•                  
چهارشنبه , ۱۵ تیر , ۱۴۰۱
پنج‌شنبه, جولای 7

محمد گودرز, رئیس اندرزگاه ۷ زندان رجائی شهر, مافیای موادمخدر و رشوه

0
1739

حقوق بشر در ایران – زندانیان محبوس در زندان رجائی شهر کرج  از جمله زندانیانی هستند که با انواع و اقسام موارد سرکوب و شکنجه و نقض حقوق شهروندی دست و پنجه نرم می کنند و در این بین این موارد نقض توسط کارمندان و افراد رده بالا بعنوان مسئول و رئیس زندان, اندرزگاه و یا قسمتهای دیگر این زندان صورت میگیرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, “محمد گودرز”, رئیس اندرزگاه ۷ زندان رجائی شهر کرج, از جمله افرادی است که با توجه به مسئولیت شغلی که در این زندان به وی دیکته شده بطور گسترده اقدام به سرکوب, شکنجه و باج گیری از زندانیان با جرائم مختلف می کند. فرد مذکور با اعمال رفتارهای خشن بارها اقدام به ضرب و شتم زندانیان تا حد مرگ کرده. البته پیش از محمد گودرز, رئیس قبلی زندان رجائی شهر غلامرضا ضیائی فردی بود که به نقض حقوق زندانیان مشهور شده بود که وی اخیرا به زندان تهران بزرگ منتقل شد. 

گزارش پیش رو در بردارنده حقایقی است از “محمد گودرز” رئیس اندرزگاه ۷ زندان رجائی شهر کرج که از منابع معتبر خبری در اختیار حقوق بشر در ایران قرار گرفته تا بدین وسیله آنچه که بر سر زندانیان سیاسی, عقیدتی و حتی زندانیان با جرائم غیرسیاسی می گذرد را اطلاع رسانی کرده باشیم؛ 

“محمد گودرز”, رئیس اندرزگاه ۷ زندان رجائی شهر کرج, مادر و خاله وی بعنوان کارمند در زندان رجائی شهر در قسمت اداری این زندان شاغل بودند. وی بواسطه رانت و پارتی مادر و خاله خود که در این زندان کار می کردند به استخدام سازمان زندانها درآمد و سپس به زندان رجائی شهر کرج معرفی شد. در شروع فعالیت خود بعنوان پاسدار بند و سپس در قسمت حفاظت اطلاعات زندان رجائی شهر کرج مشغول فعالیت بود. پس از مدتی با ارتقاع سمت شغلی به عنوان ریاست اندرزگاههای زندان رجائی شهر منتسب شد. سپس بعنوان رئیس اندرزگاه قرنطینه این زندان منصوب شد و بعد از آن به مدت ۴ ماه بعنوان رئیس اندرزگاه ۱۰ این زندان انتخاب شد و از سال ۱۳۹۶ بعنوان رئیس اندرزگاه ۷ در این زندان می باشد. 

این انتخاب در زمانی بود که “غلامرضا ضیائی” بعنوان رئیس زندان رجائی شهر کرج در این زندان بود و “محمد گودرز” را بعنوان مافیای پخش موادمخدر در داخل زندان رجائی شهر به سمت رئیس اندرزگاه ۷ این زندان منصوب کرد. اندرزگاه ۷ زندان رجائی شهر کرج دارای ۳ سالن ۱۹ -۲۰ و ۲۱ میباشد که سالن ۱۹ و ۲۰ مشهور به سالن قرصیها می باشد. و بیان این اسم برای این ۲ سالن از آنجائی است که افرادی که با اتهام اعتیاد به این زندان منتقل می شوند به آنها قرص داده می شود تا از درد و خماری ناشی از عدم  مصرف مواد مخدر در امان باشند. اما سالن ۲۱ مکانی است که در اندرزگاه ۷ زندانیان عقیدتی سنی مذهب در آن محبوس هستند. 

محمد گودرز پس از اتصاب بعنوان رئیس اندرزگاه ۷ زندان رجائی شهر با راه انداختن درگیریهای فیزیکی و از پیش طراحی شده در ۲ سالن ۱۹ و ۲۰ سعی بر خارج کردن رقبای خود در پخش موادمخدر می کرد. تا به امروز محمد گودرز ۹ درگیری منجر به خون و خون ریزی در این ۲ سالن به راه انداخته که نتیجه آن انتقال فردی که رغیب وی در پخش موادمخدر در داخل این ۲ بند بوده به اندرزگاههای دیگر شد. محمد گودرز, در حال حاضر با راه انداختن مافیا در اندرزگاه ۷ برای سالنهای ۱۹ و ۲۰ پخش موادمخدر در این ۲ سالن را در دست گرفته. 

کارهائی که محمد گودرز, بعنوان رئیس اندرزگاه ۷ زندان رجائی شهر انجام می دهد بر این خلاصه نمی شود. وی به افراد تازه واردی که به این اندرزگاه و در سالنهای ۱۹ و ۲۰ منتقل میشوند چنانچه فردمذکور از توان مالی خوبی برخوردار باشد از وی اخاذی می کند و اتاق بند را به آن فرد می فروشد. این کار وی در حالی است که اگر بطور مثال در یک اتاق ۴ نفر ساکن باشند هر ۴ نفر را به هانه ای واحی از آن اتاق خار ج می کند و اتاق فوق را به فرد مذکور برای اقامت تک نفری در اختیار وی می گذارد. 

محمد گودرز, برای افرادی که وی را از لحاظ صبحانه, ناهار, عصرانه و شام و به لحاظ مالی تامین می کنند به دقت به کار آن افراد رسیدگی می کند. بعنوان مثال؛ در حال حاضر غذای محمد گودرز از رستوران زندان رجائی شهر کرج به حساب افراد سرمایه داری که با جرائم موادمخدر در این اندرزگاه محبوس هستند تامین می شود. لازم به ذکر است با توجه به عدم کیفیت غذای زندان رجائی شهر کرج که حقوق بشر در ایران به دفعات و در گزارشات گذشته نسبت به آن اطلاع رسانی کرده از کیفیت بسیار پائینی برخوردار است. با توجه به این مورد افرادی که از لحاظ مالی دارای قدرت خوبی هستند با هزینه کردن و پرداخت باج به محمد گودرز امتیازاتی را بدست می آورند. 

اکثر خرید و فروشهای انواع موادمخدر و گوشی تلفن همراه در اندرزگاه ۷ با نظارت محمد گودرز, بعنوان رئیس اندرزگاه تامین می شود و وی از این طریق از افراد پورسانت دریافت می کند. حتی شخص محمد گودرز, از طریق بهداری زندان رجائی شهر کرج موادمخدر و گوشی های تلفن همراه را در اندرزگاههای دیگر پخش می کند تا پورسانت بگیرد. دلیل انتخاب بهداری این است که هر فرد می تواند برای درمان و یا هر بهانه دیگری به بهداری مراجعه کند و با توجه به زمانی که از قبل توسط محمد گودرز با فرد مذکور تنظیم شده پس از حضور فرد در بهداری می تواند مواد مخدر مورد نیاز خود را از آن طریق تامین کند. 

رفتارهای خشن محمد گودرز, به حدی است که این منبع مطلع از ضرب و شتم برخی زندانیان توسط محمد گودرز تا حد مرگ خبر داد. محمد گودرز در جمعی عنوان کرده در زمانی که وی بعنوان رئیس قرنطینه زندان رجائی شهر کرج بوده زندانیان تازه وارد را تا حد مرگ مورد ضرب و شتم قرار می داده و پس از آن فرد مذکور را به اندرزگاه و مورد نظر منتقل می کردند. 

حتی زندانیان سیاسی که به زندان رجائی شهر منتقل می شدند به عمد توسط محمد گودرز اسامی آنها برای انتقال به سالن اعلام نمی شد تا از یان طریق فرد مذکور با شکنجه روحی و سختی به مدت ۲ یا ۳ هفته در بند قرنطینه بلاتکلیف بماند. 

محمد گودرز, با درخواست رشوه در زندانیان بعنوان باج برای آنها مدارک و نامه های تحویل داده شده از زندانیان را امضا و یا مورد تائید قرار میدهد. 

محمد گودرز با پول رشوه و رانتی که در زندان رجائی شهر کرج از فروش موادمخدر به راه انداخته هفته ۲ یا ۳ بار مسئولان رده بالای این زندان “ولی محمدی” و “حسن قبادی” که از معاونان رئیس زندان رجائی شهر کرج هستند را به رستوران زندان رجائی شهر دعوت می کند. 

محمد گودرز به همراه چند فرد دیگر بعنوان مافیای پخش مواد مخدر در زندان رجائی شهر کرج هستند. این فعالیتها از طرف محمد گودرز در زندان رجائی شهر کرج در حالی است که وزرات اطلاعات که در اندرزگاه ۷ زندان رجائی شهر کرج مستقر هست علیرغم اطلاع از کارهای این فرد هیچگونه عکس العملی به وی نشان نمی دهند. در حقیقت پخش موادمخدر و گوشی تلفن همراه بعنوان یک حربه در دست وزارت اطلاعات است و دلیل اینکه با محمد گودرزی برخوردی صورت نمی گیرد این امر هست که وی سیاستهای وزارت اطلاعات را در اندرزگاه ۲۱ که محل نگهداری زندانیان سنی مذهب می باشد را عینا اجرا می کند و این سیاستها شامل اعمال رفتارهای خشن بر زندانیان سنی مذهب, عدم قبول درخواستهای زندانیان, عدم قبول نامه های اداری که شامل شکایت و یا در خواست اعاده دادرسی زندانیان, بعنوان مثال اگر نامه ای به محمد گودرز داده شود و وی این نامه را امضا کند مستقیما آن نامه به وزارت اطلاعات ارجاع میدهد. 

تمام کارهای صورت گرفته توسط “محمد گودرز” با اطلاع بازرسی زندان رجائی شهر و حفاظت اطلاعات زندان رجائی شهر صورت می گیرد اما هیچگونه عکس العملی به موارد نقض حقوق شهروندی زندانیان توسط آنها که به واسطه محمد گودرز صورت می گیرد داده نمی شود.

چندی پیش فردی بنام “درزی”, رئیس بازرسی زندان رجائی شهر کرج در پی اعتراض جمعی از زندانیان به رفتارهای محمد گودرز در این زندان به آنها گفته بود “محمد گودرز تحت حمایت است و ما نمی توانیم کاری انجام بدیم”.  حتی قوه قضائیه هم نسبت به کارهای محمد گودرز در زندان رجائی شهر بی تفاوت است. 

زندانیان محبوس در اندرزگاه ۷ زندان رجائی شهر بارها برای باج خواهی محمد گودرز به مسئولان زندان اعتراض کردند اما هیچگونه ترتیب اثری به کارهای وی داده نشد. 

محمد گودرز با توجه به ارتباط نزدیکی که با فردی بنام “محرمی” رابط وزارت اطلاعات و زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان رجائی شهر کرج دارد لذا به راحتی هر کاری که می خواهد در این زندان انجام می دهد. 

زندانیان عقیدتی سنی مذهب محبوس در سالن ۲۱ اندرزگاه ۷ زندان رجائی شهر کرج طی ماههای اخیر تحت شدیدترین فشارهای روحی و روانی از سوی محمد گودرز قرار گرفتند. اعمال این فشارهای امنیت بر زندانیان سنی مذهب در زندان رجائی شهر کرج از فروردین ماه ۱۳۹۸ تا به امروز به اوج خود رسیده است. 

بعنوان مثال چند ماه پیش محمد گودرز جیره نان که برای سالن ۱۹ اختصاص داده شده بود و این جیره غذایی باید بطور رایگان در اختیار زندانی قرار بگیرد آن را بادریافت پول افراد می فروخت! این توسط محمد گودرز تا چند هفته ادادمه داشت و پس اعلام اعتصاب غذای برخی از زندانیان و گسترش دامنه اعتراضات در سالن ۱۹ جیره نان این سالن رایگان شد. 

محمد گودرز برای افرادی که به حشاب بانکی وی پول واریز می کنند و از وی به لحاظ مالی پشتیبانی می کنند کار انجام می دهد و در غیر اینصورت هیچگونه کاری برای زندانیان انجام نمی دهد. 

در حقیقت محمد گودرز با راه انداختن مافیای مواد مخدر در سالن ۱۹ و ۲۰ زندان رجائی شهر کرج سعی در فروش مواد به افرادی که  به اعتیاد مبتلا هستند می کند و از این راه پول گزافی را بدست می آورد. 

نقل انتقال گوشی تلفن همراه و مواد مخدر از طریق رابطهائی که محمد گودرز در بهداری زندان رجائی شهر کرج دارد صورت می گیرد. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: