•                  
جمعه , ۰۱ بهمن , ۱۴۰۰
جمعه, ژانویه 21

اسماعیل رشیدی, زندانی عقیدتی سنی مذهب محبوس در زندان رجائی شهر کرج آزاد شد

0
599

حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۱۸ فروردین ماه ۱۳۹۹, اسماعیل رشیدی, زندانی عقیدتی سنی مذهب محبوس در اندرزگاه ۷ سالن ۲۱ زندان رجائی شهر کرج, در پی اعطای عفو مشروط با توجه به بخشنامه اخیر قوه قضائیه از این زندان آزاد شدند. آزادی مشروط این زندانی عقیدتی سنی مذهب به این معنی است که در صورت تکرار جرم علاوه بر مجازات جرم اخیر باید باقی مانده مدت محکومیت حبس تعزیری که بواسطه عفو مشروط آزاد شدند را هم سپری کند

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز دوشنبه ۱۸ فروردین ماه ۱۳۹۹, اسماعیل رشیدی, زندانی عقیدتی سنی مذهب محبوس در سالن ۲۱ اندرزگاه ۷ زندان رجائی شهر کرج که در حال تحمل دوران محکومیت حبس تعزیری ۵ ساله خود بود با اعطای عفو مشروط آزاد شدند.

اعطای آزادی مشروط به اسماعیل رشیدی بر مبنای بخشنامه اخیر قوه قضائیه برای آزادسازی زندانیان سیاسی و عقیدتی با محکومیت حبس تعزیری ۵ سال و یا کمتر بوده صورت گرفته است. در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۸, با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و احتمال ابتلای بسیاری از زندانیان محبوس در زندانها در ابتلا به این ویروس و با توجه به سال نو و اعیاد مذهبی, علی خامنه ای در پاسخ به نامه ارسالی از سوی رئیس قوه قضائیه با اعطای عفو آزادی مشروط زندانیان محبوس در زندانهای کشور مورد تائید علی خامنه ای قرار گرفت.

پیش از این و در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۸, حقوق بشر در ایران, با انتشار گزارشی از محرومیت این زندانی عقیدتی سنی مذهب از حق ملاقات و مرخصی اطلاع رسانی کرده بود. 

این زندانی عقیدتی اهل سنت, پیش از بازداشت به شغل ماهیگیری در شهرستان نخل تقی از توابع استان بوشهر مشغول بود و پس از بازداشت در تاریخ ۳ شهریور ماه ۱۳۹۵, توسط ماموران اداره اطلاعات بوشهر از بابت اتهام “عضویت در گروه های معاند نظام”, فی به مدت ۴۰ روز در سلول انفرادی این ارگان امنیتی در بوشهر محبوس شده بود. 

در زمان بازجوئی از اسماعیل رشیدی, این شهروند سنی مذهب از سوی بازجویان برای اعتراف اجباری و اقرار به جرمی که هیچگاه به آن مرتکب نشده بود تحت فشار قرار گرفت و بازجویان از وی درخواست همکاری کرده بودند و گفته بودند در صورت عدم همکاری پرونده وی به دادگاه ارجاع خواهد شد که در نهایت در پی عدم همکاری این زندانی عقیدتی با بازجویان پس از ۴۰ روز اسماعیل را به بند عمومی و مکانی بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در میان زندانیان جرائم خشن منتقل شد. 

با آغاز روند دادرسی بر پرونده اسماعیل رشیدی, پرونده وی به دادگاه انقلاب بوشهر با مورد اتهامی “عضویت در گروه های معاند نظام”, ارجاع شد و پس از اتمام جلسه دادرسی وی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد و در نهایت در تاریخ ۱۲ شهریور ماه ۱۳۹۶, از زندان بوشهر به اندرزگاه ۷ سالن ۲۱ زندان رجائی شهر کرج منتقل شد. 

در تاریخ ۱۲ شهریور ماه ۱۳۹۶ و پس از انتقال این زندانی عقیدتی سنی مذهب از بوشهر به زندان رجائی شهر کرج با توجه به فاصله بین بوشهر تا تهران برای خانواده این زندانی عقیدتی رفت و آمد و خطرات احتمالی که در میان راه و در مسیر خانواده وی را تهدید می کرد از ملاقات با فرزندشان محروم بودند. 

بر طبق اسناد موجود حقوق بشر برخورداری از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف و با حضور هیئت منصفه از جمله موارد است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین در ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. همچنین در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر ممنوعیت شکنجه در عدم رفتاری خشن بر افراد مورد تاکید قرار گرفته است. در ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری به صراحت کلام بر اطلاع یافتن متهم از اتهامات منتسبه و همچنین فراهم کردن امکان دسترسی فرد متهم به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون برای متهم مورد تاکید قرار گرفته است. 

همچنین سرکوب شهروندان اهل سنت در ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ و ۱۹ این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز میباشد. 

برچسب هامحرومیت از حقوق شهروندی پیروان اهل سنت در ایرانمحرومیت از حقوق شهروندی اهل تسنن در ایرانمحرومیت از درمان زندانیان عقیدتی در ایراننقض حقوق پیروان اهل سنت در ایراننقض حقوق بشر در ایراننقض حقوق بشر در زندان رجائی شهرنقض حقوق شهروندی پیروان اهل سنت در ایراننقض حقوق شهروندی اهل تسنن در ایراننقض حقوق شهروندی اهل سنت در ایرانپیروان اهل تسننپیروان اهل تسنن در ایرانپیروان اهل سنتپیروان اهل سنت ایرانپیروان اهل سنت در ایرانپیروان اهل سنت در جمهوری اسلامیاقلیت اهل تسنناقلیت اهل تسنن در ایراناقلیت اهل سنتاقلیت اهل سنت در ایراناقلیتهای مذهبیاقلیتهای مذهبی در ایراناقلیتهای مذهبی در جمهوری اسلامیاقلیتهای دینی در ایراناندرزگاه 7 سالن 21اهل تسنناهل تسنن ایراناهل تسنن در ایراناهل تسنن در استان کردستاناهل تسنن در استان سیستان و بلوچستاناهل تسنن در بندرعباساهل تسنن در زندانهای ایراناهل تسنن در زاهداناهل سنتاهل سنت ایراناهل سنت تهراناهل سنت در ایراناسماعیل رشیدیبازداشت و شهروندان اهل تسننبازداشت شهروندان اهل تسننبازداشت شهروندان اهل تسنن در ایرانحقوق شهروندی پیروان اهل تسنن در ایرانحقوق شهروندی اهل تسنن در ایرانحقوق شهروندی اهل سنت در ایرانزندان رجائی شهر کرجزندانی اهل سنتزندانی عقیدتی اهل سنتزندانی عقیدتی سنی مذهبزندانی عقیدتی سنی مذهبیزندانیان اهل تسنن در ایرانزندانیان اهل سنتزندانیان اهل سنت در ایرانزندانیان اهل سنت در جمهوری اسلامیزندانیان زندان رجائی شهر کرجزندانیان سنی مذهب زندان رجایی شهر کرجزندانیان سیاسیزندانیان عقیدتیزندانیان عقیدتی اهل تسننزندانیان عقیدتی اهل سنتزندانیان عقیدتی اهل سنت در ایرانزندانیان عقیدتی در ایرانزندانیان عقیدتی در زندان رجائی شهر کرجزندانیان عقیدتی سنی مذهبسرکوب فعالان مذهبی اهل سنتسرکوب پیروان اهل تسننسرکوب پیروان اهل تسنن ایرانسرکوب پیروان اهل تسنن در ایرانسرکوب پیروان اهل سنتسرکوب پیروان اهل سنت ایرانسرکوب پیروان اهل سنت در ایرانسرکوب پیروان اهل سنت در جمهوری اسلامیسرکوب اهل تسننسرکوب اهل تسنن ایرانسرکوب اهل تسنن در ایرانسرکوب اهل تسنن در جمهوری اسلامیسرکوب اهل سنتسرکوب اهل سنت ایرانسرکوب اهل سنت در ایرانسرکوب زندانیان اهل سنتسرکوب شهروندان اهل تسننسرکوب شهروندان اهل تسنن ایرانسرکوب شهروندان اهل تسنن در ایرانسرکوب شهروندان اهل سنتسرکوب شهروندان اهل سنت ایرانسرکوب شهروندان اهل سنت در ایرانسرکوبشهروندان اهل تسنن زاهدانشهروند اهل سنتشهروندان اهل تسننشهروندان اهل تسنن در ایرانشهروندان اهل سنتشهروندان اهل سنت در ایران

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: