•                  
سه شنبه , ۱۲ فروردین , ۱۳۹۹
سه‌شنبه, مارس 31

راحله احمدی, جهت اجرای حکم حبس تعزیری بازداشت شد

0
81

حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۸, راحله احمدی, ساکن تهران و مادر صبا کردافشاری, که پیش از این از سوی شعبه ۳ اجرای احکام کیفری واقع در دادسرای امنیت تهران جهت اجرای حکم حبس ۲ سال و ۷ ماه فراخوانده شده بود پس از معرفی خود به آن مرجع قضائی بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران امروز شنبه ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۸, راحله احمدی, ساکن تهران و مادر صباکردافشاری, که پیش از این توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به تحمل حبس تعزیری محکوم شده بود پس از معرفی خود به شعبه ۳ اجرای احکام کیفری جهت اجرای حکم حبس تعزیری ۲ سال ۷ ماه خود فراخوانده شده بود پس از معرفی خود به شعبه ۳ اجرای احکام کیفری دادسرای امنیت تهران بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل شد. راحله احمدی پس از ابلاغ حکم حبس تعزیری و پس از اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق همکاری با رسانه های معاند” به تحمل ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد که پس از اعلام تسلیم به رای از سوی راحله احمدی و اعمال ماده ۴۴۲ از قانون آئین دادرسی کیفری و پس از کسر یک چهارم از ۳ سال و ۶ ماه حبی تعزیری برای وی به ۲ سال و ۷ ماه با احتساب ایام بازداشتی کاهش پیدا کرد. 

اجرای حکم حبس تعزیری راحله احمدی در حالی به اجرا در آمد که پیش از این و در تاریخ ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۸, با توجه به ابلاغیه ای الکترونیکی دریافتی از سوی شعبه ۳ اجرای احکام کیفری دادسرای امنیت تهران جهت اجرای حکم حبس خود فراخوانده شده بود. 

لازم به ذکر است, راحله احمدی, در تاریخ ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۸, پیش از این توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ایمان افشار”, از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق همکاری با رسانه های معاند به تحمل ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری” و از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام” هم به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام “تشویق به فساد از طریق کشف حجاب در اماکن عمومی و انتشار آن در فضای مجازی دادگاه حکم تبرئه برای وی صادر شده بود که پس از اعلام تسلیم رای و عدم اعتراض راحله احمدی به حکم صادره توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران مجموع محکومیت ۴ سال و ۲ ماه وی به ۲ سال و۷ ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرد که در حال حاضر راحله احمدی با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی جهت تحمل ۲ سال و ۷ ماه از مجموع محکومیت که از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق همکاری با رسانه های معاند” به آن محکوم شده بود به شعبه ۳ اجرای احکام دادسرای امنیت تهران فراخوانده شد. 

 جلسه دادرسی بر پرونده “راحله احمدی”, فعال مدنی پیش از این و در تاریخ ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود و این فعال مدنی از بابت اتهامات مذکور دفاعیات خود را به همراه وکیل مدافع خود به دادگاه ارائه کرده بود. 

جلسه ابلاغ کیفرخواست “راحله احمدی”, پیش از این و در تاریخ ۱۶ مردادماه ۱۳۹۸,  پس از حضور وی در دادسرای ناحیه ۲۱ تهران « دادسرای ارشاد » از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق همکاری با رسانه های معاند”, “تبلیغ علیه نظام” و “تشویق به فساد از طریق کشف حجاب در اماکن عمومی و انتشار آن در فضای مجازی” توسط بازپرس “حاجی مرادی” برگزار و به این فعال مدنی تفهیم شده بود. 

“راحله احمدی”, مادر “صبا کردافشاری”, در تاریخ ۱۹ تیرماه ۱۳۹۸, به جهت اعمال فشار روحی و روانی از سوی نیروهای امنیتی برای اعتراف تلویزیونی از فرزندش و همچنین اعتراض وی در فضای مجازی مبنی بر بازداشت  فرزندش از سوی ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و به سلول انفرادی بند امنیتی۲ الف سپاه واقع در زندان اوین منتقل شده بود. 

راحله احمدی, با توجه به اینکه پس از بازداشت به زندان قرچک ورامین و سپس به بند امنیتی ۲ الف سپاه پاسداران در زندان اوین منتقل شده بود از بابت اتهامات “تشویق و فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا از طریق کشف حجاب و انتشار ویدئوی آن در فضای مجازی”, “تبلیغ علیه نظام” و اجتماع و تبانی از طریق همکاری با رسانه های معاند نظام” در روز بازداشت مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بود و پس از صدور قرار بازداشت به مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان, به بند زنان زندان قرچک ورامین منتقل شده بود. 

در تاریخ ۲۳ تیر ماه ۱۳۹۸, “راحله احمدی”, فعال مدنی و مادر “صبا کردافشاری”, پس تحمل چندین روز سلول انفرادی با توجه به اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بند زنان زندان قرچک ورامین آزاد شد. 

“ابراهیم رئیسی”, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸,  با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!

همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.

 پیش از این و در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۸, اعضای ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی که برای شرکت در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در جلسه ای فرعی که در حاشیه این نشست برگزار شده بود عملکرد فراقانونی دستگاه قضائی حاکم بر ایران و موارد گسترده نقض حقوق بشر در ایران را انکار کردند. در این جلسه که “محمد جواد لاریجانی”, رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی و همراهان وی در آن حاضر بودند ضمن دفاع و قانونی جلوه دادن موارد نقض حقوق بشر در ایران منکر بسیاری از موارد از جمله محرومیت گسترده شهروندان از حق دادرسی عادلانه, وجود شکنجه در زندانهای ایران, سرکوب آزادی بیان, سرکوب پیروان سایر ادیان در ایران و همچنین سرکوب اقلیتهای قومی در ایران شد و گزارشات مستند “جاوید رحمان” گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران را غیر واقع دانسته بود.

سرکوب فعالان حقوق زنان در ایران در حالی رو به گسترش است که با استناد  به اسناد بین المللی از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر ممنوعیت رفتار تبعیض آمیز بر افراد بر حسب جنسیت تاکید شده است. همچنین در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر, بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقاید و دیدگاههای آنها بدون ملاحظات مرزی و در آزادی کامل نیز تاکید شده است. 

همچنین برخورداری افراد از یک روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

برچسب هازندان اوینحبس تعزیریاجرای احکامشعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهراندادسرای شهید مقدسدادسرای زندان اوینفعال حقوق زناناجتماع و تبانینقض حقوق شهروندینقض حقوق بشر در ایراننقض حقوق بشرسرکوب آزادی بیان و اندیشه در ایراناجتماع و تبانی علیه امنیت ملیسرکوب شهروندان در ایرانسرکوب زنان در ایرانسرکوب آزادی بیان در ایرانشعبه ۲۶ دادگاه انقلابسرکوب آزادی بیان و عقیده در ایرانسرکوب آزادی عقیده در ایراندادسرای امنیت تهراندادسرای مقدسدادسرای امنیتقاضی ایمان افشارقاضی ایمان افشاریایمان افشاریفعالان مدنی در ایراناجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملیایمان افشارراحله احمدیمادر صبا کردافشاریبازداشت راحله احمدیهمکاری با رسانه های معاند نظاماجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی و خارجیرسانه های ایرانایمان افشاری قاضیسرکوب زنان ایراننقض حقوق بشر در جمهوری اسلامیاجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت داخلی و خارجیحبس تعزیری زندانیان سیاسیاجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق همکاری با رسانه های معاندراحله احمدی مادر صبا کردافشاریمحاکمه راحله احمدیاجتماع و تبانی برای ارتکاب جرماجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرمایمان افشار یاجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشورشعبه ۳ اجرای احکام کیفریاجتماع و تبانی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونیاجرای احکام حبسدادسرای امنیت تهران در زندان اویناعلام تسلیم به رای

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: