•                  
چهارشنبه , ۰۵ آذر , ۱۳۹۹
چهارشنبه, نوامبر 25

دو فعال ملی مدنی بازداشت شده در تبریز با تودیع وثیقه آزاد شدند

0
87

حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۷ آبان ماه ۱۳۹۹، دو تن از فعالان ملی مدنی ساکن تبریز، پس از اتمام بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۷ آبان ماه ۱۳۹۹، اکبر مهاجری و عبدالله « گونتای » صدوقی، دو فعال ملی مدنی ساکن تبریز و محبوس در زندان مرکزی این شهرستان پس از اتمام بازجوئی و تفهیم اتهام هر یک بطور جداگانه با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شدند. 

یک فرد آگاه ضمن اعلام این خبر به حقوق بشر در ایران گفت: “اتهام تفهیم شده به عبدالله « گونتای » صدوقی، در دوران بازجوئی و بازپرسی عضویت در گروههای معاند نظام « گاماج » و همچنین دیگر اتهام وی فعالیت تبلیغی علیه نظام توسط شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز اعلام و با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۷ میلیارد ریال بطور موقت آزاد شد.”

این منبع مطلع در مورد اتهامات و مبلغ وثیقه تودیع شده برای آزادی موقت اکبر مهاجری، ابراز بی اطلاعی کرد. 

لازم به ذکر است، اکبر مهاجری، در تاریخ ۳ آبان ماه ۱۳۹۹، پس از اتمام بازجوئی در بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز و تفهیم اتهام به بند قرنطینه زندان مرکزی تبریز منتقل شده بود. 

اکبر مهاجری، در تاریخ  ۲۶ مهر ماه ۱۳۹۹، در پی یورش ماموران امنیتی تبریز به محل سکونت وی در این شهرستان بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز منتقل شده بود. 

لازم به ذکر است، اکبر مهاجری، در تاریخ ۱۹ مهر ماه ۱۳۹۹، در پرونده مرتبط با بازداشت وی در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸، از بابت اتهام اقدام به عضویت در گروه گاماج و گوناز تی وی، توسط شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجانشرقی به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری از نوع درجه ۶ محکوم شد. 

مهاجری، در تاریخ ۱۱ مرداد ماه ۱۳۹۹, توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب تبریز به ریاست به ریاست رحیم حملبر, با اتهامات فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در گروه غیر قانونی گاماج به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و ۱ سال حبس تعلیقی محکوم شده بود. 

اکبر مهاجری, در جریان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸, در پی یورش ماموران اداره اطلاعات تبریز به محل سکونت وی بازداشت و جهت بازجوئی به بازداشتگاه این ارگان امنیتی منتقل شد. این فعال ملی مدنی در تاریخ ۶ اسفند ماه ۱۳۹۸, با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شده بود. 

همچنین عبدالله « گونتای » صدوقی هم در تاریخ ۱ آبان ماه ۱۳۹۹، از بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام به بند قرنطینه زندان مرکزی تبریز منتقل شده بود. 

این فعال ملی مدنی، در تاریخ ۲ مهر ماه ۱۳۹۹، توسط ماموران اداره اطلاعات تبریز، بازداشت و جهت بازجوئی و تفهیم اتهام به بازداشتگاه این ارگان امنیتی منتقل شده بود.  

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته ‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی, بازجو و بازپرسی بیطرف از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند. 

برچسب هاحقوق بشرحقوق بشر در ایرانوثیقهحبس تعزیریزندان مرکزی تبریزتودیع وثیقهفعال ترکزندانیان سیاسیفعال ترک آذریوثیقه گذارتودیع قرار وثیقهازادی با قرار وثیقهفعالان ترکفعال ترک اذریحقوق بشر در جمهوری اسلامیفعال ترک آذربایجانیسرکوب شهروندان آذریسرکوب فعالان ترک آذریفعال ترک زبانسرکوب فعالان ترک در ایرانفعال ملی مدنیحقوق بشر درایرانسرکوب فعالان ملی مدنیتودیع قرار کفالتفعال ترک آذربایچانیفعال ترک اذربایجانیفعالان ملی مدنیسرکوب شهروندان آذری در ایرانفعال ملی مدنی آذربایجانیفعال ترک آذربایجانسرکوب فعالان ملی مدنی در ایرانتودیع قرارفعالان ملی مدنی در ایرانحقوق بشر در جمهوری اسلامی ایرانحقوق بشر زندانیان سیاسیبازداشت فعالان ملی مدنیفعال ملی مدنی در ایرانشهروندان آذری در ایرانفعالان ترک آذربایجانیفعالان ترک آذبایجانی در ایرانفعال ترک ترک آذربایجانیفعالان ترک آذریسرکوب فعالان ملی مدنی در جمهوری اسلامیآزادی با تودیع قرار وثیقهفعالان ترک آذربایجانی در ایرانفعالان ترک در ایرانفعالان ترک آذری در ایرانبازداشت فعالان ترکفعال ترک در ایرانسرکوب فعالان ترک آذربایجانی در ایرانمحاکمه فعالان ملی مدنیتودیع قراروثیقهاکبر مهاجریبازداشت فعالان ترک آذربایجانیفعالان ترک اذربایجانیقرنطینه زندان مرکزی تبریزحبس تعزیری زندانیان سیاسیشهروندان آذریفعالان ترک زبان در ایرانشهروندان آذری زبان در ایرانفعال ترک آذربایجانی در ایرانفعال ترک آذری در ایرانفعال ترک شهرستان اردبیلبند قرنطینه زندان مرکزی تبریزسرکوب فعالان ترکشهروندان آذری زبان در ایارنشهروندان آذری در جمهوری اسلامیفعالان ترک آذربایجانی در جمهوری اسلامیفعالان ملی مدنی در شهرستان نقدهبازداشت شهروندان آذری در ایرانفعالان ملی مدنی در جمهوری اسلامیسرکوب شهروندان آذری زبان در جمهوری اسلامیاکبرمهاجریفعال ملی مدنی اکبر مهاجریفعال ترک آذربایجانی اکبر مهاجریفعال آذربایجانی اکبر مهاجریاکبر مهاجری فعال ملی مدنیاکبر مهاجری فعال ترک آذربایجانیبند ۱۱ زندان مرکزی تبریزفعالان ملی مدنی در اردبیلحقوق نقض حقوق بشر در ایرانفعالان ملی مدنی اردبیلفعالان ترک اردبیلفعالان ملی مدنی شهرستان خویشهروندان شهروندان آذریفعالان ملی مدنی ایرانفعالان ترک اذریفعال ترک آذری عباس لسانیفعالان ترک آذری ایرانتبعید فعالان ملی مدنی در ایرانبازداشت فعالان ملی مدنی تبریزفعالان ترک آذری در خویفعالان ملی مدنی ارومیهبند 5 زندان مرکزی تبریزفعالان ملی مدنی تبریزشهروندان آذری زباناکبر مهاجری فعال ترکاکبر مهاجری فعال ملی مدنی آذربایجاناکبر مهاجری فعال ملی مدنی آذربایجانیاکبر مهاجری فعال ترک آذریاکبر مهاجری فعال ترک آذربایجاناکبر مهاجری فعال مدنیفعال ترک آذری اکبر مهاجریفعال آذربایجان اکبر مهاجریفعالان ملی مدنی شهرستان مراغهشهروندان آذری ایرانمحاکمه شهروندان آذریشهروندان آذری زبان در جمهوری اسلامیعبدالله صدوقیعبداله صدوقیگونتای صدوقیفعال ترک آذری علی معالیاکبرمهاجری فعال ترکاکبرمهاجری فعال ملی مدنیاکبرمهاجری فعال آذربایجانیاکبرمهاجری فعال ترک آذربایجانیاکبرمهاجری فعال ترک آذریاکبرمهاجری فعال آذریبازداشت اکبر مهاجریفعال ملی مدنی عبداله صدوقیفعال ملی مدنی عبدالله صدوقیفعال ملی مدنی گونتای صدوقیفعال ترک اکبر مهاجریفعال ترک عبداله صدوقیفعال ترک آذری عبدالله صدوقی

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: