•                  
پنج شنبه , ۰۶ آذر , ۱۳۹۹
پنج‌شنبه, نوامبر 26

صدور مجموعاً ۱۰۹ سال حبس تعزیری و ۲۵۹۰ ضربه شلاق تعزیری برای ۳۶ تن از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ در بهبهان/ اسناد

0
129

حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۱ آبان ماه ۱۳۹۹، شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان بهبهان به ریاست رسول اسدپور با صدور دادنامه ای در ۵ صفحه ۳۶ تن از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ را در به تحمل حبس تعزیری، شلاق و جریمه نقدی محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲۳ مهر ماه ۱۳۹۹، سی وشش تن از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۹، بنامهای علی صفدری – فرزند: اورنگ، بهمن امینی نصرآباد سفلی – فرزند: نبی اله، سبحات « سلیمان » قادری – فرزند: محمد علی، میلاد معنایی – فرزند: طهماسب، محمد طیبی – فرزند: ماندنی، احمد افراز – فرزند: نیرعلی، محمد امین تژم – فرزند: ابراهیم، روح اله طیبی – فرزند: باقر، سیاوش میراسماعیلی –  فرزند: محمدرضا، رضا مهذب – فرزند: علی، حسن زیارتی – فرزند: کریم، پیمان ایمانی مقدم – فرزند: نادر، سجاد کمائی بهمنی – فرزند: محمد باقر، سیدجمال الدین وحدانی – فرزند: سید علی، رضا هاشمی نژادشبانی – فرزند: عبدالرضا، حسین اکبری – فرزند: عبدالخلیل، رضا عادلی نژاد – فرزند: موسی، حسین تراب – فرزند: محمد، مهدی سکوتی – فرزند: ماندنی، مهران دوست – فرزند: محمد مراد، به ترتیب متهمان ردیف ۱ تا ۲۰ با اتهام مشارکت در اخلال در نظم عمومی، همچنین محمد امیرمحسنی – فرزند: کمال، امید « سعید » موئیدفر –  فرزند: محمد علی، محمد دودانگه نشین –  فرزند: علیرضا، محمدرضا کاظمی – فرزند: علی، حسین « علی » احمدی بردزرد – فرزند: محمدیار، سجاد راود – فرزند: ظفر، متهمان ردیف ۲۱ تا ۲۶ این پرونده با اتهام اخلال در نظم عمومی « اتهام بند الف » و دیگر اتهام این افراد هم تمرّد از دستور ماموران حین انجام وظیفه « اتهام بند ب » ، همچنین متهم ردیف ۲۷ این پرونده رقیه طاهرزاده موسویان – فرزند: عبدالحمید، با اتهام توهین به ماموران دولتی حین انجام وظیفه، متهم ردیف ۲۸ این پرونده هم مریم « کوثر » پایاب – فرزند: طوفان، از بابت اتهام اخلال در نظم عمومی و همچنین فاضل چیره – فرزند: گرگعلی،  ستار افشین پور – فرزند: رحیم، محمود دهدشتی اخوان – فرزند: محمد، فرشید جهانتاب – فرزند: جمعه، حسین فتحی – فرزند: تاج محمد، متهمان ردیف ۲۹ تا ۳۳ این پرونده از بابت اتهام تخریب و احراق بانک ها و تاسیسات مورد استفاده عموم « اتهام بند الف » و از بابت اتهام اخلال در نظم عمومی « اتهام بند ب »، افشین انهاری پور –  فرزند: رستم، از بابت اتهام سرقت اموال و تاسیسات مورد استفاده عموم « اتهام بند الف » و از بابت اتهام اخلال در نظم عمومی « اتهام بند ب »، متهم ردیف ۳۵ این پرونده احمد حاتم پور – فرزند: رحمن، از بابت اتهام تخریب و احراق بانک ها و تاسیسات مورد استفاده عموم « اتهام بند الف »، اخلال در نظم عمومی « اتهام بند ب » و متهم ردیف ۳۶ این پرونده هم امین جعفری – فرزند: ایوب، با اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی « اتهام بند الف »، از بابت اتهام اخلال در نظم عمومی « اتهام بند ب » اتهام تمرّد از دستور ماموران حین انجام وظیفه « اتهام بند ج »، در مجموع ۳۶ متهم این پرونده با اتهامات مورد اشاره به تحمل ۱۰۹ سال حبس تعزیری، ۲۵۹۰ ضربه شلاق و ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان جریمه نقدی محکوم شدند. حکم صادره مذکور امروز پنجشنبه به متهمان این پرونده ابلاغ شد. 

براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان بهبهان: “متهمان ردیف ۱ تا ۲۰ این پرونده از بابت اتهام مشارکت در اخلال در نظم عمومی، هر یک به تحمل ۱۲ ماه حبس تعزیری و همچنین ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شدند. متهمان ردیف ۲۱ تا ۲۶ این پرونده، با اتهام اخلال در نظم عمومی هر یک به تحمل ۱۲ ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و از بابت اتهام تمرّد از دستور ماموران امنیتی حین انجام وظیفه هم هر یک به تحمل ۱۲ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. برای این افراد مجازات ۱ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق اجرا خواهد شد. همچنین رقیه طاهرزاده موسویان بعنوان متهم ردیف ۲۷ این پرونده از بابت اتهام توهین به ماموران حین انجام وظیفه، به پرداخت ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان جریمه نقدی بدل از ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شد. مریم « کوثر » پایاب، متهم ردیف ۲۸ پرونده با اتهام اخلال در نظم عمومی، به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و همچنین تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شد. متهمان ردیف ۲۹ تا ۳۳ پرونده با اتهامات تخریب و احراق بانک ها و تاسیسات مورد استفاده عمومی به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام اخلال در نظم عمومی هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شدند که اجرای ۱۰ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق برای هر یک از این افراد اجرائی است. متهم ردیف ۳۴ این پرونده افشین انهاری پور از بابت اتهام سرقت اموال و تاسیسات مورد استفاده عموم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام اخلال در نظم عمومی هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شد. اجرای ۵ سال حبس تعزیری برای متهم ردیف ۳۴ این پرونده قابل اجرا است. احمد حاتم پور در این پرونده بعنوان متهم ردیف ۳۵ از بابت اتهام تخریب و احراق بانک ها و تاسیسات مورد استفاده عمومی به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و  همچنین بابت اتهام اخلال در نظم عمومی هم به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شد. اجرای ۱۰ سال حبس تعزیری برای اجمد حاتم پور قابلیت اجرائی دارد. متهم ردیف ۳۶ این پرونده، امین جعفری، از بابت اتهام ضرب و جرح عمدی علیرضا آلاله به پرداخت ۲۳/۰۱ % درصد ارزش دیه کامل با توجه نظریه گواهی صادره از سوی پزشکی قانونی شهرستان بهبهان محکوم شد. متهم ردیف ۳۶ از بابت جنبه عمومی اتهام ضرب و جرح عمدی به تحمل ۲ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام اخلال در نظم عمومی هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و همچنین ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شد. برای متهم ردیف ۳۶ اجرای مجازات ۲ سال حبس تعزیری و پرداخت دیه قابلیت اجرائی دارد.” 

جلسه دادرسی به پرونده این شهروندان در تاریخ ۲۱ مهر ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان بهبهان برگزار شده بود. با توجه به متن منتشره در دادنامه صادره آمده است که « برخی از متهمین و یا وکلای آنها بواسطه ازدحام متهمین در وقت رسیدگی و جهت رعایت فاصله گذاری اجتماعی در خصوص بیماری کرونا لایحه ارسال نموده اند.»

در بخش دیگری از این دادنامه ذکر شده: “حکم صادره از تاریخ ابلاغ به متهمان این پرونده ظرف مدت ۲۰ روز کاری قابلیت تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر است. ضمنا در خصوص اتهام احمد حاتم پور فرزند رحمن و مریم « کوثر » پایاب – فرزند: طوفانی دایر بر فعالیت تبلیغی علیه نظام به اشتباه کیفر خواست به محاکم کیفری ۲ صادر گردیده و می بایست به دادگاه انقلاب ماهشهر کیفر خواست تنظیم گردد فلذا دفتر محترم پرونده در این خصوص به دادسرا اعاده تا به دادگاه انقلاب ماهشهر کیفر خواست تنظیم گردد.”

این شهروند ساکن بهبهان، در تاریخ ۲۸ تیر ماه ۱۳۹۹, توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب این شهرستان به ریاست فردوس افشون با اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام و به نفع گروهها و سازمان‌های مخالف نظام” به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال ممنوعیت از عضویت در احزاب، گروهها و دسته‌جات سیاسی محکوم شده بود. این حکم پس از اعلام اعتراض و ارجاع پرونده به شعبه دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان در تاریخ ۱۲ مهر ماه ۱۳۹۹، عیناً و به احمد حاتم پور ابلاغ تائید شد. 

احمد حاتم پور, شهروند ۳۰ ساله, ساکن شهرستان بهبهان که به شغل خرید و فروش خودرو اشتغال دارد در تاریخ ۴ دی ماه ۱۳۹۸, در پی یورش ماموران امنیتی به به محل کار وی بازداشت و پس از انتقال به منزل و  ضبط وسائل شخصی به مدت ۱ شبانه روز در بازداشتگاه پلیس امنیت بهبهان نگهداری  شد و پس از آن به شهرستان آبادان منتقل شد و پس از طی مراحل بازجوئی های فشرده به بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز انتقال داده شد و پس از طی بازجوئی های توام با ضرب و جرح به بازداشتگاه اداره اطلاعات بهبهان بازگردانده شد و پس از آن به زندان این شهرستان منتقل و در تاریخ ۲۲ دی ماه ۱۳۹۸, پس از تکمیل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع سند منزل مسکونی بطور موقت آزاد شد. 

همچنین مریم « کوثر » پایاب، متهم ردیف ۲۸ این پرونده، که با اتهام  اخلال در نظم عمومی، به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده در تاریخ ۲۸ آذر ماه ۱۳۹۸, در حالی ۳ روز قبل از بازداشت توسط نیروهای امنیتی از ناحیه کمر مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود از سوی اداره اطلاعات نیروی انتظامی بهبهان بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی در تاریخ ۲۳ دی ماه ۱۳۹۸, با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان، تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.  

شهرستان بهبهان در جنوب غربی ایران و مرکز شهرستان بهبهان در جنوب شرقی استان خوزستان قرار دارد و در جریان تجمعات اعتراضی اخیر که از تاریخ ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸, در این شهرستان همانند سایر شهرهای دیگر ایران برگزار شد تعداد بسیاری از شهروندان ساکن این شهروندان در پی شلیک مستقیم ماموران امنیتی و انتظامی در این تجمعات اعتراضی یا جان خود را از دست دادند و یا زخمی شدند و از سوی دیگر تعداد بسیاری دیگر از شهروندان هم از سوی ماموران امنیتی و انتظامی با عناوین اتهامی کذب “اوباش”, “اغتشاشگر” و یا “تخریب کننده اموال عمومی” توسط نیروهای امنیتی و انتظامی بازداشت شدند.

حقوق بشر در ایران, از اولین روز این اعتراضات از طریق انتشار فیلمهای کوتاه دریافتی در کانال تلگرام و در قالب گزارشهای جداگانه ای خبری به تفسیر اخباری را از چگونگی روند این تجمعات اعتراضی مدنی در شهرهای مختلف کشور منتشر کرد. 

همچنین حقوق بشر در ایران با ارائه ۶ گزارش بصورت جداگانه و در تاریخ های مختلف از زمان آغاز این دور از تجمعات اعتراضی اسامی کشته شدگان را اطلاع رسانی کرده است. نکته حائز اهمیت این است که با توجه به عدم شفافیت در گردش آزاد اطلاعات در ایران و سرکوب گسترده آزادی بیان و قطع شدن اینترنت, محیط امنیتی حاکم بر کشور یقینا تعداد شهروندان کشته شده در این دور از تجمعات اعتراضی به مراتب بیش از این ارقام میباشد.

همچنین با توجه به تائید سازمان عفو بین الملل, در جریان این تجمعات اعتراضی بیش از۳۰۰ نفر از شهروندان در شهرهای مختلف کشور در پی شلیک مستقیم ماموران امنیتی کشته شدند. همچنین گزارشهای بسیاری از آمار بالای افرا زخمی شده در شهرها و مناطق گوناگون کشور توسط ماموران امنیتی و انتظامی در گزارش سازمان عفو بین الملل مورد تائید قرار گرفت. 

