایراننقض حقوق شهروندان کرد در ایرانمحاکمه شهروندان کرددستگیر شدنهمکاری با احزاب کرد مخاالف نظامسرکوب شهروندان کورد درایرانبازجوئی از شهروندان کوردله یلاخسپاه کردستانبازداشتفعالان فضای مجازیاحزاب کوردشهروندان کرداحزاب کرد مسلحاحزاب کرد مخالف نظامهمکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظاماحزاب کورد مخالف جمهوری اسلامیبازداشت شهروندان کورد در نقدهاحزاب کوردمخالف نظامنقض حقوق شهروندی درایراناحضار و محاکمه از شهروندان کردبازجویی از شهروندان کردلیلاخاطلاعات سپاه بیت المقدساطلاعات سپاهتفهیم اتهامسپاههمکاری با احزاب کوردیسرکوب شهروندان کورد ایراناحزاب کردمخالف نظامهمکاری با احزاب کرد مخالف نظامسرکوب شهروندان کرد ایرانفشارهای امنیتی بر شهروندان کوردبازداشت شدناحضار و بازجویی از شهروندان کرداحضار محاکمه از شهروندان کردبازجوئی از شهروندان کردلیلاخ تی ویاطلاعات سپاه استان کردستا

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d