مجموعه دلایل بازداشت فعالان مدنی در ایران, در زمره اتهامات مرتبط با سرکوب آزادی بیان و عقیده  میباشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶به صراحت بر حق افراد بر برخورداری از آن تاکید شده است. اما از آنجائی که حکومت جمهوری اسلامی تاب شنیدن انتقادات شهروندان را ندارد فقط وانمود به احترام اصل آزادی بیان و قلم میکند ولی در اصل مطلب به طور سیستماتیک اقدام به سرکوب گسترده شهروندان در زمینه آزادی بیان و قلم میکند.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بی طرف و با حضور هیئت منصفه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوین گر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

برچسب هادادگاه کیفریتظاهرات اعتراض آمیزتظاهرات شهروندان در ایراناعتراضات شهروندان در ایرانتظاهرات اعتراضی شهروندان در ایرانبهبهانعلی احمدیاعتراضات کارگران نیشکرشهرستان بهبهاندادگاه کیفری دوتظاهرات اعتراضیپالایشگاه نفت بید بلند بهبهاندادگاه کیفری ۲کیوان صمیمی بهبهانیدادگاه کیفری ۱تجمعات اعتراضی آبان ماه ۱۳۹۸اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸آبان ماه۱۳۹۸آبانماه ۱۳۹۸اعتراضات گرانی بنزینتظاهرات آبان مان ۱۳۹۸تظاهرات آبان ماه ۱۳۹۸ در ایرانتظاهرات اعتراضی در ایرانآبان۱۳۹۸آبان ماه ۱۳۹۸آبانماه۱۳۹۸آبان ۱۳۹۸کشته شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸تجمعات اعتراضات آبان۱۳۹۸اعتراضات آبان ماه سال ۱۳۹۸احراز هویت کشته شدگان آبان ماه ۱۳۹۸آبان 1398تجمعات اعتراضی در ایران آبان ۱۳۹۸هویت کشته شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸آبان ماه سال ۱۳۹۸تظاهرات اعتراضتظاهرات اعتراضی آبان ماه ۱۳۹۸تظاهرات اعتراضی آبان ۱۳۹۸اعتراضات به گرانی بنزینتظاهرات اعتراضی به گرانی بنزینتجمعات اعتراضی آبانماه ۱۳۹۸مریم پایاببازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸اعتراضات آبان ۱۳۹۸احمد حاتم پورتظاهرات آبان ۱۳۹۸بازداشت احمد حاتم پوراحمدحاتم پوربازداشت احمدحاتم پوراداره اطلاعات شهرستان بهبهانتظاهرات آبان ماه ۱۳۹۸آبانماه سالاعتراضات سراسری آبان ماه ۱۳۹۸تظاهرات اعتراضی آبان ماهجانباختگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸آبان ماه 1398دادگاه کیفری۲بازداشت شدگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸بازداشتشدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸شهروندان شهرستان بهبهانتظاهرات اعتراضی آبانماه ۳۹۸اعتراضات آبانزندان بهبهانزندان مرکزی بهبهانبازداشت شدگان شهرستان بهبهانتظاهرات اعتراضی آبان ماه سال ۱۳۹۸آبانماه سال ۱۳۹۸بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماهاعتراضات آبانماه سال ۱۳۹۸تظاهرات آبانماه سال ۱۳۹۸بازداشت شدگان اعتراضات آبانماه سال ۱۳۹۸اعتراضات آبان آبان ماه سال ۱۳۹۸اعتراضات آبان در سال ۱۳۹۸اداره برق شهرستان بهبهانتجمعات شهرستان بهبهانتجمعات اعتراضی شهرستان بهبهاننیروی انتظامی شهرستان بهبهانپلیس امنیت شهرستان بهبهانمحکومیت احمد حاتم پور به حبساعتراضات شهرستان بهبهانشهرستان بهبهان در خوزستانشعبه102دادگاه کیفری2دادگاه کیفری صدور حکماعتراضات آبانماه سال 1398احمد حاتم پور شهرستان بهبهانشعبه 102 دادگاه کیفری 2شعبه 102دادگاه کیفری 2شعبه102دادگاه کیفری دوعلی صفدریبهمن امینی نصرآبادسبحات قادریسلیمان قادریمیلاد معناییمحمد طیبیاحمد افرازمحمدامین تژمروح الله طیبیروح اله طیبیسیاوش میراسماعیلیحسن زیارتیسجاد کماییسجاد کمائیسدی جمالدین وحدانیجمال الدین وحدانیرضا هاشمی نژاد شبانیحسین اکبریحسین ترابمهدی سکوتیمهران دوستامید موئیدفرامیدموئیدفرمحمد دودانگه نشینمحمدرضا کاظمیحسین احمدیسجاد راودرقیه طاهرزاده موسویانفاضل چیرهستار افشین پورمحمود دهدشتی اخوانفرشید جهانتابحسین فتحیافشین انهاری پورامین جعفریدادگاه کیفری شهرستان بهبهانقاضی رسول اسدپورشعبه102 دادگاه کیفری 2شعبه صد و دو دادگاه کیفری دو بهبهان

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: